Paes

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE PAES (tak Nuth)

Generatie II.1 Joannes PAES, gedoopt op 8 december 1697 te Geleen, overleden op 18 januari 1762 te Hunnecum-Nuth op 64-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1726: Jan Paes, 24 jaar oud, afkomstig van Geleen, als knecht werkzaam bij Matthijs Hautvast de jonge, legde op 11 januari 1723 een getuigenverklaring af in de zaak Michelroot tegen Geurts. Hij ondertekende met zijn naam Johannes Paes.
RAL-LvO 1757, 177r: Jan Hamers en zijn echtgenote Meijken Vleeshouwers maakten op 25 april 1726 hun testament. Johan Paes, gehuwd met Anna Vleeshouwers werd tot universeel erfgenaam benoemd, als beloning voor bewezen diensten en op voorwaarde dat hij de echtelieden hun verdere leven zou onderhouden.
Johan Paes accepteerde ook de donatie van vijf gulden elk aan zijn zwagers Geurt, Peter en Leonardt Vleeshouwers, kinderen van Peter Vleeshouwers en Hilken Timmers
RAL-AHW 170, 153: Op 7 maart 1733 verkocht Jan Timmers, gehuwd met Barbara Roex, aan Jan Paes, gehuwd met Anna Vleeschouwers, 90 kleine roeden akkerland te Wijnandsrade "achter de Corfsweijde", oostwaarts de Corfsweide, westwaarts Peter Maes en de hoofdzijden Helena Timmers en Joannes Spijckers. De koopsom bedroeg 25 gulden. Het land was belast met twee koppen rogge aan de armen van Wijnandsrade en met vijf schillingen en tien oort aan Wolter Limpens van Aalbeek.
RAL-AHW 170, 197: Op 8 juli 1737 verkocht Peter Corvers, gehuwd met Elisabeth van Oppen, aan Joannes Paes, gehuwd met Anna Vleeschouwers, 60 kleine roeden akkerland aan het St.-Bavohuisje onder Wijnandsrade, oostwaarts Geurd Jekermans, westwaarts het Bergergoed, hoofdzijde de verkoper. De koopsom bedroeg 18 pattacons.
RAL-AHW 170, 235: Op 27 januari 1740 leend Jan Paes, gehuwd met Anna Vleeschouwers, 200 gulden tegen 5% van advocaat van der Meeren, gehuwd met Elisabeth Canisius. Tot onderpand dienden de volgende goederen:
a) halve bunder akkerland "aen den ouden bosch" onder Wijnandsrade, oostwaarts het bos, westwaarts Geurd Vleeschouwers, hoofdzijden Mathijs Tewissen en de weg naar het Sint Stevenshuisje;
b) 60 kleine roeden aan het St.-Bavohuisje onder Wijnandsrade, oostwaarts Peter Corvers, westwaarts Servaes Spijckers, hoofdzijde het Hellebroeker voetpad;
c) halve morgen akkerland "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, oostwaarts Peter Nuchelmans, westwaarts Geurd Ekermans, hoofdzijde Adam Ekermans.
RAL-LvO 1759, 107v: Op 12 december 1753 verkocht Anthoen Waltmans, gehuwd met Elisabeth Bruls, 40 kleine roeden akkerland "op de knippert" onder Nuth, grenzend aan Joannes Waltmans, Petrus Bruls en de Bergerhof aan Johan Paes, gehuwd met Anna Vleeshouwers, voor 16 pattacons en drie vaten boekweit.
Zoon van Jacobus PAES en Elisabeth HELGERS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25 januari 1725 te Nuth (getuige(n): Adamus Houben, Jacobus Paes). Joes Paes ex Gelehen, Anna Vleeschhouwers ex Hunnecom met Anna VLEESCHHEUWERS, 33 jaar oud, gedoopt op 10 september 1691 te Nuth (getuige(n): Willem Canisius namens Huib Houben, Barbara Lenssen namens Maria Vleesheuwers), overleden op 26 december 1759 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd, gehuwd, echtgenoot niet vermeld, dochter van Petrus VLEESHOUWERS en Helena TIMMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Jacobus (zie II.1).
 • 2. Petrus (zie II.3).


