Liedekerken

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE LIEDEKERKEN

De familienaam Liedekerken en de variant Leedekerken komt in Nederland sporadisch voor. Volgens de volkstelling van 1947 waren er 34 naamdragers Liedekerken, nagenoeg allemaal wonend in Zuid-Limburg, en 18 naamdragers Leedekerken, wonend in Noord-en Zuid-Holland. In 2007 was hun aantal gegroeid tot 57 naamdragers Liedekerken, nog steeds grotendeels in Zuid-Limburg verblijvend, en 28 naamdragers Leedekerken.[1]

Alle Nederlandse Liedekerken en Leedekerken stammen af van Cornelius Lijdekercken, een vlaming die zich tegen het einde van de 17e eeuw in Nuth vestigt. Twee kleinzonen verhuizen een eeuw later naar Leeuwarden. Van hen stamt de tak Leedekerken af.

De naam is een herkomstnaam die verwijst naar de plaats Liedekerke, gelegen tussen Brussel en Gent. In België concentreert zich de familienaam Van Liedekerke in de provincie Oost-Vlaanderen, ten westen van de plaats Liedekerke.[2] Er is ook een franstalige adellijke familie de Liedekercke wier nazaten vooral in Brussel wonen. Zij stammen af van de Heren van Liedekerke.

Cornelius, stamvader van de Nederlandse Liedekerkens en Leedekerkens, doet in Nuth voor het eerst van zich spreken in een akte van 30 september 1695. Hij blijkt dan al getrouwd te zijn met Maria Limpens. Maria is opgegroeid in Nuth als dochter van Geurt Limpens en Catharina Eijmael.


Lijdekercken of Van Liedekercke?

Dat Cornelius Lijdekercken uit Vlaanderen kwam, was voor de mensen in Nuth geen geheim. Bij de doop van één van zijn kinderen schrijft de pastoor zelfs Flaemings als familienaam op. Verder valt op dat bij een ander kind Van Liekerck wordt vermeld. Zo moet Cornelis het ongeveer zelf hebben gezegd tegen de pastoor: zijn familienaam kwam in Vlaanderen alleen met tussenvoegsel 'Van' voor en de plaatsnaam Liedekerke wordt (althans nu) lokaal uitgesproken als 'liekerk'. De mogelijkheid dat Cornelis uit Liedekerke zelf komt en om die reden in Nuth die familienaam kiest, moet worden uitgesloten aangezien de familienamen in de streek rond Liedekerke al vast zijn eind 17e eeuw, overigens net als in de streek rond Nuth. Dat het tussenvoegsel 'Van' vervolgens direct al in de volgende generaties verloren ging, is niet ongewoon in Nuth en omstreken (zie bijvoorbeeld de familienaam (van) Kerckherderen).

Cornelius uit Woubrechtegem?

Een bijzonder sterke aanwijzing voor de herkomst van Cornelis is een doopregistratie van 8 december 1694 in het Oost-Vlaamse kerkdorp Woubrechtegem. Daar wordt een Petrus gedoopt als zoon van een Cornelius Van Liedekercke en een Maria Limpens. Een registratie van hun huwelijk ontbreekt in de kerkboeken aldaar. Ook wordt van de moeder, Maria Limpens, in Woubrechtegem niet vermeld waar zij vandaan komt. Tot slot geven ook de beide doopgetuigen, Adrianus De Coninck en Petronilla Van Lidekercke, de identiteit van de moeder niet prijs. Cornelius is zelf op 30 januari 1667 te Woubrechtegem gedoopt als zoon van Petrus Van Liedekercke en Joanna Schollaert.

Enig bewijs dat het echtpaar in Woubrechtegem koppelt aan het gelijknamige echtpaar in Nuth is niet gevonden. Maar het feit dat na 1694 van Cornelius (en Maria) in Woubrechtegem en omstreken geen vermelding meer wordt gemaakt in de stukken, terwijl een gelijknamig koppel juist vanaf 1695 in Nuth opduikt, gekoppeld aan de betrekkelijke zeldzaamheid van de familienaam (Van) Liedeker(c)ke(n) in die tijd, maakt het zeer waarschijnlijk dat het gaat om een en hetzelfde koppel.

