Snijders

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Snijders is in de meeste gevallen ontleend aan het beroep snijder oftewel kleermaker. In sommige gevallen kan het gaan om een voorouder die beeldensnijder of houtsnijder was, zoals Jennis der holtzsnider die in 1555 in Roermond woonde; ook het zagen van planken werd in de 16e eeuw 'snijden' genoemd. In een Beeselse lijst van 1666 zien we Vullingh Gomans den snijder.

Snijders is geen typisch Limburgse familienaam, zoals Schreurs, eveneens afgeleid van een oud woord voor kleermaker. Bij de volkstelling van 1947 droegen 5.244 personen de naam Snijders, waarvan 580 in Limburg. De telefoongids van 1993 noemt voor heel Nederland 3.473 abonnnees met de naam Snijders.

Beesel

De familienaam Snijders komt in Beesel gedurende ongeveer een eeuw voor. Met name samenstellers van een kwartierstaat kunnen hem daar tegenkomen. In 1693 geeft Jan Snijders in Beesel mede namens zijn broer en zus een kwitantie af wegens ontvangen huishuur verschuldigd aan Aret Erckens. Aret was vermoedelijk zijn schoonvader, want rond 1694 blijkt Johan gehuwd met Catharina Erckens alias Arets. Omdat de kerkboeken van Beesel voor 1714 verloren zijn gegaan, is de gezinssamenstelling van het echtpaar niet met zekerheid bekend, maar ze hebben in ieder geval meerdere kinderen. Gerechtsbode Jan Snijders en Trineken Erckens verpanden in 1719 hun huis aan de Bussereindseweg te Beesel. Jan overlijdt in 1725, zijn weduwe in 1739.
Zoon Aret is in 1710 bevriend met het zoontje van de kasteeleigenaar, aan de andere kant van de beek. Arnoldus trouwt in 1727 in Swalmen met Mechtildis Smeets, waar ze ook gaan wonen. In de beestenschat van 1727 hoeven ze nog niets te betalen 'overmits eerst getrouwt'. Van de kinderen overleeft alleen dochter Joanna de gebruikelijke kinderziekten. Nadat Aret in 1735 overlijdt, hertrouwt zijn weduwe nog datzelfde jaar met Stoffer Meuter.
Bartholomeus Snijders, in 1720 genoemd als vader van een buitenechtelijke dochter Maria, is een andere zoon van Jan en Trienke. Van Bartholomeus is geen huwelijk bekend. Zijn dochter Joanna, lange tijd vroedvrouw in Beesel, echter trouwt in 1761 met Jan Smeets uit Swalmen en ze gaan in Bussereind wonen. Een andere dochter, Catharina, trouwt met Andries Geraedts. Als Bartholomeus in 1773 overlijdt, wordt hij weduwnaar genoemd.
Een andere zoon is Martinus Snijders, die in 1726 te Beesel trouwt met Anna Reuvers. Een zoon van hen verhuist later naar Blerick. Merten overlijdt in 1746; zijn vrouw is dan al zes jaar dood. De voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Merten Snijders en Anna Rijvers verkopen in 1748 een bouwvallig huis aan de Reuver gelegen.
Peter Snijders, in 1743 te Beesel gehuwd met de weduwe Maria van der Kitzen, is mogelijk eveneens een zoon van de gerechtsbode. Maria overlijdt overlijdt nog geen jaar na het overlijden van hun enige dochter. Peter sterft in 1748.