Bongaerts (Swalmen)

Uit Genealogie Limburg Wiki

De smid Christiaan Bongaerts vestigde zich rond 1631 in Swalmen, nadat hij samen met zijn vrouw Catharina Crompvoets een huis te Middelhoven had gekocht. Korst of Kersten, zoals hij ook wel genoemd werd, had tevens bezittingen onder Beesel en is dan ook zeer waarschijnlijk verwant aan de Bongaertsen aldaar. Christiaan werd de stamvader van een omvangrijke familie Bongaerts in Swalmen.

Genealogie

Generatie 1

I.
Christianus Bongaerts (op den Bongaert, alias der Smit), begr. Swalmen 3-10-1666. Tr. met Catharina Crompvoets (zij hertr. Swalmen 22-5-1667 met Joannes Cuijpers).
Uit dit huwelijk:

 1. mogelijk Joannes Bongarts, verm. begr. Swalmen 26-9-1689. Tr. Haelen 2-6-1653 met Petronella Cuijpers alias Driessen alias Gielen alias van Haelen. Volgt IIa.
 2. mogelijk Gertrudis Bongarts, begr. Swalmen 3-3-1678. Tr. 1) Swalmen 10-7-1668 met Henricus zu Dam, begr. ald. 21-5-1672; 2) Swalmen 16-9-1673 met Godefridus Janssen.
 3. Barbara der Smit, ged. Swalmen 19-5-1645 (get. Jaspar Boum en Catharina Groutven?; dr. van Christianus der Smit x Catharina Crompfoets). Tr. St-Odiliënberg 8-2-1668 met Simon Corsten.
 4. Guets Bongarts, ged. Swalmen 3-4-1648 (get. Paulus Paukens en Henrica Augustijns; zn. van Christianus x Catharina Crompfoets), verm. begr. ald. 12-3-1682. Tr. verm. ... vóór 12-5-1675 met Elisabetha Jansen alias Jacobs. Volgt IIb.
 5. Petrus Bongarts, ged. Swalmen 10-9-1654 (get. Matthias aen gen Broeck en Christina Geerkens; zn. van Christianus x Catharina Crompfoets).

Kersten den Schmeet en Trincken Krompfoetz kochten in maart 1631 (z.d.) een huisplaats te Middelhoven. Een Korst van den Bongaert bezat in 1633 landerijen onder Beesel. Corstgen van den Bongardt werd op 28-1-1641 samen met Paulus Slabbers door scholtis Dijck aangesteld als voogd van Liencken, kind van wijlen Peeter Slabbers en wijlen Tijsken, echtelieden.

Generatie 2

IIa.
Joannes Smeets (Bongarts) 'a Swaemen', verm. begr. Swalmen 26-9-1689, vrijwel zeker zn. van Christianus Bongarts, smid te Swalmen, en Catharina Crompvoets. Tr. Haelen 2-6-1653 met Petronella Crijns 'de Haelen' (alias Cuijpers alias Driessen alias Gielen alias van Haelen), begr. Swalmen juni 1682.
Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Bongarts, ged. Swalmen 24-7-1654 (get. Cornelius aen gen Broeck en Aleidis in gen Hoexken alias Geuts; zn. van Joannes x Petronella van Haelen; dag slecht leesbaar en onder voorbehoud), begr. ald. 11-5-1715. Tr. Swalmen 1-6-1687 met Henrica Louwijs. Volgt IIIa.
 2. Agnes Bongarts, ged. Swalmen 27-11-1656 (get. Joannes Coenen en Mechtildis van Schabroeck; dr. van Joannes x Petronella van Haelen), leeft 17-11-1699. Tr. mogelijk Swalmen 2-10-1704 met Wolterus Wolters.
 3. Petrus Bongarts, ged. Swalmen 5-10-1658 (get. Christianus Bongarts namens Joannes Kessels en Anna Ve...haus namens Joanna Krins; zn. van Joannes x Petronella van Haelen alias Kri...s), jong overl.
 4. Petrus Bongarts, ged. Swalmen 1-3-1660 (get. Joannes Coenen, koster, en Joanna Cuijpers namens Cornelia Gielen; zn. van Joannes x Petronella Gielen). Tr. ... met Anna van Hooren, waarvan kinderen, vermeld 17-2-1699 en 22-9-1700. Volgt IIIb.
 5. Gerardus Bongarts, ged. Swalmen 27-6-1663 (get. Christianus Daemen en Mechtildis Daemen; zn. van Joannes x Petronella Cuijpers), verm. begr. ald. 22-7-1727. Tr. Swalmen 8-5-1686 met Anna Driessen. Volgt IIIc.
 6. Barbara Bongardts, ged. Swalmen 19-10-1665 (get. Goitz Bongarts en Wendelina Drissen; dr. van Joannes x Petronella Drissen), verm. jong overl.
 7. Barbara Bongarts, ged. Swalmen 6-1-1668 (get. Hermannus Henricks en Gertrudis Bongarts namens Catharina Hoets; dr. van Joannes x Petronella Drissen), leeft 1695 en 1699, mogelijk begr. ald. 20-9-1706 als dienstmeid op Beeckerhof.
 8. Christina Bongardts, ged. Swalmen 24-12-1669 (get. Henricus zu Dam en Catharina Croonen namens Maria Gielen; dr. van Joannes x Petronella Cuijpers), verm. begr. ald. 2-4-1728. Tr. verm. Roermond 19-10-1698 met Joannes Cuijpers.
 9. Christianus Bongardts, ged. Swalmen 27-11-1672 (get. Theodorus Gerardts en Christina Gerardts; zn. van Joannes x Petronella Cuijpers), verm. jong overl.
 10. Christianus Bomgaerts, ged. Swalmen 4-5-1675 (get. Godefridus Jansen en Elisabeth Jacobs; zn. van Joannes x Petronella Cuijpers).

