Angenent

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Angenent (Aan gen eind) komt al voor in de 13e eeuw. De naam is gebaseerd op een toponym met als betekenis 'aan het einde van'. Vaak gaat het dan om een relatieve uithoek van een bewoningsgebied. De dragers van deze naam hadden veelal nog een tweede naam en de naam Angenent mag dan ook (mede) worden gezien als een aliasnaam die voor sommige families de officiële naam werd. Enkele vrij willekeurige vermeldingen in verband met deze familienaam:

1541: Jan an gen Endt, schepen te Tegelen. Mogelijk pachter van de hof aen gen Ende of Engerhof aldaar;
1574: Theis an gen Ende te Belfeld. Hiervan mogelijk de familie Aen gen End alias Van Belfint te Venlo.
1592: Derich ahn gen Endt te Dülken (D);
1655: Geerken Wolffers alias Aen gen End te Belfeld;
1659: Lindert aen gen End alias Thijssen te Rijkel onder Beesel, Mogelijk pachter van de Einderhof aldaar;
1674: de hof Aen gen Eijnde te Wetten (D).