Obers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familienaam Obers treffen we vanaf het midden van de 17e eeuw aan te Swalmen; ook elders in Limburg en buiten de provincie komt de naam voor.

Naam: verklaring en verspreiding

Verklaring van de naam:
Obers / Hobers / Olber < Obert, dat wil zeggen een patroniem ontleend aan de voornaam Hobert (Hubert).

Aantal naamdragers en verspreiding:

 • in 1947: 63
 • in 2007: 132, vooral in Noord-Limburg, Midden-Limburg (Swalmen) en Zuidoost-Brabant.

Bron: Meertensinstituut

Genealogie

De eerste generaties konden nog niet volledig worden gereconstrueerd op basis van de beschikbare gegevens. De aliasnaam Janssen komt in de eerste generaties herhaaldelijk terug. Tevens zijn er personen uit de familie Aebis die eveneens als Obers door het leven gaan. Ook komt het voor dat personen die afstammen via de vrouwelijke lijn tóch de naam Obers bleven voeren. Er zijn aanwijzingen dat meerdere personen genoemd onder generatie II één gezamenlijke voorouder hebben.

Generatie II

IIa.
In 1646 treffen we een Joannes Obers aan als echtgenoot van zekere Catharina Trip, die dan als doopgetuige optreedt. Jan wordt in 1647 vermeld als laatschepen van de Asselterhof. Opmerkelijk is de vermelding van een (tweede?) Jan die reeds voor 1659 was gehuwd met een Joanna waarvan we de achternaam nog niet kennen. Op 26 februari 1659 werd hun dochter Antonia gedoopt te Asselt (met als meter Judith Hoexs; zou de pastoor soms de naam van de moeder en de doopgetuige hebben verwisseld?). Antonia trouwde voor maart 1686 met Joannes Frederix. In de beestenschat van 1660 treffen we zowel Jan als Rabet Obers aan. De positie binnen de belastinglijst wijst op een woonlokatie in de omgeving van de Boukoul. Johan wordt in 1668 opnieuw genoemd als laatschepen van de Asselterhof. Hij werd op 2 november 1674 begraven in Asselt. Op 25 oktober 1678 werd in Asselt een Catharina Obers begraven, echtgenote van Joannes Obers. Vermoedelijk betreft dit de reeds in 1646 vermelde Catharina Trip; in dat geval was zij reeds weduwe.

IIb.
Robertus Obers (Oebers), begr. Asselt 20-8-1664. Tr. Swalmen 15 oktober 1647 (getuigen: Gosuinus Sporen en Leonarda Hoecx) met Judith Hoecx alias Op Graet (zij hertr. Asselt 10-2-1667 met Joannes Loemans alias Van Neer).
Uit dit huwelijk:

 1. Leonarda Obers, ged. Swalmen 7-12-1648 (get. Joannes Keuffen en Beli Janissen; dr. van Robertus x Judith Hoecx).
 2. Petrus Obers, ged. Swalmen 7-4-1650 (get. Martinus Hoecx vervangen door Joannes van Cruchten en Anna Borens; zn. van Robertus x Judith Hoecx). Petrus wordt op 26 april 1701 vermeld als stichter van een jaargetijde aan de kapelanie van Swalmen; hij was toen reeds overleden.
 3. Joannes Obers, ged. Swalmen 24-3-1652 (get. Joannes Schreurs en Maria Huijsmans; zn. van Robertus x Judith op Graet), verm. jong overl.
 4. Joannes Obers, ged. Swalmen 18-12-1653 (get. Geuts Raepkens en Margareta Lindemans; zn. van Robertus x Judith Hoecx), verm. jong overl.
 5. Joannes Obers, ged. Swalmen 8-8-1657 (get. Joannes Henricx en Anna Peters; zn. van Robertus x Judith Hoecx).
 6. Cunegundis Obers, ged. Swalmen 24-11-1660 (get. Joannes Loemans en Catharina Alerts; dr. van Robertus x Judith Hoecx), mogelijk begr. ald. 27-5-1695.

