Heijmes

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familie Heijmes (ook: Heijmans, Heimes, Heymers, Hemus, Hijmes) woonde vanaf het eind van de 17e eeuw in Swalmen, later ook in Beesel. De naam lijkt verwant aan 'Heijmans' en zou dan ook een afleiding hiervan kunnen zijn. Deze genealogie start met Hendrik en Willem Heijmes, mogelijk broers.


I.
NN Heijmes. Tr. NN NN.
Uit dit huwelijk mogelijk:

 1. Henricus Heijmes, volgt IIa.
 2. Wilhelmus Heijmes, volgt IIb.


IIa.
Henricus Heijmes alias Willems, landbouwer te Wieler onder Swalmen. Tr. met Maria Kermans, ged. Swalmen 13-1-1660, mogelijk begr. ald. 19-12-1738, dr. van Paulus Kermans en Anna Allerts.
Uit dit huwelijk:

 1. vermoedelijk Wilhelmus Heijmes, begr. Swalmen 9-8-1727.
 2. vermoedelijk Petrus Heijmes, begr. Swalmen 26-4-1720.
 3. Leonardus Willems, ged. Swalmen 22-7-1685 (get. Wilhelmus Kermans en Anna Spee; zn. van Henricus x Maria Kermans).
 4. Paulus Heijmes, ged. Swalmen 27-4-1688 (get. Johannes Slabbers en Anna Spee; zn. van Henricus x Maria Kermans). Tr. 1) Asselt 8-2-1714 met Petronella Rutten; 2) Roermond 25-2-1716 met Catharina Langerbeens. Volgt IIIa.
 5. Anna Heijmans, ged. Swalmen 24-3-1692 (get. Albertus Kermans en Ida Korvers; dr. van ...), mogelijk begr. ald. 1-2-1722. Tr. vermoedelijk Swalmen 20-5-1716 met Theodorus Hawinckel.
 6. Mathias Heijmes, ged. Swalmen 1-3-1696 (get. Tilman­nus Heijmes en Cunigunda Spee; zn. van Henricus x Maria Aberts), begr. ald. 27-8-1750. Tr. met Catharina Curvers (Keurvers), overl. Beesel 2-11-1747.
 7. verm. Theodorus Heijmissen, ged. Swalmen 20-3-1703 (get. Wilhelmus Aulers en Elisabetha Heijmissen; zn. van Henricus x Maria Aullers).

Henderick Heijmes en Merricken Karmans verpandden op 17-11-1699 hun huis en hof te Wieler.


IIb.
Wilhelmus Heijmes, bijgenaamd de Prediger (1705), begr. Swalmen 9-8-1727. Tr. met Margaretha Sillen (ook: Gertrudis), mogelijk begr. Asselt 9-8-1711.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Keuris?, ged. Swalmen 8-5-1690 (get. Gerardus Beck namens Henricus van Reinarte en Judiht Peters; zn. van Wilhelmus x Margaretha Sillen), begr. ald. 26-4-1720. Tr. Asselt 25-8-1716 met Catharina Pex. Volgt IIIb.
 2. Maria Keijmeis [Heijmeis?], ged. Swalmen 24-9-1692 (get. Wilhelmus Gi..gen en Anna Kromtfoets; dr. van Wilhelmus x Getrudis Sillen), begr. ald. 27-9-1758. Tr. Swalmen 20-10-1725 met Fredericus Houben.
 3. Petrus Heijmes, ged. Swalmen 8-5-1698 (get. Martinus Sillen en Getrudis Kromfoets; zn. van Wilhelmus x Getrudis Sillen). Tr. verm. 1) ... vóór 9-12-1728 met Anna Geulen, begr. Beesel 9-5-1730; 2) Beesel 9-5-1730 met Maria Janssen. Van hem verder een buitenechtelijk kind, ged. Asselt 6-1-1637, waarbij zijn gelijknamige broer doopgetuige is. Volgt IIc.
 4. Bertha Kriers?, ged. Swalmen 1-6-1702 (get. Jacobus Loijs en Judiht Kellers; dr. van Wilhelmus x Margaretha Sillen), overl. ald. 17-11-1774. Tr. Swalmen 13-4-1736 met Reinerus Deters.
 5. Getrudis Heijmes, ged. Swalmen 5-5-1707 (get. Thel Thelen en Getrudis Classen), begr. ald. 15-3-1742.


