Hermans

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE HERMANS

Generatie I


I.1 Godefridus HERMENS, overleden op 12 september 1663 te Nuth.
Goert Hermans van der Straeten is laet geworden anno 1607 van iiiij grooten morgen lants in twee stucken gelegen bij Severens Cruijs ende een stuck van desen lande ligt tussen den hoff Bergh beijde lange sijden ende een hooff het ander hooff Tewis Ploechmekers nu Lintgen Caris ende het ander stuck regenoot ten drij sijden den hoff van Bergh ene ten sijde den wech comende van Grijsengrubben na het Severens cruijs opgaende, gilt jaerlix ii penninghen eenen cop haveren.[1]
"Gort ter Straten ii capoenen"
Er staan betalingen genoteerd voor de jaren 1607 t/m 1639
Zoon Ercken betaalde namens hem in 1628.[2]
Op 21 maart 1631 verkocht Geurt Hermens, gehuwd met Mettel Smeets, twee morgen en 24 kleine roeden land aan Wolter Rietraedt, gehuwd met Maria Kicken, voor 21 stuiver per kleine roede, te weten:
a) 45 kleine roeden "aen heijlekens weijde", grenzend aan Dirck Smeits en de koper;
b) 33 kleine roeden "onder Smeits Hofken", grenzend aan Dirck Smets en Giel Rutten;
c) 25 kleine roeden "achter der maet", grenzend aan Dirock Smets en Giel Rutten en Houb Jordans;
d) 31 kleine roeden "aen de roet", grenzend aan de koper en Dirick Smets;
e) 12,5 kleine roede "op den mezewegen", grenzend aan Dirick Smets en Joiris Douven;
f) 41,5 kleine roede "op den stuver", grenzend aan Dirck Smeets en Houb Jordans;
g) 36 kleine roeden "op de conincx coul", grenzen aan Dirick Smets en "partijen van Croubeck".[3]
Gehuwd met Mettel SMEETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus (zie II.1).
 • 2. Helena, gedoopt op 3 september 1608 te Nuth (getuige(n): Leonardus Heuntgens, pastoor te Nuth, Mijntgen e.v. Nicolaus Huntgens, Mattheus Ploechmeckers, Gertruijt Welden, Maria Eijmael)..

Gehuwd met Leonardus CARIS, gedoopt op 24 juli 1594 te Nuth, overleden op 22 augustus 1648 te Nuth op 54-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CARIS en Agatha NUCHELMANS.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 6 januari 1631 te Nuth met Sophia SNIJDERS, 23 jaar oud, gedoopt op 7 februari 1607 te Nuth (getuige(n): Alexander Sniders pastor in Heinsberch, Petrus Huberti ...), afstamming hypothetisch, dochter van Joannes SNIJDERS en Elisabeth SENDEN.}

 • 3. Hermanus (zie II.2).


Generatie II


II.1 Arnoldus HERMENS, gedoopt op 2 mei 1599 te Nuth (getuige(n): Joannes Raven, Margaretha e.v. Henricus de Beeck, Jan van Ransdael, Mijs Heuts, Geurt Smijts), overleden op 20 september 1669 te Nuth op 70-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMENS (zie I.1) en Mettel SMEETS.
Op 27 maart 1645 deed Ercken Hermans, gehuwd met Johanna Caris, een borgstelling voor Anna Nijpels. Anna Nijpels en haar zoon Nijs stelden hun goederen garant voor Ercken Hermans.[4]
Op 2 juni 1650 deed Anna Jongen, echtgenote van Caris Caris, ten behoeve van haar dochter Eitgen Caris afstand van het vruchtgebruik op een halve morgen akkerland "aen de heuvel" onder Nuth, grenzend aan Anna Jongen zelf, Ercken Hermans, goederen van de heer van Nuth en de Wijenweg. Vervolgens verkocht haar dochter het stuk land aan Ercken Hermans, gehuwd met Jenne Caris, voor 23 stuivers per kleine roede. De helft van het koren was voor Anna Jongen.[5]
Op 3 oktober 1653 verkocht Frederick Gibels, in staatse dienst en gelegerd te Maastricht, gehuwd met Agatha Caris, aan oom Ercken Hermans, gehuwd met Jenne Caris, 75 kleine roeden weiland "de nije" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Lenaert Caris, heer Amazaga en de Neijerweg, voor twee gulden en vijf stuivers per kleine roede.[6]
Op 22 september 1654 ruilde Ercken Hermans, gehuwd met Jenne Caris, onroerende goederen met Frederick Giebels, gehuwd met Agatha Caris. Ercken Hermens kreeg 83,5 kleine roeden weiland met het huisje dat daar op stond, grenzend aan Willem Bruls, Ercken Hermans zelf en de straat door Grijzegrubben, belast met een keur van enige haver. Hiervoor gaf Ercken Hermans 128 gulden.[7]
Ercken had een conflict met broer Hermanus omtrent geleend geld. Op 14 februari 1661 had hij 50 gulden van zijn broer geleend en daartoe een halve morgen land beschikbaar gesteld, gelegen in de "swartcoul" en grenzend aan Jan Nuchelmans en Lentgen Caris. Verder had zoon Lentgen nog drie Luiker daalders ontvangen op dit stuk land. De afspraak werd gemaakt ten huize van Geurt Hermens, vader van Hermen en Arnold. Ook Lentgen Caris, schoonvader van Arnold, was aanwezig.[8]
Op 17 oktober 1665 verklaarden Lintgen Hermans, Geurt Hermans, Jan Hermans, Leonaerdt Sutendael, mede voor Meijcken Hermens, dat hun (schoon)vader Ercken Hermens op 28 augustus 1655 van Johan Buchems, burger te Maastricht, 125 gulden geleend had. Een tijdje later was daar nog 25 gulden bijgekomen, het geheel tegen een rente van 6,25%.
Deze lening werd nu vastgelegd met als onderpand drie morgen akkerland "aen severens cruijs", grenzend aan Gabriel Limpens, Ercken Hermans zelf, hof Grijzegrubben en de Maastrichterweg van Grijzegrubben naar Schimmert.[9]
Gehuwd met Joanna CARIS, gedoopt op 28 december 1603 te Nuth (getuige(n): [nog te ontcijferen]), overleden op 17 oktober 1654 te Nuth op 50-jarige leeftijd, dochter van Leonardus CARIS en Agatha NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus HERMANS (zie III.1).
 • 2. Leonardus (zie III.2).
 • 3. Agatha HERMANS, gedoopt op 10 februari 1634 te Nuth (getuige(n): Joannes Deders, Maria Tessers).

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 5 augustus 1655 te Nuth (getuige(n): Petrus Jongen, Henricus Schepers) met Leonardus SEUTENDAEL, zoon van Thomas SEUTENDAEL en Catharina HOEN.

 • 4. Joannes HERMANS, gedoopt op 17 februari 1642 te Nuth (getuige(n): Conrardus Offergelts, Maria Hermans).
 • 5. Mechtildis HERMANS, gedoopt nov. 1644 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris).
 • 6. Maria HERMANS, gedoopt op 8 juni 1649 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermans, Maria Ritselvelt), overleden 1685/1693.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 29 april 1670 te Nuth met Hubertus BOUTS, 22 jaar oud, gedoopt op 3 november 1647 te Nuth (getuige(n): Segerus Lunis, Mechtild e.v. Petrus Nuchelmans), overleden op 11 mei 1706 te Grijzegrubben-Nuth op 58-jarige leeftijd, zoon van Petrus BOUTS en Joanna BRULS.
Op 15 maart 1694 verklaarde Houb Boutz, bijgestaan door zijn zwagers Geurt Hermans en Ercken Meijs, voogden over zijn kinderen bij wijlen Meijken Hermans, dat hij bij Berb Maes van Maastricht 200 gulden tegen 6,25% had geleend. Hij was al verscheidene jaren achter in het betalen van de rente. Daarom had hij besloten om 40 kleine roeden moestuin in belening te doen aan Paulus Goossens. Voor 15 pattacons werd de moestuin, gelegen te Grijzegrubben en grenzend aan Jacob Hautvast, Simon Rousschen, de erfgenamen Hendrick Vroemen en verscheidene andere moestuinen, voor een periode van 12 jaar in belening gedaan.[10]

II.2 Hermanus HERMENS, overleden mrt. 1669 te Nuth, zoon van Godefridus HERMENS (zie I.1) en Mettel SMEETS.
Herman Hermans ontving op 23 januari 1626 na het overlijden van Goerdt Limpens een weide op de Koningsberg en anderhalve morgen land daarachter gelegen, de weide grenzend aan de huisweiden van Goert Hermans en Lintgen op den Berch, het land grenzend aan Lisken Gerlicx en de "hoele straet in die hoel hegge uutgaende".
"Die voors. landt hebben nu d'erfgenaemen Goerdt Limpens alleen gilt jaerlix xii vaet haveren.".[11]
Op de genachting van 23 mei 1644 werd Jan Slangen aangeklaagd vanwege een voorval op 16 mei 1644 (Pinksteren). Hij was met een "gespannen voer" (geladen pistool) tussen Nuth en Grijzegrubben op Herman Hermans af gegaan, had hem geslagen en gedreigd dood te schieten. Ook had hij gedreigd hem te verdrinken in de beek. De aanklager eiste hiervoor een "amende" van tien dubbele dukaten.
Jan Slangen ontkende alles.[12]
Op 3 januari 1647 verkochten Lintgen Driessen en Frans Hoen aan Lenaert Caris de oude en Herman Hermans circa een bunder akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan jonker Passart en Geurt Hermans, voor achttien stuivers per kleine roede.[13]
Op 13 juni 1650 werd een overeenkomst gesloten tussen Herman Hermans en Lenaert Caris enerzijds, en de broers Jan en Lenaert Vleeshouwers anderzijds. Voor een bedrag van 80 gulden deden zij afstand van alle rechten die zij hadden op het perceel land dat Hermans en Caris in 1647 gekocht hadden van Lintgen Driessen.[14]
Op 27 augustus 1652 toonde Geurt Peters, burger van Tongeren en gehuwd met Johanna Huberts, aan de schepenen van Nuth een akte van 5 april 1651. Hieruit bleek de verkoop van een morgen akkerland "in de swarte coul" onder Nuth, grenzend aan Wijenweg, jonker Schaesbergh en Geurt Swartgens, aan Herman Hermans, gehuwd met Meijcken Diederen, voor 112 gulden.[15]
Op 16 april 1657 leende Herman Hermans, gehuwd met Meijcken Diederen, van Petrus Matthijs van der Steijn, burger van Maastricht, 200 gulden tegen 6,25% en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) een halve bunder en 25 kleine roeden akkerland op de Trichterweg, grenzend aan goederen van heer Passert te Helle, Lenart Caris, Jan Nuchelmans en de Trichterweg;
b) een morgen akkerland "in de swarte coul", grenzend aan Seger Lonis, Geurt Hermans, Lenart Caris en de Wijenweg.[16]
Op 13 april 1660 verkocht Lenaert Bollincx, gehuwd met Lijsken van Beeck, aan Herman Hermans, gehuwd met Meijcken Diederen, 60 kleine roeden weiland te Berg onder Nuth, grenzend aan Herman Hermans zelf, Grietgen Vleugels, de straat en de Bergerhof, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.
Verder werd bepaald dat de koper bij de verkoper thuis een kar kolen zou afleveren, te korten op de koopsom[17]
Hermen Hermens had zijn broer Arnold Hermens op 13 februari 1661 50 gulden geleend. Zijn broer had die ondanks meerdere verzoeken niet terugbetaald. Hermen eiste via het schepengerecht zijn geld terug. Arnold werd daartoe op 27 juli 1667 gesommeerd.[18]
Gehuwd voor de kerk op 3 juli 1634 te Nuth met Maria DIEDEREN, geboren ca. 1603 te Schinnen?, overleden op 29 augustus 1676 te Nuth. Meijken Diederen, dochter van Petrus DIEDEREN en Agatha LIMPENS. [19]
Uit een onbekend huwelijk:

 • 1. Nicolaas HERMANS (zie III.3).

Uit het huwelijk met Maria Diederen:

 • 2. Godefridus HERMANS, gedoopt op 11 december 1634 te Nuth (getuige(n): Joannes Onnauw, Mechtild Frissen).
 • 3. Anna HERMANS, geboren ca. 1640, overleden op 4 februari 1706 te Nuth.

Gehuwd voor (1) 17 september 1664 met Joseph MEIJS, geboren ca. 1640, overleden op 16 augustus 1670 te Nuth, zoon van Paulus MEIJS en Cornelia JACOBS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25 november 1671 te Nuth met Joannes DRUMMEN, 40 jaar oud, gedoopt op 13 april 1631 te Nuth (getuige(n): Joannes N, Cornelia N), overleden op 18 januari 1691 te Nuth op 59-jarige leeftijd, zoon van Theodorus DRUMMEN en Maria NN.

 • 4. Mechtildis HERMANS, gedoopt op 22 oktober 1640 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris jr., Mechtild Hermans e.v. Gerardus NN), overleden op 20 juli 1707 te Nuth op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd met Laurentius MEIJS, geboren ca. 1640 te Nuth, overleden op 1 maart 1714 te Nuth, zoon van Paulus MEIJS en Cornelia JACOBS.
Op 14 juni 1707 lieten Laurens Meijs en zijn zieke vrouw Mechtel Hermans - die zes dagen later zou overlijden - testamentair vastleggen dat alle zes kinderen en alle kleinkinderen gelijkelijk zouden delen in de erfenis.[20]

Generatie III


III.1 Godefridus HERMANS, geboren ca. 1625, (geschat), overleden op 7 november 1706 te Nuth, ex gen nieuwweij, zoon van Arnoldus HERMENS (zie II.1) en Joanna CARIS.
Ouders bepaald op grond van doopgetuigen, naamgeving kinderen en vooral de hierna genoemde akte van 20 januari 1666. Daardoor valt uit te sluiten dat hij identiek is aan Godefridus, gedoopt 11 december 1634 als zoon van Hermanus Hermens en Maria Diederen.
Op 14 juli 1655 verkocht Jan van Beeck, gehuwd met Trijneken van Eijck, aan Geurt Hermans 127 kleine roeden akkerland "in de haverdellen" onder Nuth, grenzend aan Geurt Hermans zelf, erfgenamen Peter Maes, Sijmon Paumbroeck, Geurt Hermens zelf en de verkoper, voor 33 stuivers per kleine roede.[21]
Op 20 januari 1666 verschenen Lentien, Geurt en Jan Hermans en Lenard Seutendael, mede sterkmakend voor hun zus Meicken Hermans, voor de schepenbank Geleen. Zij verkochten aan Geurdt Gossens 115 kleine roeden akkerland op de Molshage, grenzend aan Gabriel Limpens en de erfgenamen Jan Hautvast, hoofdzijde de Heerweg, voor veertien stuivers per kleine roede.[22] Op 11 maart 1702 verkocht Jan Cremers, ongehuwd, aan Geurt Hermans, gehuwd met Trijn Craeghs, ca. een halve morgen weiland te Nuth, grenzend aan Jan Curfs, Lens Meijs, de verkoper en de Neijerweg, voor 29 stuivers per kleine roede.[23]
Op 16 september 1706 verkocht Jan Donners, inwoner van Munstergeleen, aan Geurt Hermens, gehuwd met Trijn Kraegs, 112,5 kleine roeden akkerland te Nuth, grenzend aan de erfgenamen Hendrick Vroemen, erfgenamen Lens Meijs en de Wijenweg, voor 22,5 stuiver per kleine roede.[24]
Ondertrouwd op 6 januari 1664 te Beek. Geurt Hermens jongeman van Nutt, woonende tot Neerbeek met Trijn Craas jongedochter van Neerbeek, gehuwd voor de kerk op 20 januari 1664 te Beek met Catharina CRAECHS, 24 jaar oud, gedoopt op 25 maart 1639 te Beek (getuige(n): Remigius filius q. [quondam= wijlen] Henrici Roebroecks, Margareta [Thijssen] uxor Wilhelmi Vreen) overleden op 22 juni 1719 te Nuth. Trijn Kraegs vidua Godefridi Hermens, dochter van Joannes CRAECHS en Maria van ESSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus, gedoopt op 17 maart 1664 te Beek (getuige(n): Jacob Kraeghs, Joanna Claessen), ouders ingeschreven als Gerardus Eerkens en Catharina Kraeghs.
 • 2. Mechtildis, gedoopt op 17 oktober 1667 te Nuth (getuige(n): Leonard Seutendael, Helena Hermans, weduwe Leonardus Caris), achternaam moeder niet in doopaantekening, overleden op 9 januari 1743 te Hooren-Nuth op 75-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15 september 1695 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Elisabetha Houbben) met Joannes MEIJS, 26 jaar oud, timmerman, gedoopt op 23 juni 1669 te Wijnandsrade, overleden op 15 maart 1737 te Terstraten-Nuth op 67-jarige leeftijd, zoon van Godefridus MEIJS en Maria COGELEN, vroedvrouw.

 • 3. Arnoldus (zie IV.1).
 • 4. Leonardus, gedoopt op 22 maart 1671 te Nuth (getuige(n): Hubertus Bouts), achternaam moeder Krangen.
 • 5. Maria, gedoopt op 30 december 1671 te Nuth (getuige(n): Theodorus Habets namens NN, Maria Hermans, e.v. Hubertus Bouts), achternaam moeder niet in doopaantekening.
 • 6. Godefridus, gedoopt op 2 februari 1673 te Nuth (getuige(n): Jacobus Maes, Helena Lijmpens), achternaam moeder niet vermeld.
 • 7. Joanna, gedoopt op 11 maart 1674 te Nuth (getuige(n): Joannes Dremmen, Mechtildis Hermans), achternaam moeder niet in doopaantekening.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 31 augustus 1704 te Nuth (getuige(n): Wolterus Schaesbergh, Maria Hermans) met Coenradus HAUTVAST, 34 jaar oud, gedoopt op 25 maart 1670 te Nuth (getuige(n): Henricus Scheepers namens Anthonius Hautvast, Anna Bouts e.v. Antonius Keijsers), overleden op 22 oktober 1756 te Grijzegrubben-Nuth op 86-jarige leeftijd, zoon van Jacobus HAUTVAST en Catharina BRULS.

 • 8. Leonardus, gedoopt op 26 oktober 1677 te Nuth (getuige(n): Petrus Pluchmeckers, Mechtildis Hermans), achternaam moeder niet gegeven.
 • 9. Maria, gedoopt op 26 maart 1681 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Maria Hermans), achternaam moeder: Crans, overleden op 4 december 1733 te Terstraten-Nuth op 52-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 1 oktober 1704 te Nuth (getuige(n): Joannes Horsmans, Joannes Wustenraedt) met Servatius LIMPENS, 29 jaar oud, gedoopt op 10 november 1674 te Hoensbroek, overleden op 31 mei 1740 te Terstraten-Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Leonardus LIJMPENS en Margaretha CORTEN.

 • 10. Godefridus, gedoopt op 15 juli 1684 te Nuth (getuige(n): Godefridus Horsmans, Maria Meijs).


III.2 Leonardus HERMENS, gedoopt op 10 oktober 1629 te Nuth (getuige(n): Eusebius Keijsers, Judith e.v. Servatius Huntgens), overleden op 5 maart 1716 te Grijzegrubben-Nuth op 86-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus HERMENS (zie II.1) en Joanna CARIS.
Op 23 november 1655 verkocht Simon Paumbroeck, gehuwd met Trijn Loijen, aan Lintgen Hermans, gehuwd met Jenne Roecx, 128 kleine roeden akkerland aan de Trichterweg van Grijzegrubben naar Schimmert, grenzend aan Lemmen Lijmpens en de erfgenamen van Henrick van Beeck. Iedere kleine roede kostte 28 stuivers en twee oort.[25]
Op 27 november 1656 verkocht Dionisius Tants, gehuwd met Maria Roecx, aan Lintgen Hermans, gehuwd met Jenne Roecx, het erfdeel uit de nalatenschap van zijn schoonouders Jan Roecx en Aleth Tummers, met inbegrip van 56 kleine roeden akkerland in het Jongenbosch. De koopsom bedroeg 1100 gulden en bleef als lening tegen 6,25% openstaan.[26]
Op 24 april 1662 verkocht Lintgen Hermans, gehuwd met Jenne Roecx, aan Vaes Roecx, gehuwd met Trijneken Keijsers, 150 kleine roeden akkerland te Hunnecum, grenzend aan Jacop Maes, Steven Roecx, Vaes Roecx en de weg. Iedere kleine roede kostte 35 stuivers.[27]
Op 11 november 1715 verkocht Lenert Hermens, weduwnaar Meijken Roebroeck, aan Servaes Vroemen, gehuwd met Maria Spierts, 67 kleine roeden beemd "in de latte" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Matthias Hautvast, de beek, de verkoper zelf en Lenaert Limpens, voor twee gulden per kleine roede. Met het geld zou een lening van 150 gulden, eertijds verstrekt door Matthijs Nijpels, betaald worden. De beemd had hij zo'n veertig jaar eerder gekocht van zijn broer Jan Hermens.[28]
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 27 juli 1655 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roecx, Henricus Schepers) met Joanna ROEX, geboren ca. 1630, (geschat), overleden op 14 november 1662 te Nuth, dochter van Johannes ROEX en Aleidis TIMMERS.
Gehuwd (2) ca. 1668 met Maria ROEBROECK, geboren ca. 1635 (geschat), overleden op 15 oktober 1711 te Nuth, ex inferno, dochter van Franciscus ROEBROECK en Catharina NUCHELMANS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Mechtild, geboren ca. 1658, overleden op 7 augustus 1730 te Nierhoven-Nuth

Familierelatie op basis van gerechtsstukken waarbij haar kinderen een erfpacht, afkomstig van Leonaerd Hermens, als erfgenamen moeten betalen.[29]
Gehuwd voor de kerk op 25 oktober 1678 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers, Thomas Wustenraedt) met Godefridus HORSTMANS, 32 jaar oud, gedoopt op 27 april 1646 te Nuth (getuige(n): Henricus Hermans faber ferrarius [smid], Cornelia NN), overleden op 27 maart 1720 te Nuth op 73-jarige leeftijd, zoon van Abel HORSTMANS, smid, en Margaretha GERARTS.

