Van Menss

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Eugene (overleg | bijdragen) op 7 feb 2024 om 07:06
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Tree3c.jpgTree3c.jpg
Wapen in het stadhuis te Venlo

Van Menss is een middeleeuwse regentenfamilie uit Venlo.

Wapen

Twee degens, schuin kruiselings met de punten naar beneden in een antiek schild, geplaatst te midden van drie kwart-cirkels, waartussen afgeronden punten.

Genealogie

Generatie 1

 • Peter van Menss (Mensenere) schepen Venlo 1388-1399, peijburgemeester Venlo 1375, burgemeester Venlo 1384, 1385, 1386, 1393 en 1400.
 • Harman van Menss (Mensenere) burgemeester Venlo 1376, 1361-1391 schepen, richter 1377 te Venlo.
 • Dirck Menseneire trouwde N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerat Menseneire Dirckszoon volgt IIa.
 • Laurens van der Loe kemerlinck, in 1437 beleent met de "vischerie" tegen Venlo en aan de andere zijde van de Maas, namens zijn vrouw en haar zuster.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerat Mensener Laurenszoon volgt IIb.

Generatie 2

IIa. Gerat van Menss Dirck soen, peijburgemeester Venlo 1425 en 1432, schepen 1426-1463, burgemeester Venlo 1434, 1442, 1446, 1457-1461, overleden voor maart 1480, trouwde met 1. Katrijne en 2. Baetz(en) Vinck (Beatrix). Hij ontving (in ruil voor een grote som gelds ten behoeve van de grote kerk) de weerd aan de Maas in gebruik en genoot tevens daarvoor belastingvrijstelling in 1422.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Baetz van Menss vermeld 1480, trouwde met Hector Myleyn.
 2. Derick van Menss volgt III.
 3. Zewith van Menss (Sewith) vermeld 1480, trouwde met Evert van Holtmoelen, vermeld 1485-1521, zoon van Vullink van Holtmoelen en Gudele van Herkenbosch.

1422: op Sent Mergretenavent der heliger jonfrouwen" Burgemeesters, schepenen en raad der stad Venle verklaren te geven aan Gerat Menseneir Dericks soen, zo lang hij leeft en niet langer, de "wirt", boven en beneden c.a., gelegen tegen Venle in de Maas, voor een reeds ontvangen som geld die gebruikt is voor "der tymmeringen onser kerspelskerken van Venle" en Gerat blijft ook levenslang vrijgesteld van het betalen van tijns.

Hij werd beleend met de hof ‘to Baerlo genant Bongaerts hof’

1471: Heynrick Keyspenninck klaagt te Beesel over Geraert van Menss omdat deze heeft gedreigd zijn pachter armen en benen af te houwen, waardoor deze het goed niet durfde te bebouwen en de landerijen braak hebben gelegen. Keyspenninck eist hiervoor 100 gulden of hetgeen de schepenen zullen toewijzen. Geraert zegt hierop dat het goed van hem is en dat hij er daarom mee mag doen wat hij wil. Hij heeft getuigen (of zegt getuigen te hebben?) dat hij het goed van de leenheer heeft ontvangen. De getuigen, o.a. van de leenheer, zijn gehoord waarbij is gebleken dat Van Menss zijn dreigementen vaker dan eens heeft geuit en bovendien het land heeft bewerkt. Heynrick wordt in zijn gelijk gesteld en Geraert wordt veroordeeld tot schadevergoeding, maar de schepenen weten niet in welke mate. Het hoofdgerecht te Roermond bepaalt dat beide partijen advies moeten inwinnen van naaste vrienden; worden deze vrienden het niet eens, dan zal de vergoeding worden begroot en beraamd door vier schepenen "van der mynster partyen".

1471: De scholtis eist eerbiediging van de uitspraak van de schepenen van Besel waarbij is bepaald dat Geraert van Menss een nader te bepalen vergoeding moet betalen. De gedaagde heeft aangeboden 5 mark te betalen, maar de scholtis acht dit onvoldoende omdat de gedaagde meer van het land heeft genoten en de pachter meerdere malen heeft bedreigd, zodat Geraert nu ook het gelag moet betalen.

27 maart 1480: overdracht voor richter en schepenen van Venlo van een rente, groot één malder rogge, gevestigd op een perceel grond van het klooster in Mewenvenne, door Hector Myleyn en Baetz zijn echtgenote, alsmede Derick en Zewich, kinderen van wijlen Gerat van Menss en Baetz voornoemd.

IIb. Gerat van Menss (Mensener) Laurenszoon des kermelinx; beleent met de visserij te Venlo, waarbij zijn moeder haar tucht behoud in 1443, eveneens in 1465 en op 13 oktober 1473.

 • Peter van Menss hospitaalmeester Venlo 1438.

Generatie 3

III. Derick van Menss vermeld vanaf 1480, schepen 1508, 1510 en 1518, burgemeester Venlo 1494, 1500, 1505, 1512, 1517, 1519, 1525. Hij trouwde met Ludgart.

Uit dit huwelijk:

 1. Margariet van Menss trouwde Venlo 1520 met Henrick van Duersdaell.
 2. Baetz van Menss trouwde met Dierick van Beringen.

Diversen

 • Peter van Menss (Menst) trouwde Katherine, koopt te Venlo een halve koolhof en erf gelegen aan de Schegen achter Sentterclais op de Laer in 1436; verkoopt de "Vorsten Kampe" te Venlo op 20 september 1430 aan zijn neef Gerat van Menss. Hij is in 1438 hospitaalmeester. Zijn woonhuis lag op de hoek van de Markt/Steenstraat.
 • Wijnand Menseneir en Gertrude 22 oktober 1436 overdracht voor de schepenbank Venlo door Willem I Voss en Baetse aan Wijnand Menseneir en Gertrude van een beemd aan de Nyenbeendedragen en Akte op 24 oktober 1436 waarbij Wijnand Menseneir voor de schepenbank Venlo aan Willem Voss en Baetse toestemming verlenen om de beemd aan de Nyenbeende in te lossen. Op 23 augustus 1438 dragen zij over twee morgen beemd in de Gaasweide (archief Maria-Weide).
 • Jan Menseneir akte 3 december 1464 over de nalatenschap van de ouders van Jan Menseneir en Ermgard Menseneir, conventzuster van het klooster Maria Weide, waarbij het klooster Maria Weide zes morgen land verwerft.
 • Jacop van Menss overleden 1535, portier Helpoort 1521-1535, portier Laarpoort 1538-1557.

Vermoedelijk is zijn zoon:

 1. Peter van Mens portier Laarpoort 1581-1586.