Voor brandschade aan het huis van Jan Bongardts zie 28-10-1674. Op 17 maart 1687 machtigden Dries, Gerit en Neesken Bongarts, mede namens hun overige zussen, hun vader Joannes Bongarts voor de overdracht van landerijen te Heythuysen. Gerard, Dries, Barbara, Neesken, Stijncken, mede namens de kinderen van wijlen hun broer Peter, verkochten op 17-2-1699 de Neerbemd onder Swalmen.


IIb.
Godefridus Bongaerts (Gotschalcus Bongarts), ged. Swalmen 3-4-1648, begr. ald. 12-3-1682, zn. van Christianus Bongarts en Catharina Crompfoets. Tr. met Elisabetha Jansen alias Jacobs (Jacops); zij hertr. Swalmen 24-7-1682 met Hermannus Ramakers.
Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Bomgaerts, ged. Swalmen 12-5-1675 (get. Godefridus Janssen en Maria Goerts; zn. van Gerardus x Elisabetha Jacobs), begr. ald. 23-5-1746. Tr. 1) ... vóór 1703 met Catharina Heuskens, begr. ald. 23-7-1705; 2) Swalmen 23-1-1706 met Maria Reiners. Volgt IIId.
 2. Mechtildis Bongarts, ged. Swalmen 23-12-1677 (get. Joannes Bongarts en Gertrudis Beijtels; dr. van Gotschalcus x Elisabeta Jacops), begr. ald. 31-5-1757. Tr. Swalmen 3-5-1703 met Wilhelmus Paulissen, begr. ald. 24-4-1718.
 3. Jacobus Bongaerts, ged. Swalmen 24-3-1680 (get. Judocus Peters en Catharina Sijben; zn. van Godefridus x Elisabetha Jansen), begr. ald. 3-3-1681.
 4. Jacobus Bongaerts, ged. Swalmen 12-1-1682 (get. Gulielmus van Kessel, peter niet genoemd; zn. van Godefridus x Elisabeth Jacobs).


Generatie 3

IIIa.
Andreas Bongarts, ged. Swalmen 24-7-1654, begr. ald. 11-10-1715, zn. van Joannes Bongaerts en Petronella van Haelen. Tr. 1) Swalmen 12-9-1675 met Petronella Ceuven (Cueven), ged. Swalmen 13-3-1644, begr. ald. 6-8-1680, dr. van Joannes Keuven en Catharina Hoex (verm. wed. van Petrus Pauwels, geh. Swalmen 1-9-1665, begr. ald. 23-3-1673). Tr. 2) met Maria NN, begr. Swalmen 3-1-1684. Tr. 3) Swalmen 1-6-1687 met Henrica Louwijs (Hendrina Loeijs, Loijs, Louwis alias Peters), ged. Swalmen 2-3-1666, begr. ald. 27-11-1733, dr. van Petrus Lowij en Mechtildis Reuten; zij hertr. Swalmen 4-6-1716 met Henricus Wuts.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Gertrudis Bongarts, ged. Swalmen 28-11-1675 (get. Gerardus Jacobs en Elisabetha Jacobs; dr. van Andreas x Petronella Ceuven). Tr. mogelijk ... vóór 27-3-1730 met Gerardus van Venroij wonend te Rotterdam.