 • 2, Joannes (zie IV.2).
 • 3. Stephanus HERMANS, gedoopt op 20 februari 1661 te Nuth (getuige(n): Joannes Roecx, Catharina e.v. Servatius Roecx)..

Uit het tweede huwelijk:

 • 4. Arnoldus HERMANS (zie IV.3).


III.3 Nicolaas HERMANS, schepen, geboren 1625/1630, overleden op 11 september 1704 te Terstraten-Nuth, octogenarius, zoon van Hermanus HERMENS (zie II.2) en een onbekende moeder.
Op 2 mei 1663 vermeld als "in de dartich jaeren"[30]
Op 17 februari 1677 vermeld als "omtrent de vijfftich jaeren"[31]
Hij moet een zoon zijn van Hermanus, en gezien zijn leeftijd, uit een onbekend eerder huwelijk. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat Laurens Meijs, gehuwd met Mechtild Hermans, zijn zwager wordt genoemd[32] en dat Laurens Meijs schoonzoon van Hermanus Hermens is[33]
Op 29 juni 1665 leende Nicolaes Hermans, gehuwd met Heijlken Limpens, 400 gulden tegen 6,25% van Hendrick Munix, koopman te Maastricht en gehuwd met Maria Stassen, en stelde tot onderpand zijn huis en hof, gelegen Terstraten onder Nuth, groot 108 kleine roeden, alsmede anderhalve morgen op het Helleveld tussen Geurt Lijmpens en Itgen Bosch en verder nog een morgen aldaar aan de rode poort.[34]
Op 17 maart 1682 droeg Nicolaas Hermans, weduwnaar, aan zijn zoon Geurt de rechten over op een morgen land aan de sijpen, grenzend aan Geurt Hermens, Hendrik Vroemen, de vloedgraaf en Claes Loijens, op 34 kleine roeden land in de swarte koul, grenzend aan Lens Meijs, Gabriel Limpens en de wijenweg, en op 66 kleine roeden aen de kaelwegh, grenzend aan Coen Hautvast, Lenert Wolfs en Gabriel Limpens. De goederen werden overgedragen aan Antonius Gobens, koopman te Maastricht voor 262 gulden. Dit bedrag werd in mindering gebracht op een schuld van 368 gulden en 10 stuivers die Nicolaas Hermens bij Gobens had. Nicolaas Hermens zou het land in gebruik houden en aan Gobens de helft van de opbrengst leveren. Zijn zoon (of eventuele verwanten) mocht het land overnemen tegen betaling van voornoemde 262 gulden. Voor de resterende schuld werd een morgen land in de Witheg, grenzend aan Gabriel Limpens, de erven Stas Slangen en Geurt Hermens, in onderpand gedaan zonder verplichting om gewassen te leveren.[35]
Op 30 september 1695 verklaarden Vaes Limpens en Cornelis Leijdekerck, erfgenamen van Geurt Limpens en Catharina Eijmael, dat hun oom Claes Hermans voor hun (schoon)ouders schulden t.w.v. 706 gulden had betaald. Ter genoegdoening droegen zij hem hun vaderlijk erfdeel over:
a) 150 kleine roeden op het Helleveld naast Claes en Geurt Hermens
b) 150 kleine roeden op de Nelisweg tussen Jan Raven en Jan Ackermans
c) 70,5 kleine roeden in de hoverdel tussen Willem Smitsmans en Claes Hermens
d) 78,5 kleine roeden op de Bastaert tussen Claes Hermens en de erven H. Vroemen
e) 108 kleine roeden "het Campken" naast Maes Maessen
f) 183 kleine roeden weiland naast Lentien Bosch.[36]
Gehuwd voor de kerk op 5 augustus 1653 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maximilianus Schepers) met Helena LIJMPENS, 27 jaar oud, gedoopt op 1 februari 1626 te Nuth, overleden op 30 april 1673 te Nuth op 47-jarige leeftijd, dochter van Lambertus LIMPENS en Ida SEUTENDAEL.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus (zie IV.4).
 • 2 Ida, geboren ca. 1660, overleden op 14 augustus 1726 te Aalbeek-Hulsberg

Tijdens de genachting van 16 maart 1705 vermeld als dochter van Nicolaes Hermans[37]
Gehuwd voor de kerk op 25 augustus 1682 te Hulsberg (getuige(n): Frans Habets, Petrus Smitsmans, Alet Bollen, Maria Habets e.v.a.) met Henricus HERMANS, 22 jaar oud, gedoopt op 25 september 1659 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Frissen, Maria Snijders), overleden op 30 oktober 1697 te Hulsberg op 38-jarige leeftijd, zoon van Matthias HERMANS en Joanna MEIJSSEN.

 • 3. Gertruid, geboren ca. 1665, overleden op 18 december 1737 te Terstraten-Nuth.

Ondertrouwd op 27 november 1687 te Klimmen, den 27 [maand niet ingevuld, voorafgaande inschrijving 28 oktober] sijn Geurt Snackers JM van Hulsbergh met Gertruijt Hermens JD van Nut wettlick ondertrout en met 3 proclamatien met attestatie vertrocken nae Nut om aldaer int houlijck geconfirmeert te werden, gehuwd voor de kerk op 4 januari 1688 te Nuth (getuige(n): Theodorus Drummen, Christianus Crins) met Godefridus SNACKERS, 22 jaar oud, gedoopt op 28 juni 1665 te Wijnandsrade (getuige(n): Guilhelmus Willems, Judid Boschouwers), overleden op 4 augustus 1759 te Nuth op 94-jarige leeftijd, zoon van Franciscus SNACKERS en Maria UBACHS.
Op 14 december 1737 werd het testament opgemaakt van Geurt Snackers en Gertrudis Hermens. Daarin werd vermeld dat Geurt Snackers, deels samen met zijn zwager Joannes Hermens, aan schoonzoon Jan Wijnen, gehuwd met zijn oudste dochter Maria Snackers, in totaal 1200 gulden hadden verstrekt. Om conflicten te voorkomen stelde het echtpaar nu een testament op. Bepaald werd dat de 1200 gulden op het erfdeel in mindering gebracht zouden worden. Indien hun schoonzoon of diens erven dat niet zouden accepteren, zouden aan de drie overige kinderen exclusief een aantal onroerende goederen toevallen. Het betrof ca. een morgen weiland in Terstraten, grenzend aan Hermen Meijs, Claes Coenen en de Holleweg; voorts ca. een bunder akkerland achter deze weide, grenzend aan Hermen Meijs en Claes Coenen; verder ca. een bunder akkerland op de Beckerweg, grenzend aan Vaes Limpens en Hermen Meijs, Laurens Cremers, erfgenamen Jan Drummen, de Trichterweg en Matthijs Hautvast; voorts ca. een morgen akkerland op het Helleveld, grenzend aan Dirck Bemelmans, Hermen Meijs, de veltweide en Claes Coenen. Alle overige goederen zouden zondermeer in vier gelijke delen aan hun kinderen Hermen, Claes, Maria en Helena Snackers toevallen.[38]

 • 4. Lambertus, gedoopt op 23 mei 1666 te Nuth (getuige(n): Joanna Goris).
 • 5. Joannes, handelaar in schapen, gedoopt op 28 december 1668 te Nuth (getuige(n): Joannes Lijmpens, Catharina Eijmael, e.v. Godefridus Lijmpens), overleden op 30 november 1719 te Terstraten-Nuth op 50-jarige leeftijd, caelebs.

Jan Hermans, handelaar in schapen, was in 1718 in een proces verwikkeld met Goris Gorissen omtrent het huis en hof de Drinck binnen het dorp Nuth. Volgens een bij de processtukken opgenomen akte had Hermans op 3 april 1717 via ruil de helft van huis en hof de Drinck, zoals Hendrik Gorissen dit jarenlang in pacht had, verworven van Godfried Maes, gehuwd met Maria Bosten. In ruil had Hermans hiervoor 100 pattacons gegeven, een huis te Maastricht op de hoek van de Gubbelstraat, grenzend aan Lahaije en Emonts, dat jaarlijks 20 pattacons opbracht, alsmede een halve bunder akkerland te Laeffelt. Deze goederen had hijzelf twee dagen eerder via ruil verworven van zijn zwager Gerard Snackers.
De akte werd opgemaakt te Keulen en op 7 mei 1717 door Gerard Snackers namens zijn zwager voor de leenhof Nieuwenhof geregistreerd.[39]

Generatie IV


IV.1 Arnoldus HERMANS, gedoopt op 8 maart 1669 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Petrus Limpens, Maria Roebroeck), achternaam moeder Kragen, zoon van Godefridus HERMANS (zie III.1) en Catharina CRACHS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 9 oktober 1700 te Wijnandsrade met Helena ONNOUW, 34 jaar oud, gedoopt op 31 januari 1666 te Wijnandsrade, overleden op 1 juni 1728 te Nuth op 62-jarige leeftijd, dochter van Franciscus ONNOUW en Maria RAVEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 60-jarige leeftijd op 15 juli 1729 te Schinnen met Elisabeth SEVERENS, geboren ca. 1678, dochter van Hubertus SEVERENS en Catharina RAMECKERS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 22 februari 1699 te Schinnen met Gerardus MEENS.}[40]
Op 29 juni 1729 verschenen Ercken Hermans en Elisabeth Severens, weduwe Geurt Meens, voor de schepenbank Nuth. Zij waren van plan te huwen, maar hadden beiden kinderen uit hun eerste huwelijk. Om toekomstige conflicten te voorkomen, kozen zij om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen.[41]
Op 17 mei 1737 verklaarde Elisabeth Severens, weduwe Gerard Meens, met toestemming van haar tweede echtgenoot Arret Hermens, bijgestaan door haar zoon Peter Meens en schoonzoon Joannes Hermens, gehuwd met haar dochter Catharina Meens, mede voor de minderjarige Hubertus en Lisbeth Meens, dat zij 635 kleine roeden land en weide tot Ophoven onder Oirsbeek verkocht hadden. Het ging om:
a) 182 kleine roeden weide in de Beekstraat, grenzend aan de weduwe Giel Bugels en de erfgenamen Brans, belast met een vat haver en zes oort cijns aan huis Doenrade en 26 roeden zijn roerig aan huis Amstenrade;
b) 108 kleine roeden land aan de Hulterweg, grenzend aan de erfgenamen Jan Beckers en Frans Soons, zijnde Valkenburgs leen;
c) 66,5 kleine roeden land op de Douvenderweg, grenzend aan Joannes Janssen en Joannes Cleuters, allodiaal goed;
d) 67 kleine roeden land "den halven morgen", grenzend aan Lis Meets en diverse anderen, hoofdzijde Joannes Limppens, laatgoed;
e) 90 kleine roeden land op de Leuwerweg, grenzend aan Paes Limpens en de weduwe Weren Gielen, laatgoed;
f) 44 kleine roeden bij de Hulterweg, grenzend aan de weduwe Joannes Gielen en Lens Lenssen, zijnde koningsleen en belast met anderhalve kop rogge aan Liesbeth Gielen;
g) 77,5 kleine roeden land "aen den streck", grenzend aan Johan Hendrick Groot en de weduwe Weren Gielen, voorhoofd het voetpad, belast met een vat en twee malder zaad aan huis Amstenrade.
De kopers waren Joannes Corten, die per 1 oktober 1737 de pacht zou beëindigen, en Paes Limpens. Zij beloofden in twee termijnen te betalen, te weten 100 pattacons binnen vier dagen en de resterende 241 gulden en vijf stuivers binnen een maand.
Op de rekening werd 50 gulden in mindering gebracht die de verkopers schuldig waren aan de heer Schramme.
De verkopers verklaarden dat zij alle geld op 2 mei 1737 hadden ontvangen en dat daaruit de aankoop van een weide van vrouwe Dompselaar betaald zou worden.
De akte dezelfde dag gerealiseerd voor de schepenbank Oirsbeek[42]
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Godefridus, gedoopt op 29 maart 1702 te Wijnandsrade.
 • 2. Franciscus HERMENS, gedoopt op 17 september 1703 te Wijnandsrade, overleden op 13 juli 1773 te Beek op 69-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 24 mei 1738 te Beek, bruidegom geboren te Nuth, woonachtig te Beek, bruid geboren en woonachtig te Beek, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 8 juni 1738 te Beek met de 27-jarige Petronella ODEKERCKEN, gedoopt op 8 juni 1711 te Beek, dochter van Joannes ODEKERCKEN en Elisabetj LEMMENS.
Op 28 februari 1758 verkocht Franciscus Hermans, gehuwd met Petronella Odekercken, wonend te Beek, aan zijn broer Joannes Hermans, gehuwd met Catharina Meens, zijn erfdeel, gelegen aan de Nieuwweij te Nuth, zoals hem was toebedeeld op 30 april 1754, voor een bedrag van 650 gulden.[43]

 • 3. Joannes HERMENS (zie V.1).


IV.2 Joannes HERMENS, geboren ca. 1660, zoon van Leonardus HERMENS (zie III.2) en Joanna ROEX.
Op 22 februari 1707 verkocht Peter Tacken, gehuwd met Jenne Bouts, dienend in het Staatse Regiment van overste Ochtenstein, ingekwartierd te Luik, 26 kleine roeden en 12 voet akkerland, grenzend aan Lenert Hermens en Vaes Vroemen. De koper, Jan Hermens, gehuwd met Maria Rutten, betaalde 15 stuivers per kleine roede.[44]
Gehuwd met Maria RUTTEN, overleden op 19 oktober 1708 te Nuth, overleden in het kraambed.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johanna HERMANS, gedoopt op 10 augustus 1685 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roex, Catharina, e.v. Godefridus Hermans).

Op 24 maart 1747, ten overstaan van notaris Looijmans te Wolfhagen onder Schinnen, deed Joanna Hermens, bejaard en ongehuwd, wonend te Nuth, een schenking met de warme hand.
Zij schonk aan haar zus Agnes Hermans, gehuwd met Martinus Cremers, het vruchtgebruik en aan haar petekind Joanna Maria Cremers het eigendom van haar woning te Grijzegrubben onder Nuth, zijnde "eerde" en kamer en een lege plaats om te bebouwen tegen de woning van haar voornoemde zus.
Er werd afgesproken dat bij herroeping van de schenking de gemaakte kosten voor de bebouwing van de plaats vergoed zouden worden.
Joanna behield het recht om haar leven lang in een kamer van het huis te blijven wonen.[45]

 • 2. Catharina, gedoopt juni 1687 te Nuth (getuige(n): Joannes Cares, NN Peters).
 • 3. Agnes HERMANS, gedoopt op 21 oktober 1689 te Nuth (getuige(n): Matthias Roex, Anna Hermans).
 • 4. Leonardus, gedoopt op 15 augustus 1691 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Hermens, Mechtild Wetzels).
 • 5. Catharina, gedoopt op 20 oktober 1692 te Nuth (getuige(n): Anna Bellen).

Op 12 december 1746, ten overstaan van notaris Looijmans te Nagelbeek onder Schinnen, deed Catharina Hermens, bejaard en ongehuwd, wonend te Nuth, een schenking met de warme hand.
Zij schonk aan de drie kinderen van haar zus Agnes Hermans, gehuwd met Martinus Cremers, en de kinderen die eventueel nog geboren zouden worden, 43 kleine roeden land aan de Peertscoul onder Nuth, grenzend aan Lenaert Smeets, hoofdzijden de erfgenamen Hautvast en Coen Hautvast.
Zij behield het vruchtgebruik dat na haar dood aan de ouders van de kinderen zou gaan.
Haar zus en zwager beloofden haar jaarlijks voor het gebruik van het perceel drie gulden en tien stuivers te geven.[46]

 • 6. Maria, gedoopt op 13 april 1696 te Nuth (getuige(n): Jacobus Meijs, Joanna Bauts).
 • 7. Agnes HERMANS, gedoopt op 12 juni 1698 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Matthias Roijx, Joanna Brants).
 • 8. Agnes, gedoopt op 11 december 1700 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Cornelius Reutten, Ida Bemelmans namens Maria Reutten), overleden op 26 augustus 1781 te Puth-Schinnen op 80-jarige leeftijd, in domo Adami Dieteren, begraven op 28 augustus 1781 te Schinnen.

Gehuwd met Martinus CREMERS, gedoopt op 2 juni 1690 te Schinnen, overleden op 23 mei 1776 te Schinnen op 85-jarige leeftijd, zoon van Ambrosius CREMERS en Joanna BEMELMANS.[47]

 • 9. Aldegunda HERMANS, gedoopt op 13 mei 1702 te Nuth (getuige(n): Gillis Rutten, Catharina Rutten).
 • 10. Sophia, gedoopt op 11 april 1704 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Wilhelmus Goeskens, Maria Schnackers).
 • 11. Joannes, gedoopt op 11 november 1706 te Nuth (getuige(n): Joannes Cremers, Agatha Meijs).
 • 12. Christianus, gedoopt op 11 november 1706 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Aegidius Rutten, Joanna Rameckers).
 • 13. Christianus, gedoopt op 19 oktober 1708 te Nuth (getuige(n): Petrus Bouts, Anna Franssen).


IV.3 Arnoldus HERMANS, gedoopt op 29 mei 1670 te Nuth (getuige(n): Hubertus Bouts, Maria Frissen), overleden op 20 juni 1707 te Nuth op 37-jarige leeftijd, zoon van Leonardus HERMENS (zie III.2) en Maria ROEBROECK.
> Op 4 mei 1706 verkocht Ercken Hermens, gehuwd met Jenne Brants, aan zijn zwager Matthijs Brants, gehuwd met Catharina Hautvast, een morgen en 89 kleine roeden weiland, grenzend aan de gats, de Molenweg, heer Brants en de erfgenamen Servaes Canisius. Iedere kleine roede kostte 30 stuivers.[48]
Op 4 juni 1706 verkocht Ercken Hermens, gehuwd met Jenne Brants, aan zijn zwager Matthijs Roecx, gehuwd met Elisabeth Brants, ca. een morgen akkerland op de Geisberg achter Grijzegrubben, grenzend aan Geurt Hermens, heer Brants, Willem Brants en Paulus Goossens; en voorts 87 kleine roeden op het Plat in het Nierhovenerveld, grenzend aan de koper, erfgenamen Servaes Canisius, Corsten Diebets en Matthijs Meex, voor 180 gulden.[49]
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 21 november 1696 te Nuth (getuige(n): Hubertus Coumans, Helena Hautvast) met Joanna BRANTS, 24 jaar oud, gedoopt op 13 november 1672 te Nuth (getuige(n): Petrus Tonissen, Joanna Penris, e.v. Leonardus Huntgens), overleden op 17 oktober 1746 te Grijzegrubben-Nuth op 73-jarige leeftijd, vidua Leonardus! Hermens, dochter van Casparus BRANTS en Anna STASSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 25 januari 1698 te Nuth (getuige(n): Christianus Debets, Catharina Bemelmans), overleden op 1 juni 1748 te Grijzegrubben-Nuth op 50-jarige leeftijd.

Ondertrouwd te Heerlen op 18 september 1723 en gehuwd aldaar op 3 oktober 1723 met Joannes SCHAEPS, gedoopt op 16 mei 1699 te Voerendaal, overleden op 8 april 1773 te Grijzegrubben-Nuth op 73-jarige leeftijd, zoon van Henricus SCHAEPS en Gertrudis OFFERMANS.

 • 2. Casparus HERMENS (zie V.2).
 • 3. Maria HERMENS, gedoopt op 16 mei 1702 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Matthias Roockx, Judith Weustenraedt).

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23 augustus 1726 te Schinnen met Nicolaus CORDEWENERS, 29 jaar oud, gedoopt op 30 mei 1697 te Schinnen, overleden op 29 oktober 1762 te Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Joannes CORDEWENERS en Agnes GRUIJLS.

 • 4. Leonardus HERMENS, gedoopt op 8 augustus 1704 te Nuth (getuige(n): Leonardus Hermens, Ida Brants).
 • 5. Anna, gedoopt op 14 oktober 1706 te Schinnen, overleden op 5 maart 1783 te Grijzegrubben-Nuth op 76-jarige leeftijd, ingeschreven als Anna Meijs!, weduwe Mathias Heuts, in haar slaap overleden, begraven op 7 maart 1783 te Nuth.