Generatie II


II.1 Jacobus PAES, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 28 april 1727 te Nuth (getuige(n): Jacobus Paes (avunculus paternus [sic!]), Mechtildis Gelders), "avunculus" is oom van moederszijde; waarschijnlijk een vergissing en had hier "avus paternus" (grootvader van vaderszijde) moeten staan. Overleden op 16 oktober 1811 te Nuth op 84-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1760, 262v: Op 25 april 1760 verkocht Henricus Heijnen, gehuwd met Helena Vleeshouwers, aan Jacobus Paes, gehuwd met Anna Tulleners, 78 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan schout Meijs, Jan Paes, de Kempkensweg en Adam Eckermans. Iedere kleine roede kostte twee gulden. De weide was belast met een stuiver aan de kerk van Nuth.
RAL-LvO 1760, 10r: Op 5 september 1763 leende Jacobus Paes, gehuwd met Maria Tulleners, 100 pattacons tegen 5% van Maria Elisabeth Canisius, weduwe van der Meer, en stelde daartoe tot onderpand:
a) 124 kleine roeden huis met gebouwen en weide, te Hunnecum, grenzend aan Willem Hautvast en Peter Paes;
b) 90 kleine roeden land achter de Curfsweide onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Peter Vleeshouwers;
c) 97 1/2 kleine roeden onder Nuth, grenzend aan Peter Cobben, Jacobus Ramaekers en de weg;
d) 60 kleine roeden moestuin met achterliggend land "aen 't huijsken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Mathevis Bemelmans, Servaes Spijckers en het voetpad;
e) 40 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans en Peter Herts;
f) 52 kleine roeden land op de Ludderweg onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Peter Vleeshouwers en Hendrick Jongen;
g) 65 kleine roeden land achter de "hooghweijde" onder Nuth, grenzend aan Peter Houben en Peter Mulkens;
h) 92 kleine roeden weiland, de helft via ruil verworven, grenzend aan Gerit Bisschops en Jacobus Ramaekers.
Deze lening werd op 17 juli 1786 afgelost.
RAL-LvO 1760, 163r: Op 20 februari 1770 verkocht Jacobus Paes, gehuwd met Maria Tulleners, aan Joannes Slangen, gehuwd met Maria Douven, 97 1/2 kleine roeden akkerland "achter den Roeck", grenzend aan Jacobus Raemeckers, Peter Cobben, de Kinkevoerdersweg en Baltus a Campo, belast met een kop rogge aan de pastoor van Nuth. Iedere kleine roede kostte twee gulden en vijf stuivers. De staande gewassen waren voor de verkoper.
Het land werd op 5 juni 1770 genaast door Peter Paes, maar deze naasting werd op 11 juni 1770 ongedaan gemaakt.
RAL-LvO 1760, 217v: Op 21 maart 1771 verkocht Jacobus Paes, gehuwd met Maria Tulleners, twee stukken akkerland aan zijn broer Petrus Paes, gehuwd met Catharina Grootjans. Het betrof 50 kleine roeden in het Achterveld "omtrent de nieuwe gatse", grenzend aan Houb Houben, Anthoen Timmers en de weduwe Vaes Coumans, en 15 kleine roeden in de nabijheid van het eerste stuk, grenzend aan de weduwe Joannes Driessen, Geurt Snackers, Lender Ceulen en het eerste stuk. Iedere kleine roede kostte twee gulden.
RAL-LvO 1764, 26: Op 16 augustus 1780 verkocht Jacobus Paes, gehuwd met Maria Tullenaers, aan Jacobus Raemeckers, weduwnaar Maria Catharina Frissen, 52 kleine roeden akkerland aan de Kamp bij Hunnecum onder Nuth, grenzend oostwaarts Willem Coumans, westwaarts erfgenamen Matthijs Jongen, zuidwaarts de Ludderweg, noordwaarts Martinus Cobben. Iedere kleine roede kostte drie gulden.
RAL-LvO 1763, 93r: Op 24 juli 1786 leende Jacobus Paes, gehuwd met Maria Tulleners, 560 gulden van Wilhelmus Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben.
453 gulden 12 stuivers en vier oort waren reeds door Slangen betaald aan pastoor Crous van Gulpen, de rest werd nu aan Jacobus Paes overhandigd. Tot onderpand dienden:
a) 124 kleine roeden huis met weide te Hunnecum, grenzend aan Willem Hautvast, Petrus Paes, de straat en de Kempkensweg;
b) 92 kleine roeden weiland aan de Putweg onder Nuth, grenzend aan Gerard Bisschops, Joannes Cobben, de Putweg en de hof Bergh;
c) 60 kleine roeden akkerland met moestuin aan het Hellenberkervoetpad onder Wijnandsrade, grenzend aan Matevis Bemelmans, de erfgenamen Servaes Spijckers, Renier Cobben en het voetpad
d) 200 kleine roeden akkerland "den Hellender" onder Wijnandsrade, grenzend aan Jacobus Paes, de vloedgraaf, Jacobus Raemeckers en Joannes Lortije
Zoon van Joannes PAES (zie I.1) en Anna VLEESCHHEUWERS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17 september 1752 te Nuth met Maria TOLLENAERS, 24 jaar oud, gedoopt op 21 februari 1728 te Schimmert, overleden op 9 maart 1801 te Nuth op 73-jarige leeftijd, dochter van Matthias TOLLENAERS en Maria WELTERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 21 februari 1753 te Nuth (getuige(n): Matthias Tollenaers (grootvader), Mechtildis Vleeschheuwers namens Anna Vleeschheuwers), overleden op 10 maart 1846 te Hulsberg op 93-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 14 februari 1779 te Hulsberg met Petrus WILLEMS, geboren te Hulsberg, overleden op 18 december 1818 te Hulsberg, zoon van Josephus en Agnes Bruls?