De vraag dient zich aan hoe en waar Maria en Cornelis elkaar ontmoet hebben. Men kan slechts gissen of de Negenjarige Oorlog (1688-1697) hierbij een rol speelde. Of Cornelis toen in het leger heeft gediend is niet bekend. Het was in elk geval erg onrustig in dit deel van Europa, waarbij legers van Duitsers, Fransen, Hollanders en Spanjaarden rondtrokken en her en der belegeringen uitvoerden. Zowel Woubrechtegem als Nuth hoorde bij de Spaanse Nederlanden, bestuurd vanuit Brussel.

Over Cornelis en zijn familie in Vlaanderen zijn een paar zaken bekend uit andere stukken. Zo blijkt uit de armenrekeningen van Woubrechtegem dat sommige Van Liedekerkes het er niet breed had. Ook Cornelis' grootvader Adrianus wordt in 1625 en 1626 verschillende malen genoemd als ontvanger van giften:

Item gegeven in aelmoessen aen Adriaen van Liedekercque, twee meuckens coorens, is vj pond (£) xij s(chellingen) gr(oten) (Rijksarchief Gent - Oud Kerkarchief van Woubrechtegem, nr 32).

Ook een Cornelis Van Liedekercke wordt op 20 maart 1685 genoemd als ontvanger van aalmoezen, maar zijn identiteit is niet zeker.

In 1691 verricht een Cornelius Van Liedekercke of zijn echtgenote tegen betaling hand- en spandiensten voor het leger:

Item aen dhuijsvrauwe Cornelis van Liedekercke over 5 daegen als cuerlinck gesonden naer Ninove iij gulden iij stuyvers (Rijksarchief Gent - Heerlijkheid Sint-Antelinks en Woubrechtegem, nr 68).

Aangezien er geen aanwijzingen zijn dat er op dat moment nog een andere gehuwde Cornelius Van Liedekercke in Woubrechtegem woonde, is die 'huijsvrauwe' zeer waarschijnlijk Maria Limpens. Dit betekent dat zij in 1691 dus al gehuwd waren.

Generatie 1

1 Cornelius Van Liedekercke, gedoopt 30-01-1667 te Woubrechtegem (B) (get. Cornelius Van Den Berghe, Francisca Van Lidekercke) als zoon van Petrus Van Liedekercke en Joanna Schollaert, overleden na 1723, trouwde (1) voor 1692 met Maria Limpens, gedoopt 16-02-1656 te Heerlen (get. Joannes Corvers, Maria Stassen), dochter van Godefridus Lijmpens en Catharina Eijmael, begraven 29-03-1718 te Nuth. Cornelius trouwde (2) 07-10-1721 te Nuth met Barbara Vrolighs. Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend. Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • 1 Petrus Van Liedekercke, gedoopt 08-12-1694 te Woubrechtegem (get. Adrianus De Coninck, Petronilla Van Liedekercke).
 • 2 Josephus [Judocus] Liedekercken, begraven 17-04-1778 Hulsberg. Volgt 1.2.
 • 3 Godefridus Leijdekercke, gedoopt 08-04-1697 Nuth (get. Petrus Eggen namens Nicolaus Hermans, Maria Hermans namens Catharina Malders)
 • 4 Petrus Flaemings, gedoopt 19-11-1698 Nuth (get. Wilhelmus Schepers namens Joannes Hermens, Catharina Daemen)
 • 5 Godefridus Van Liekerck, gedoopt 13-11-1701 Nuth (get. Wilhelmus Schepers namens Henricus Tessers, Anna Limpens).

