Verkissen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familie Verkissen of Van der Kissen duikt op het eind van de 16e eeuw uit het niets op in Beesel als laten van de Buerense Laathof. In 1574 wordt land verkocht afkomstig uit de nalatenschap van Gysken Verkyssen. Een niet gedateerde akte vermeldt de belening of 'behanding' van een stuk land aan 'Gyssken Gyskens son Verkyssen '. Een akte uit 1621 noemt Gijsken Verkissen en diens vrouw Aleid als laten.

In 1602 verkopen Willem Verkissen gehuwd met Griedt en Leonard Verkissen gehuwd met Heijl land in Beesel. Mogelijk zijn beiden broers. Willem Verkissen, vermeld als schepen van Beesel en laat van de Buerense Laathof (1604), blijkt in 1611 opnieuw getrouwd. Hij verklaart dan dat hij tijdens het leven van zijn eerste vrouw ongeveer 15 roede gemeentegrond heeft gekocht, waarop ze een huis hebben gebouwd. Deze prijs van deze grond is nog niet betaald. Mogelijk heeft schepen Willem in 1612 een eetgelegenheid, want na een overdracht wordt dan bij hem de lycoop verteerd.

In 1610 wordt een zekere Henrich Verkissen genoemd als schepen. Hoe hij verwant is, blijft onbekend. In 1616 bekent een Jan van der Kissen met toestemming van zijn vrouw Metgen dat zij een jaarlijkse erfpacht van 8 vat en 1 kop rogge verschuldigd zijn aan Derick Koxs, burgemeester van de stad Roermond, gevestigd op hun huis, schuur, hofrechten en boomgaard te Leeuwen gelegen alsmede ½ morgen aan de Maas naast het goed van de kinderen Dursdal. Na tussenspraak van vrienden is Jan overeengekomen dat hij deze erfpacht zal kunnen aflossen met een eenmalig bedrag van 155 gulden Roermonds, tegen St.-Andreas aanstaande te betalen aan Derick Koxs of diens vrouw. Daarnaast hebben Jan en Metgen nog een bedrag van 45 gulden opgenomen van Derick Koxs, zodat de totale schuld daarmee 200 gulden bedraagt plus de daarvan verschuldigde rente. Als onderpand stellen Jan en zijn vrouw nu, behalve de reeds genoemde goederen, o.a. een huis eveneens te Leeuwen gelegen, 'upgetimmert sijnde bei Wilhelmen van der Kissen'. Jan van der Kissen en Metgen verkopen in 1623 en 1625 opnieuw land.

In 1649 draagt Gijsbert Jansen met toestemming van zijn vrouw Anna Jansen een stuk heide over dat zijn vader [sic] Jan Verkissen in 1623 had gekocht. Het is de laatste vermelding van de familienaam Van der Kissen of Verkissen. Mogelijk werd verder de aliasnaam Jansen gebruikt, maar de bekende bronnen geven hierover geen uitsluitsel.