 • 2. Joannes Petrus (zie III.3).
 • 3. Catharina Elisabetha, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 31 maart 1758 te Nuth (getuige(n): Joannes Wanten namens Martinus Tulleneers, Catharina Grootjans), gecremeerd op 20 februari 1841 te Tervoorst-Nuth op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 20 september 1808 te Nuth met Reinerus MEULENBERGH, 65 jaar oud, gedoopt op 3 september 1743 te Nuth (getuige(n): Reinerus Meulenbergh, Joanna Cörffs), zoon van Theodorus MEULENBERGH en Maria FRISSEN.

 • 4. Maria Anna, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 22 januari 1760 te Nuth (getuige(n): Simon Ruijsop, Helena Tullenaers), overleden op 11 juli 1841 te Hulsberg op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 19 februari 1787 te Nuth (getuige(n): Jacobus Paes (Nuth), Maria Elisabetha Paes (Nuth)) met Henricus La HEIJ, 40 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 29 december 1746 te Nuth (getuige(n): Henricus La Heij, Catharina Gielen), overleden op 17 oktober 1832 te Hulsberg op 85-jarige leeftijd, zoon van Thomas Anton La HAYE en Sibilla GIELEN.

 • 5. Maria Sophia, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 14 februari 1762 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautvast, Sophia Tullenaers).

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20 juli 1783 te Wijnandsrade met Leonardus SENDEN, 21 jaar oud, gedoopt op 3 oktober 1761 te Voerendaal, zoon van Joannes SENDEN en Maria Gertrudis BOUR.