Op 30 september 1695 verklaarden Cornelis Leijdekerck, gehuwd met Maria Limpens, en zijn zwager Vaes Limpens, mede voor de wezen van Geurt en Urlingh Limpens, allen erfgenamen van wijlen Geurt Limpens en Catharina Eijmael, dat Claes Hermans, de oom van Vaes en Maria Limpens, schulden van hun ouders had betaald. Tot genoegdoening droegen zij uit de erfenis 758 kleine roeden (ruim anderhalve hectare) land over.[3]
Cornelis Leijdekerck kocht op 24 januari 1707 van Houb la Haije, weduwnaar van Elisabeth Cordeweners, bijgestaan door Augustijn Hausteder, voogd van zijn twee kinderen, 150 kleine roeden land op den Brandt tussen Vaes Spijckers en Willem Hautvast, voor 100 gulden welke hij in twee termijnen zou betalen aan de erven Hendrick Trijbels, die dit bedrag nog van la Haije te vorderen hadden. Het land was belast met twee konijnen in de cijnskaart van de Nieuwenhof.[4]
Tussen 23 augustus 1710 en 16 maart 1711 speelde voor het gerecht van Nuth een proces tegen Servaas Limpens, woonachtig op de Brandt. Hij werd ervan beschuldigd de aanstichter te zijn van inbraak met geweld. In de nachtelijke uren van 10 augustus 1710 had hij Cornelis Lijdekercken op de Brandt bedreigd en zijn zoon een ernstige hoofdwond toegebracht, waardoor zijn vader genoodzaakt was de medische hulp van de chirurgijns Ziegels en Brackelmans in te roepen.
Godefridus Berholts en Tilman van Thijl, werkmannen op de Dael, medeplichtigen aan de aanslag, hadden Vaes Limpens als aanstichter aangewezen. Het horen van Tilman van Thijl had nog al wat voeten in de aarde omdat hij soldaat was onder generaal Pettendorf, gelegerd te Limburg aan de Vesdre. Het leger moest toestemming geven om van Thijl te laten verhoren.
Na veel wikken en wegen en na advies van juristen werd Vaes Limpens op 16 maart 1711 veroordeeld tot een boete van 80 goudgulden en betalen van de proceskosten. Cornelis Leijdekercken behield het recht om Vaes Limpens aan te klagen wegens geleden schade.[5]
Tijdens de genachting van 11 september 1718 werd gemeld dat Cornelis Lijdekircken de voorafgaande zondag tegen zonsondergang op het Putterveld bij Aalbeek mishandeld zou zijn. Over de toedracht hoopten de schepenen inzicht te verkrijgen door de getuigen Lambert Hermans, Thijs Peters en Jan Meijs op te roepen. De daders zouden Jan en Christiaan Pitsweggen zijn, de laatste wonend bij zijn vader Herman Pitsweggen te Nuth.[6]

Generatie 2