Uit het derde huwelijk:

 1. Petrus Bongarts, ged. Swalmen 26-7-1688 (get. Tylmannus Theelen en Anna Dreesen).
 2. Catharina Bongers, ged. Swalmen 12-7-1689 (get. Theodorus Louwis en Leonarda Maessen), verm. jong overl.
 3. Joannes Bongers, ged. Swalmen 12-2-1691 (get. Wilhelmus Jansen en Matthia Hauwinckel), verm. jong overl.
 4. Aletis Bongers, ged. Swalmen 12-8-1692 (get. Arnoldus Meuter namens Petrus Bongers en Maria Loijs). Tr. mogelijk ... vóór 11-5-1734 met Joannes Meelkens.
 5. Maria Bongers, ged. Swalmen 15-1-1695 (get. Gerardus Croenen en Barbara Bongerts; dr. van Andreas x Henrica Peters), verm. jong overl.
 6. Johanna Bongers, ged. Swalmen 20-19-1696 (get. Christianus Bongers en Cornelia Coenen; dr. van Andreas x Henrica Loijs).
 7. Mechtildis Bongers, ged. Swalmen 16-8-1699 (get. Henricus Daemen en Antonia Cuijpers), begr. ald. 22-1-1757. Tr. Swalmen 15-7-1734 met Petrus Bongaerts.
 8. Catharina Bongers, ged. Swalmen 31-3-1702 (get. Joannes Cuijpers en Johanna Daemen vervangen door Cornelia Coenen; dr. van Andreas x Henrica Loijs).
 9. Johannes Bongers, ged. Swalmen 16-9-1703 (get. Wilhelmus Paulissen en Agnetis Peters).
 10. Christianus Bongers, ged. Swalmen 21-7-1706 (get. Johannes Cuijpers namens Wolterus Franssen en Catharina Pipers namens Cornelia Fassen).
 11. Maria Bongers, ged. Swalmen 21-9-1709 (get. Christianus Bongers voor Petrus Bongers en Cornelia Willems).


IIIb.
Petrus Bongers (Bongarts), wonend te Asselt, overl. voor 22-9-1700. Tr. Anna van Hooren (Johanna van Hoeren, dr. van Jan van Hooren), mogelijk begr. Swalmen 15-6-1699. Blijkens een register van inkomsten van het klooster Keizersbos te Neer hertrouwde Anna met Anthonius NN.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Bongers, vermeld 22-9-1700.
 2. NN Bongarts, vermeld 22-9-1700.
 3. NN Bongarts, vermeld 22-9-1700.

Op 22-9-1700 droeg Gerard Bongarts, als oom van de hierna te noemen minderjarige kinderen en als gevolmachtigde d.d. 12 september 1700 van Jan van Hooren, als grootvader van de minderjarige kinderen van wijlen Peter Bongarts en Anna van Hooren, gewezen echtelieden, het kindsdeel van voornoemde Peter Bongarts te Swalmen gelegen, afkomstig van wijlen Jan Bongarts, wegens de lasten, roerende en onroerende schulden waarmee dit kindsdeel was belast, over aan Jan Cuijpers en Stincken Bongarts, echtelieden. De aankopers zouden aan de drie minderjarige kinderen van voornoemde Peter Bongarts ieder 1 ducaton geven als vertegenispenning.