 • 6. Maria Anna, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 18 april 1764 te Nuth (getuige(n): Wijnandus Wijnen namens Petrus Lemmens, Maria Klintjens).
 • 7. Maria Agnes, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 26 januari 1766 te Nuth (getuige(n): Joannes Godefridus Driessens, Elisabeth Vleeshouwers namens Agnes Welters), overleden op 11 mei 1831 te Voerendaal op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 26 oktober 1789 te Wijlre met Joannes Jacobus JEEGERS, 25 jaar oud, gedoopt op 20 mei 1764 te Schin op Geul, overleden op 7 juli 1844 te Voerendaal op 80-jarige leeftijd, kwartierstaat Bodelier (internet), zoon van Franciscus JEGERS en Maria Clara Van MECHELEN.

 • 8. Jacobus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 11 juni 1768 te Nuth (getuige(n): Jacobus Hameckers, Elisabeth Vleeschouwers), achternaam moeder Vleeschouwers!
 • 9. Anna Maria, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 21 maart 1771 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Henricus Hermens, Mechtildis Vleeschouwers).


II.3 Petrus PAES, gedoopt op 7 juli 1729 te Nuth (getuige(n): Petrus Vleeschhouwers, Helena Timmers), kwartierstaat Wil Brassé
RAL-LvO 1760, 217v: Op 21 maart 1771 verkocht Jacobus Paes, gehuwd met Maria Tulleners, twee stukken akkerland aan zijn broer Petrus Paes, gehuwd met Catharina Grootjans. Het betrof 50 kleine roeden in het Achterveld "omtrent de nieuwe gatse", grenzend aan Houb Houben, Anthoen Timmers en de weduwe Vaes Coumans, en 15 kleine roeden in de nabijheid van het eerste stuk, grenzend aan de weduwe Joannes Driessen, Geurt Snackers, Lender Ceulen en het eerste stuk. Iedere kleine roede kostte twee gulden
RAL-LvO 1762, 167v: Op 8 april 1782 kocht Peter Paes, gehuwd met Johanna Thevissen, 323 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Andries L'Ortije, Peter Paes zelf en de straat, belast met twee koppen rogge aan de kerk van Nuth en twee koppen en twee malder rogge aan de kerk van Wijnandsrade. Hij had deze weide als hoogstbiedende op 20 december 1781 verworven van de erfgenamen Martinus Cobben voor 72 stuivers per kleine roede. Dit leidde na aftrek van de lasten tot een koopsom van 1173 gulden 13 stuivers.
Ral-LvO 1760, 169v: Peter Paes verklaart op 5 februari 1783 dat de helft van voornoemde koopsom van 1173 gulden en 13 stuivers afkomstig was van zijn schoonvader Peter Grootjans, die echter overleden was voordat er enig bewijs van deze overdracht was vastgelegd. Peter Paes verklaarde nu de helft van voornoemde weide over te dragen aan de erfgenamen Peter Grootjans, d.w.z. zijn kinderen uit zijn huwelijk met Maria Catharina Grootjans. Henricus Drummen, gehuwd met Anna Maria Paes, mede voor zijn drie minderjarige schoonzusters, aanvaardde het overgedragen land.
RAL-LvO 1762, 197v: Op 7 juli 1783 kocht Peter Paes voor zijn drie minderjarige dochters Maria Catharina, Elisabeth en Maria Elisabeth Paes, verwekt bij zijn eerste echtgenote Catharina Grootjans, 69 kleine roeden akkerland "aen de Lamberts weijen" onder Nuth, oostwaarts erfgenamen Baltus a Campo, westwaarts Leonaerd Coumans en voorts de vloedgraaf en Willem Coumans. Peter Paes betaalde aan de verkoper Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruid Limpens, inwoner van Schaesberg, twee gulden en 17 stuivers per kleine roede.
Dit land werd genaast door W. Coumans, gehuwd met Maria Limpens, op 27 februari 1784 (aantekening in marge van de akte)
