Febis

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Febis (ook: Phebis, Phebisse etc.) komt vanaf de late 16e eeuw voor in Limburg, met name van Roermond tot Venlo. In 1593 is Coen Foebis doopgetuige te Roermond, in 1604 is hij getuige bij het opstellen van een pachtcontract van de Onderste Hof bij Reuver. In 1608 maakt Coen Febis, bedlegerig maar bij vol verstand, zijn testament op in zijn huis in de Stege te Roermond. Testateur bepaalt hierbij dat de broers Conrardt en Hendrick Aertsen van Diepenbeeck, wettelijke kinderen van wijlen Jenne Coenen, dochter van testateurs rechte neef eveneens Coen Febis genaamd, in de plaats tredend van hun moeder Jenne voornoemd samen met de andere vrienden van testateur zullen delen in diens nalatenschap.

In 1616 zien we Johan Phebis als schepen van Swalmen en Asselt. In 1621 verklaart Metgen Moren van Elmptt, weduwe van Jan Phebis, in leven schepen aldaar, dat zij in ruil voor haar bijdrage aan de bouwkosten van het huis dat door Heincken up Graett en diens echtgenote Fijcken Phebis eertijds is gebouwd op Graett, met het echtpaar is overeen gekomen dat comparante deze bijdrage aan hen heeft geschonken zodat haar erfgenamen geen rechten of aanspraken kunnen laten gelden op dit huis, en dat zij tot aan haar dood een kamer in het huis zal mogen bewonen en gebruiken.
In 1623 bekennen Wilhelm Phebis alias Raetgens, met toestemming van zijn vrouw Peterken, en Jacob Schroers, ongehuwd, dat zij met toestemming van Goerdt Schroers een bedrag van 100 daalder Roermonds hebben opgenomen van Hein van der Haerdt en Mercken Ketels, echtelieden, met als onderpand huis en hof aan de oliemolen gelegen.
In 1633 dragen Theevis van Oel, als voogd van Derick Phebis, zoon van Jheronimus Phebis, en Helwigh Phebis, nadat hun moeder Maria Jeronimus afstand heeft gedaan van haar vruchtgebruiksrechten, land op het Boeckesveldt onder Swalmen gelegen over aan Heinrich Timmerman en Mercken, echtelieden.

In 1623 verkoopt Peter van Vendloe met toestemming van zijn vrouw Mercken Phebis een boomgaard in Belfeld.

In 1633 trouwt Coen Febes uit Maasniel in Roermond met Mettien Vrencken en in 1635 zien we in Roermond het huwelijk tussen Paulus Joannes en Maria Febis. Datzelfde jaar trouwt Henricus Phebis met Anna Joannes, waarbij Arnoldus Phebis huwelijksgetuige is. Een jaar later trouwt Sophia Phebisse met Pancratius van Huer, waarbij Joannes Phebisse getuige is. Mogelijk is het deze Sophia die in 1650 trouwt met de Swalmer schepen Henricus ten Dam. Koen Febis en consorten verkopen rond 1637 hun aandeel van Hagergoed in Beesel-Leeuwen.

In 1666 wordt Catharina Febis begraven, vermoedelijk weduwe van Sebastiaan van Oest. Latere vermeldingen ontbreken, zodat de familienaam Febis na pakweg drie generaties alweer verdwijnt.

Bronnen