"Robertus Obers van de Boukkoul" werd op 20 augustus 1664 in Asselt begraven. Boukoul hoorde van oudsher tot de parochie Asselt. Zijn weduwe hertrouwde op 10 februari 1667 met Joannes Loemans; hierbij was Joannes Henricxs (gehuwd met Cunigundis Obers) huwelijksgetuige.

Waar Jan en Robert Obers vandaan kwamen is niet bekend. Vermoedelijk waren ze echter niet alleen. Zo treffen we rond deze periode ook nog een Cunigundis Obers aan, die op 7 februari 1657 in Asselt trouwde met Joannes Henricks. Bij de doop van haar derde kind blijkt zij als aliasnaam ook Janssen te heten; als we dit opvatten als een patroniem, kan dit wijzen op een Jan Obers als gezamenlijke voorvader. Als doopgetuigen bij haar zes kinderen treffen we o.a. Jan Obers en Judith Hoecx aan. Cunigundis' vijfde kind zou Robertus heten; een verdere aanwijzing voor verwantschap. Cunera werd op 22 januari 1678 in Asselt begraven. Haar man hertrouwde op 31 juli 1678 in Asselt met Elisabeth Reubkens. Opmerkelijk genoeg vermeldde de pastoor bij liefst vier van hun zes kinderen de naam Obers of Oebers als achternaam van de vader. Als doopgetuige bij deze kinderen zien we o.a. Joannes Frederix (gehuwd met Antonia Obers).
Zoon Jacobus zal een generatie zelfs nog de achternaam Obers dragen in plaats van Henricks! In 1649 en 1658 treffen we Catharina Obers aan als doopgetuige, eerst bij een kind van Martinus Dijtiens en Petronella Raepkens, daarna bij een kind van het echtpaar Joannes Loemans alias Van Neer. Joannes zou in 1667 hertrouwen met Judith Hoecx, de weduwe van Robert Obers. Catharina werd op 15 oktober 1678 begraven te Swalmen.

Generatie III

IIIa.
Jan Obers, vermeld in de hoofdschat van 1686 en 1687, naast Jan Lomans (gehuwd met de weduwe van Robert Obers). In 1688 gaf Jan Obers, samen met enkele buren, toestemming aan Peter Pijpers en diens vrouw voor de bouw van een huis op de Boukoul. Een Jan Obers trouwde in april 1692 met Catharina Gisberts.
Uit dit huwelijk:

 1. Agnes Obers, ged. Swalmen 17-2-1693 (get. Petrus Gisberts en Judiht Houx), verm. begr. ald. 27-7-1693.
 2. Robertus Oberts, ged. Swalmen 28-4-1695 (get. Petrus Oberts en Catharina Dressen; de akte fol. 79 wordt gevolgd door een gelijkluidende akte, met als doopdatum echter 20-4), begr. ald. 12-3-1726. Tr. 1) Swalmen 26-4-1716 met Anna Spee, begr. ald. 15-9-1720; 2) Swalmen 29-2-1724 met Gertrudis Smeets.

De ouders van Jan Obers zijn niet met zekerheid bekend. In de hoofdschat van 1697 is sprake van "Jan Obers den Jongen ende vrouw", enkele regels lager gevolgd door "Jan Obers ende vrouw" respektievelijk "Peter Obers knecht ende een maeght" alsook "Derick Obers ende vrouw". Op basis van naamgevingregels ligt Robertus, vernoemd bij de eerste zoon van Jan, het meest voor de hand als Jans vader.

