Lycoop

Uit Genealogie Limburg Wiki

Lycoop, ook wel geschreven als licoop of lijcoop, was drinkgeld dat werd betaald boven op de koopsom bij overdracht van onroerende goederen. Uit een akte uit 1704, afkomstig uit het schepenbankarchief van Swalmen en Asselt, blijkt dat de lycoop daar op dat moment 2% van de koopsom bedroeg. Lycoop wordt zeer vaak genoemd in akten van overdracht, waarbij ook eventueel werd vastgelegd of deze extra kosten voor rekening kwamen van de aankoper, verkoper of beiden.