Gehuwd met Matthias HEUTS, gedoopt op 13 april 1704 te Schinnen, overleden op 23 februari 1781 te Grijzegrubben-Nuth op 76-jarige leeftijd, begraven op 25 februari 1781 te Nuth, zoon van Matthias HEUTS en Elisabeth van den ESSCHEN.[50]

IV.4 Godefridus HERMANS, gedoopt op 8 november 1654 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens, Anna [Boonen], e.v. Servatius Lijmpens), overleden op 14 juni 1705 te Helle-Nuth op 50-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas HERMANS (zie III.3) en Helena LIJMPENS.
Op 26 februari 1677 maakten Claes Hermans, vader van Geurt Hermans, bruidegom, bijgestaan door zijn zwager Lens Meijs en zijn neef Gabriel Limpens, en Jan Daemen en Eva Vaassens, ouders van Catharina Daemen, bruid, ten woonhuize van Claes Hermans in Terstraten huwelijkse afspraken voor hun kinderen.
Claes Hermans gaf het gebruik van twee morgen land te Terstraten aan de Witheggergraaf tussen de erven L. Cremers en de erven Vaes Limpens; verder een morgen land in het Helleveld tussen Corst Frisschen, Claes Hermens en de rode poort; voorts nog twee koebeesten, twee varkens en 50 pattacons. Ook gaf hij nog kleding en linnengoed aan zijn zoon en beloofde hij het jonge paar een jaar in de kost te nemen.
Jan Daemen gaf zeven grote roeden tot Casen (bij Bunde) tussen Jan Muitjens en de Leustraat, uitschietend op de Groeneweg, vijf grote roeden op de Cruijsberg tussen Lenardt Daemen en de erven Peter Greuvers, uitschietend op de straat naar Meerssen, drie grote roeden in het Humcoverveld tussen Art Jaspers en de erven Leonard Daemen, 55 kleine roeden op de Ruijtersweg tussen Claes Janssen en Jan Vaassens; voorts nog 200 gulden, twee koeien en twee varkens, een bed met toebehoren en linnengoed en kleding voor de bruid.
Er werd afgesproken dat alle goederen terug zouden gaan naar de schenkers of hun erfgenamen indien het huwelijk kinderloos zou blijven. Verder zouden de ouders gedurende drie of vier jaar de landerijen bebouwen.
Op 14 juli 1698 speelde een conflict voor de schepenen van Nuth. Geurt Hermens eiste van zijn vader dat hij de beschikking kreeg over de bij het huwelijk verstrekte goederen.[51]
Op 24 februari 1684 verkocht Geurt Hermens, gehuwd met Catharina Daemen, aan Gabriel Smeets, gehuwd met Marij Vaesen, zeven grote roeden land, oostwaarts grenzend aan de Ruijtersweg te Bunde, westwaarts Jan Mutiens, hoofdzijde de Groeneweg in de richting Meerssen, voor 21 pattacons.[52]
Op 8 december 1689, ten overstaan van notaris Veestraten, verklaarde Reijner Joseph van Meer, kanunnik van Sint Servatius, namens zijn jongere broer Johan Hendrick van Meer, dat Peeter Mathijs van der Steen, oud-schepen van Maastricht, als moederlijke oom en curator op 6 augustus 1681 aan Geurt Hermans van Nuth de Passarthof binnen Nuth had overgelaten.
Geurt Hermans, gehuwd met Catharina Daemen, had deze hof onlangs voor 1800 gulden verworven van de erfgenamen Hendrick Hartsleben, waarvan 400 gulden meteen betaald zouden worden en 400 gulden tegen het einde van het eerste jaar.
Het restant werd een lening tegen 6,25%.
Bij gebrek aan betaling was er geprocedeerd voor de schepenbank Nuth en vijftig pattacons extra in rekening gebracht als proceskosten.
Onder belofte van betaling, ook van de rente op de lening van 1000 gulden, en met borgstelling van al zijn goederen, werd Geurt Hermens in de hof bevestigd.[53]
Op 27 maart 1705 verkocht Geurt Hermens, gehuwd met Catrijn Daemen, aan zijn zwager Geurt Snackers, gehuwd met Gertruijd Hermens, zijn kindsdeel, bestaande uit ongeveer 9,5 morgen land, waaronder een stuk land in het Helleveld van 525 roeden. Een koopprijs werd niet vermeld.[54]
Gehuwd voor de kerk feb. 1677 te Nuth met Catharina DAEMEN, gedoopt op 28 april 1657 te Bunde (getuige(n): Arnold Nagels, Petronella Damen), buitenechtelijk, erkend bij huwelijk, overleden op 15 januari 1728 te Helle-Nuth op 70-jarige leeftijd, dochter van Joannes DAEMEN en Eva VAESSEN.
[Proces waarin Jan Raven en Klaes Loijen gedaagd zijn en waarin sprake van "aantasting" van Catharina Daemen op het sijpenveld tussen Schimmert en Helle op 28 juli 1684 door Meijken Meijs, echtgenote Dirck Drummen, Judith Weustenraedt en verscheidene verwanten]
Op 12 oktober 1686 werd uitspraak gedaan in een proces tussen Elisabeth Weustenraedt en Catharina Daemen, echtgenote van Geurt Hermens. Catharina had Elisabeth voor dievegge en kreng ("dijvinne ende caroigne") uitgemaakt. Tijdens het proces bleek dat beide dames elkaar hadden uitgescholden en dat Catharina spijt had van haar in woede uitgesproken woorden. Zij moest de helft van de proceskosten betalen.[55]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, gedoopt op 9 januari 1684 te Nuth (getuige(n): Henricus Vroemen, Johanna Caris).
 • 2. Joannes HERMENS (zie V.3).
 • 3. Nicolaus (zie V.4).
 • 4. Matthias (zie V.5).
 • 5. Hermanus, gedoopt op 19 april 1694 te Nuth (getuige(n): Henricus Ecken, Anna Hermans).
 • 6. Anna HERMENS, gedoopt op 24 maart 1697 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraet, Ida Vromen), overleden op 1 februari 1765 te Nuth op 67-jarige leeftijd, begraven op 3 februari 1765 te Nuth, begraven in de kerk.

Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 12 februari 1724 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Hermanus Snackers). Frans Schreurs uit Hulsberg en Anna Hermens uit Helle-Nuth met de 28-jarige Franciscus SCHREURS, gedoopt op 20 mei 1695 te Hulsberg, overleden op 1 juni 1741 te Hulsberg op 46-jarige leeftijd, zoon van Franciscus SCHREURS en Catharina ROOX.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 28 februari 1743 te Klimmen, voor de hervormde predikant met Nicolaus a CAMPO, 42 jaar oud, schepen van Schinnen en Nuth, gedoopt op 17 oktober 1700 te Wijnandsrade, overleden op 29 november 1769 te Nieuwhuis-Nuth op 69-jarige leeftijd, begraven op 1 december 1769 te Nuth, begraven in de kerk nabij de biechtstoel aan de linkerzijde, zoon van Martinus a CAMPO en Maria MEIJS.

 • 7. Lambertus (zie V.6).


Generatie V


V.1 Joannes HERMENS, gedoopt op 16 juli 1712 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Conrardus Hautvast, Catharina Kraegs), overleden op 8 augustus 1794 te Heerlen op 82-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus HERMANS (zie IV.3) en Helena ONNOUW.
Op 1 september 1757 verkocht Joannes Reitraedt, gehuwd met Maria Houben, aan Joannes Hermens, gehuwd met Catharina Meens, 186 kleine roeden weiland "het broexken" in het Hooren onder Nuth, grenzend aan Nicolaes Ruijsop en de erfgenamen Peter Eggen, voor 29 stuivers en twee oort per kleine roede.[56]
Op 28 februari 1758 verkocht Franciscus Hermans, gehuwd met Petronella Odekercken, wonend te Beek, aan zijn broer Joannes Hermans, gehuwd met Catharina Meens, zijn erfdeel, gelegen aan de Nieuwweij te Nuth, zoals hem was toebedeeld op 30 april 1754, voor een bedrag van 650 gulden.[57]
Op 1 juni 1759 leende Joannes Hermens, halfwin op hof Getsbergh en gehuwd met Catharina Meens, 100 gulden tegen 5% van pastoor Wolters uit Nuth, welk geld afkomstig was uit de fundatie Pesch. Tot onderpand dienden:
a) een weiland [geen maten gegeven] in het Horen onder Nuth, zoals bij opbod verworven van de erfgenamen Jan Meijs, grenzend aan Joannes Reitraedt, erfgenamen Geurt Bisschops en de straat;
b) een morgen weiland achter de voorgaande weide gelegen, grenzend aan Joannes Limpens.
Het geld overhandigde hij aan gerechtsbode Peter Ruijters, weduwnaar Elisabeth Meex.[58]
Op 26 februari 1761, ten overstaan van notaris Swildens te Voerendaal, vond een goederenruil plaats tussen Godefridus Houben van Hunnecum, gehuwd met Anna Timmers, en Joannes Hermans, pachter op hof Gitsbach onder de bank Heerlen, gehuwd met Catharina Meens.[59]
Godefridus Houben gaf 77,5 kleine roeden akkerland in het Nierhoverveld op de Grotenbosch, oostwaarts Bartel Drummen, westwaarts juffrouw Canisius, hoofdzijden Juffrouw Canisius en koningsland.
In ruil kreeg hij 50 kleine roeden akkerland in het Hunnecummerveld, oostwaarts Godefridus Houben zelf, westwaarts Judith Janssen, hoofdzijden de Valkenburgerweg en de erfgenamen Johannes Janssen.
Ook gaf Joannes Hermens nog 44 gulden, twaalf stuivers en twee oort.
Op 19 mei 1761, ten overstaan van notaris Swildens te Voerendaal, liet Joannes Hermens, weduwnaar Catharina Meens en halfwin op hof Getsbach te Heerlen, vastleggen dat hij gedurende zijn huwelijk tien percelen onroerende goederen verworven had, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, ter waarde van zo'n 1400 gulden en het meeste nog niet voor de wet gerealiseerd. Bovendien was er nog een morgen land onder Nuth beleend.
Hij droeg nu het eigendom, niet het vruchtgebruik, over aan zijn kinderen en droeg de eigendomspapieren over aan zijn zoon Arnoldus Hermens, gehuwd met Maria Gertruij Jansen.[60]
Op 27 september 1763 verkochten Joannes Hermens, gehuwd met Barbara Vraeschen, en Joannes Rietrae, gehuwd met Maria Houben, aan Joannes Gorissen, gehuwd met Maria Catharina Consten, 200 kleine roeden beemd aan de Geit onder Nuth, oostwaarts de weg, westwaarts de beek. Iedere kleine roede kostte een gulden, waarvan 140 van Hermens en 60 van Rietrae afkwamen.[61]
Op 1 maart 1769 leende Joannes Hermans, inwoner van Nuth, weduwnaar Catharina Meens en in tweede huwelijk met Barbara Vraetsen, 1000 gulden tegen 5% van het broederschap van de kanunniken van St.-Anna te Maastricht, welk bedrag bestemd was ter afhandeling van een goederenruil, op 9 december 1768 aangegaan met Bartholomeus Drummen. Tot onderpand stelde hij de onroerende goederen onder Nuth die hij via ruil verkregen had, te weten:
a) 50 kleine roeden achter de moestuinen in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de weduwe Brants en Jan Schaeps, belast met drie malder rogge en vijf oort aan de Nieuwenhof;
ca. 100 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan het voorgaande en Joannes Bemelmans;
c) 120,5 kleine roeden akkerland op de bovenste Wijenweg, grenzend aan de weduwe Hermens en heer Blijsias;
d) 272 kleine roeden in het Grijzegrubberveld "aen de Putz kuijl, grenzend aan Joannes Slangen en Matthijs Heuts;
e) 54 kleine roeden op de onderste Wijenweg, grenzend aan de weduwe Hermens;
f) 58 kleine roeden akkerland "aen het weijtge", grenzend aan de weduwe Curfs, Dirck Leunis en Joannes Slangen;
g) 34,5 kleine roeden akkerland op het voetpad, grenzend aan Hermen Meijs.
Daarnaast gaven zijn kinderen Arnold en Helena Hermens, mede voor hun minderjarige zus Joanna, nog toestemming om de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen tot borg te stellen:
h) 136 kleine roeden weide en beemd "de latte" te Tervoorst, grenzend aan Joannes Gorissen, Hendrick Jongen, de weg en de beek, zoals op 19 maart 1765 gekocht van secretaris Meijs, belast met een vat rogge aan de kerk van Nuth en anderhalf vat aan de armen van Nuth. Dit land viel onder de cijnskaart Nuinhof;
i) 61 1/4 kleine roeden akkerland "in het Brounscoulken", grenzend aan Jacob Bemelmans en het wederdeel;
j) 61 1/4 kleine roeden "in de swartecoul" en 48 1/4 kleine roeden achter de moestuinen, waarvan de rijgenoten niet vermeld werden;
k) 55 kleine roeden akkerland "aen 't cruijs", oostwaarts Peter Meijs, westwaarts Nol Bemelmans;
l) 28,5 kleine roeden weiland "uijt de nieuwe weijde", bebouwd met zijn woonhuis en stallen, welke laatste vijf percelen van zijn grootouders afkomstig waren en via erfenis en koop van zijn broer Frans Hermens verworven;
m) 224 kleine roeden huisweide en akkerland, gescheiden door een haag, gelegen in het Hooren en afkomstig van Jan Meijs, grenzend aan Joannes Houben en Joannes Limpens en op 20 november 1756 verworven;
n) 186 kleine roeden weiland "het broexken" in het Hooren, oostwaarts Nicolaes Ruijsop, westwaarts Peter Eggen en op 1 september 1757 gekocht van Joannes Rietrae;
o) 60 kleine roeden akkerland op de Geisberg, grenzend aan Willem Bissen, Jan Boeljans, en het voetpad, op 19 oktober 1758 gekocht van Jacobus Colen;
p) 75 kleine roeden beemd in de "Schatsbempden", grenzend aan de erfgenamen Dirck Bemelmans en Goris Gorissen, verworven op 25 november 1759 van Joannes Houben;
q) 77,5 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" in het Nierhovenerveld, grenzend aan Bartel Drummen en juffrouw Canisius, gekocht van Geurt Houben op 26 februari 1761;
Voorts nog drie percelen die hij via ruil verworven had van Servatius Meijers, zoals vastgelegd bij notaris Swildens:
r) 110 kleine roeden akkerland aan de Houwenasterweg bij Grijzegrubben, grenzend aan de weduwe Cremers en Jacobus Drummen;
s) 102 kleine roeden akkerland "op de drie morgen" en aldaar gelegen, grenzend aan Wijnandus Habets en de erfgenamen Paulus Meijs;
t) 100 kleine roeden akkerland aldaar gelegen "in de swarte koul", grenzend aan Dirck Leunissen en de weduwe Heijnen.
Deze lening werd op 3 augustus 1782 afgelost door Joannes Hermens, Nicolaes Ruijsop en Peter Curfs.[62]
Op 7 december 1772 verkocht Joannes Hermens, gehuwd met Catharina Vraetsen, aan Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 50 kleine roeden akkerland "achter de coelhoven" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de weduwe Caspar Brants en de erfgenamen Jan Schaeps, belast met drie malder rogge en vijf oort in de cijnskaart Nieuwenhof, alsmede een kop rogge aan de kerk van Nuth;
b) 60 kleine roeden akkerland grenzend aan het voorgaande stuk en Joannes Bemelmans;
c) 54 kleine roeden akkerland op de onderste Wijenweg, grenzend aan de weduwe Caspar Hermens en Hermen Meijs;
d) 272 kleine roeden akkerland "aen de peutscoul", grenzend aan Joannes Slangen, en Matthijs Heuts;
e) 65 kleine roeden akkerland "achter gen Horen, grenzend aan Petrus Cremers, Joannes Petrus Frissen en de Bergerhof.
Iedere kleine roede kostte 42 stuivers. Verder zou de koper nog een nieuwe eg en een nieuw rad leveren.
Van de koopsom zou 920 gulden en vijftien stuivers dienen tot aflossing van een schuld te Maastricht.[63]
Eveneens 7 december 1772 verkocht Joannes Hermens, gehuwd met Barbara Vraessen, aan Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, een morgen akkerland uit zijn eigendom voor 42 stuivers per kleine roede, welke morgen hij op 15 februari 1771 van zijn zoon Arnoldus had verworven.
Aangezien echter nog niet bepaald was welke morgen land overgedragen zou worden, mocht Nicolaes Ruijsop tot die tijd een morgen akkerland op de Withegger graaf onder Nuth gebruiken, grenzend aan Peter Spijckers en Joannes Hermans.
Echter, zover kwam het niet aangezien de morgen land op 17 februari 1787 genaast werd door Joanna Hermens, dochter van Joannes en Catharina Meens.[64]
Op 27 januari 1775 verklaarde Joannes Hermens, gehuwd met Maria Barbara Fraessen, dat hij aan Francis Waltmans, gehuwd met Catharina Dillebroeck, 13,5 pattacon schuldig was vanwege een geleverde koe. Hij beloofde uiterlijk begin september de schuld te voldoen.[65]
Op 7 november 1783 deed Joannes Hermans, weduwnaar Catharina Meens, thans gehuwd met Catharina Barbara Vraetschen, afstand van het vruchtgebruik op ca. vier bunders onroerende goederen onder Nuth gelegen, ten behoeve van zijn zoon Arnold Hermans, wonend te Welten onder Heerlen en gehuwd met Gertruijd Jansen.
Vervolgens verkocht Arnold zijn erfdeel aan zijn zwager Petrus Curfs, gehuwd met Helena Hermans, en zijn ongehuwde zus Joanna Hermans voor 800 gulden.[66]
Op 13 november 1783 deed Joannes Hermans, weduwnaar Catharina Meens, thans gehuwd met Catharina Barbara Vraetschen, afstand van het vruchtgebruik op ca. vier bunders onroerende goederen onder Nuth gelegen.
Vervolgens konden zijn schoonzoon Petrus Curfs, gehuwd met Helena Hermans, en zijn ongehuwde dochter Joanna Hermans een lening van 400 gulden afsluiten met Hubertus Laurentius van Uijtrecht, meester-koperslager en burger van Maastricht. Dit bedrag was bestemd om hun aankoop van het kindsdeel van Arnold Hermans, gehuwd met Gertruijd Jansen, te betalen.[67]
Ondertrouwd (1) op 17 november 1736 te Beek, beiden woonachtig te Beek, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 2 december 1736 te Beek met Catharina MEENS 22 jaar oud, gedoopt op 30 mei 1714 te Schinnen, overleden op 21 april 1761 te Heerlen op 46-jarige leeftijd. Catharina Meens uxor [verder niet ingevuld], dochter van Gerardus MEENS en Elisabeth SEVERENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 50-jarige leeftijd op 7 november 1762 te Heerlen met Catharina Barbara VRAETSCHEN, geboren ca. 1730, overleden op 5 augustus 1801 te Heerlen, 17 Thermidor IX: Catrine Barbe Vorage, 73 jaar, dochter van Joannes VRAETSCHEN en Maria de HESELLE.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Maria Sophia, gedoopt op 7 januari 1737 te Beek.
 • 2. Arnoldus, gedoopt op 16 december 1740 te Beek, overleden op 10 juni 1810 te Heerlen op 69-jarige leeftijd.

Op 6 maart 1766 verkocht Arnoldus Hermens, inwoner van Welten en gehuwd met Maria Gertruij Janssen, aan Lambertus Smeets, gehuwd met Maria Elisabeth Cloot, 70 kleine roeden akkerland te Welten, grenzend aan Dionijs Mertens, de vloedgraaf en Hend. Cloot, alsmede 35 kleine roeden akkerland op de knippert, grenzend aan de graaf, Paulus Meijs en de weg, voor 125 gulden. Beide percelen waren laatgoed en lagen onder de bank Heerlen.
Omdat de goederen mede tot borg waren gesteld voor een lening bij de gereformeerde diakonie te Aken stelde hij tot onderpand zijn erfdeel, nagelaten door zijn moeder en in vruchtgebruik van zijn vader, gelegen onder Nuth.[68]
Op 13 maart 1772 stelde Arnold Hermens, gehuwd met Maria Gertruid Janssen, wonend te Welten onder Heerlen, een schuldbekentenis op voor zijn zwager Johannes Janssen. Hij verklaarde dat zijn zwager hem 40 pattacons verstrekt had. Hij was niet in staat om die terug te betalen en had evenmin onroerende goederen beschikbaar die nog tot onderpand konden dienen. Derhalve verklaarde hij aan zijn zwager over te laten alle roerende goederen als paard, koeien, huisraad en wat verder nog in zijn huis vindbaar was, alsmede alle gewassen die thans op het veld stonden. Op verzoek zou hij deze goederen aan zijn zwager overhandigen. Zolang hij ze in gebruik had zou hij er voorzichtig mee omgaan. Echter, indien hij het geld zou kunnen terugbetalen, zou deze overeenkomst weer ontbonden worden.
Aansluitend aan deze akte werd een overeenkomst beschreven van 18 januari 1777 waarin Arnold Hermens van zijn ongehuwde zwager Johannes Janssen 350 gulden leende, met de belofte dit bedrag na de dood van zijn vader terug te betalen. Maar indien zijn zwager in de tussentijd geld nodig had, zouden ter compensatie een of meerdere koeien of andere stuks vee geleverd worden.
Tot onderpand stelde hij zijn erfdeel en zijn vee te Welten.
Vervolgens volgde nog een schuldbekentenis van 200 gulden, gedateerd 30 januari 1779.
Maar volgens een aantekening van 7 november 1783 had Arnold Hermens op die dag aan zijn zwager alles terugbetaald.[69]
Op 30 november 1773 verkocht Arnoldus Hermens, gehuwd met Maria Gertruid Jansen, nadat zijn vader afstand had gedaan van het vruchtgebruik, aan de nog ongehuwde Joannes Hermens uit Helle-Nuth, een morgen akkerland "aen de vaert" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Joseph Helders, Jacobus Drummen en de Maastrichterweg, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.[70]
Op 7 november 1783 deed Joannes Hermans, weduwnaar Catharina Meens, thans gehuwd met Catharina Barbara Vraetschen, afstand van het vruchtgebruik op ca. vier bunders onroerende goederen onder Nuth gelegen, ten behoeve van zijn zoon Arnold Hermans, wonend te Welten onder Heerlen en gehuwd met Gertruijd Jansen.
Vervolgens verkocht Arnold zijn erfdeel aan zijn zwager Petrus Curfs, gehuwd met Helena Hermans, en zijn ongehuwde zus Joanna Hermans voor 800 gulden.[71]
Gehuwd voor de kerk op 25 januari 1761 te Heerlen met Maria Gertrudis JANSSEN, geboren ca. 1740, overleden op 4 december 1809 te Heerlen, dochter van Theodorus JANSSEN en Anna Margaretha SAVELSBERG.