IIIb.
Theodorus Obers alias Jansen alias Slotmakers, begr. Swalmen 5-3-1718. De ouders van Theodorus zijn vooralsnog onbekend. Tr. vóór 12 september 1688 met Emmel Coenen (Emerentiana, ged. Swalmen 8-3-1661, verm. begr. Swalmen 20-1-1729, dr. van Conradus Coenen alias Erkens en Henrica Alberts, beiden overl.).
Uit dit huwelijk:

 1. Cunegundis Jansen, ged. Swalmen 12-9-1688 (get. Jacobus Spee en Catharina Coenen; dr. van Theodorus x Eummel Coenen), begr. ald. 3-1-1764. Tr. Swalmen 16-9-1710 met Henricus Joosten. Hendrick Joosten en Cunera Obers c.s. verkochten op 8 juni 1728 een huis op de Daalkamp. De zonen Dirck en Jan waren in 1774 ieder voor de helft eigenaar van een huis op de Boven-Boukoul gelegen.
 2. Catharina Jansen, ged. Swalmen 28-2-1691 (get. Joannes Evers namens Petrus Meijes en Sybilla Beck namens Magreta Jansen), verm. jong overl.
 3. Hinrica Jansen, ged. Swalmen 17-2-1693 (get. Joannes Frederix en Hinrica Coenen; dr. van Theodorus x Emmel Koenen), begr. ald. 31-12-1727. Tr. Swalmen 22-10-1715 met Theodorus Sloetmackers.
 4. Conrardus Jansen, ged. Swalmen 18-6-1695 (get. Arnoldus Coenen en Neulken Jansen; zn. van Theodorus x NN).
 5. Catharina Obers, ged. Swalmen 15-4-1696 (get. Joannes Everts en Maria Custers; dr. van Theodorus x Emerentiana Coenen), verm. begr. ald. 17-6-1760. Tr. verm. Swalmen 24-7-1729 met Joannes Hooghstraten.
 6. Johanna Obers, ged. Swalmen 16-4-1703 (get. Wilhelmus en Catharina Gisberts; dr. van Theodorus x Emmel Coenen).
 7. Johannes Jansen, ged. Swalmen 11-9-1705 (get. Theodorus Slabbers en Antonia Jansen; zn. van Theodorus x Emmel Coenen), leeft 8-6-1728.

Ummel Coenen en haar kinderen verkochten op 8 juni 1728 een huis in de Daalkamp te Swalmen.

IIIc.
Jacobus Jansen alias Obers, mogelijk alias Slotmakers; verm. ged. Swalmen 12-2-1664 als zn. van Joannes Hendericx en Cunegundis Janssen alias Obers. Tr. Swalmen 21 januari 1691 met Catharina Custers (Kuijster), ged. Swalmen 11-9-1667, begr. ald. 11-11-1720 of 13-9-1723, dr. van wijlen Leonardus Custers en Petronella Lindemans alias Peters.
Uit (en vóór) dit huwelijk:

 1. Hinricus Jansen, ged. Swalmen 7-1-1691 (get. Johannes Cuijpers en Goedefrida Geurts; zn. van Jacobus x Catharina Custers). Tr. verm. Swalmen 21-6-1713 met Catharina Tegels.
 2. Petronella Jansen, ged. Swalmen 15-6-1692 (get. Petrus Custers namens Jacobus Custers en Emmel Coenen; dr. van Jacobus x Catharina Custers).
 3. Cunegunda Obers, ged. Swalmen 3-10-1694 (get. Wilhelmus Coenen en Petronella Peters namens Getrudis Maessen; dr. van Jacobus x Catherina Custers), begr. ald. 4-6-1748. Tr. 1) Asselt 24-8-1725 met Henricus Glaesmaeckers, begr. Swalmen 23-1-1742; 2) Asselt 11-9-1746 met Leonardus Derriks.
 4. Leonardus Obers, ged. Swalmen 6-8-1696 (get. Petrus Custers en Elisabetha Geutse; zn. van Jacobus x Catharina Custers). Tr. 1) Asselt 29-8-1728 met Maria Claessen, begr. Swalmen 22-12-1741; 2) ... vóór 30-6-1743 met Margaretha Janssen.
 5. Johannes Obers, ged. Swalmen 19-1-1699 (get. Jacobus Gerits en Anna Penners; zn. van Jacobus x Catharina Custers).
 6. Petrus Jansen, ged. Swalmen 29-5-1701 (get. Derick Jansen en Catharijna Gisberts).