IIIa.
Paulus Heijmes, ged. Swalmen 27-4-1688, zn. van Henricus Heijmes en Maria Kermans. Tr. 1) Asselt 8 febrari 1714 met Petronella Rutten alias Silkens, begr. Asselt 4-1-1715 (wed. van Joannes Everts, geh. Asselt 15-2-1703, begr. ald. 6-10-1713). Tr. 2) Roermond 25 februari 1716 met Catharina Langerbeens, wed. van Theodorus Guerts (geh. Roermond 14-4-1711).
Uit het eerste huwelijk geen kinderen. Uit het tweede huwelijk:

 1. Joanna Maria Heijmans, ged. Roermond 20-1-1717 (get. Mathias Simons en Maria Kerremans; dr. van Paulus x Catharina Langerbeins).
 2. Maria Catharina Heymans, ged. Roermond 21-11-1719 (get. Michael Janssen en Ida Gragten; dr. van Paulus x Catharina Langerbeins).
 3. Henricus Jacobus Heymans, ged. Roermond 29-6-1722 (get. Petrus de Bock en Margaretha Janssens; zn. van Paulus x Catharina Langerbeins).
 4. Anna Heijmans, ged. Roermond 11-1-1729 (get. Mattijs Keuninx en Anna Maria Dirix; dr. van Paulus x Catharina Langerbeins).
 5. MOGELIJK Theodora Heijmes, overl. Swalmen 20-2-1782. Tr. Swalmen 7-6-1736 met Wilhelmus Naus.


IIIb.
Petrus Heijmes, ged. Swalmen 8-5-1690, begr. Asselt 30-6-1741, zn. van Wilhelmus Heijmes en Margaretha Sillen. Tr. Asselt 25 augustus 1716 met Catharina Peeckx (Pex), begr. Asselt 14-3-1745, heel misschien ged. Swalmen 13-6-1660 als dr. van Wilhelmus en Anna Scheven; wed. van Arnoldus Coenen, geh. Asselt 14-8-1710, begr. ald. 10-6-1716.
Van Petrus (of een gelijknamige zoon) en Catharina Geerlings een buitenechtelijk kind Wilhelmus, ged. Asselt 6-1-1737. Peter Heijmes en Catharina Pecx kochten op 3-2-1733 een huis te Asselt van de erven Evers. Op 14-6-1735 verkochten zij dit huis; diezelfde dag kochten zij het huisje van de familie Geerlings in Asselt-Eind. Trincken Pex maakte op 21-7-1741 haar testament.


IIIc.
Petrus Heimes, verm. ged. Swalmen 8-5-1698, overl. Beesel 1-10-1762, verm. zn. van Wilhelmus Heijmes en Margaretha Sillen, beiden overl.. Tr. 1) ... met Anna Geulen, overl. Beesel 9-5-1730(wed. van Gisbertus Peters, overl. Beesel 15-10-1726). Tr. 2) Beesel 9-5-1730 met Maria Janssen, overl. Beesel 30-8-1762 (wed. van Joannes Janssen, overl. Beesel 21-10-1729).
Uit het eerste huwelijk:

 1. Wilhelmus Heimes, ged. Beesel 9-12-1728 (get. Godefridus Geulen en Berta Heimes).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Joannes Heimes, ged. Beesel 18-9-1732 (get. Petrus Heimes en Elizabetha Timmermans voor Maria Demkens), verm. jong overl.
 2. Wilhelmus Heimes, ged. Beesel 24-4-1735 (get. Antonius Smeets en Sibilla Lamers voor Maria Erkens en Gebel Heijnen).
 3. Joannes Heimes, ged. Beesel 27-2-1738 (get. Henricus Janssen en Gertrudis van Dael en Maria Compaens), mogelijk ongeh. overl. ald. ..-3-1760.

Peter Heymers en Maria Janssen kochten op 29-5-1758 grasgewas te Rijkel.