1.2 Josephus [Judocus] Liedenkirchen, overleden 01-04-1778 te Hulsberg, viduus 97(!) circiter annorum ex gen houdt; trouwde 28-11-1716 te Oirsbeek met Agnes Linssen, gedoopt 13-03-1695 te Oirsbeek (get. Jacob Brouwers namens Jan Damas, Petronilla Hoen), overleden 17-10-1774 te Hulsberg, dochter van Maas Linssen en Gertruid Brauwers.
Uit dit huwelijk:

 • 1 Petrus Leijdekercken, gedoopt 28-06-1717 te Hulsberg[7]. Anna Linssens, Gertrudes Breuwers), overleden 19 Pluviose VI (07-02-1798) te Hulsberg. De Legger van Hulsberg (1776, Rijckheyt NL-HrlRi T001) vermeldt dat hij in "St. Meertens Ling" woonde en gehuwd was met Mechtild Vaes.[8]
 • 2 Gertrudis Liedenkircken, gedoopt 03-08-1719 te Oirsbeek (get. Jan Hermens, Gertrud Brauers (grootmoeder)), begraven 29-11-1786 te Wijlre. Ze trouwde met Henricus Erckens. Hun gezin woonde in Wijlre.
 • 3 [Anna] Maria Liedekirch, gedoopt 12-05-1722 te Oirsbeek (get. Petrus Severin, Moll Meiss), begraven 16-06-1794 te Wijnandsrade. Ondertrouwd op 23-09-1747 te Klimmen en bevestigd op 08-10-1747 te Klimmen [bruidegom geboortig van Overhoven onder Sittard en wonend te Hulsberg, bruid geboortig en wonend te Hulsberg], met Gerardus Schreurs, waarschijnlijk gedoopt 04-10-1718 te Sittard als zoon van Laurentius en Catharina Kohns.
 • 4 Wilhelmus Lederkercken, gedoopt 09-02-1724 te Hulsberg (get. Cornelius Lederkercken, Anna Banen). Volgt 1.2.4.
 • 5 Joannes Ledekercken, gedoopt 27-07-1725 te Hulsberg (get. Henricus Willems namens Joannes Wijnen, Catharina Ackermans). Volgt 1.2.5.
 • 6 Anna Leijdekercken, gedoopt 28-06-1728 te Hulsberg (get. Lens Linssens, Anna Hermans) , overleden 22-03-1770 te Hulsberg.
 • 7 Laurentius Leijdekercken, gedoopt 09-02-1731 te Hulsberg (get. Joannes Bosch, Helena Voncken)
 • 8 Franciscus Lidekircken, gedoopt 06-05-1734 te Klimmen (get. Franciscus Sparla, Agnes Rietraedt). Volgt 1.2.8.
 • 9 [Anna] Catharina Lijdekircken, gedoopt 28-05-1737 te Klimmen (get. Lambertus Rameekers, Agnes Prevoost), overleden 01-03-1826 te Houthem. Zij trouwde 06-11-1763 te Houthem met Wilhelmus Kleuters, gedoopt 30-08-1734 te Houthem, zoon van Henricus en Margaretha Beucken. Het gezin van Willem Kleuters en Anna Catharina Liedekercken woonde in Houthem in het nog bestaande huis Strabeek 5 (rotonde Beekstraat/Strabeek).[9]
 • 10 Anna Elisabeth Leijdekercken, ca. 1740, overleden 12 Pluviose VI (31-01-1798) te Hulsberg. Ondertrouw 15-11-1766 te Klimmen [Matthijs Bruijs jongeman geboren te Aretsgenhout en Anna Elisabeth Lidekerken jongedochter geboren te Walem, beide wonend te Aretsgenhout], bevestigd 30-11-1766 te Klimmen en kerkelijk gehuwd op 30-11-1766 te Hulsberg met Matthias Brulls, zoon van Peter Brulls en Catharina Flodrops uit Arensgenhout. [10]