Ten overvloede zij nogmaals vermeld dat deze Jacobus de achternaam Obers vrijwel zeker overnam van zijn moeder, Cunigundis Obers. Zie het maar als een 'valse scheut' aan de stamboom Obers. Jan Obers en Trincken Custers verkochten in 1700 land in de Paelenslagh gelegen tussen Derick Obers en Neelken Obers. In de beestenschat van 11 mei 1703 wordt "de weduwe Jacob Obers" aangeslagen wegens 1 koe; zij hoefde niets te betalen.

Generatie IV

IVa.
Robertus Obers, ged. Swalmen 28-4-1695, begr. ald. 12-3-1726, zn. van Joannes Obers en Catharina Gisberts. Tr. 1) Swalmen 26 april 1716 (getuigen: Johannes Slabbers en Matthias Obers) met Anna Spee, begr. Swalmen 15-9-1720, dr. van wijlen Hendrick Spee en Elisabeth. Robert hertrouwde Swalmen 29 februari 1724 met Gertrudis Smeedts, ged. Asselt 13-5-1699, begr. ald. 20-2-1734, dr. van Arnoldus Smeets en Matthia Spee.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacobus Obers, ged. Swalmen 20-6-1717 (get. Henricus Spee en Catharina Obers).
 2. Joanna Obers, ged. Swalmen 17-9-1718 (get. Theodorus Delissen vervangen door Arnoldus Meuter en Anna Spee vervangen door Cornelia Spee).

Robert Obers, als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Jacob, verkocht in 1723 samen met andere erfgenamen Spee hun aandeel van het Gebrouwhuis te Asselt.
Uit het tweede huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

 1. Joannes Obers, ged. Swalmen 3-4-1724 (get. Godefridus Spee en Maria Philipsen).
 2. Anna Obers, ged. Asselt 20-2-1726 (get. Willem Gijsberts en Tijske Spee).

Geutruijdt Smeets kocht op 7-11-1733 namens haar kinderen land op de Boukoul. De erfgenamen Obers verkochten op 10-3-1739 hun aandeel in herberg De Swaen te Swalmen. Reeds in 1725 had het echtpaar een lening opgenomen met de herberg als onderpand.

IVb.
Leonardus Jansen alias Obers, ged. Swalmen 6-8-1689, mogelijk overl. ald. 19-1-1776; zn. van Jacobus Obers en Catharina Custers. Tr. 1) Asselt 29 augustus 1728 met Maria Claessen,begr. Swalmen 22-12-1741, dr. van Henricus Claessen en Christina Coenen; wed. van Daniel Thijssen, begr. Swalmen 8-5-1728]. Tr. 2) vóór 1743 met Margaretha Janssen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Christina Obers, ged. Swalmen 11-6-1730 (get. Judocus Slabbers en Cunera Obers; dr. van Leonardus x Maria Claessen), mogelijk begr. ald. 15-7-1731.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jacobus Oobers, ged. Swalmen 30-6-1743 (get. Joannes Oobers en Angela Trepels). Tr. ... vóór 9-2-1778 met Maria Smeets.
 2. Maria Obers, ged. Swalmen 24-3-1745 (get. Joannes Janssens en Cunigundis Obers). Tr. verm. ... vóór 2-11-1772 met Jacobus Stroucken.
 3. Sibilla Obers, ged. Swalmen 9-2-1747 (get. Leonardus Dirix en Catharina Tessers).
 4. Theodorus Obers, ged. Swalmen 12-8-1748 (get. Matthias Bouten en Gertrudis Janssen).
 5. Catharina Obers, ged. Swalmen 17-9-1750 (get. Joannes Gubbels en Catharina Janssen).
 6. Henricus Obers, ged. Swalmen 2-12-1753 (get. Jacobus Geraedts en Maria Elisabetha Moors), ongeh. overl. ald. 12-9-1782.