 • 3. Godefridus, gedoopt op 19 juni 1744 te Heerlen, jong overleden.
 • 4. Helena, gedoopt op 30 oktober 1745 te Heerlen, overleden op 6 maart 1819 te Nuth op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 23 april 1769 te Nuth met Petrus Sebastianus CURFS, 25 jaar oud, gedoopt op 20 januari 1744 te Nuth (getuige(n): Reinerus Goressen namens Petrus Linden, Elisabeth Drimmen), achternaam bij doop Cörffs, overleden op 24 februari 1793 te Grijzegrubben-Nuth op 49-jarige leeftijd, zoon van Joannes CURFFS en Anna LINDEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op 15 juli 1794 te Nuth met Wilhelmus KLEIJNTJENS, 75 jaar oud, gedoopt op 11 maart 1719 te Hoensbroek, overleden op 11 december 1795 te Grijzegrubben-Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Petrus KLEIJNTJENS en Maria FRANSSEN.

 • 5. Franciscus Petrus, gedoopt op 9 februari 1749 te Heerlen, jong overleden.
 • 6. Maria Joanna, gedoopt op 30 oktober 1753 te Heerlen, gedoopt als Joanna Francisca, overleden op 1 mei 1831 te Nuth op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 5 mei 1789 te Nuth met Christianus HOUBEN, 31 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 5 mei 1758 te Nuth (getuige(n): Jasparus Cloots, Maria Maessen), overleden op 6 mei 1827 te Nuth op 69-jarige leeftijd, zoon van Joannes HOUBEN, schrijnwerker, en Elisabeth SCHUTJENS.
Uit het tweede huwelijk:

 • 7. Joannes, gedoopt op 15 september 1763 te Heerlen.
 • 8. Henricus, gedoopt op 3 februari 1766 te Heerlen, overleden op 22 augustus 1829 te Heerlen op 63-jarige leeftijd.
 • 9. Joanna Maria, geboren te Nieuwwei-Nuth, gedoopt op 23 mei 1773 te Nuth (getuige(n): Christianus Hautvast, Anna Mechtild Limpens).


V.2 Casparus HERMENS, gedoopt op 24 november 1699 te Nuth (getuige(n): Hermanus Cordewener, Catharina Bemelmans namens Catharina Hautvast), overleden op 12 maart 1758 te Schimmert op 58-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus HERMANS (zie IV.3) en Joanna BRANTS.
Op 21 maart 1738 verkocht Joanna Brants, weduwe Ercken Hermens, aan haar zoon Caspar Hermens ca. 50 kleine roeden akkerland "op den geijsbergh" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Mathijs Roex, Claes Philippens en het voetpad, voor een gulden of twee schillingen per kleine roede.[72]
Op 28 december 1747 verkocht Joannes Rentjens, wonend te Aalbeek en gehuwd met Joanna Drummen, aan de nog ongehuwde Caspar Hermens 47 kleine roeden moestuin te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de weduwe van Ercken Hermens, erfgenamen Leonaerd Slangen en de koper, voor een gulden en tien stuivers per kleine roede.[73]
Op 22 januari 1753 verkocht Lambert Timmers, inwoner van Schimmert en gehuwd met Catharina Goessens aan Caspar Hermens, gehuwd met Helena Deideren, twee percelen akkerland, gelegen in het Grijzegrubberveld onder Nuth, te weten:
a) 61,5 kleine roeden "in de swartcuijl", oostwaarts Geraerd Timmers, westwaarts Henderijck Timmers, hoofdzijde de Maastrichterweg;
b) 62 kleine roeden "in de withegge", grenzend aan de erfgenamen Cornelis Cremers en Wijnand Habets, belast met een half malder haver en een penning in de cijnskaart Berg.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 25 stuivers.[74]
Gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 6 oktober 1748 te Spaubeek met Helena DIEDEREN, 32 jaar oud, gedoopt op 30 juli 1716 te Schimmert, dochter van Henricus DIEDEREN en Mechtildis HABETS.
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 4 juni 1765 te Spaubeek met Joannes GOOSSEN.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 29 augustus 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Schaeps, Mechtildis Habets).
 • 2. Joannes Petrus HERMANS, gedoopt op 18 april 1753 te Schimmert.
 • 3. Henricus HERMANS, gedoopt op 22 december 1756 te Schimmert.


V.3 Joannes HERMENS, gedoopt op 23 mei 1685 te Nuth (getuige(n): W. Canisius namens Nicolaus Frisschen, Gertrudis Hermans), overleden op 23 augustus 1772 te Helle-Nuth op 87-jarige leeftijd (pastoor vermeldt als leeftijd 88 jaar), zoon van Godefridus HERMANS (zie IV.4) en Catharina DAEMEN.
Op 21 september 1741 verkocht Jan Hermans, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, aan Tevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijt Crans, 150 kleine roeden akkerland in het Vinckeveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Wijnen, Joannes Collaris, Wolter Limpens en Hendrick Collaris, belast met anderhalf vat rogge aan Wolter Limpens; en voorts 83,5 kleine roeden akkerland op de Brand onder Nuth, grenzend aan Servaes Coumans, Frans Schreurs, Dirck Drummen en "den Bergh", belast met twee kapoenen in de Nuinhof. Iedere kleine roede kostte 22 stuivers.
Indien de koper geconfronteerd zou worden met onbekende lasten op het perceel in Nuth, zou de verkoper hem in ruil 86 kleine roeden akkerland op de Nelisweg onder Nuth geven, grenzend aan Lemmen Raven, Tevis Hermans, Jan Timmers en de Nelisweg.[75]
Op 30 september 1741 verkocht Nicolaes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, aan zijn zwager(! bedoeld wordt broer) Jan, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, 82,5 kleine roeden weiland in de Helleweide, oostwaarts Anna Hermens, westwaarts erven Lambert Hermens; 102,5 kleine roeden akkerland aan de gats te Helle tussen Anna Hermens en Jan Bosch; een halve bunder achter de huisweide te Helle tussen de erven Lambert Hermens en Thevis Hermens; en ten slotte 86 kleine roeden aan de Nelisweg tussen Lemmen Raven, Thevis en Jan Hermens, de weide voor 100 gulden en het akkerland voor 426 gulden.[76]
Op 12 juni 1748, ten overstaan van notaris Kicken, verklaarde Jan Hermens, inwoner van Helle onder Nuth en gehuwd met Anna Elisabeth Habets, dat hij in de voorgaande meimaand van zijn zus Anna Hermens 2000 gulden ontvangen had.
Dit geld had hij namens haar op 25 mei overhandigd aan burgemeester Jacobus Meijs.
Hiervan was een akte opgesteld maar die was nog niet door de gemeentenaren van Nuth ondertekend.
Hij beloofde nu die akte na ondertekening aan zijn zus te leveren en er bovendien voor te zorgen dat zij de jaarlijks te vervallen rente zou ontvangen.
Na het overlijden van Anna Hermens zouden de kinderen van Joannes 500 gulden uit de 2000 gulden vooraf uit de erfenis trekken en de overige 1500 gulden zou verdeeld worden onder haar drie broers of hun kinderen.
Daarvoor moesten zij wel gedurende 20 jaar op haar sterfdag een gezongen requiemmis laten uitvoeren.[77]
Op 11 juli 1749, ten overstaan van notaris Caris, verkocht Michael Brouns, burger en inwoner van Maastricht aan Joannes Hermans van Nuth, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, voor 100 gulden een perceel akkerland van minstens 100 kleine roeden, gelegen bij "Philippus vauweren" onder Wijnandsrade, oostwaarts Joannes Houben, westwaarts de holle weg, hoofdzijden de weduwe en erven Limpens en het wederdeel.[78]
Op 12 november 1749 kocht Jan Hermans, inwoner van Helle onder Nuth en gehuwd met Anna Elisabeth Habets, van Arnold Frissen, dragonder in het Staatse leger, een halve bunder weiland te Helle, met alle hagen en bomen, gelegen aan de Nelisweg. Hij betaalde 200 gulden en beloofde verder de verkoper kost en inwoning te verschaffen tussen 25 oktober 1749 en 25 maart 1750, en diens wollen en linnengoed te wassen en onderhouden. Het land was belast met 100 gulden aan Catharijn Diederen van Schinnen, alsmede vier jaar achterstallige rente. Omdat Jan Hermens de kosten van twee zerken voor de moeder en tante van Arnold Frissen had betaald, hoefde hij geen geld te geven en werd het land direct aan hem overgedragen.[79]
Op 19 maart 1750 kocht Jan Hermens, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, van Anthoon Waltmans, gehuwd met Anna Elisabeth Bruls, 100 kleine roeden land aan de Nelisweg, grenzend aan zijn land voor 28 pattacons en drie schillingen.[80]
Op 16 mei 1758 kocht Johan Hermens, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, van Gelis Weekenie, inwoner van Maastricht en gehuwd met Catharina Voncken:
a) de helft in 241,5 kleine roeden akkerland op de Craevoet, grenzend aan de erven Dionijs Willems en Lambert Raven:
b) de helft in 150 kleine roeden aldaar naast Jan Slangen en Lambert Raven;
c) de helft van 153 kleine roeden, eveneens aldaar gelegen tussen Joannes Habets en Jan Slangen.
Iedere kleine roede gold 30 stuivers.[81]
Op 25 februari 1766 kocht Jan Hermens, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, van Servaes Habets, gehuwd met Anna Elisabeth Vleugels, 102 kleine roeden akkerland achter Stoubben aan het voetpad naar Helle, grenzend aan zijn land, voor 34 stuivers per kleine roede. Daarnaast beloofde hij de verkoper nog tien vrachten.[82]
Joannes Hermens, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, kocht op 12 juli 1766 van Nicolaas Bormans, gehuwd met Helena Habets, Merten Habets, gehuwd met Odilia Trijpels, en Machiel Meuters, gehuwd met Margaretha Habets, de volgende goederen:
a) 100 kleine roeden land op de Grachtweg tussen de weduwe Leonard Eggen en Arnold Raven
b) 87,5 kleine roede land aldaar tussen de weduwe Leonard Eggen en Joannes Raven, belast met twee malder haver en drie oort cijns in de kaart Bergh. Dit land was bezaaid met haver.
c) 250 kleine roeden land aldaar tussen de weduwe Mathijs Moenen en de koper
Hermens betaalde 817 gulden zeven stuivers en twee oort minus 23 gulden en vijf stuivers voor de last en 500 gulden t.b.v. het OLV-kapittel te Maastricht en 250 gulden t.b.v. juffrouw van Gulpen, hetgeen resulteerde in 44 gulden, twee stuivers en twee oort die hij ter plekke betaalde.[83]
De lening van 250 gulden werd op 27 oktober 1767, de andere lening op 6 november 1773 afgelost.[84]
Op 28 december 1769 verkocht Peter Mulckens, gehuwd met Johanna Roebroeck, aan Jan Hermens, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, ca. 86 kleine roeden weide "het Peertswetjen" met moestuin te Helle onder Nuth, grenzend aan de koper, erfgenamen Jan van Loo en Judith Roebroeck. De weide kostte twee gulden en tien stuivers, de moestuin twee gulden zeven stuivers en twee oort per kleine roede.[85]
Gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 5 februari 1730 te Nuth (getuige(n): Lambertus Hermens, Hermanus Snackers) met Anna Elisabeth HABETS, 24 jaar oud, gedoopt op 29 november 1705 te Hulsberg, overleden op 2 september 1772 te Helle-Nuth op 66-jarige leeftijd, dochter van Simon HABETS en Catharina BOSHOUWERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Catharina, gedoopt op 26 augustus 1732 te Nuth (getuige(n): Franciscus Habets, Anna Hermens).
 • 2. Simon (zie VI.1).
 • 3. Helena, gedoopt op 16 maart 1737 te Nuth (getuige(n): Simon Bousch, Agnes Habets).

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 2 februari 1760 te Nuth (getuige(n): Simon Hermens, Gerardus Goosens) met Joannes HEUSCHEN (Euschen), overleden op 9 april 1797 te Hoensbroek.

 • 4. Joannes, gedoopt op 27 maart 1740 te Nuth (getuige(n): Joannes NN, Ida Omstein), overleden op 8 oktober 1813 te Ulestraten op 73-jarige leeftijd. Hij overleed op de pachthoeve Moorveld. [Leeftijd en geboorteplaats werden correct vermeld, maar de namen van de ouders niet. De akte noemt Guillaume Hermans en Elisabeth Sijben. Een echtpaar met deze namen is echter niet bekend].

Op 30 november 1773 verkocht Arnoldus Hermens, gehuwd met Maria Gertruid Jansen, nadat zijn vader afstand had gedaan van het vruchtgebruik, aan de nog ongehuwde Joannes Hermens uit Helle-Nuth, een morgen akkerland "aen de vaert" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Joseph Helders, Jacobus Drummen en de Maastrichterweg, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.[86]
Eveneens op 30 november 1773 verkocht Judith Robroeck, ongehuwd en wonend te Arendsgenhout, aan de nog ongehuwde Joannes Hermens uit Helle-Nuth, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 119 kleine roeden weiland "Eggejans weijde" te Helle, grenzend aan de straat, Joannes Raeven en de weduwe Mathijs Moenen;
b) 94 kleine roeden akkerland achter Helle gelegen, grenzend aan Mathijs Hermens, Geurt Hermens, Gertruijd Eggen en Joannes Hermens;
c) 95 kleine roeden akkerland nabij Helle achter de huiswei van de koper, grenzend aan Joannes Hermens, Joannes Heuschen, de huiswei en Peter Mulckens.
Elke kleine roede werd verkocht voor twee gulden en tien stuivers. Verder moesten nog acht vaten koren geleverd worden.
De koper verklaarde dat het geld voor een deel door zijn broers Simon en Godefridus Hermens verstrekt was. Derhalve zouden de percelen onderling verdeeld worden.[87]
Op 14 februari 1775 verkocht Willem Raeven, ongehuwd en wonend te Helle-Nuth, aan de nog ongehuwde Joannes Hermens, eveneens uit Helle-Nuth, 103 kleine roeden akkerland achter Helle gelegen, grenzend aan Peter Mulckens en Laurens Meijs, voor drie gulden per kleine roede. 34 gulden was voor de verkoper, de rest was bestemd voor het aflossen van een lening van 200 gulden met verlopen rente aan de pastoor van Hoensbroek.[88]
Op 7 juli 1775 liet Joannes Hermens, burgemeester van Nuth en gehuwd met Maria Elisabeth Voncken, een overzicht opstellen van de onroerende goederen zoals zij op 4 november 1772 aan hem en zijn broer Godefridus waren toebedeeld, alsmede de overige geregistreerde percelen, te weten:
a) 100 kleine roeden op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens, Hendrick Bemelmans en Joannes Meijs, door Joannes Hermens via ruil verworven op 10 februari 1774;
b) 64 kleine roeden weiland in de Helle onder Nuth, grenzend aan Joannes Petrus Frissen, Peter Mulckens en Jan Heuts;
c) 55 kleine roeden "op den sijpensbergh" onder Nuth, grenzend aan Joseph Raeven Joseph Meijs en de Nelisweg, en eveneens als het voorgaand door Joannes Hermens via ruil verworven op 28 juni 1774;
d) 304,5 kleine roeden huis met weide te Helle onder Nuth, oostwaarts Joannes Hermens, westwaarts Joannes Petrus Frissen;
e) 202,5 kleine roeden akkerland achter de huisweide, oostwaarts Joannes Hermens, westwaarts Judith Roebroeck;
f) 110 kleine roeden akkerland "op den sijpensbergh" onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Peters, Joannes Hermens en de gats;
g) 101 kleine roeden op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Raeven, de weduwe Lendert Eggen en de weg;
h) 127,5 kleine roeden akkerland uit een perceel van 255 kleine roeden "achter Houben" onder Nuth, grenzend aan Nicolaes Nicolaij en het wederdeel;
i) 50 kleine roeden akkerland op de Putweg onder Nuth, grenzend aan Francis Ackermans, Joannes Willems en de Putweg;
j) 58 kleine roeden akkerland op het puttervoetpad onder Nuth, grenzend aan Joannes Petrus Frissen en heer Mareda;
k) 140 kleine roeden akkerland uit een perceel van 280 kleine roeden op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Petrus Frissen en het wederdeel;
l) 180 kleine roeden weiland "vaederjans weijde" in de Helle onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens, Geurt Hermens, de gats en de dorpstraat;
m) 74 kleine roeden beemd in Helle onder Nuth grenzend aan de straat, Joannes Hermens en Joseph Meijs;
n) 113 kleine roeden akkerland achter de Hellegats onder Nuth, grenzend aan Judith Roebroeckx en Anna Catharina Hermens;
o) 182 kleine roeden akkerland achter de weide van Geurt Hermens, grenzend aan Catharina Hermens, Peter Spijckers en Joannes Hermens;
p) 101 kleine roeden akkerland nabij de Putweg onder Nuth, grenzend aan Frans Habets en advocaat Limpens;
q) 101 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Frans Habets, het voorgaande perceel, advocaat Limpens, Joannes Peter Frissen en Joannes Peter Habets;
r) 141,5 kleine roeden akkerland "op de kraij" onder Nuth, grenzend aan juffrouw Thijssens en Peter Schellings;
s) 166 kleine roeden uit een perceel van 322 kleine roeden akkerland aan de Grachtweg te Nuth, grenzend aan Mathijs Moenen, Joannes Slangen, het wederdeel en de weg.
Deze verklaring was nodig omdat Joannes Hermens op 15 mei 1775 een pachtovereenkomst gesloten had met de vrouwe van Geulle.[89]
Op 9 december 1775 verklaarde Joannes Hermens, gehuwd met Elisabeth Voncken, wonend te Helle-Nuth, dat hij volgens handschrift van 29 oktober 1773 samen met zijn broers Simon en Godefridus Hermens 1000 gulden tegen 4% geleend had van Mathias van Utrecht, meester-koperslager te Maastricht, gehuwd met Maria Fiets, waarvoor hijzelf voor eenderde deel garant stond. Daar kwam nu voor hem persoonlijk nog 500 gulden bij, verstrekt door Maria Fiets, weduwe van Matthias van Utrecht. Tot onderpand stelde hij de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 24 kleine roeden huis met stallen, schuur en mestplaats, zijnde het ouderlijk huis, gelegen te Helle en gewaardeerd 850 gulden
b) 280 kleine roeden huisweide te Helle, grenzend aan zijn neef Joannes Hermens en Joannes Petrus Frissen, gewaardeerd 700 gulden
c) 202,5 kleine roeden akkerland achter de huisweide, oostwaarts zijn neef Joannes Hermens, westwaarts Judith Roebroeck, zuidwaarts de weide, noordwaarts hijzelf;
d) 110 kleine roeden akkerland "op den sijpensbergh" onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Peters en neef oannes Hermens;
e) 110 kleine roeden akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Raeven, de weduwe Lendert Eggen en de weg;
f) 127,5 kleine roeden akkerland uit een perceel van 255 kleine roeden "achter Houben" onder Nuth, grenzend aan Nicolaes Nicolaij en het wederdeel;
g) 50 kleine roeden akkerland op de Putweg onder Nuth, grenzend aan Francis Ackermans, Joannes Willems en de Putweg;
h) 58 kleine roeden akkerland op het puttervoetpad onder Nuth, grenzend aan Joannes Petrus Frissen en vrouwe Membrede;
i) 140 kleine roeden akkerland uit een perceel van 280 kleine roeden op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Petrus Frissen en het wederdeel.
Al deze goederen waren hem toebedeeld bij de verdeling van de nalatenschap van zijn ouders.
Deze lening werd op 3 november 1780 afgelost.[90]
Op 26 maart 1779 verkocht de priester Franciscus Nicolaus de Limpens aan Simon Hermens, ongehuwd en wonend te Nuth, en diens broer Joannes Hermens, gehuwd met Maria Elisabeth Voncken en wonend te Moorveld, 1147,5 kleine roeden akker- en weiland met gewassen, gelegen in diverse percelen onder Nuth, aan de kopers bekend, voor 2900 gulden. Deze onroerende goederen had de Limpens via ruil verkregen van hun zwager Joannes Heusch.
Van de koopsom bleef 2500 gulden als lening tegen 5% openstaan, waarvoor de gekochte goederen en hun erfdelen als onderpand dienden.[91]
Op 7 januari 1785 verkochten Mathijs Habets, inwoner van Bekergenhout, in tweede huwelijk met Helena Nijsten, en diens zoon Joannes Habets, dragonder in Staatse dienst, gehuwd met Judith Maes, aan Joannes Hermens, halfwin op de hof Moorveld en gehuwd met Maria Elisabeth Voncken, 108 kleine roeden akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan de weduwe Severen Leunissen, Joannes Raeven, de erfgenamen Willem Rietrae en de Grachtweg, voor 55 stuivers per kleine roede.[92]
Op 7 maart 1786 verkocht notaris Hechtermans van Bilsen, handelend namens baron van der Heijden a Blisia, diens zwager en zuster, aan Joannes Hermans, inwoner van Moorveld onder Ulestraten en gehuwd met Maria Elisabeth Voncken, negen grote en twee kleine roeden akkerland te Nuth "het gouverneursstuck", grenzend aan Matthijs Bijnen, de heren van Beul en de weg naar Helle. Dit perceel was op 24 februari 1786 bij opbod verkocht en aan Joannes Hermans verbleven voor 50 gulden per grote roede.[93]
Op 30 september 1793 verkocht Caspar Dullens, inwoner van Geleen en gehuwd met Gertrudis Glaesmackers, aan Joannes Hermens,halfwin op hof Moorveld en gehuwd met Maria Elisabeth Voncken, twee percelen akkerland onder Nuth, zoals door Hermens als hoogstbiende verworven op 12 september 1793. Het ging om 61 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, belast met twee koppen haver in de cijnskaart Berg, grenzend aan Peter Mulckens, Matthijs Eggen, Lambert Raeven en de Grachtweg; alsmede 110,5 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan Matthijs van Daelem, Hendric Gelissen, en het voetpad. Voor het eerste perceel had hij drie gulden en zestien stuivers en voor het tweede perceel vier gulden geboden. Met alle bijkomende kosten werd het totaalbedrag 792 gulden vier stuivers en drie oort.[94]
Op 3 april 1794 verkochten Peter Mulckens, weduwnaar Joanna Roebroeckx, wonend te Helle-Nuth, en zijn zoon Henricus Mulckens, gehuwd met Maria Helena Ackermans, wonend te Hunnecum-Nuth, aan Joannes Hermens, halfwin op Moorveld en gehuwd met Maria Elisabeth Voncken, 100 kleine roeden weiland te Helle onder Nuth, grenzend aan de koper, de weg en Hubert Sijeben, alsmede 200 kleine roeden akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan Simon Hermens, de koper en de Grachtweg, voor vijf gulden per kleine roede.[95]
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 30 april 1775 te Schimmert met Maria Elisabeth VONCKEN, 26 jaar oud, gedoopt op 23 mei 1748 te Schimmert, overleden op 15 juni 1814 te Ulestraten op 66-jarige leeftijd, dochter van Henricus VONCKEN en Gertrudis SIJEN.