Op 26 februari 1728 werd aan Joeseph Lidekercken van Aalbeek door Frans Ackermans, gehuwd met Judit Cnols, 105 kleine roeden akkerland, bezaaid met koren, gelegen op de Bauwen en grenzend aan Jan Houben en Jan Frissen, verzet voor de duur van een maand. Dit land had hij op 14 januari 1728 verworven bij een publieke verkoop van goederen van Peter Huntiens. Joeseph Lidekercken mocht het land zijn eigendom noemen indien Frans Ackermans het geld niet kon terugbetalen. In het andere geval zou hij hem als dank de helft van het koren laten.[11]
Op 30 augustus 1729 legden Joest Liedekercken, Paulus Drummen en Jan Pirongh een verklaring af voor Mathijs Ackermans op verzoek van de ontvanger Jan Sleijpen. Zij verklaarden dat Peter Huntiens van Aalbeek 353,5 kleine roede land van de pastorie van Hulsberg in pacht had en dit land zo'n zes jaar eerder, tegen de afspraken in, had overgelaten aan Jan Habets, die het land tot 28 juni 1729 in bezit had gehad.[12]
Op 30 december 1733 pachtte Joost Leijdekercken van Lambert Ramaeckers, bijgestaan door zijn broers Willem en Hendrik Ramaeckers, hun huis, hof, moestuin, weiden en landerijen, gelegen te Ransdaal onder Klimmen en Wijlre, ongeveer twaalf bunders groot, voor de tijd van zes jaar, lopend vanaf 1 oktober 1733. Tot de voorwaarden behoorden het betalen van een jaarlijkse pachtsom van 35 pattacons en vier pond Engelse tin, het onderhoud van het huis, inclusief de onderste balkenlaag, het laten maken van 200 schoven jaarlijks, het betalen van de dakdekker en het betalen van de schat, bestaande uit zes vaten en een kop en vier kapoenen, alsmede een kan smout.[13]
Op 22 januari 1750 kocht Joseph Liedekerken van Wolf Coenen, gehuwd met Maria Slijpers, een huis, huisweide en moestuin aan de Meulengats te Hulsberg gelegen, ongeveer een morgen groot en grenzend aan Arnold Schreurs en Meerten Habets. Hij betaalde 100 rijksdaalders. Verder kocht hij 50 kleine roeden land "op gen peut", grenzend aan de weduwe Loijens, Peter Gelders en de gats. Dit land kostte tien rijksdaalders, voor welk bedrag het land verzet was. De verkoper reserveerde voor zichzelf een eik, beuk en populier die bij dit land hoorden.[14]
Dit land werd op 18 januari 1751 genaast door Peter Schouteten, gehuwd met Catharina Coenen. Hij betaalde de koopsom met alle bijbehorende kosten. Verder gaf hij nog 39 gulden, twaalf stuivers en twee oort, welk bedrag Joseph aan onderhoud van het huis had uitgegeven, alsmede drie gulden voor zaaigoed en akkerloon.[15]
Op 6 oktober 1750 kocht Joseph Lidekerken van Helena en Andries Habets, met toestemming van hun moeder Barbara Engelen, weduwe Geurt Habets, 175 kleine roeden weiland "het drieschke" achter de Wissegrachter heide te Hulsberg, grenzend aan Peter Meijs, de weduwe Gelders en Johan Loijens. Iedere kleine roede kostte een gulden.[16]
Op 19 februari 1751 kocht Joseph Ledekerken, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Agnes Lenssen, van Maria Sijben, weduwe van Peter Remeij, een bouwvallig huis aan de Putstraat in Klein-Arensgenhout, 136 kleine roeden weiland bij het huis, een morgen land aan het voetpad naar de kattenput, 99 kleine roeden land in de Dorbeek en een morgen land met moestuin nabij het huis, alsmede 80 kleine roeden land op de Gracht nabij het huis en een stuk bos in het Putveld. Hiervoor moest hij in totaal 1100 gulden betalen, waarvan hij ter plekke 600 gulden betaalde. Na aftrek van de lasten die op de goederen stonden, bleven nog 280 gulden als lening openstaan.[17]
Op 11 augustus 1752 verkocht Joannes Crombag, inwoner van Spekholzerheide onder de bank Kerkrade en gehuwd met Agatha Onnouw, ten overstaan van notaris Swildens te Voerendaal, aan Joseph Liedekercken, inwoner van Kleingenhout onder de bank Klimmen en gehuwd met Agnes Linssen, 119 kleine roeden akkerland op het Putveld bij Kleingenhout, grenzend aan Joannes Bosch en Jenne Maria Sijben, hoofdzijde de weide van de Heihof, voor twintig rijksdaalders en een koe, gewaardeerd aan vijftig gulden. Deze koe mocht de verkoper naar believen uit de stal van de koper komen ophalen.[18]
De last van een vat en drie malder rogge, staande op dit laatgoed, werd niet gekort op de koopsom.
Op 1 augustus 1761 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 7 mei 1761 opgesteld door notaris L'Allemand van Valkenburg ten huize van Joannes Nelissen binnen Schin op Geul.
Joseph Liedekercken van Kleingenhout, gehuwd met Agnes Linssen, verkocht aan Lambertus Erenst van Hulsberg, gehuwd met Maria Lambrichts, 155 kleine roeden akkerland in het Paumbroek bij Hulsberg, grenzend aan Peter Meijs en Joannes Knubben enerzijds, Wolf Coenen en Jacobus Steens anderzijds, hoofdzijden de "wisscherenter hijde" en Joannes Looijens, voor 100 gulden.[19]
Op 21 januari 1769 verkocht Joseph Lijdekercken aan zijn dochter Anna een morgen akkerland op het onderste Putveld onder Klimmen voor 109 gulden.[20]