Leonardus Obers en Margaretha Janssen c.s. verkochten op 2-7-1771 land in de Palenslag onder Swalmen.

Nog aan te sluiten genealogie

I.
Joannes Obers. Tr. Asselt 25 juli 1748 met Johanna Pex, ged. Asselt 26-10-1718, overl. Swalmen 30-5-1795, dr. van Godefridus Pex en Elisabetha Vermeulen.
Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Obers, ged. Asselt 7-10-1749 (get. Godefridus Peexs en Anna Obers vervangen door Cornelia Emens).
 2. Jacobus Obers, ged. Swalmen 26-12-1750 (get. Arnoldus Smeedts en Catharina Slabbers), overl. ald. 25-8-1781. Tr. Swalmen 27-4-1780 met Joanna Pijpers.
 3. Elisabetha Obers, ged. Swalmen 29-12-1760 (get. Franciscus Ludovicus Schrijnewerkers voor Hendricus Pex en Cornelia Wolf geboren Smeets). Tr. Swalmen 16-10-1791 met Henricus Timmermans.
 4. NN Obers, begr. Asselt 3-2-1765 na door de vroedvrouw te zijn gedoopt (alleen vermeld in begraafregister).

Jan Obers en Jenneken Pex c.s. verkochten op 4-2-1754 hun ouderlijk huis te Asselt aan hun zwager resp. broer Hendrick Pex. Joannes Obers en Joanna Pex verkochten op 3-7-1770 land onder Swalmen. Joes Obers en Jenneke Pex verpandden op 30-12-1771 hun huis en hof in het dorp gelegen.


II.
Jacobus Obers 1750-1781
x.
Joanna Pijpers 1754-1805, dr. van Cornelius 1725-1781 en Humbelina (Ummel, Amilia) Hooghstraeten 1730-> 1796


III.
Jacques Obers, geb. 4-2-1782, Swalmen, ged. 5-2-1782, Swalmen. Getuige(n) bij doop: Gerardus Pijpers, Joanna Peeckx, beiden wonend te Swalmen, vader overl. Beroep: akkerman
x.
Hendrina Coenen 1782->1840
• Kinderen:

 1. Wilhelmus Obers 1813-1848, volgt IVa
 2. Anna Maria (‘Maria’) Obers, ± 1821 - 31-12-1873, Neer,

x.1845 Johannes van Lier 1818-1886

 1. ? Obers 21 juni 1824, Buggenum -????

IV a. Wilhelmus Obers 1813-1848, geb. 17-6-1813, Swalmen, overl. 20-1-1848, Swalmen. Zonder beroep bij huwelijk, landbouwer bij overlijden
x. 7-10-1840, Buggenum
Emerentia Schreurs 1816-1865, zij (2) x. 16-8-1849, Swalmen, Hubertus Puts


Leonardus Obers, geb. 6-2-1819, Swalmen
x. 1846
Petronella Henderickx 1819-1887; geb. 1819, Wessem, overl. 3-5-1887, Grathem


Hendrik Obers
x.
Anna Gertrudis Eigelsom
• Kinderen:

 1. Anna, geb. 9-1-1845, Swalmen
 2. Arnoldus Lambertus, geb. 6-2-1847, Swalmen

Arnoldus Lambertus Obers
x. 29-4-1876, Grubbenvorst
Johanna Mathea Mechtildis Cremers, geb. 10-12-1850, Lottum
• Kinderen:

 1. Johannes Franciscus Henricus
 2. Anna Maria Catharina Rosalia
 3. Franciscus Jozef Gerardus
 4. Maria Francisca Gertruda

Auteur

Ad Welschen