 • 5. Anna Elisabeth, gedoopt op 24 maart 1743 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roox, Helena Willems).
 • 6. Godefridus, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 19 mei 1747 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Essers (uit Maastricht), Ida Eggen)

Op 23 juni 1778 verkocht Machiel Maurissen, koopman te Maastricht en weduwnaar van Maria Catharina van Duijn, aan Godefridus Hermens, ongehuwd en burger van Maastricht, zijn huis met achterkwartier en hof en alle toebehoor, genaamd "den grooten wolzack" en gelegen aan de Hoogbruggestraat te Wijk-Maastricht, grenzend aan de weduwe van Gulpen en Catharina Lousbergs, voor 6200 gulden. De koopsom bleef als lening tegen 4% openstaan met als onderpand de onroerende goederen die hij op 6 april 1778 genaast had van Martinus Raven, die deze goederen van Simon Hermens, broer van Godefridus gekocht had, op het laatste stuk na allen gelegen onder Nuth, te weten:
a) 294 kleine roeden weide en beemd "de helleweijde", oostwaarts Nicolaes Rousop, westwaarts Joannes Hermens, hoofdzijde de beek;
b) 195 kleine roeden akkerland boven de huisweide gelegen, oostwaarts Joannes Hermens, westwaarts Anna Catharina Hermens;
c) 93 kleine roeden akkerland aan de Nelisweg, grenzend aan Laurens Meijs en Matthijs Hermens;
d) 87 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan de weduwe Eggen en Joannes Raven, belast met vijf koppen haver aan de cijnskaart Berg;
e) 150 kleine roeden akkerland "achter Houben", grenzend aan Peter Houben, Arnoldus Raven en Matthijs Eggen, belast met driekwart kop haver aan de cijnskaart Berg;
f) 90 kleine roeden beemd "aen de Trips", oostwaarts Koningsgoederen en de beek, westwaarts Leonardus Slangen, die echter bij de deling voor 30 roeden waren ingebracht;
g) 140 kleine roeden akkerland uit een perceel van 280 kleine roeden in het Helleveld, grenzend aan Petrus Spijckers en het wederdeel;
h) en tenslotte 103 kleine roeden akkerland "aen horenschatz" onder Wijnandsrade, grenzend aan Gertruijd Peters, weduwe Servaes Meijs en de gats.[96]
Godefridus Hermans, burger van Maastricht, liet op 27 oktober 1779 voor het schepengerecht van Nuth arrest leggen op de onroerende goederen van Andries Lemmens onder Nuth gelegen. De gedaagde had een schuld aan Hermans van 47 gulden aan geleend geld en geleverde winkelwaar. De bode werd verzocht dit ten woonhuize van Lemmens te Schimmert bekend te maken.
Veel effect zou dit echter niet hebben aangezien de gedaagde met achterlating van diverse schulden met de noorderzon vertrokken was.[97]
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 20 september 1778 te St.-Jacob-Maastricht met Anna Margarita van den BERGH, dochter van Nicolaus van den BERGH en Anna Christina DORLO.[98]

V.4 Nicolaus HERMANS, gedoopt op 10 februari 1689 te Nuth (getuige(n): Max. Scheepers namens Nicolaus Hermans, Joanna Caris namens Eva Vaessen), overleden op 16 april 1757 te Grijzegrubben-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMANS (zie IV.4) en Catharina DAEMEN.
> Op 9 juli 1733 kocht Nicolaas Hermens, gehuwd met Maria Celissen, van Franciscus Renckens het derde deel in het huis "de Voll" te Grijzegrubben met bijbehorende landerijen voor 350 gulden. Het geheel was belast met een half vat rogge en een half vat zaad aan de kerk van Nuth. Drie dagen later kocht hij ook het derde deel van Peter Renckens voor hetzelfde bedrag. Echter bleef diens aandeel in een beemd, het Stijfken, buiten de verkoop.[99]
Op 13 februari 1734 leende Claes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, via zijn zwager Frans Schreurs, gehuwd met Anna Hermens, van mevrouw Lemker 600 gulden tegen 4,5% en stelde daartoe tot onderpand zijn kindsdeel, hem op 6 september 1728 toegemeten, alsmede drie morgen en 17 1/3 kleine roede weide en land te Helle, grenzend aan Jan Bosch en Lambert Hermens, en de voornoemde aangekochte goederen. Hij beloofde binnen anderhalf jaar terug te betalen.[100]
Op 9 januari 1736 verkocht Claes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, aan Leonard Limpens, gehuwd met Ida Raven, 115 kleine roeden akkerland aan de Beckerweg in het Stratenerveld tussen Vaes Limpens en de Tiendvrij, voor 109 gulden en vijf stuivers.[101]
Op 30 september 1741 verkocht Nicolaes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, aan zijn zwager(! bedoeld wordt broer) Jan, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, 82,5 kleine roeden weiland in de Helleweide, oostwaarts Anna Hermens, westwaarts erven Lambert Hermens; 102,5 kleine roeden akkerland aan de gats te Helle tussen Anna Hermens en Jan Bosch; een halve bunder achter de huisweide te Helle tussen de erven Lambert Hermens en Thevis Hermens; en ten slotte 86 kleine roeden aan de Nelisweg tussen Lemmen Raven, Thevis en Jan Hermens, de weide voor 100 gulden en het akkerland voor 426 gulden.[102]
Op 4 februari 1744 leende Nicolaas Hermens, gehuwd met Maria Celissen, 600 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Limpens, weduwe Saveur, en stelde tot onderpand:
a) huis, hof en weide, de Voll, gelegen te Grijzegrubben
b) de Keurensweide, gelegen naast Mathijs Hautvast
c) 150 kleine roeden weiland tussen Paulus Leunissen en de erven Jan Cremers
d) een halve bunder akkerland tussen de erven Leonard Limpens en Mathias Hautvast
e) 150 kleine roeden in de Eertgrubbe naast Nijst Aloffs
f) 300 kleine roeden aan de Houwenats tussen Paulus Leunis en jonker Schaesbergh
g) 90 kleine roeden op de Achtbunder tussen Wolter Schaesbergh en Arnold Bemelmans
h) land aan het Peulken tussen Mathias Hautvast en Paulus Leunis.[103]
Op 24 februari 1744 kocht Nicolaas Hermens, gehuwd met Maria Celissen, van Joannes Wijnen en diens schoonzus Cornelia Willems, het derde deel in het huis "de Voll" onder Grijzegrubben gelegen, met bijbehorende goederen, voor 600 gulden.
Op 24 februari 1744 verkocht Nicolaas Hermens, gehuwd met Maria Celissen, van Mevis Crans, gehuwd met Gertruid Eggen, 132 kleine roeden land in het Hellebos tussen Simon Bosch, de Helleweide en Herman Meijs, voor 28,5 stuiver per kleine roede. Een deel van de koopsom bestond uit een koe met een waarde van vijftien pattacons.[104]
Op 27 januari 1749 verkocht Claes Hermens aan zijn broer Matheus, gehuwd met Ida Eggen de volgende goederen: 325 kleine roeden weiland aan de gats in Helle, grenzend aan de weduwe Lambert Hermens; 180 kleine roeden weiland aldaar tussen Pier Willems, Thrijn Paumbroeckx en oostwaarts Jan Bosch; en 61 kleine roeden akkerland in het Hellebos, westwaarts Jacob Roebroeckx, andere zijden Herman Meijs, voor 26 stuivers per kleine roede. De stallen op de weiden waren in de koop inbegrepen. Matheus Hermens nam als deel van de betaling een lening van 300 gulden over.[105]
Op 30 januari 1770 kwamen de erfgenamen van Nicolaas Hermens bijeen als erven van zijn zuster Anna, echtgenote van Nicolaas a Campo, te weten: Herman Hermens, gehuwd met Helena Meulenbergh, Joannes Hermens, gehuwd met Anna Catharina Meijs, Willem Kleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, Geurt Hermens, gehuwd met Anna Elisabeth Smeets en Servaas Bemelmans, gehuwd met Maria Hermens. Zij droegen aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen, hun erfdeel, een kwart van de totale erfenis, over voor elk 26 pattacons. Mocht het land echter meer dan negen morgen groot zijn, na aftrek van de weide waar het jaargetijde op stond, zou elke kleine roede meer twee gulden gelden.[106]
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 2 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Franciscus Snackers) met Maria Agnes CELISSEN, 27 jaar oud, gedoopt op 4 december 1688 te Nuth (getuige(n): Petrus Frisschen, Barbara Pleumeeckers namens Joanna Celissen), overleden op 10 juli 1764 te Nuth op 75-jarige leeftijd. Nuther molen, begraven op 12 juli 1764 te Nuth, dochter van Hermanus CELISSEN, molenaar, en Elisabeth BRAMANTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus HERMENS (zie VI.2).
 • 2. Anna Elisabeth HERMENS, gedoopt op 25 juli 1717 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijckers, Anna Hermens), overleden op 6 december 1792 te Nuth op 75-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 4 juni 1743 te Sittard (getuige(n): Hermannus Hermens, Paulus Hautvast), met toestemming van de pastoor van Nuth met Joannes DRUMMEN, 27 jaar oud, gedoopt op 30 maart 1716 te Nuth (getuige(n): Joannes Goessens, Joanna Dormans), overleden op 26 april 1744 te Grijzegrubben-Nuth op 28-jarige leeftijd, zoon van Joannes DRUMMEN en Anna HAUTVAST.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 3 augustus 1749 te Nuth (getuige(n): Hermanus Hermens, Leonardus Eggen) met Wilhelmus KLEIJNTJENS, 30 jaar oud, gedoopt op 11 maart 1719 te Hoensbroek, overleden op 11 december 1795 te Grijzegrubben-Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Petrus KLEIJNTJENS en Maria FRANSSEN.

 • 3. Catharina Clara HERMENS, gedoopt op 19 januari 1719 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Clara Celis), overleden op 6 januari 1796 te Grijzegrubben-Nuth op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 20 mei 1752 te Nuth (getuige(n): Petrus Drimmen, Joannes Hermens) met Joannes DRUMMEN, 22 jaar oud, gedoopt op 4 juli 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Drummen (grootvader), Joanna Hermens namens Helena Bruls), overleden op 16 april 1804 te Nuth op 74-jarige leeftijd, zoon van Henricus DRUMMEN en Margaretha BRULS.

 • 4. Hermanus HERMENS, gedoopt op 24 september 1720 te Nuth (getuige(n): Gerardus Celis, Helena Snackers), overleden op 23 mei 1791 te Schinnen op 70-jarige leeftijd, ex febri putrida (door koorts uitgeput).

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 30 augustus 1750 te Nuth met Helena MEULENBERGH, 20 jaar oud, gedoopt op 14 januari 1730 te Schinnen (getuige(n): Petrus Bock, Helena Limpens), overleden op 5 december 1790 te Schinnen op 60-jarige leeftijd, ex hydropisi (waterzucht), dochter van Petrus MEULENBERGH en Barbara HORSTMANS.

 • 5. Matheus HERMENS, gedoopt op 4 juni 1723 te Nuth (getuige(n): Matheus Hermens, Gertrudis Zelissen namens Elisabeth Brabandts).
 • 6. Joannes HERMENS (zie VI.3).
 • 7. Maria HERMENS, gedoopt op 25 maart 1727 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraedt, Elisabeth Corten), overleden op 26 oktober 1777 te Schimmert op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 20 oktober 1757 te Nuth met Servatius BEMELMANS, 29 jaar oud, gedoopt op 19 oktober 1728 te Schimmert, zoon van Servatius BEMELMANS en Anna Maria HABETS.
Op 2 november 1762 verkocht Servaes Bemelmans, gehuwd met Maria Hermens, aan zijn zwager Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 100 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens, Joannes Frissen en het voetpad, voor vier schillingen of twee gulden per kleine roede.[107]

 • 8. Helena HERMENS, gedoopt op 6 mei 1731 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Ida Eggen).


V.4 Matthias HERMANS, gedoopt op 11 juli 1691 te Nuth (getuige(n): Maximiliaen Schepers namens Gerardus Hermans, Joanna Caris namens Margaretha Corten), vader vermeld als Gerard Snackers, gehuwd met Catharina Daemen! Overleden op 12 juni 1754 te Helle-Nuth op 62-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMANS (zie IV.4) en Catharina DAEMEN.
Op 5 november 1731 verkocht Tevis Hermens, gehuwd met Ida Eggen, aan Lambertus Ackermans, gehuwd met Catharina Pitsweggen, 115 kleine roeden akkerland "in den clappersdael" onder Nuth, grenzend aan Matthijs Brants, Jan Horsmans, hof Leeuw en de Domeinen. Iedere kleine roede kostte 21 stuivers.[108]
Op 3 maart 1732 verkocht Niclaes Loijens, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Elisabeth Corten, aan Mathevis Hermens, gehuwd met Ida Eggen, 88 kleine roeden akkerland aan de Grachtweg nabij Helle onder Nuth, grenzend aan Daem Daemen, Catharijna Voncken, en de weduwe Paulus Eggen; voorts 116 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan Johan Raven, de wduwe Jan Habets en Daem Daemen; en verder nog 125 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan Matthijs Eggen, Peter Meulkens en Jan Leunis. Iedere kleine roede werd voor twee schillingen (= een gulden) verkocht.[109]
Op 11 november 1734 leende Matthevis Hermens, gehuwd met Ida Eggen, 200 gulden tegen 5% van de heer van der Meer (J.U.L.). Tot onderpand dienden de op 3 maart 1732 ingekochte goederen.[110]
Op 27 januari 1749 verkocht Claes Hermans, gehuwd met Maria Zelissen, aan zijn broer Matheus, gehuwd met Ida Eggen, de volgende goederen: 325 kleine roeden weiland aan de gats in Helle, grenzend aan de weduwe Lambert Hermans; 180 kleine roeden weiland aldaar tussen Pier Willems, Thrijn Paumbroeckx en oostwaarts Jan Bosch; en 61 kleine roeden akkerland in het Hellebos, westwaarts Jacob Roebroeckx, andere zijden Herman Meijs, voor 26 stuivers per roede. De stallen op de weiden waren in de koop inbegrepen. Matheus Hermans nam als deel van de betaling een lening van 300 gulden over.[111]
Gehuwd met Ida EGGEN, gedoopt op 23 januari 1710 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Christiana Aloffs), overleden op 5 februari 1765 te Helle-Nuth op 55-jarige leeftijd, begraven op 7 februari 1765 te Nuth, dochter van Matthias EGGEN en Helena STIJFS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Catharina HERMENS, gedoopt op 26 augustus 1732 te Nuth (getuige(n): Franciscus Schreurs, Ida Eggen), overleden op 21 juli 1800 te Nuth op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 24 juni 1753 te Nuth met Severinus LÖNIS, 24 jaar oud, gedoopt op 22 februari 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Laurentius Meijs, Catharina Creuwen), overleden op 29 november 1763 te Terstraten-Nuth op 34-jarige leeftijd, begraven op 1 december 1763 te Nuth, zoon van Paulus LEUNIS en Agnes BOESTEN.

 • 2. Helena HERMENS, gedoopt op 7 mei 1736 te Nuth (getuige(n): Matthias Eggen, Anna Elisabeth Habets), overleden op 27 juli 1766 te Nuth op 30-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 17 juni 1764 te Nuth, met dispensatie 4e graad bloedverwantschap[112] met Petrus SPIJCKERS, 34 jaar oud, gedoopt op 20 november 1729 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Ida Raven), achternaam bij doop Spickers, overleden op 3 februari 1786 te Terstraten-Nuth op 56-jarige leeftijd, zoon van Joannes SPIJCKERS, smid, en Gertruid EGGEN.

 • 3. Godefridus HERMENS, gedoopt op 24 juli 1740 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermens, Catharina Stijffs), overleden op 11 mei 1812 te Nuth op 71-jarige leeftijd.

Op 23 juni 1775 verkocht Joseph Meijs, weduwnaar Ida Raeven, samen met zijn schoonzoon Joannes Dederen, gehuwd met Helena Meijs, aan de nog ongehuwde broers Geurt en Matthijs Hermens 70 kleine roeden beemd te Helle onder Nuth, grenzend aan de beek, Joannes Hermens, de "quatelensack" en de erfgenamen Joannes Hermens, voor 50 stuivers per kleine roede.[113]
Op 2 april 1785 verkochten Gulielmus Dupont, gehuwd met Elisabeth Snackers, Leonard van den Camp, gehuwd met Helena Snackers, en Nicolaes Snackers, gehuwd met Maria Gertrudis Smiets, aan de ongehuwde broers Godefridus en Matthias Hermens 100 kleine roeden akkerland achter Terstraten, oostwaarts Joannes Dederen, westwaarts Petrus Spijckers, zuidwaarts erfgenamen Nicolaes Snackers en noordwaarts Joannes Limpens. Iedere kleine roede kostte 59 stuivers.[114]
Op 14 maart 1788 ruilden de ongehuwde broers Geurt en Matthijs Hermens, inwoners van Helle-Nuth, onroerende goederen met Maria Christina Dederen, inwoonster van Helle-Nuth en weduwe Joannes Hermens en haar oudste zoon Lambertus Hermens (mede voor zijn minderjarige broers en zussen). De broers gaven 10 kleine roeden plaats of moestuin, gelegen te Helle naast hun huis en lopend van het huis tot de beek, waarlangs het water vrije afgang moest hebben. Omdat de nieuwe eigenaren deze plaats wilden bebouwen werd afgesproken dat er geen ramen mochten komen aan de zijde die uitkeek op het huis van de broers Hermens. In ruil kregen de broers 21 kleine roeden akkerland op de Nelisweg onder Nuth, grenzend aan Joannes Petrus Frissen en Matthijs de Bije.[115]
Op 31 december 1789 verkocht Ludovicus Moenen, inwoner van Schimmert en gehuwd met Maria Catharina Willems, aan de ongehuwde Geurt Hermens, 60 kleine roeden akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan Joannes Raeven, Joannes Rietrae, de Grachtweg en Matthijs Eggen, voor drie gulden per kleine roede.[116]

 • 4. Matthias HERMENS, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 14 oktober 1747 te Nuth (getuige(n): Leonardus Eggen, Catharina Hermens), overleden op 12 augustus 1808 te Nuth op 60-jarige leeftijd.