Generatie 3

1.2.4 Wilhelmus Liedekerken, gedoopt 09-02-1724 te Hulsberg, begraven (ex Aelbeck) 15-04-1795 te Hulsberg. Ondertrouw 07-01-1747 te Klimmen [Willem Liedekerken jongeman geboortig en wonend te Hulsberg, Catharina Jongen weduwe Peter Rietra, geboortig en wonend te Aalbeek onder Hulsberg, bevestigd op 22-01-1747 te Klimmen en kerkelijk gehuwd op 22-01-1747 te Hulsberg met Catharina Jonghen, gedoopt 04-05-1718 te Hulsberg (get. Catharina Boshouwers, Wilhelmus Willems), begraven 21-04-1790 te Hulsberg, dochter van Hendricus Jonghen en Maria Ackermans uit Aalbeek.[10] Uit dit huwelijk:

 • 1 Agnes, gedoopt 22-06-1748 te Hulsberg (get. Agnes Lessen, Henricus Jonghen), overleden 14-06-1826 te Hulsberg. Agnes had twee kinderen met Joannes Voncken, zoon van Lambert Voncken en Ida Tilmans uit Merkelbeek,[10] alvorens ze 18-01-1788 te Hulsberg trouwde met Joannes Wilhelmus Limpens, zoon van Joannes Limpens en Gertrudis Mercken uit Nuth. Het gezin Limpens-Liedekerken woonde in 1796 in Aalbeek op nr. 39 van de inwonerslijst.
 • 2 Maria, gedoopt 08-12-1750 te Hulsberg (get. Maria Jonghen, Henricus Erkens), overleden 20-11-1806 te Hulsberg. Zij trouwde (1) op 21-10-1772 te Hulsberg met Joannes Peters en (2) op 24-01-1779 te Hulsberg met Gerardus Mulkens[21], zoon van Cornelus Muijlkens en Anna Margareta Smeets uit Schimmert. De weduwe Mulkens woonde in 1796 in Aalbeek op nr. 25 van de inwonerslijst.
 • 3 Henricus, gedoopt 01-12-1753 te Hulsberg (get. Anna Liedekerken, Christianus Crijns), begraven (ex Aelbeck) 10-01-1778 te Hulsberg.
 • 4 Anna Catharina, gedoopt 05-01-1758 te Hulsberg (get. Anna Catharina Paumen, Joannes Liedekerken), overleden 02-10-1827 te Itteren. Ondertrouw 06-10-1792 te Klimmen [Joannes Peters weduwnaar Anna Maria Sporcken, geboren te Aken en wonend te Arensgenhout, Anna Catharina Leijdekercken, jongedochter geboren te Aalbeek en wonend op de Brand onder Nuth], losbrief ontvangen op 21 oktober 1792. trouwde kerkelijk 21-10-1792 te Hulsberg met Joannes Peters, geb. ca. 1750, overleden 29-12-1822 te Hulsberg, zoon van Mathias Peters en Anna Mechtild Silvertands. Het gezin Peters-Liedekerken woonde in 1796 in Aalbeek op nr. 23 van de inwonerslijst.

Mathijs Knubben,gehuwd met Maria van Oppen, inwoner van Hulsberg, kocht op 19 juni 1771 van Willem Ledekerken, gehuwd met Catharina Jongen, inwoner van Aalbeek, 75 kleine roeden land, gelegen in de Haesdelle onder de Bank van Klimmen. Hij betaalde voor elke grote roede 39 gulden.[22]


1.2.5 Joannes Liedekercken, gedoopt 27-07-1725 te Hulsberg, overleden 14-05-1801 te Hulsberg. Ondertrouw 24-01-1750 te Klimmen [Joannes Lidekken jongeman geboortig en wonende te Hulsberg met Anna Habets geboortig van Wijnandsrade en wonende te Aalbeek], bevestigd op 08-02-1750 te Klimmen en kerkelijk gehuwd op 08-02-1750 te Hulsberg met Anna Maria Habets, gedoopt 19-10-1729 te Wijnandsrade (get. Petrus Wetzels, Franciscus Russel namens Maria Habets), overleden 11-01-1807 te Wijnandsrade, dochter van Joannes Habets en Helena Habets.[23] Uit dit :

 • 1 Agnes, gedoopt 06-12-1750 te Hulsberg (get. Josephus Liedekerken), begraven (ex Aelbeck) 31-12-1750 te Hulsberg.
 • 2 Joannes, gedoopt 18-12-1751 te Hulsberg (get. Wilhelmus Liedekerken, Judith Habets), begraven 01-01-1754 te Hulsberg.
 • 3 Maria Agnes, gedoopt 03-05-1755 te Hulsberg (get. Franciscus Liedekerken, Helena Habets), overleden 18-08-1826 te Brunssum, trouwde (1) op 15-01-1780 te Merkelbeek met Theodorus Kuijpers, zoon van Leonardus Kuijpers en Agnes Penders, en (2) op 07-09-1809 te Brunssum met Hendricus Ploumen, zoon van Henricus Ploumen en Gertrudis Dirckx.
 • 4 Cornelius, gedoopt 10-03-1758 te Houthem (get. Cornelius Habeths, Anna Catharina Lidekercken), overleden 28-04-1816 te Leeuwarden. Hij trouwde met Maria Elisabeth Hendriks. Dit gezin Le(e)dekerken woonde vanaf ca. 1797 in Leeuwarden.
 • 5 Joannes Wilhelmus, gedoopt 01-03-1761 te Houthem (get. Leonardus Habeths, Joannes Petrus namens Anna Lidekercken)
 • 6 Maria Helena, gedoopt 24-09-1764 te Hulsberg (get. Stephanus Michiels, Helena Habets), overleden 07-01-1816 te Wijnandsrade, trouwde 10-12-1791 te Klimmen met Joannes Mathias Koenen, zoon van Joannes Coenen en Gertrudis Genders.
 • 7 Wilhelmus, gedoopt 11-09-1767 te Hulsberg (get. Wilhelmus Cleuters, Maria Habets), overleden 08-12-1832 te Leeuwarden. Hij trouwde met Berbera Gerrits Siesling, overleden 24-03-1827 te Leeuwarden. Ook dit gezin Le(e)dekerken woonde in Leeuwarden.
 • 8 Anna Catharina, gedoopt 28-09-1770 te Hulsberg (get. Catharina Jongen, Cornelius Habets)
 • 9 Anna Elisabetha, 01-08-1773 te Hulsberg (get. Anna Elisabeth Liedekercken, Joannes N.N.), begraven (ex Aelbeck) 16-02-1776 te Hulsberg.


