Van Berghe-Trips

Uit Genealogie Limburg Wiki

Familie von Trips
Reeds in 1172 wordt een Meinerus von Trips vermeld. Vele generaties later, in 1342, wordt Johannes von Trips vermeld als leenman van Jan III, hertog van Brabant. Zijn familie bouwde op deze plaats de eerste burcht (het latere Kasteel Trips). Winrich van Walberberg was een nakomeling uit het geslacht van Daun, hij zetelde op de burg op de Walberberg aan de rand van de Eifel. Winrich was Heer van Trevesdorp en was ministeriaal van de Graaf van Saffenberg te Rode. Zijn zoon Winrich noemde zich van Monte Heer van Trevesdorp en hij was de vader van Adalbert en Meinerus, daarna noemde Adalbert zich van Berghe en Meinerus zich van Trips. Winrich van Monte zijn broer Gozelo (Geilo) noemde zich van Trevesdorp en stierf kinderloos, het is wellicht mogelijk dat deze Geilo de naam Trips (Tripsrath) naar het naast gelegen Geilenkirchen heeft gebracht en de stichter van de kerk te Geilenkirchen was en waarna nu de stad Geilenkirchen is vernoemd.

Familie van Berghe
In de 12e eeuw huwde Adam Berghe (Voogd en Advocatus van Valkenburg) Salome van Heinsberg. De 1e tak van Meinerus van Trips sterf in mannelijke lijn na 3 generatie's uit en gaat door een huwelijk aan Arnold van Pallant, later in 1376 komt Burg Trips weer door een huwelijk van zijn nakomeling Daem (Adam) van Berghe met Nees (Agnes) von Trips (Pallant) in het bezit van Burg Trips in 1376, wiens dochter Catharina van Berghe uit zijn eerste huwelijk, het in 1383 inbracht in haar huwelijk met Arnoud van Merwede en Stein ('op de Maze'). Deze familie is ook bekend in verband met de heerlijkheid Limbricht. Arnold van Merwede en Stein verkreeg Limbricht door zijn huwelijk met Catharina van Berghe. Bij gebrek aan een mannelijke opvolger ging Limbricht uiteindelijk ca. begin 1400 aan haar neef Adam van Berghe (ridder, heer te Limbricht, Meersenhoven en Sittard).

Familie van Berghe-Trips
Vervolgens krijgt Limbricht eerst de zoon Willem van Berghe als heer, en aansluitend (1448) komt de heerlijkheid Limbricht aan Henri van Welkenhuyzen, gehuwd met Willems zus Agnes, dochter van Adam van Berghe. Deze verpandde het aan de neef van zijn vrouw, die evenals zijn vader Daem van Berghe heette. Diens zoon Willem is in 1402 in het bezit van de burcht. Willems zoon Carsilius verbond zijn familienaam met die van de burcht en noemde zich vanaf 1473 van Berghe, genaamd Trips.

Familie Berghe von Trips / van Berghe-Trips
De grafelijke familie Berghe von Trips speelt ook een rol in Zuid-Limburg, zie met name [1] en hieronder (Adam van Berghe-Trips en volgenden), maar bijvoorbeeld later ook in Midden-Limburg, op kasteel Hillenraad (Wolff-Metternich#Gravin Eugenie). Er zijn voorts familiebanden met Hoen van Cartils (van kasteel Cartils, zie [2]) en van Loë.

Genealogie

(Begin)

I. Adam van Berghe ('Ridder te Berghe'), heer te Limbricht, Meersenhoven en Sittard, ± 1384-1446, begraven in de kerk te Hunshoven) x Johanna van Linden (± 1384-????)

II. Wilhelm van Berghe (heer te Limbricht en Sittard, ± 1420-1462, rentmeester van Brabant 1418) x Margaretha van Pallandt (± 1428-1469, vrouwe van Trips 1464-1469), dr. van Carsil van Pallandt - Breitenbendt zu Wildenburg (± 1410-1475) en Margaretha van Berghe (± 1400-????)

III. Daem (Adam) van Berghe - Trips (kasteel Trips 1469 - >1517, schepen te Heinsberg, ± 1450-> 1517) x 1469 Jacoba van Heinsberg (± 1450-1516)

IV. 1. Johann van Berghe - Trips (Trips zu Anstel) ± 1490-1572

  • 2. Wilhelm van Berghe - Trips (Kasteel Trips) ± 1505-1579


Bron: Genealogisch fragment naar gegevens op [3]