V.5 Lambertus HERMANS, gedoopt op 11 mei 1702 te Nuth (getuige(n): Guilielmus Schepers namens Joannes Loijsen, Joanna Hermans), overleden op 2 januari 1739 te Helle-Nuth op 36-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMANS (zie IV.4) en Catharina DAEMEN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 4 mei 1730 te Nuth (getuige(n): Matthias Peters, Joannes Raven) met Ida OMSTEIJN, 24 jaar oud, gedoopt op 23 oktober 1705 te Maastricht, overleden op 4 juni 1765 te Helle-Nuth op 59-jarige leeftijd, begraven op 6 juni 1765 te Nuth, dochter van Joannes Henricus OMSTEIN en Anna TIMMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus HERMENS, gedoopt op 6 augustus 1730 te Nuth (getuige(n): Franciscus Schreurs, Maria Omstein).
 • 2. Joannes Henricus HERMENS (zie VI.4).
 • 3. Anna Catharina HERMENS, gedoopt op 20 januari 1736 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Hermens, Anna Timmers).
 • 4. Arnoldus HERMENS, gedoopt op 25 januari 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Nicolaus Hermens, Anna Elisabeth Habets).


Generatie VI


VI.1 Simon HERMENS, gedoopt op 23 oktober 1733 te Nuth (getuige(n): Simon Habets, Gertrudis Hermens), overleden op 19 juli 1807 te Nuth op 73-jarige leeftijd, zoon van Joannes HERMENS (zie V.3) en Anna Elisabeth HABETS.
Op 14 februari 1778 verkocht Simon Hermens, ongehuwd, aan Martinus Raven, meestersmid te Maastricht en gehuwd met Maria Anna Geusen, zijn erfdeel, zoals toegevallen op 4 november 1772, bestaande uit onroerende goederen onder Nuth en een perceel onder Wijnandsrade, te weten:
a) 294 kleine roeden weide en beemd "de helleweijde", oostwaarts Nicolaes Rousop, westwaarts Joannes Hermens, hoofdzijde de beek;
b) 195 kleine roeden (moest 200 zijn) akkerland boven de huisweide gelegen, oostwaarts Joannes Hermens, westwaarts Anna Catharina Hermens;
c) 93 kleine roeden (moest 100 zijn) akkerland aan de Nelisweg, grenzend aan Laurens Meijs en Matthijs Hermens;
d) 87,5 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan de weduwe Eggen en Joannes Raven, belast met vijf koppen haver aan de cijnskaart Berg;
e) 150 kleine roeden akkerland "achter Houben", grenzend aan Peter Houben, Arnoldus Raven en Matthijs Eggen, belast met driekwart kop haver aan de cijnskaart Berg;
f) 90 kleine roeden beemd "aen de Trips", oostwaarts Koningsgoederen en de beek, westwaarts Leonardus Slangen, die echter bij de deling voor 30 roeden waren ingebracht;
g) 140 kleine roeden akkerland uit een perceel van 280 kleine roeden in het Helleveld, grenzend aan Petrus Spijckers en het wederdeel;
h) en tenslotte 103 kleine roeden akkerland "aen horenschatz" onder Wijnandsrade, grenzend aan Gertruijd Peters, weduwe Servaes Meijs en de gats.
De koopsom bedroeg 2700 gulden.
Op 6 april 1778 werden deze goederen genaast door Godefridus Hermens, broer van de verkoper.[117]
Hij weigerde Maria Gertrudis Limpens, hoogzwanger van hun kind, te huwen waarop zij het schepengerecht verzocht arrest te leggen op zijn goederen. Hij werd gesommeerd om op 1 april 1778 voor de schepenbank te verschijnen.[118]
Op 31 mei 1786 verkochten Joannes Wilhelmus Helgers, gehuwd met Helena Limpens, en diens zwager Joannes Claessens, gehuwd met Catharina Limpens, aan Simon Hermens, ongehuwd, 79 kleine roeden weiland "Hellweijde" boven Terstraten onder Nuth, grenzend aan de weduwe Joannes Leunissen, Simon Hermens, Leonardus Beckers en de Platsbeek, belast met anderhalve kop haver aan de cijnskaart Bergh, voor 207 gulden.[119]
Kind:

 • 1. Joannes Simon LIMPENS, gedoopt op 6 mei 1778 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Joannes Hermens, Maria Gertrudis Mercken), overleden op 4 augustus 1856 te Platsmolen-Nuth op 78-jarige leeftijd, zoon van Maria Gertrudis LIMPENS.

Gehuwd met Maria Joanna GERAERTS.

VI.2 Godefridus HERMENS, gedoopt op 17 april 1716 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens (oom), Catharina Daemen (grootmoeder)), zoon van Nicolaus HERMANS (zie V.3) en Maria Agnes CELISSEN.
Ondertrouwd op 19 augustus 1741 te Klimmen, bruid van Hulsberg, bruidegom van Nuth, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 3 september 1741 te Hulsberg met Anna Elisabeth SMEETS, overleden op 30 augustus 1785 te Hulsberg.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Catharina, gedoopt op 1 november 1744 te Hulsberg.
 • 2. Joannes, gedoopt op 26 april 1746 te Hulsberg.
 • 3. Gertrudis, gedoopt op 20 februari 1749 te Hulsberg.
 • 4. Maria Elisabeth, gedoopt op 19 juli 1750 te Hulsberg.
 • 5. Anna Catharina, gedoopt op 2 september 1752 te Hulsberg.
 • 6. Nicolaas (zie VII.1).
 • 7. Gertrudis, gedoopt op 17 juni 1756 te Hulsberg.
 • 8. Godefridus, gedoopt op 2 april 1759 te Hulsberg, overleden op 25 april 1761 te Hulsberg op 2-jarige leeftijd.
 • 9. Godefridus, gedoopt op 1 augustus 1762 te Hulsberg, overleden op 1 oktober 1763 te Hulsberg op 1-jarige leeftijd.
 • 10. Gerardus, gedoopt op 16 mei 1767 te Hulsberg.


VI.3 Joannes HERMENS, gedoopt op 19 februari 1725 te Nuth (getuige(n): Lambertus Hermens (niet aanwezig), Cornelia Driessen), zoon van Nicolaus HERMANS (zie V.3) en Maria Agnes CELISSEN.
Op 21 mei 1767 leende Joannes Hermens, gehuwd met Anna Catharina Meis, 100 gulden tegen 4,5% van pastoor Habets, welk geld afkomstig was uit een fundatie van Nicolaes a Campo. Tot onderpand diende anderhalve morgen akkerland op de Houwenasterweg onder Nuth, grenzend aan Joannes Drummen, Paulus Leunissen en de weg. En omdat het land belast was met een lening van 600 gulden, nu tot laste van Willem Kleintjens, stelde dezelfde Kleintjens tot borg 115 kleine roeden akkerland in het Nierhovenerveld onder Nuth, grenzend aan Henric van Loo, Peter Daemen, de domeinen en de hof Leeuw.[120]
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 31 januari 1753 te Nuth met Anna Catharina MEIJS, 21 jaar oud, gedoopt op 10 juni 1731 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Lambertus Kifert, Agatha Meijs), overleden op 9 oktober 1792 te Grijzegrubben-Nuth op 61-jarige leeftijd, dochter van Paulus MEIJS en Barbara KIEFKENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Nicolaus (zie VII.2).
 • 2. Joannes Servatius, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 24 november 1754 te Nuth (getuige(n): Servatius Meijs (oom), Elisabeth Hermens (tante)).
 • 3. Paulus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 14 september 1757 te Nuth (getuige(n): Joannes Drimmen, Maria Frissen namens Anna Maria Meijs).
 • 4. Godefridus (zie VII.3).
 • 5. Wilhelmus (zie VII.4).
 • 6. Franciscus, geboren ca. 1764, overleden op 5 januari 1837 te Grijzegrubben-Nuth.

Gehuwd op 13 februari 1801 te Nuth met Mechtildis BOUTS, 50 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 7 juni 1750 te Nuth (getuige(n): Gerardus Bisschops (oom), Judith Beumers), overleden op 20 augustus 1826 te Grijzegrubben-Nuth op 76-jarige leeftijd, dochter van Hubertus BOUTS en Elisabeth BIJSCHOFFS.

 • 7. Maria Barbara, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 31 augustus 1766 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Catharina Julier namens Catharina Hermens), overleden op 4 mei 1851 te Grijzegrubben-Nuth op 84-jarige leeftijd.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11 oktober 1798 te Oirsbeek met Franciscus Wilhelmus WALTMANS, 23 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 26 februari 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Franciscus Waltmans, Maria Sophia Douven), zoon van Arnoldus WALTMANS en Anna Elisabetha DOUVEN.

 • 8. Maria Catharina, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 19 juli 1770 te Nuth (getuige(n): Jooannes Casparus Goossens namens Paulus Meijs, Maria Hermens).
 • 9. Servatius, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 5 september 1776 te Nuth (getuige(n): Servatius Meijs, Anna Elisabeth Hermens).


VI.4 Joannes Henricus HERMENS, gedoopt op 6 maart 1733 te Nuth (getuige(n): Tevis Hermens, Maria Timmers namens Ida Raven), overleden op 28 december 1783 te Helle-Nuth op 50-jarige leeftijd, zoon van Lambertus HERMANS (zie V.5) en Ida OMSTEIJN.
Op 13 december 1768 verkocht Herman Meijs, gehuwd met Anna Maria Drummen, aan Joannes Petrus Frissen, gehuwd met Anna Catharina Habets, Joannes Hermans, gehuwd met Maria Christina Diederen, en de ongehuwde Geurt Hermans de volgende goederen onder Nuth gelegen:
a) 111 kleine roeden weiland in Helle tussen Joseph Meijs, Willem Raven en de weduwe Mathijs Moenen
b) circa een halve bunder land aan de Nelisweg tussen Joannes, Jan en de erven Thevis Hermans, belast met twee koppen rogge aan de kerk van Nuth
c) 90 kleine roeden land aan de Grachtweg tussen Willem Raven en Mathijs Habets, vallend onder de cijnskaart van Berg
d) 103 kleine roeden land "achter Houben" tussen Lambert en Nol Raven, Jan Hermans en Willem Rietra, eveneens vallend onder de cijnskaart Berg
e) 80 kleine roeden land "in de Eggersdael" tussen Joseph Meijs en Leendert Habets, ressorterend onder Wijnandsrade
Elke kleine roede kostte twee gulden wat een koopsom van circa 1200 gulden oplevert, waarop 30 gulden staande t.b.v. de heer Ros van Maastricht, gekort werd.[121]
Op 19 december 1769 verkocht Matthijs Habets, gehuwd met Catharina Roebroeck, aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen, en Geurt Hermens 98 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Claes Snackers, de erfgenamen Anna Hermens, Peter Spijckers en Joannes Hermens, voor 45 stuivers per kleine roede.[122]
Op 30 januari 1770 verkochten de erfgenamen van Claes Hermens (te weten Hermen Hermens, gehuwd met Helena Meulenbergh; Joannes Hermens, gehuwd met Anna Catharina Meijs; Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens; Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens; Geurt Hermens, gehuwd met Anna Elisabeth Smeets; en Servaes Bemelmans, gehuwd met Maria Hermens) aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen, hun deel uit de erfenis van hun tante Anna Hermens, in leven gehuwd met Nicolaes a Campo. Ieder kreeg voor zijn deel 26 pattacons en gezamelijk leverde de koper nog een schaap en een vat boekweit. De koper kreeg hierdoor recht op een kwart van voornoemde erfenis.[123]
Op 9 juli 1774 verkocht Franciscus Lemmens, inwoner van Schimmert en gehuwd met Maria Heijnen, aan Joannes Hermens, inwoner van Helle en gehuwd met Maria Christina Dederen, 61,5 kleine roeden akkerland "in de hell sijpen" aan de vloedgraaf, grenzend aan Geuth Timmers, de erfgenamen Nelis Lemmens, Christiaen Frijns en de vloedgraaf, voor twwe gulden en tien stuivers per kleine roede. De verkoper behield de staande gewassen, het kaf en stro.[124]
Op 2 januari 1775 verkocht Joannes Muijlkens, inwoner van de Bies en gehuwd met Maria Goossens, 52,5 kleine roeden akkerland op de Neliweg onder Nuth, grenzend aan Matthijs de Bie en Joannes Petrus Frissen, voor 50 stuivers per kleine roede aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen, voor een helft en aan Mathijs en Geurt Hermens, beide ongehuwd, eveneens voor een helft[125]
Op 3 februari 1778 verkocht Mathijs Eggen, gehuwd met Cornelija Simons, aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Deideren, en aan Mathijs Hermens drie percelen akkerland die hem waren toebedeeld uit de erfenis van zijn ouders, te weten:
a) 50 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Hermanus Snackers, Joannes Meijs, Nicolaes Ruijsop en Joannes Ackermans;
b) 61 3/4 kleine roeden akkerland aan de Trichterweg, grenzend aan Gabriel Beckers, Joannes Ackermans, Gabriel Limpens en het kerkeland van Nuth;
c) 95 kleine roeden akkerland aan de Schepensberg, grenzend aan Nicolaes a Campo, Joannes Ackermans, de vloedgraaf en de Nelisweg.
Iedere kleine roede kostte twee gulden en zeven stuivers.[126]
Op 20 juli 1778 werd vastgelegd dat de op 3 februari 1778 verworven goederen genaast waren door Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelia Eggen, onder betaling van alle kosten.[127]
Op 19 oktober 1778 verkocht Joannes Petrus Schetters, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Elisabeth Roebroeckx, aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Dederen, en de ongehuwde Geurt Hermens 50 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Petrus Schetters, Nicolaes Ruijsop en Gabriel Limpens, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.[128]
Op 29 mei 1780 verkocht Peter Mulckens, gehuwd met Johanna Roebroukx, aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen, en de ongehuwde Matthijs Hermens 104 kleine roeden akkerland op de gats achter Helle onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens zelf, Simon en Joannes Hermens, de gats en Severen Leunissen. Iedere kleine roede kostte 52 stuivers. Het geheel was belast met drie koppen rogge aan de kerk en twee koppen rogge aan de schutterij van Wijnandsrade.[129]
Op 11 augustus 1780 verkocht Leonard Onnouw, gehuwd met Joanna Brouns, wonend binnen het dorp Nuth, 100 kleine roeden akkerland op het paadje nabij de Brand, grenzend aan Peter Grootjans en de Bergerhof (welk land afkomstig was uit een veiling van goederen van de gewezen collecteur Cremers), aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen. Iedere kleine roede kostte 50 stuivers.[130]
Op 29 oktober 1781 verkocht Joannes Petrus Schetters, gehuwd met Elisabeth Roebroeckx, aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen, en Matthijs Hermens 93,5 kleine roeden akkerland achter Helle, genaamd "op den ertmergel", grenzend aan Joannes Petrus Frissen, Gabriel Beckers en het Kerkeland. Elke kleine roede kostte 53 stuivers.[131]
Op 24 mei 1783 verkocht Nicolaes Snackers, gehuwd met Maria Gertrudis Smeets, aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen, en diens neef Geurt Hermens 254 kleine roeden akkerland "in het bonderken", grenzend aan Henric van Loo, Joannes Diederen en het kerkeland.
Iedere kleine roede kostte drie gulden en drie stuivers. De staande gewassen waren voor de verkoper.[132]
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 26 september 1762 te Nuth (getuige(n): Nicolaus a Campo, Godefridus Hermens) met Maria Christina DIEDEREN, geboren ca. 1741 te Schinnen, dochter van Joannes DIEDEREN en Cecilia Elisabeth van BRONSFELDT.
Op 14 maart 1788 ruilden de ongehuwde broers Geurt en Matthijs Hermens, inwoners van Helle-Nuth, onroerende goederen met Maria Christina Dederen, inwoonster van Helle-Nuth en weduwe Joannes Hermens en haar oudste zoon Lambertus Hermens (mede voor zijn minderjarige broers en zussen). De broers gaven 10 kleine roeden plaats of moestuin, gelegen te Helle naast hun huis en lopend van het huis tot de beek, waarlangs het water vrije afgang moest hebben. Omdat de nieuwe eigenaren deze plaats wildenj bebouwen werd afgesproken dat er geen ramen mochten komen aan de zijde die uitkeek op het huis van de broers Hermens. In ruil kregen de broers 21 kleine roeden akkerland op de Nelisweg onder Nuth, grenzend aan Joannes Petrus Frissen en Matthijs de Bije.[133]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Lambertus (zie VII.5).
 • 2. Joannes Franciscus, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 22 februari 1766 te Nuth (getuige(n): Franciscus Kerckhoffs, Anna Elisabetha Habets).
 • 3. Joannes Michael, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 1 januari 1768 te Nuth (getuige(n): Joannes Franciscus Kerckhoffs, Anna Maria Eggen).
 • 4. Maria Josephina, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 30 januari 1770 te Nuth (getuige(n): Lambertus Eggen, Maria Josephina Kerckhoffs).

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11 februari 1795 te Nuth met Joannes Leonardus HOUBEN, 29 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 28 april 1765 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Houben, Catharina Bemelmans), zoon van Godefridus HOUBEN en Anna Elisabeth TIMMERS.

 • 5. Joannes Franciscus, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 25 juni 1773 te Nuth (getuige(n): Gerardus Hermens, Anna Catharina Habets namens Gertrudis NN), overleden op 11 januari 1855 te Hellebroek-Nuth op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15 februari 1805 te Nuth met Joanna Elisabeth KESSELS, 20 jaar oud, geboren op 4 april 1784 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 4 april 1784 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Wilhelmus Kessels (Nuth), Joanna Catharina Helgers (Nuth)), dochter van Andreas KESSELS en Maria Elisabeth HELGERS.

 • 6. Joannes Mathias, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 21 april 1776 te Nuth (getuige(n): Joannes Matthias Hermens, Maria Ludovica Diederen), overleden op 20 september 1781 te Helle-Nuth op 5-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 21 september 1781 te Nuth.
 • 7. Maria Gertrudis, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 26 april 1778 te Nuth (getuige(n): Joannes Matthias Kerckhoffs, Maria Gertrudis Elisabetha Kerckhoffs).

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29 januari 1799 te Oirsbeek met Servatius MARX, 23 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 juni 1775 te Nuth (getuige(n): Servatius Bemelmans, catharina Bemelmans), zoon van Franciscus MARX en Agnes BEMELMANS.

 • 8. Joannes Thomas, geboren op 14 november 1780 te Helle-Nuth, gedoopt op 15 november 1780 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes van de Kerckhofs (Grijzegrubben-Nuth), Anna Maria Eggen (Helle-Nuth)).
 • 9. Joannes Mathias, geboren op 12 september 1782 te Helle-Nuth, gedoopt op 12 september 1782 te Nuth (getuige(n): Joes Matthias Hermens (Nuth), Maria Agnes Kerckhoffs (Nuth)).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1 juni 1805 te Hulsberg met Maria Elisabeth SCHILLINGS, 22 jaar oud, gedoopt op 1 oktober 1782 te Hulsberg, dochter van Joannes SCHILLINGS en Anna Maria SNACKERS.

Generatie VII


VII.1 Nicolaas HERMENS, gedoopt op 24 januari 1754 te Hulsberg, overleden op 20 maart 1836 te Nuth op 82-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMENS (zie VI.2) en Anna Elisabeth SMEETS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 22 augustus 1784 te Hulsberg met Maria Catharina WILLEMS, geboren ca. 1758 te Hulsberg, overleden op 5 juli 1834 te Nuth, dochter van Joannes WILLEMS en Anna Maria SMEETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Catharina, gedoopt op 25 november 1784 te Hulsberg, overleden op 17 juni 1866 te Kamp-Nuth op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21 juni 1810 te Nuth met Joannes Joseph RAVEN, 28 jaar oud, geboren op 27 december 1781 te Helle-Nuth, gedoopt op 28 december 1781 te Nuth (getuige(n): Hermanus Meijs (Helle), Maria Catharina Raeven (Voerendaal)), overleden op 9 februari 1842 te Nuth op 60-jarige leeftijd, zoon van Winandus Josephus RAVEN en Helena MEIJS.

 • 2. Maria Elisabeth, gedoopt op 24 mei 1787 te Hulsberg.
 • 3. Maria Helena, gedoopt op 26 november 1789 te Hulsberg.
 • 4. Henricus (zie VIII.1).


VII.2 Nicolaus HERMENS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 6 mei 1753 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermens (grootvader), Joanna Meijs), overleden op 26 april 1812 te Nuth op 58-jarige leeftijd, zoon van Joannes HERMENS (zie VI.3) en Anna Catharina MEIJS.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1787 met Anna Catharina SOUREN, gedoopt op 15 januari 1759 te Klimmen.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 9 juni 1800 te Oirsbeek met Elisabeth MEESSEN, 31 jaar oud, gedoopt op 27 april 1769 te Schimmert, overleden op 17 mei 1839 te Nuth op 70-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus MEESSEN en Gertrudis SCHAEPS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes, geboren op 15 april 1787 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 15 april 1787 te Nuth (getuige(n): Joannes Souren (Beek), Maria Barbara Hermens (Nuth)).
 • 2. Paulus, geboren op 15 april 1787 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 15 april 1787 te Nuth (getuige(n): Joannes Souren namens Paulus Hermens (Nuth), Joanna Elisabetha Souren (Beek)).