1.2.8 Franciscus Liedekerken, gedoopt 06-05-1734 te Klimmen, overleden 10-04-1822 te Hulsberg. Franciscus had één buitenechtelijk kind met Anna Bruls in Wijnandsrade (Franciscus, 11-05-1768). Ondertrouw op 01-08-1778 te Klimmen [bruidegom geboren te Ransdaal, bruid geboren te Nieuwenhagen, beide wonend in Heek onder Hulsberg], bevestigd op 16-08-1778 te Valkenburg en kerkelijk gehuwd op 16-08-1778 te Hulsberg met Anna Barbara Borghans, gedoopt Heerlen, 12-11-1753, begraven 04-11-1792 te Hulsberg, dochter van Gerardus en Gertrudis Hansen[24]. Hij hertrouwde op 26-01-1794 te Hulsberg met Anna Maria Welters, gedoopt 10-10-1748 te Schimmert, overleden 17-05-1824 te Hulsberg, dochter van Wilhelmus en Anna Habets. Het gezin Liedekerken-Welters woonde in 1796 in de Heek op nr. 23 van de Franse inwonerslijst van Hulsberg.
Uit het huwelijk met Anna Barbara Borghans:

 • 1 Maria Agnes, gedoopt 02-11-1778 te Hulsberg (get. Wilhelmus Liedekercken, Maria Agnes Borghans)
 • 2 Joannes Gerardus, gedoopt 01-02-1781 te Hulsberg (get. Wilhelmus Cleuters, Ida Mu[tens])
 • 3 Anna Maria, gedoopt 12-08-1783 te Hulsberg (get. Joannes Gerardus Borghans, Anna Maria Liedekercken), overleden 12-12-1810 te Hulsberg, getrouwd 17-11-1810 te Hulsberg met Johannes Petrus Haemers, gedoopt 12-02-1780 te Klimmen, overleden 21-12-1810, zoon van Jacobus Haemers en Maria Souren.
 • 4 Andreas, gedoopt 23-07-1787 te Hulsberg (get. Andreas Steijns, Anna Elisabeth Liedekercken), overleden 10-11-1872 te Hulsberg, getrouwd 14-11-1812 te Hulsberg[25] met Anna Catharina Pluijmackers, gedoopt 26-02-1794 te Klimmen (get. Stephanus Pluijmaeckers, Anna Catharina Knubben), overleden 13-04-1877 te Hulsberg, dochter van Joannes Wilhelmus en Anna Catharina Kleijnen. Het gezin van Andreas woonde volgens de OAT in de Heek, op de hoek van de Hekerweg en de Hellebeukerweg.
 • 5 Joannes Gerardus, gedoopt 26-02-1790 te Hulsberg (get. Maria Catharina Ploemen, Joannes Liedekircken)
 • 6 Anna Catharina, gedoopt 08-03-1792 te Hulsberg (get. Anna Catharina Liedekercken, Joannes Reijnerus Eggen)

Tijdens de genachting van 18 juni 1777 bood Franciscus Liedekerken zijn excuses aan voor het feit dat hij burgemeester Ackermans had beledigd. De excuses werden aanvaard en daarmee was de zaak afgedaan. Franciscus ondertekende met Fransus Lijdekercken.[26]

Losse eindjes

Over de herkomst van stamvader Cornelius Van Liedekercken is uitgebreid gecorrespondeerd met leden van de Vereniging Voor Familiekunde in de regio Aalst. Deze vereniging publiceert onder meer genealogische gezinsreconstructies van de dorpen in deze regio. Ten aanzien van de onzekerheid over de herkomst van Cornelius Van Liedekercke spelen een aantal overwegingen:

 • De familienaam Limpens was eind 17e eeuw niet onbekend in de streek rond Woubrechtegem. De Maria Limpens die in 1694 in Woubrechtegem een kind baarde, zou uit een van die naburige families Limpens kunnen komen. Daar zijn echter geen aanwijzingen voor. Behalve bij die doop uit 1694 komt Maria Limpens in geen van de buurdorpen van Woubrechtegem in die tijd in de kerkboeken voor, ook niet als huwelijks- of doopgetuige.
 • In Woubrechtegem worden vanaf 1693 zeven kinderen geboren van ene Servatius Limpens, van onbekende herkomst, en van Livina Van Herreweghe uit Woubrechtegem. Van enige band tussen Servatius en enerzijds het gezin Van Liedekerke-Limpens en anderzijds de andere Limpens in Oost-Vlaanderen blijkt niets. Dat Servatius van ver komt, staat voor genealogen uit die streek buiten kijf: zijn voornaam komt daar zelden voor en er zijn geen getuigen Limpens bij de doop van zijn kinderen aanwezig.

Medewerkers

Eerste versie Edwin Verheijen en Harry Luijten, februari 2012.

Bronnen

 • Algemene bronnen: Kopieën DTB, GenDaLim 7, www.genlias.nl, familysearch.org, gezinsreconstructies Woubrechtegem/
 1. De genoemde aantallen zijn te vinden in de Nederlandse familienamendatabank van het Meertens-Instituut, thans bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
 2. Spreiding van familienamen in België
 3. HCL-01.075 LvO 1756, 43r
 4. HCL-01.075 LvO 1756, 150r
 5. HCL-01.075 LvO 1735, Rolle of Dingregister van de schepenbank Nuth
 6. HCL-01.075 LvO 1735, Rolle of Dingregister van de schepenbank Nuth
 7. De ouders verklaarden te Oirsbeek te wonen
 8. St. Meerten Ling moet vertaald worden met (Sint) Martenslinde onder Bilzen (B), dank aan Roger Crombag voor deze tip. Peter Liedekerken komt in de kerkregisters van Martenslinde en van omliggende parochies echter niet voor. Wel is er een Mechtildis Vaes, geboren te Martenslinde, gedoopt 6 februari 1721 te Bilzen, vormelingenlijst 1730 Martenslinde, die (eerder) gehuwd was met Henricus Kleijnen, waarmee ze drie kinderen had waarvan er twee in Martenslinde zijn gedoopt. Van Mechtildis Vaes en Henricus Kleijnen is aldaar geen overlijdensregistratie bekend.
 9. Zie Strabeek 5
 10. 10,0 10,1 10,2 Zie Collectie Habets
 11. HCL-09.001 Notariële Archieven 4224, 329
 12. HCL-09.001 Notariële Archieven 4224, 350
 13. HCL-09.001 Notariële Archieven 4170, 125
 14. HCL-09.001 Notariële Archieven 4436, 10
 15. HCL-09.001 Notariële Archieven 4437, 7
 16. HCL-09.001 Notariële Archieven 4436, 154
 17. HCL-01.075 LvO 7101, 131
 18. HCL-01.075 LvO 7101, 389
 19. HCL-01.075 LvO 7103, 307
 20. HCL-09.001 Notariële Archieven 4241
 21. Gerard Mulkens alias Kwartele Geerke werd in 1792 ter dood veroordeeld wegens diefstal en medeplichtigheid aan moord.
 22. HCL-01.075 LvO 7106, 255
 23. Herkomst Anna Maria Habets overgenomen van de inmiddels opgeheven website Habets web
 24. Zij staat met haar naaste verwanten vermeld in Rijckheyt-001 gichten Heerlen 25, 299-301 en 303. In Rijckheyt-Genealogie Borghans door J.M.F. Joosten staat zij in het verkeerde gezin vermeld!
 25. In de huwelijksakte wordt de overlijdensdatum van de moeder van de bruid als geboortedatum van de bruid vermeld. Als geboortemaand van de bruidegom wordt juni genoemd. De bruid werd bijgestaan door haar grootvader Stephanus Pluijmaeckers
 26. HCL-01.075 LvO 1740