IIIc.
Gerardus Bongers (Bongaerts, Bongerts), ged. Swalmen 27-6-1663, verm. begr. Swalmen 22-7-1727, zn. van Joannes Bongardts en wijlen Petronella Cuijpers. Tr. Swalmen 8-5-1686 met Anna Dressen (Driessen, Drissen alias Cilkens), mogelijk dr. van Andreas.
Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Bongaerts, ged. Swalmen 13-1-1687 (get. Joannes Bongaerts en Catharina Driessen), vermeld 16-2-1716. Tr. ... vóór 21-7-1721 met Mechtildis Meeuwissen.
 2. Johannes Bongers, ged. Swalmen 20-10-1689 (get. Gisbertus Raemeckers en Christina Loemans namens Barbara Bongers), verm. jong overl.
 3. Petronella Bongerts, ged. Swalmen 8-1-1692 (get. Wilhelmus Jansen en Agnes Bongerts), begr. ald. 30-10-1763. Tr. Roermond 16-2-1716 met Joannes Janssens, molenaar.
 4. Joannes Bongers, ged. Swalmen 10-1-1696 (get. Joannes Cuijpers en Gudula Silkens), overl. ald. 22-11-1770. Tr. Swalmen 17-4-1721 met Maria Pauwlissen.
 5. Catharina Bongers, ged. Swalmen 30-1-1699 (get. Wilhelmus Kromfoets en Christina Bongers namens Maria Lenen?).
 6. Petrus Bongers, ged. Swalmen 12-3-1703 (get. Joannes Cuijpers en Catharina Heuskens).
 7. Maria Bongerts, ged. Swalmen 30-4-1708 (get. Johannes Cuijpers en Johanna Telen), begr. ald. 9-4-1748. Tr. Swalmen 13-11-1737 met Hermanus Hermans.

Gerard Bongarts en Encken Driessen stelden op 17-11-1699 hun huis op de Hoogstraat als onderpand wegens een proces.


IIId.
Christianus Bongaerts (Bongers), ged. Swalmen 12-5-1675, schepen en smid, begr. Swalmen 23-5-1746, zn. van Godefridus Bongaerts en Elisabetha Jacobs. Tr. 1) ... met Catharina Heuskens, ged. Swalmen 19-7-1674, begr. ald. 23-7-1705, dr. van Hermannus Heuskens en Elisabetha Janssen. Tr. 2) Swalmen 23-1-1706 met Maria Reiners (Reijners alias Houben), begr. Swalmen 25-10-1736.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Elisabetha Bongers, ged. Swalmen 1-12-1703 (get. Andreas Moren en Mechtildis Bongers), erft ouderlijk huis en wordt vermeld 14-12-1728. Tr. Swalmen 16-10-1748 met Jacobus Knippenbergh.
 2. Hermanus Bongers, ged. Swalmen 31-3-1705 (get. Wilhelmus Paulissen namens Johannes Jansen en Anna Dressen), overl. vóór 18-1-1717.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Matthias Bongers, ged. Swalmen 10-12-1706 (get. Wilhelmus Paulissen en Elisabetha Janssen namens Cathrina Nissen; zn. van Christianus x Maria Reiners?). Tr. Swalmen 5-10-1733 met Judith Beeck.
 2. Catharina Bongers, ged. Swalmen 16-8-1708 (get. Wilhelmus Rameckers en Maria Rameckers; dr. van Christianus x Maria Reijners).
 3. Eva Bongers, ged. Swalmen 4-2-1711 (get. Andreas Bongers en Mechtildis Bongers; dr. van Christianus x Maria Josten; de datum staat niet chronologisch en moet mogelijk 4 februari zijn), overl. ald. 12-2-1783. Tr. 1) Swalmen 2-2-1748 met Hermannus Heuskens, begr. ald. 29-9-1747; 2) Swalmen 11-7-1748 met Arnoldus Smeedts.
 4. Godefridus Bongers, ged. Swalmen 29-1-1714 (get. Henricus Hijnen en Antonia Cuijpers; zn. van Christianus x Maria Reijnen), begr. ald. 28-7-1749. Tr. Swalmen 16-1-1749 met Catharina Rameckers.
 5. Johanna Bongers, ged. Swalmen 20-12-1715 (get. Wilhelmus Paulissen voor Reinerus Reijners en Helena Teunissen; dr. van Christianus x Maria Reijners), begr. ald. 9-3-1725.
 6. Wilhelmus Bongardts, ged. Swalmen 27-4-1719 (get. Joannes Cuijpers en Gertrudt Daamen; zn. van Xtianus x Maria Houben), begr. ald. 11-11-1777. Tr. Swalmen 12-1-1750 met Cornelia Mevissen.

Op 23-9-1760 verkochten schoonzoon Jacob Knippenberg c.s. een huis op de Boutestraat gelegen.