VII.3 Godefridus HERMENS, schoenmaker, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 oktober 1759 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens, Anna Hermens namens Helena Meijs), overleden op 4 augustus 1821 te Horen-Nuth op 61-jarige leeftijd, zoon van Joannes HERMENS (zie VI.3) en Anna Catharina MEIJS.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 24 november 1793 te Nuth met Maria Agnes NICOLAI, 35 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 30 november 1757 te Nuth (getuige(n): Paulus Lönissen (oom), Catharina Limpens namens Agnes Boesten (grootmoeder)), overleden op 13 februari 1839 te Nierhoven-Nuth op 81-jarige leeftijd, dochter van Godefridus NICOLAI en Catharina LEUNIS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Leonardus, geboren op 23 augustus 1794 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 23 augustus 1794 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Hermens (Nuth), Anna Catharina Dols namens Maria Demaker (Geleen)).
 • 2. Gerardus Fredericus, geboren op 18 mei 1796 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 18 mei 1796 te Nuth (getuige(n): Gerardus Nicolai (Nuth), Anna Catharina Dols namens Maria Barbara Hermens (Nuth)).
 • 3. Nicolaus, gedoopt op 24 februari 1799 te Nuth.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26 juni 1820 te Nuth met Maria Helena RAVEN, 22 jaar oud, gedoopt op 24 juli 1797 te Nuth, overleden op 26 december 1841 te Nierhoven-Nuth op 44-jarige leeftijd, dochter van Winandus Josephus RAVEN en Helena MEIJS.

VII.4 Wilhelmus HERMENS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 16 augustus 1761 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Kleijntjens, Catharina Hermens namens Maria Zelissen), overleden mei 1805 te Ooltgensplaat[134], zoon van Joannes HERMENS (zie VI.3) en Anna Catharina MEIJS.
Gehuwd met Maria SCHIJVENAAR, gedoopt op 13 oktober 1766 te Ooltgensplaat, overleden te Ooltgensplaat op 6 januari 1812, dochter van Joannes en Elisabeth van Bragt.[135]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna HERMANS, geboren te Achthuizen-Ooltgensplaat, gedoopt op 7 december 1803 te Oude Tonge, overleden op 14 juni 1856 te Grijzegrubben-Nuth.

Gehuwd op 5 mei 1824 te Nuth met Joannes Godefridus BOUTS, 29 jaar oud, geboren op 5 april 1795 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 6 april 1795 te Nuth (getuige(n): L. Slangen namens Godefridus Bisschops (Nuth), Maria Helena Ruijters (Schinnen)), overleden op 10 augustus 1858 te Grijzegrubben-Nuth op 63-jarige leeftijd, zoon van Leonardus BOUTS, touwslager, en Maria Helena CURFS (Ruijters), winkelierster.

VII.5 Joannes Lambertus HERMENS, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 26 juni 1763 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, vrouwe Cecilia Elisabeth van Bronsvelt), zoon van Joannes Henricus HERMENS (zie VI.4) en Maria Christina DIEDEREN.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 4 november 1792 te Nuth met Maria Sophia HOUBEN, 24 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 2 april 1768 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Leonardus Houben, Cornelia Horsmans), overleden op 1 maart 1850 te Hunnecum-Nuth op 81-jarige leeftijd, dochter van Godefridus HOUBEN en Anna Elisabeth TIMMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, geboren op 29 januari 1794 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 29 januari 1794 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Godefridus Houben, Maria Christina Diederen).
 • 2. Joannes Franciscus, geboren op 3 januari 1795 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 3 januari 1795 te Nuth (getuige(n): Joannes Jacobus Claessens namens Joannes Franciscus Hermens (Nuth), Joanna Maria Gijsen namens Anna Elisabetha Timmers (Nuth)), overleden op 3 januari 1795 te Hunnecum-Nuth, 0 dagen oud.
 • 3. Joannes Franciscus, geboren op 24 december 1795 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 24 december 1795 te Nuth (getuige(n): P. Houben namens Joannes Franciscus Hermens (Nuth), Elisabeth Spickers (Nuth)).
 • 4. Maria Josepha, gedoopt op 16 december 1796 te Nuth.
 • 5. Maria Anna, gedoopt op 10 december 1799 te Nuth.


Generatie VIII


VIII.1 Joannes Henricus HERMANS, gedoopt op 2 november 1791 te Hulsberg, overleden op 28 juni 1860 te Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas HERMENS (zie VII.1) en Maria Catharina WILLEMS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22 september 1821 te Nuth met Maria Josepha SCHIFFELERS, 20 jaar oud, geboren op 30 maart 1801 te Wijnandsrade, overleden op 6 oktober 1869 te Nuth op 68-jarige leeftijd, dochter van Gerard SCHIFFELERS en Maria Agnes GORISSEN.
Uit dit huwelijk o.a.:

 • 1. Nicolaas Hubert Joseph (volgt IX.1)
 • 2. Maria Sophia, geboren op 5 maart 1840 te Nuth, overleden te Maastricht op 2 april 1923 op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd op 16 juli 1867 te Nuth met Joannes Wilhelmus Leopoldus HAEREN, 28 jaar oud, geboren op 31 maart 1839 te Wijnandsrade, zoon van Joannes Jacobus HAEREN, landbouwer, en Maria Barbara SOMERS.

Generatie IX


IX.1 Nicolaas Hubert Joseph HERMANS, geboren op 13 december 1826 te Nuth, overleden te Nuth op 15 november 1890 op 63-jarige leeftijd, zoon van Joannes Henricus HERMANS (zie VIII.1) en Maria Josepha SCHIFFELERS
Gehuwd op 16 juni 1854 te Nuth met Maria Cornelia Ritzen, dochter van Frans Jozef RITZEN en Maria Agatha KEULEN.
Uit dit huwelijk o.a.:

 • 1. Franciscus Henricus HERMANS, geboren op 30 november 1854 te Schinnen.

Gehuwd op 4 mei 1882 te Nuth met Maria Agnes Hubertina ROMANS, dochter van Frederik Antoon ROMANS en Johanna Catharina Hubertina GRAUS

Uit het echtpaar Hermans-Romans werd op 7 juni 1883 te Nuth de musicus Joannes Henricus (Henri) Hermans geboren, overleden te Maastricht op 7 februari 1947.

Los Eindje


De volgende tak Hermans uit Nuth/Hulsberg kon niet aan de hoofdtak Nuth gekoppeld worden.

Generatie I

I.1 Henricus HERMANS, smid, overleden op 10 oktober 1672 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23 juni 1632 te Nuth (getuige(n): Maria Pesch, Godefridus Houben) met Elisabeth PROESTEN, overleden mei 1644 te Nuth, vermoedelijk overleden in het kraambed, mogelijk zus van Helena, gehuwd met Petrus Helgers.
Gehuwd voor de kerk (2) op 3 juni 1645 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Helena Clusenaers) met Maria SNIJDERS, 52 jaar oud, gedoopt op 21 april 1593 te Nuth (getuige(n): D. Quirinus pastor in Vuerendal, Teil vanden Esschen, filius Gobbels K... loco patris Katarina Beckers, Elisabeth Boesten, Sophia Senden), dochter van Joannes SNIJDERS en Elisabeth SENDEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Lambertus, gedoopt op 2 mei 1633 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Christina Koerfs), vader heet Henricus [faber] Fabricii (Hendrik "de smid").
 • 2. Matthias (zie II.1).
 • 3. (dochter), gedoopt op 13 november 1636 te Nuth (getuige(n): [geen getuigen vermeld]).
 • 4. Paulus, smid, gedoopt op 25 januari 1640 te Nuth (getuige(n): Leonardus Pessers, Helena Proosten), overleden op 2 februari 1716 te Nuth op 76-jarige leeftijd.

Op 4 juli 1679 verklaarde Steven Vaes, gehuwd met Catarijn Leufkens, voor de substituut-stadhouder van Nieuwenborch en de schepenen van Gulpen dat hij aan Paulus Hermans, gehuwd met Fransijn de Nobell, zijn huis verkocht had.
Het ging om het huis "de smit" met bijgelegen moestuin, grenzend aan de erfgenamen Lins Hermans en de verkoper. De koopsom bedroeg 75 pattacons.
De lasten bedroegen vijf koppen koolzaad en twee kannen wijn aan de kerk van Gulpen.
Verder zou de echtgenote van Steven Vaes nog een "huijck" en een nieuwe rok ter waarde van 75 gulden ontvangen.
Ook zou Paulus Hermans nog een "latte" voor de schouw moeten maken en twee ijzeren banden voor een brouwkuip, alles met zijn eigen ijzer.
Verder zou de halfbroer van Steven Vaes, eveneens Steven geheten, bij Paulus Hermans in de leer gaan om het smidsambacht te leren, gedurende tenminste drie jaar.
De koper zou de helft van de huur over het lopende jaar ontvangen, zijnde dertien gulden en tien stuivers.
Van de koopsom werd 50 pattacons gelijk betaald en zou de rest aankomende oogstmaand betaald worden.[136]
Op 7 februari 1698 verklaarde Poulus Hermens, inwoner van Vaesrade en gehuwd met Fransine de Noble 400 gulden tegen 5% geleend te hebben van Agatha van Hex, weduwe oud-burgemeester Hubert Lenarts.
Tot onderpand stelde hij twee morgen huis, hof en weide te Vaesrade, grenzend aan Ercken Coenen en de erfgenamen Simon Cremers, uitschietend op de straat, alsmede zijn andere onroerende goederen, in totaal ongeveer zeven bunder groot.
[Zijn zwager] Vaes Spijckers, inwoner van Nuth en gehuwd met Barbara Hermans, trad als medeborg op.
De akte, opgesteld door notaris Veugen te Maastricht, werd op 22 februari 1698 gerealiseerd voor de schepenbank Nuth en op 18 juni 1722 voor de schepenbank Vaesrade.
Op dat moment was Jan Loijens de schuldeiser.[137]
Op 25 februari 1736, ten overstaan van notaris Hupkens, verklaarde Johanna Jeurissen, weduwe Machiel Haenberger, koopvrouwe te Maastricht, dat Herman Kriens van Vaesrade als erfgenaam van wijlen Paulus Hermans uit Vaesrade, een lening van 400 gulden afgelost had.[Paulus Hermans was een oom van zijn echtgenote Elisabeth Spijckers].[138]
Gehuwd met Francine de NOBLE, overleden op 26 november 1707 te Nuth.

 • 5. Barbara, gedoopt op 20 maart 1642 te Nuth (getuige(n): Gerardus Houben, Cornelia Sloers), geen voornaam vermeld, niet zeker of zij wel op die dag gedoopt is, overleden op 12 november 1702 te Nuth op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 6 februari 1669 te Nuth met Servatius SPIJCKERS, 28 jaar oud, smid, gedoopt op 16 september 1640 te Heerlen (getuige(n): Servatius van den Hoof, Maria Clingen), overleden op 6 februari 1708 te Nuth op 67-jarige leeftijd, zoon van Jacobus SPIJCKERS en Catharina NN.
{Hij is later, na 1706, gehuwd met Catharina GALLES, geboren 1660/1670, geschat, overleden op 4 maart 1742 te Reuken-Nuth, dochter van Theodorus GALLAS en Gertrudis NUCHELMANS.}

 • 6. Anna, gedoopt op 9 mei 1644 te Nuth (getuige(n): Joannes Goris).


Generatie II
II.1 Matthias HERMANS, gedoopt op 16 juli 1634 te Nuth (getuige(n): Franciscus Raemeckers, Margareta uxor villicus de Dael), overleden op 12 november 1680 te Hulsberg op 46-jarige leeftijd, zoon van Henricus HERMANS (zie I.1) en Elisabeth PROESTEN.
Op 6 oktober 1680 verkocht Jacob Boos, gehuwd met Catharina Schillings, land "op die Proostdie", grenzend aan de Haasdallerweg en Willem Willems, voor 20 stuivers per kleine roede aan Matthias Hermans, gehuwd met Maria Dressen.[139]
Op 6 november 1680 maakte Matthias Hermans, ziek te bed liggend, zijn testament.
Direct na zijn overlijden zou zijn zoon Hendrick Hermens 60 gulden ontvangen, alsmede de helft van de alle roerende goederen en het vee. De andere helft was voor zijn echtgenote Maria Dressen.
Hendrick zou van zijn stiefmoeder nog twaalf hemden ontvangen.[140]
Ondertrouwd (1) op 18 augustus 1658 te Beek, jongeman van Nuth, jongedochter van Hulsberg met Joanna MEIJSSEN, dochter van Paulus MEIJSSEN en Margaretha HUNTGENS.[141]
Gehuwd voor 6 oktober 1680 met Maria DREESSENS
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 6 oktober 1681 te Hulsberg met Lambertus LOIJENS, 30 jaar oud, gedoopt op 23 april 1651 te Hulsberg (getuige(n): Matthias Habets, Maria Knols), overleden op 25 april 1713 te Hulsberg op 62-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas LOIJENS en Catharina RAVEN.}
Op 16 januari 1704 legde de secretaris van Nuth t.b.v. Maria Driessens, gehuwd met Lemmen Loijen, het volgende vast:
Zij verklaarde met wijlen Matthias Hermans gehuwd geweest te zijn met wie zij diverse weiden en landerijen en een half pand tot Aalbeek in eigendom had, alsmede enige landerijen onder Wijnandsrade.
Zij verklaarde verder dat zij en haar huidige man Lemmen Loijen al jaren gesteund werden door haar nicht Joanna Houben, nog ongehuwd.
Zij wenste nu als vergoeding aan Joanna alle goederen te schenken die zij met haar eerste man in eigendom had, zowel onder Hulsberg als onder Wijnandsrade, met voorwaarde dat zij en haar man tot hun dood het vruchtgebruik hadden.
Maria Houben liet de akte op 2 maart 1704 realiseren voor de schepenbank Klimmen en Jan Schillings bood de akte nog ter realisatie aan aan de schepenbank Wijnandsrade op 27 februari 1704[142]
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Henricus (zie III.1).
 • 2. Maria HERMENS, geboren ca. 1660, overleden op 4 februari 1717 te Horen-Nuth.

Gehuwd met Leonardus HENRIX, overleden op 15 december 1728 te Horen-Nuth.

 • 3. Paulus, gedoopt op 19 november 1665 te Wijnandsrade (getuige(n): Paulus Hermans, Elizabeth Meijsen).


Generatie III
III.1 Henricus HERMANS, gedoopt op 25 september 1659 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Frissen, Maria Snijders), overleden op 30 oktober 1697 te Hulsberg op 38-jarige leeftijd, zoon van Matthias HERMANS (zie II.1) en Joanna MEIJSSEN
Op 20 januari 1681 verkocht Jacob Boos, gehuwd met Catharina Schillings, aan Hendrick Hermens, ongehuwd, 163 kleine roeden weiland te Aalbeek, grenzend aan Jan Jongen en Hendrick Brounen, hoofdzijde de gemene straat, voor 28 stuivers per kleine roede. De weide was belast met een vat rogge aan de pastorie van Wijnandsrade. te korten op de koopsom[143]
Eveneens op 20 januari 1681 verkocht Hendrick Hermans, ongehuwd, bijgestaan door voogd Servaes Spijckers, 82 kleine roeden akkerland "op den bouwer", grenzend aan Jan van Kerckherderen en Willem Ackermans, voor 28 stuivers per kleine roede aan Willem Ackermans, gehuwd met Catharina Rameckers. De last van twee vaten rogge aan de heer van Schaloun zou op de koopsom gekort worden..[144]
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25 augustus 1682 te Hulsberg (getuige(n): Frans Habets, Petrus Smitsmans, Alet Bollen, Maria Habets e.v.a.) met Ida HERMENS, geboren ca. 1660, overleden op 14 augustus 1726 te Aalbeek-Hulsberg, dochter van Nicolaas HERMANS, schepen, en Helena LIJMPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, gedoopt op 4 november 1683 te Hulsberg (getuige(n): Nicolaus Frissen, Maria Dreessens namens Francisca [niet ingevuld; mogelijk de Noble!]), overleden op 5 december 1708 te Hulsberg op 25-jarige leeftijd, na de geboorte van haar kind overleed zij, voorzien van de laatste sacramenten.

Ondertrouwd op 2 februari 1708 te Klimmen, jongeman en jongedochter van Hulsberg, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19 februari 1708 te Klimmen met Joannes Christophorus WILLEMS, 38 jaar oud, geboren te Hulsberg, gedoopt op 14 januari 1670 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Frissen, Maria Ubachs), zoon van Wilhelmus WILLEMS, schepen van Wijnandsrade, en Helena FRISSEN.
{Hij is later ondertrouwd op 12 juli 1716 te Klimmen. Johannes Christophel Willems, weduwnaar van Johanna Hermans van Aalbeek, met Peternel Ramekers van Höngen, dochter van Willem Ramekers en Marie Haagmans, gehuwd op 46-jarige leeftijd op 2 augustus 1716 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 2 augustus 1716 te Hulsberg met Petronella RAMECKERS.}

 • 2. Nicolaas (zie IV.1).
 • 3. Helena, gedoopt op 22 februari 1692 te Hulsberg (getuige(n): Lambertus Huntgens, Maria Frissen).
 • 4. Maria, gedoopt op 8 december 1695 te Hulsberg (getuige(n): Godefridus Snackers, Catharina Willems namens Maria Pijls).

Ondertrouwd op 3 juli 1723 te Klimmen, zoon van Matthijs Scheupkens en Maria Boumans van Klimmen, dochter van Hendrick Hermans van Aalbeek, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13 juli 1723 te Klimmen met Conrardus SCHAEPKENS, 30 jaar oud, gedoopt op 22 mei 1693 te Klimmen (getuige(n): Servatius Huntiens namens Joannes Schaepkens, Anna Duijs namens Anna Boumans), overleden op 15 augustus 1728 te Klimmen op 35-jarige leeftijd, zoon van Mathias SCHAEPKENS, smid, en Maria BOUMANS.

