Groot Haasdal

Uit Genealogie Limburg Wiki

Groot Haasdal (gelegen naast Klein Haasdal) is een buurtschap (vroeger ten zuiden van en nu vergroeid met) Schimmert in de gemeente Nuth.

Naam

Haasdal is in archiefstukken geschreven als o.a. Hafkesdale (1190), Hauekesdale (1217) en Haesdal (1840). De naam vindt zijn oorsprong in het Germaanse “Habukas dala” dat dal van de havik betekent.

Bewoners

Goswinus van Haesdal (Heer van Haesdal 1217, Ministeriaal van st. Gerlach) wordt in de regesten van St. Gerlach samen met zijn broer Adam van Haeren (Borghaeren) en hun vader Hendrik van Wassenberg vermeld (uit het geslacht van Limburg) als getuige wordt ook hun grootvader vermeld Hendrik III de Oude van Limburg. Goswinus zegel laat de 3 rode kogels (2-1) zien, die later in de tijd ook de heren van Haesdal, Gronsveld , Schonau, Printhagen en Schaesberg als afstammelingen laten zien.

Monument Bockenhof

Op het adres Groot-Haasdal 1-3 ligt het Huis Obbendorf dat in de archieven ook wel als Huis Bockenhof of huis Haesdal werd aangeduid. De bewoningsgeschiedenis is niet helemaal duidelijk. Uit hetzelfde gehucht is bekend dat in de twaalfde eeuw er het ridderlijke geslacht van Hafkesdael woonachtig is in een versterkt huis of kasteel. Het kan heel goed zijn dat zij de voorloper van het huis Haesdal bewoonde. Van een kasteel Obbendorf is pas echter eeuwen later sprake, een kasteel dat de toegang verleende tot het ridderschap van het Land van Valkenburg. De naam Obbendorf is zeventiende eeuws en is gegeven vanuit Valkenburg gekeken, het kasteel boven het dorp Obbendorf. Rond 1677 werd het gebouw ingrijpend verbouwd, de huidige vierkante toren, de zuidgevel en de oostgevel zijn in deze periode gebouwd of verbouwd.
De naam Bockenhof is eveneens afkomstig uit de zeventiende eeuw en komt van de toenmalige bewoners het geslacht Von Bock. Dit geslacht was afkomstig uit Aken en bleef lang in het bezit van het huis. Op de toren bevindt zich nog een windvaan met daarin het wapen van het geslacht Von Bock. Eind achttiende eeuw, begin negentiende eeuw raakte het goed onder negen erfgenamen versnipperd en kreeg het voornamelijk een agrarische functie. Het herenhuis kreeg een nieuwe entree, de ruimte tussen herenhuis en pachthof werd afgesloten met een poort aan de oostzijde. In 1924 werd het pand geraakt door bliksem en brandde het grotendeels af. Pas in 1959 werd het door de familie Stassen met hulp van de Rijksdienst voor Monumentenzorg gerestaureerd. In deze restauratie werden de hardstenen raamomlijstingen aangebracht die afkomstig waren van het gesloopte kasteel Walborg te Ohé en Laak.

Literatuur

Stassen, L., De Bockenhof 1200-2000, Haasdal-Schimmert 2005

Externe link

[1]