Borgemeester

Uit Genealogie Limburg Wiki

De borgemeester is slechts in naam de voorganger van onze huidige burgemeester. Zijn taken waren totaal anders. De borgemeester was verantwoordelijk voor de financiële situatie in de gemeente. Als zodanig moest hij ook borg staan (garant staan) voor het innen van de belastinggelden door de schatheffer. De borgemeester werd telkens aangesteld voor de duur van een jaar. Gelet op het voorgaande kwamen minder draagkrachtigen niet in aanmerking voor deze functie.

Veel gemeenten (waaronder Beesel) kenden in ieder geval vanaf het midden van de 17e eeuw twee borgemeesters. Volgens sommige bronnen werd de ene borgemeester benoemd door de heer, de andere door de inwoners van de gemeente. Mogelijk werd Willem Smiets uit Belfeld, in 1745 vermeld als nabuyr borgemeester, in dat geval ook benoemd door de gemeenschap. Hoe de taakverdeling was tussen deze beide borgemeesters, is niet bekend.

Met name (of uitsluitend?) in steden zien we de benamingen ritsborgemeester en peyborgemeester. De ritsborgemeester hield zich vooral bezig met organisatorische en bestuurlijke taken, de peyborgemeester met financiële zaken. In Roermond werd de ritsborgemeester gekozen door de raadsverwanten, de peyborgemeester door de schepenen.