Kerkmeesters van Nuth

Uit Genealogie Limburg Wiki

KERKMEESTERS VAN NUTH 1698-1782

Rijckheyt-Kerkbestuur van de RK-Parochie St.-Bavo Nuth, inv. 278, nr. 53


1698 Ercken Meijs tot Grijsengrubben

1699 Lintgen Peters int Hullenbroeck

1700 Johan Leunis tot Grijsengrubben

1701 Vaes Spijckers tot Voorst

1702 Nelis Ortmans int Hullenbroeck

1703 Paulus Gossens tot Grijsengrubben

1704 Jan Frissen en voor dezen bij accoordt Jan Cortten met last van reeckeninge

1705 Goert Schnackers van Terstraetten

1706 Vaes Cortten int Hullenbroeck

1707 idem

1708 idem

1709 Matthis Brants

1710 Lenaert Limpens scheepen van Terstraet

1711 Jacob Roebroeck uyt gen Hell

1712 Peter Vonck in gen Hell

1713 Herman Zelissen molitor in Nuth

1714 Jan Heuts ........

1715 Matthis Roox opt Meulenveld

1716 Reiner Crijns inden Pommer

1717 Claes Lijno Vranck ...

1718 Vaes Vroemen en Wilhelm Stijpers

1719 Jan Cremers ... en Jacob Roebroeck

1720 niet ingevuld

1721 Thijs Eggen

1722 Jacob Rameckers

1723 Peter Meijs ex Grijsengrubben

1724 Hermen Mannens ex Vaesraedt

1725 Lemmen Raeven uyt de hel

1726 Jan Drimmen ex Grijsengrubben

1727 Claes Frins ex Nirven

1728 Hendrick Drimmen ex Grijsengrubben

1729 Lins Cobben ex Hunnecom

1730 Willem Hautvast op den Brandt

1731 Hermen Daemen ex Vorst

1732 Goris Gorissen in Nuth

1733 Derick Bemelmans ex Voorst

1734 Mevis Craens ex Nirven

1735 Hermen Meijs ex Ter Straeten

1736 Matthijs Eggen uyt den grachtwegh in de Heel

1737 Arnold Ortmans ex Hullenbroeck

1738 Coen Hautvast ex Grijsengrubben

1739 Willem Schuttiens ex Hullenbroeck

1740 Reiner Crijns .......

1741 Joannes Houben uyt gen Hooren

1742 Peter Houben in Nuth

1743 Paulus Lonis ex Grijsengrubben

1744 Reiner Meulenbergh ex Vorst

1745 Lenardt Ceulen ex Hunnecom

1746 Christiaen Nuchelmans ex Hullenbroeck

1747 Wilhelmus Ackermans ex Camp

1748 Joannes Nuchelmans ex Hullenbroeck

1749 Leonardus Slangen

1750 Jacobus Bemelmans

1751 Joannes Hermens ex Hell

1752 Wilhelmus Cobben ex Hunnecom

1753 Frans Frijns villicus in Neunhof

1754 Wijnandus Habets ex Grijsengrubben

1755 Nicolaus Rousop

1756 niet ingevuld

1757 niet ingevuld

1758 niet ingevuld

1759 niet ingevuld

1760 niet ingevuld

1761 niet ingevuld

1762 Nicolaus Coenen int Hullebroeck

1763 Joseph Meijs van Ter Straeten

1764 Joannes Limpens op den Brandt

1765 Thewis Bemelmans van Hunnecom

1766 Jacobus Wolters meus villicus

1767 Paulus Hautvast tot Grijsegrubben

1768 Laurentius Meijs tot Grijsegrubben

1769 Petrus Cremers van den Brandt

1770 Wilhelmus Biesjans tot Nuth

1771 Joannes Gorissen tot Nuth

1772 Petrus Houben

1773 Matthias Dormans ex Vaesraedt

1774 Michael Diederen ex Vaesraedt

1775 Michael Papers ex Vaesraedt

1776 Matthias Bemelmans ex Hullenbroeck

1777 Goedefridus Reijnders ex Nuth

1778 Petrus Spijckers ex Ter Straeten

1779 Petrus Frissen ex de Helle

1780 idem

1781 Leonardus Smeets ex Grijsegrubben

1782 Nicolaus a Campo ex Nieuwhuijs