Diederen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Algemene informatie

Op zeer korte afstand van elkaar kwamen reeds in de 16de eeuw twee familienamen voor die erg op elkaar leken en herhaaldelijk met elkaar verward werden: te Sittard de naam Dieteren (aanvankelijk vooral Deteren en soms Deiteren geschreven), en te Schinnen de naam Diederen (aanvankelijk vooral Dederens geschreven). De gedachte ligt na dat deze twee families een gemeenschappelijk voorouder hadden, maar dat is nog niet aangetoond. De huidige Dieteren in Limburg stammen allemaal af van de Sittardse familie; de meeste Diederen stammen af van de Schinnense familie, maar sommigen van de Sittardse familie.

De meeste takken Diederen te Schinnen zijn terug te volgen tot in 17de eeuw, maar hoe de oudste naamdragers rond 1600 aan elkaar verwant waren is onzeker. In de vroege 17de eeuw voerden enkele takken Diederen tevens het alias Rameckers, zoals de tak Diederen van Puth.

De huidige naamdragers Dieteren stammen allen af van het echtpaar Joannes Dieteren (een molenaarszoon uit Ophoven) en Elisabeth von dem Hove, die zich vanuit Sittard na hun huwelijk rond 1630 te Schinnen vestigden. Hun zoon Joannes werd pastoor van Schinnen, en schreef zowel zijn eigen familie als de lokale Diederen in de kerkregisters in als Dieteren. Zijn opvolgers te Schinnen gingen de twee families alsnog verschillend schrijven: Dieteren voor de familie van de pastoor en Diederen voor de andere families. In sommige andere parochies werd dit onderscheid niet consequent gemaakt, waardoor hedentendage sommige afstammelingen van de Sittardse familie toch de naam Diederen dragen. Enkele naamdragers Dieteren kwamen later weer in Sittard terecht, waar deze familienaam nu nog het meeste voorkomt.

Ruimere verspreiding van de familienamen Diederen en Dieteren vond pas vanaf de 18de eeuw plaats. Bij de volkstelling van 1947 telde Limburg 462 naamdragers Diederen, waarbij Schinnen nog voorop stond met 52 personen, gevolgd door 47 in Hoensbroek, 45 in Brunssum en 40 in Kerkrade. Er waren toen 261 naamdragers Dieteren, waarvan 115 in Sittard, 35 in Schinnen en 23 in Geleen. Er waren verder 23 naamdragers Dederen, waarvan 17 in Kerkrade. Enkele afstammelingen in Noord-Brabant droegen de naam Van Dieteren.

De namen Diederen en Dieteren zijn waarschijnlijk patroniemen afgeleid van Diederik (Dieter), oud-Germaans voor "machtig onder het volk", terwijl de gelatiniseerde vorm Theodorus "door God gegeven" betekent.

Genealogie

Zie bij externe links.

Medewerkers

Literatuur

  • "Diederen van Puth", serie van 4 boekjes door Jan Diederen uit Valkenburg.

Externe Links