Generatie IV
IV.1 Nicolaas HERMANS, gedoopt op 22 maart 1687 te Hulsberg (getuige(n): Servatius Spijckers, Maria Driessen), overleden op 12 april 1771 te Aalbeek-Hulsberg op 84-jarige leeftijd, ca. 80 jaar, zoon van Henricus HERMANS (zie III.1) en Ida HERMENS.
Op 13 juli 1717 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris a Cruce te Maastricht op 14 juni 1717.
Nicolaes Hermens, man en voogd van Agnes Prevost, inwoner van Aalbeek, verklaarde 300 gulden tegen 5% geleend te hebben van de Armentafel van de parochie Sint Nicolaas te Maastricht.
Tot onderpand stelde hij:
a) twaalf grote en tien kleine roeden akkerland "op den hove", grenzend aan Mathijs Snackers en Laurens Vliex, hoofdzijden Matthijs Baltussen, Matthijs Ackermans en Matthijs Habets;
b) een halve bunder akkerland op de Trichterweg, oostwaarts Jan Schillinx, westwaarts Joannes Frissen, zuidwaart Peter Snackers, noordwaarts de Trichterweg;
c) een halve bunder land op de Hunnecummerweg, westwaarts Matthijs Cock, oostwaarts de Hunnecummerweg, noordwaarts Lijs Damenvoetpad, zuidwaarts Jan Wijnen;
d) een halve bunder en veertien kleine roeden land "op den klippert", oostwaarts Wouter Limpens, westwaarts erfgenamen Peter Knols, en verder grenzend aan de erfgenamen Feuten en Jan Heuts.
Daniel Prevost, gehuwd met Anna Willems en wonend te Arensgenhout, trad op als borg.[145]
Op 11 februari 1726 deed Mathijs Baltus, inwoner van Aalbeek afstand van het vruchtgebruik in 363 kleine roeden weiland te Helle onder Nuth, grenzend aan Giel Voncken, Jan Raeven, de straat en het veld, ten behoeve van zijn kinderen. Lemmen Raven, voogd van Johan, Lambertus en Anna Baltus, verkocht vervolgens deze weide aan Claes Hermens, gehuwd met Agnes Prophas, voor 35 stuivers per kleine roede. Het land was belast met anderhalf pond was aan de kerk van Nuth, te korten op de koopsom.[146]
Op 28 juli 1726 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Veugen te Maastricht op 14 juli 1726.
Nicolaes Hermans, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Agnes Brabaes, verklaarde 400 gulden ten 5% geleend te hebben van Gerit Heijlgers, burger van Maastricht en gehuwd met Anna Bloem.
Tot onderpand stelde hij:
a) 363 kleine roeden weiland in de Helle te Aalbeek, grenzend aan Giel Voncken en Johan Raeven, hoofdzijden de straat en het veld;
b) 214 kleine roeden land te Aalbeek, grenzend aan heer Limpens en Wilem Knols;
c) 59 kleine roeden land aldaar gelegen "op het hooff" naast Jan Hermans;
d) 99 kleine roeden land aldaar gelegen "op het bunder", grenzend aan Jan Frissen en het wederdeel.[147]
Op 31 augustus 1729 verkocht Piere Bellelle, burger van Namen en gehuwd met Elisabeth Smitsmans, die mede namens Jacob Tours, erfgenaam van Jan Smitsmans en Cornelia Arts, handelde, aan Claes Hermens, gehuwd met Agnes Prevost, een huisje met erf te Helle onder Nuth, grenzend aan de koper en de weduwe Giel Voncken, hoofdzijden de straat en de koper, voor 33,5 pattacon. Het geheel was belast met een pond en een kwart was aan de kerk van Nuth, te korten op de koopsom.
Het gedeelte van de afwezige Jan Smitsmans bleef tegen 5% rente uitstaan.[148]
Op 30 oktober 1730, ten overstaan van notaris Caris, verpachtte freule Florentina de Negri, de hof Klein Bredenrade onder Schinnen, met alle gebouwen en landerijen, aan Nicolaes Hermans, inwoner van Vliek en gehuwd met Agnes Prevoost, voor een periode van twaalf jaar.
De pacht bedroeg jaarlijk 850 gulden, te betalen in twee termijnen.
[De akte beschrijft ook de pachtvoorwaarden][149]
Op 12 september 1742 werd voor de schepenbank Nuth een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Frens uit Valkenburg op 19 juni 1738.
Claes Hermans, gehuwd met Agnes Prevas, verkocht aan Daem Daemen, weduwnaar Helena Voncken, ca. anderhalve morgen op de Nelisweg, onbebouwd, oostwaarts Jan Hermens, westwaarts de weduwe Jan Peters, alsmede 89 kleine roeden land "achter Houben", grenzend aan Cathrijn Voncken en de erfgenamen Jan Habets, hoofdzijde Thevis Hermans, waarvan de pachter de oogst nog mocht genieten.
Elke kleine roede werd verkocht voor een gulden.[150]
Op 26 juli 1738 verkocht Maria Hermans, weduwe Coen Scheupkens, bijgestaan door de voogden Jan Scheupkens en Peter Jacobs, aan haar broer Nicolaes Hermans, gehuwd met Agnes Prevase, 168 kleine roeden land "op de hoef" onder de bank Klimmen, oostwaarts Jan Wijnen, westwaarts diverse personen, hoofdzijde Frans Habets en de weide van Machiel Huijnen, alsmede 112 kleine roeden land "in den scherpenbeck", oostwaarts weduwe Joannes Gelders, westwaarts erfgenamen Machiel Habets, hoogfzijde de vloedgraaf en Ackermans, voor één gulden per kleine roede.
De akte, opgesteld door notaris Frens te Valkenburg, werd op 30 juli 1738 voor de schepenbank Klimmen gerealiseerd.[151]
Op 21 januari 1746 werd voor de schepenbank Klimmen een akte vastgelegd, opgesteld op 1 december 1741. Het betrof de pachtovereenkomst tussen Nicolaes Hermans en kapitein van Sleijpe waarbij Hermans voor 12 jaar de Puthof te Gulpen pachtte met als onderpand zijn huis en goederen te Aalbeek.[152]
Op 16 oktober 1750, ten overstaan van notaris Guichard, verklaarde Nicolaas Hermens, wonend te Reijmerstok en gehuwd met Agnes Prevost, 600 gulden tegen 4% geleend te hebben van Agnes Geertruijd Heldevier, weduwe Wolterus van Boekhorst.
Tot onderpand stelde hij ca. acht bunder huis met hof en landerijen, gelegen tot Aalbeek.[153]
Op 28 maart 1752 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door Frederix te Maastricht op 16 maart 1752.
Nicolaas Hermans, wonend te Aalbeek onder de hoofdbank Klimmen, gehuwd met Agnes Prevaes, verklaarde 400 gulden tegen 5% geleend te hebben van de rentmeester van het gasthuis van Sint Servatius.
Tot onderpand stelde hij:
a) 4,5 morgen huis, hof en weide te Aalbeek, grenzend aan Willem Rietraet en Gilis Gelders;
b) 185 kleine roeden akkerland "op de hoeve", grenzend aan Jan Wijnen en Frans Habets;
c) 105 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Gilis Gelders, hoofdzijden het voorgaande perceel en Jacobus Raemaeckers;
d) 200 kleine roeden akkerland op de Schimmerterweg tussen Schimmert en Aalbeek, grenzend aan Jacobus Gelders en de erfgenamen Daem Daemen.
Hij verklaarde verder dat hij nog een lening van 400 gulden had openstaan, waarvoor een weide te Helle onder Nuth verhypothekeerd was.
Ook was zijn huis nog bealst met een kop rogge aan de kerk van Oud Valkenburg.
Frans Habets, inwoner en dorpsmeester van Aalbeek, stelde zich borg voor Hermans.[154]
Op 20 april 1761 werd voor de schepenbank Klimmen een akte geraliseerd, opgesteld door notaris Swildens te Voerendaal op 13 april 1761.
Niclaas Hermans, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Agnes Prevost, verkocht aan Geurt Breuls, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Jenne Maria Smitsmans, 272,5 kleine roeden weiland "de groot weijde" te Arensgenhout, grenzend aan Peter Breuls en het wederdeel van Hend. Cocx, hoofdzijden de straat en het veld, voor 45 stuivers per kleine roede.[155]
Op 31 januari 1780 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Philippens te Houthem op 23 februari 1765.
Claes Hermans, wonend te Aalbeek en gehuwd met Agnes Prevost, ruilde onroerende goederen met Peter Schillinx, wonend te Arensgenhout en gehuwd met Catharina vleugels.
Claes Hermans gaf de volgende onroerende goederen, met de staande gewassen:
a) 81 kleine roeden land "op de kaal streep", grenzend aan Joannes Habets en Joannes Loijens, hoofdzijden Joannes Gelekercken en de pastorie van Hulsberg;
b) 72 kleine roeden land in het Bosserveld, grenzend aan Gerit Boshouwers en Frans Peter Robroex, hoofdzijden heer Dolmans en de erfgenamen Giel Gelders.
In ruil gaf Peter Schillinx 86 kleine roeden land in het Putterveld onder Wijnandsrade, onbebouwd, grenzend aan Vaes Habets en Jacob Ramaeckers, hoofdzijden Joannes Raeven en de weg.
Omdat de goederen van Hermans groter in omvang en waarde waren, had Schillinx hem reeds 147 gulden betaald.[156]
Op 31 mei 1773 werd voor de schepenbank Klimmen een akte geraliseerd, opgesteld door notaris l'Allemand op 6 juli 1767 ten woonhuize van de weduwe Joannes Frissen te Wijnandsrade.
Nicolaes Bormans, gehuwd met Helena Habets, met schriftelijke toestemming van zijn aangetrouwde tante Helena Swelsen, weduwe Daniel Prevoo, handelde met Nicolaus Hermans, gehuwd met Agnes Prevoo, een goederenruil af die zo'n dertig jaar eerder had plaatsgevonden.
Nicolaus Hermans ontving:
a) 120 kleine roeden land in het Putterveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Frans Ackermans en de Putterweg;
b) 146 kleine roeden land "op de streeck: onder Nuth, vallend onder de laathof Berg en belast met drie malder haver en drie penningen, grenzend aan de weduwe Peter Moenen en Peter Spijckers;
c) 89 kleine roeden land onder Nuth, grenzend aan Jan Hermans en Jacobus Packbier.
In ruil gaf Nicolaus Hermans de volgende, onder Arensgenhout gelegen, onroerende goederen:
a) 97 en driekwart kleine roeden land in het Bosserveld, grenzend aan Joannes Habets en Gerit Bosch, hoofdzijde de Boscherweg;
b) 75 kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan Servaes Loijens en Willem Mullens;
c) 99 kleine roeden land in de Aalbekerdel, grenzend aan Hermanus Stassen en Arnoldus Frissen;
d) 81 kleine roeden land "in het dorbeck", grenzend aan Peter Gelders en de weduwe Vrijthoff.[157]
Op 25 juni 1768 werd voor de schepenbank Klimmen een akte geraliseerd, opgesteld door notaris l'Allemand te Sint Pieter bij Valkenburg op 6 juni 1768.
Nicolaus Hermans, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Agnes Prevoost, verkocht aan Joannes Gelekercken, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Catharina Roebroeck, 155 en driekwart kleine roeden akkerland in de Aalbekerdel, met de helft van het wassende boekweit, grenzend aan de koper en de weduwe Daniel Prevoost, hoofdzijden de weg naar Aalbeek en Joannes Loijen, voor 35 gulden per grote roede.[158]
Ondertrouwd op 18 november 1713 te Klimmen, jongeman uit Aalbeek, jongedochter uit Genhout; met vermelding ouders
, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10 december 1713 te Hulsberg met Agnes PREVOST, 23 jaar oud, gedoopt op 8 mei 1690 te Hulsberg (getuige(n): Ferdinandus Prevost, Joanna Brants namens Agnes Huijnen), overleden op 6 december 1776 te Aalbeek-Hulsberg op 86-jarige leeftijd, weduwe, ca. 87 jaar, dochter van Daniel PREVOST en Anna WILLEMS.
Op 5 februari 1776 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 30 september 1773 opgesteld door notaris l'Allemand te Valkenburg.
Agnes Prevos, weduwe Nicolaes Hermans van Aalbeek, bijgestaan door schoonzoon Matthijs van Oppem, gehuwd met Maria Hermans, verklaarde dat er een conflict was tussen haar schoonzoon Joannes Magermans, gehuwd met Anna Hermans, wonend te Cadier, enerzijds, en Nicolaes Boormans en Marten Habets anderzijds. Strijdpunt was de nalatenschap van tante Helena Swelsen.
Zij deden nu een borgstelling voor schoonzoon resp. zwager.[159]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Gertrudis, gedoopt op 12 oktober 1714 te Hulsberg (getuige(n): Daniel Prevost junior namens zijn vader Daniel Prevost senior, Maria Snackers namens Gertrudis Hermans), overleden op 2 maart 1787 te Hulsberg op 72-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 13 september 1760 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 5 oktober 1760 te Klimmen met Mathias van OPPEN, 44 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 24 september 1716 te Hulsberg (getuige(n): Mathias Ghijsen, Judith Cnols), overleden op 1 april 1800 te Aalbeek-Hulsberg op 83-jarige leeftijd, 11 Germinal VII, zoon van Henricus van OPPEN en Maria GIJSEN.
{Hij was eerder ondertrouwd op 26 oktober 1743 te Klimmen, bruidegom van Arendsgenhout, wonend in de molen van Jansgeleen; bruid geboren "op de Straet" te Klimmen, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10 november 1743 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 10 november 1743 te Klimmen met Catharina PLUIJMAEKERS, 30 jaar oud, gedoopt op 27 februari 1713 te Klimmen (getuige(n): Leonardus Meijers namens Ulricus Vleugels, Maria Pluijmekers), overleden op 8 februari 1755 te Klimmen op 41-jarige leeftijd, dochter van Joannes PLUCHMECKERS en Gertrudis VLEUGELS.}

 • 2. Anna Maria, gedoopt op 8 juli 1717 te Hulsberg (getuige(n): Elisabetha Willems), overleden op 16 september 1800 te Margraten op 83-jarige leeftijd, begraven op 18 september 1800 te Margraten.

Ondertrouwd (1) op 4 april 1744 te Gulpen. Joh. Magermans jm geb. int Bruisterbos met Anna Hermans jd geb. uijt Aalbeek en wonende op Remerstock met Joannes MAGERMANS, overleden op 18 augustus 1777 te Cadier en Keer.
Gehuwd voor de kerk (2) op 64-jarige leeftijd op 19 augustus 1781 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Petrus Kempeneer, Maria Elisabeth Magermans) met Cornelius KEMPENERS, 51 jaar oud, gedoopt op 27 juli 1730 te Margraten (getuige(n): Joannes Kempeners, Maria Nelissen), overleden op 20 december 1805 te Vaals op 75-jarige leeftijd, 29 frimaire XIV; ouders worden genoemd, als leeftijd wordt 86 opgegeven en als geboorteplaats Slenaken, zoon van Petrus KEMPEN(a)ERS en Catharina NELISSEN.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 7 juni 1751 te Margraten (getuige(n): Gerardus Moers, Elisabeth Kempenaer) met Christina MOERS, overleden op 27 juni 1777 te Margraten.}

 • 3. Ida, gedoopt op 21 maart 1719 te Hulsberg (getuige(n): Daniel Prevost, Anna Willems), begraven op 11 augustus 1772 te Klimmen op 53-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 24 mei 1739 te Schin op Geul (getuige(n): Wilhelmus Raemaeckers, Anna Hermans) met Lambertus RAMECKERS, 33 jaar oud, gedoopt op 15 december 1705 te Klimmen (getuige(n): Lambertus Winthagen, Anna Scheijen), overleden op 13 september 1760 te Klimmen op 54-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus RAMECKERS en Gertrudis VEUCHTEN.Bronnen

 1. Huisarchief Kasteel Amstenrade B-VI-3, 8
 2. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 248
 3. HCL-01.075 LvO 7083, 184r
 4. HCL-01.075 LvO 1755, 41v
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 91r
 6. HCL-01.075 LvO 1755, 144r
 7. HCL-01.075 LvO 1755, 156v
 8. HCL-01.075 LvO 1743
 9. HCL-01.075 LvO 1755, 241v
 10. HCL-01.075 LvO 1756, 13r
 11. Huisarchief Kasteel Amstenrade B-VI-3, 7 (21)
 12. HCL-01.075 LvO 1730, 101r
 13. HCL-01.075 LvO 1755, 59v
 14. HCL-01.075 LvO 1755, 92v
 15. HCL-01.075 LvO 1755, 135r
 16. HCL-01.075 LvO 1755, 187v
 17. HCL-01.075 LvO 1755, 204v
 18. HCL-01.075 LvO 1743
 19. Wil Brassé, overzicht Diederen op internet
 20. HCL-01.075 LvO 1757, 37v
 21. HCL-01.075 LvO 1755, 169r
 22. HCL-01.075 LvO 1312, 168
 23. HCL-01.075 LvO 1756, 164v
 24. HCL-01.075 LvO 1755, 203v
 25. HCL-01.075 LvO 1755, 171r
 26. HCL-01.075 LvO 1755, 183v
 27. HCL-01.075 LvO 1757, 218r
 28. HCL-01.075 LvO 1757, 89v
 29. HCL-01.075 LvO 1736, genachting 14 december 1733
 30. HCL-01.075 LvO 1725
 31. HCL-01.075 LvO 1725, 59
 32. HCL-01.075 LvO 1746 processtukken Geurt Hermans tegen zijn vader Nicolaes
 33. HCL-01.075 LvO 1725, 59; met dank aan Funs Patelski die mij op de akten wees
 34. HCL-01.075 LvO 1755, 238v
 35. HCL-01.075 LvO 1755, 232v
 36. HCL-01.075 LvO 1756, 43r
 37. HCL-01.075 LvO 1734
 38. HCL-01.075 LvO 1758, 94r
 39. HCL-01.075 LvO 1747
 40. informatie Wil Brassé
 41. HCL-01.075 LvO 1757, 241r
 42. HCL-01.075 LvO 1786 (97)
 43. HCL-01.075 LvO 1759, 189r
 44. HCL-01.075 LvO 1755, 209v
 45. HCL-09.001 Notariële Archieven 3797 Looijmans Schinnen
 46. HCL-09.001 Notariële Archieven 3797 Looijmans Schinnen
 47. informatie Wil Brassé
 48. HCL-01.075 LvO 1756, 194v
 49. HCL-01.075 LvO 1756, 197r
 50. informatie Wil Brassé
 51. HCL-01.075 LvO 1746
 52. HCL-01.075 LvO 4910, 45
 53. HCL-Notarieel archief 1278 Veestraten Maastricht
 54. HCL-01.075 LvO 1756, 115v
 55. HCL-01.075 LvO 1746
 56. HCL-01.075 LvO 1759, 161v
 57. HCL-01.075 LvO 1759, 189r
 58. HCL-01.075 LvO 1759, 210v
 59. HCL-09.001 Notariële Archieven 4444, 27 Swildens Voerendaal
 60. HCL-01.075 LvO 1761, 216r; HCL-09.001 Notariële Archieven 4444, 52 Swildens Voerendaal
 61. HCL-01.075 LvO 1761, 28r
 62. HCL-01.075 LvO 1760, 144v
 63. HCL-01.075 LvO 1760, 251r
 64. HCL-01.075 LvO 1763, 120v
 65. HCL-01.075 LvO 1765, 4
 66. HCL-01.075 LvO 1762, 209r
 67. HCL-01.075 LvO 1762, 205v
 68. HCL-01.075 LvO 1761, 111r
 69. HCL-01.075 LvO 1762, 138v
 70. HCL-01.075 LvO 1760, 269r
 71. HCL-01.075 LvO 1762, 209r
 72. HCL-01.075 LvO 1758, 102v
 73. HCL-01.075 LvO 1759, 17r
 74. HCL-01.075 LvO 1759, 97v
 75. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 273
 76. HCL-01.075 LvO 1758, 157v
 77. HCL-Notarieel Archief 1806 Kicken Maastricht
 78. HCL-Notarieel Archief 1997 Caris Maastricht
 79. HCL-01.075 LvO 1759, 37v
 80. HCL-01.075 LvO 1759, 47r
 81. HCL-01.075 LvO 1759, 185r
 82. HCL-01.075 LvO 1760, 56v
 83. HCL-01.075 LvO 1760, 83v
 84. HCL-01.075 LvO 1760, 84v
 85. HCL-01.075 LvO 1762, 261v
 86. HCL-01.075 LvO 1760, 269r
 87. HCL-01.075 LvO 1760, 270r
 88. HCL-01.075 LvO 1760, 271r
 89. HCL-01.075 LvO 1761, 1r
 90. HCL-01.075 LvO 1761, 19r
 91. HCL-01.075 LvO 1761, 137v
 92. HCL-01.075 LvO 1763, 8r
 93. HCL-01.075 LvO 1764, 70
 94. HCL-01.075 LvO 1764, 327
 95. HCL-01.075 LvO 1764, 413r
 96. HCL-01.075 LvO 1761, 100v
 97. HCL-01.075 LvO 1761, 155v
 98. A.M.A. Maassen, Godfried Hermens, koopman, Maastrichts burger, rentmeester, gemeenteontvanger, raadslid en burgemeester van Geulle in: LTG 32 (2004), 100-108
 99. HCL-01.075 LvO 1758, 19r
 100. HCL-01.075 LvO 1758, 47r
 101. HCL-01.075 LvO 1758, 48v
 102. HCL-01.075 LvO 1758, 157v
 103. HCL-01.075 LvO 1758, 202r
 104. HCL-01.075 LvO 1758, 206v
 105. HCL-01.075 LvO 1759, 29v
 106. HCL-01.075 LvO 1761, 183r
 107. HCL-01.075 LvO 1760, 38r
 108. HCL-01.075 LvO 1757, 285v
 109. HCL-01.075 LvO 1757, 292r
 110. HCL-01.075 LvO 1758, 62r
 111. HCL-01.075 LvO 1759, 29v
 112. HCL-huwelijksdispensaties supplement, 124
 113. HCL-01.075 LvO 1760, 278v
 114. HCL-01.075 LvO 1763,90r
 115. HCL-01.075 LvO 1762, 214v
 116. HCL-01.075 LvO 1764, 47
 117. HCL-01.075 LvO 1761, 87r
 118. HCL-01.075 LvO 1761, 84r
 119. HCL-01.075 LvO 1763, 86v
 120. HCL-01.075 LvO 1762, 224r
 121. HCL-01.075 LvO 1760, 134v
 122. HCL-01.075 LvO 1762, 177v
 123. HCL-01.075 LvO 1761, 183v
 124. HCL-01.075 LvO 1761, 189r
 125. HCL-01.075 LvO 1761, 188r
 126. HCL-01.075 LvO 1761, 89v
 127. HCL-01.075 LvO 1761, 102v
 128. HCL-01.075 LvO 1761, 110r
 129. HCL-01.075 LvO 1761, 182r
 130. HCL-01.075 LvO 1761, 190r
 131. HCL-01.075 LvO 1762, 29v
 132. HCL-01.075 LvO 1762, 201r
 133. HCL-01.075 LvO 1763, 214v
 134. Gaardersarchieven Ooltgensplaat 18 mei 1805: biljet uitgegeven om Willem Hermans pro deo te laten begraven
 135. informatie Koen In de Braekt
 136. HCL-01.075 LvO 9164
 137. HCL-01.075 LvO 2135, 65
 138. HCL-Notarieel Archief 1951 Hupkens Maatricht
 139. HCL-01.075 LvO 7090, 57
 140. HCL-01.075 LvO 7090, 89
 141. HCL-Notarieel Archief 1268 Munix Maastricht: Op 7 april 1662 is sprake van van Mathias Hermans en Arnoldus Smismans, zwagers en erfgenamen van Paulus Meijs en Margaretha Huntgens
 142. HCL-01.075 LvO 7093, 111
 143. HCL-01.075 LvO 7090, 82
 144. HCL-01.075 LvO 7090, 83
 145. HCL-01.075 LvO 7096, 22
 146. HCL-01.075 LvO 1757, 173r
 147. HCL-01.075 LvO 7090, 265
 148. HCL-01.075 LvO 1757, 243r
 149. HCL-Notarieel Archief 1978 Caris Maastricht
 150. HCL-01.075 LvO 1758, 177r
 151. HCL-01.075 LvO 7099, 112
 152. HCL-01.075 LvO 7100, 29
 153. HCL-Notarieel Archief 2072 Guichard Maastricht
 154. HCL-01.075 LvO 7101, 278
 155. HCL-01.075 LvO 7103, 255
 156. HCL-01.075 LvO 7109, 23
 157. HCL-01.075 LvO 7107, 163
 158. HCL-01.075 LvO 7105, 305
 159. HCL-01.075 LvO 7108, 3; ook HCL-01.075 LvO 1761, 23r

Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 11 november 2007
Harry Luijten, aanvulling generatie 8 en 9 op 5 december 2007
Harry Luijten, bijgewerkte versie op 20 februari 2024
Harry Luijten, los eindje op 18 maart 2024