RAL-LvO 1766, nr. 1: Op 13 maart 1795 verkochten Joannes Thevissen, weduwnaar Odilia Daemen, en Peter Tevissen, gehuwd met Elijsabeth Vrancken, aan de kinderen van hun zwager Peter Paes, weduwnaar Joanna Tevissen, de helft van 86 kleine roeden land "in de vincke deel" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen van advocaat Limpens, Anthoen Deckers, de kinderen Ceulen en Winandus Wilderjans, belast met twee koppen aan de erfgenamen van advocaat Limpens te Aalbeek; voorts de helft in 160 1/2 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan Peter Paes, Andries Lorthij, Hermanus Counen en diverse anderen, belast met twee koppen en een malder rogge aan de kerk van Wijnandsrade. Het land kostte 41 stuivers, de weide 70 stuivers per kleine roede.
Zoon van Joannes PAES (zie I.1) en Anna VLEESCHHEUWERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 3 november 1754 te Nuth met Maria Catharina GROOTJANS, 24 jaar oud, gedoopt op 20 juni 1730 te Nuth (getuige(n): Theodorus Grootjans, Elisabetha Douven), overleden op 11 april 1772 te Nuth op 41-jarige leeftijd, dochter van Petrus GROOTJANS en Maria MOBERTS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 13 september 1774 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens, Joannes Casparus Goossens) met Joanna TEVISSEN, 41 jaar oud, gedoopt op 23 juni 1733 te Nuth (getuige(n): Joannes Bruls, Helena Tevissen namens Helena van Elderen), overleden op 15 september 1794 te Nuth op 61-jarige leeftijd, dochter van Matthias TEVISSEN en Maria BEMELMANS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes Petrus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 10 augustus 1755 te Nuth (getuige(n): Joannes Paes (grootvader), Agnes Heuts namens Maria Moberts), overleden op 10 augustus 1755 te Nuth, 0 dagen oud, aantekening "obijt" bij doopinschrijving.
 • 2. Anna Maria, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 10 oktober 1757 te Nuth (getuige(n): Petrus Grootjans (grootvader), Anna Vleeschheuwers (grootmoeder)), overleden op 26 november 1817 te Nuth op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15 mei 1781 te Nuth met Henricus DRUMMEN, 26 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 17 juni 1754 te Nuth (getuige(n): Jacobus Drimmen (oom), Anna Hermens (tante)), achternaam bij doop Drimmen, overleden op 2 juni 1826 te Hunnecum-Nuth op 71-jarige leeftijd, zoon van Joannes DRUMMEN en Catharina Clara HERMENS.
RAL-LvO 1763, 180r: Op 21 augustus 1781 verkochten Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, Peter Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, en Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, aan Henricus Drummen, zoon van Joannes en gehuwd met Anna Maria Paes, 44 kleine roeden akkerland "achter de coolhoven" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Joannes Bemelmans, Jacobus Bemelmans, Joseph Helders en het voetpad, voor 84 gulden.
RAL-LvO 1764, 273: Op 2 maart 1793 sloot Sibilla Ortmans, weduwe Laurens Cobben, een overeenkomst met Henricus Drummen, gehuwd met Anna Maria Paes.
Sibilla Ortmans droeg 139 kleine roeden huis met moestuin en weide, gelegen te Hunnecum onder Nuth, over aan Henricus Drummen. Het geheel grensde aan Martinus a Campo, Nicolaes Kleintjens en de straat en was belast met een vat rogge aan de kerk van Nuth, een kop rogge aan de schutterij van Wijnandsrade en 200 gulden aan juffrouw La Mere te Maastricht. Verder droeg Sibilla ook nog al haar roerende goederen over.
In ruil beloofde Henricus Drummen haar kost en inwoning te verschaffen, inclusief drank, kleding en verder onderhoud en na haar dood een passende begrafenis te regelen.

 • 3. Maria Agnes, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 15 januari 1760 te Nuth (getuige(n): Jacobus Paes (oom), Agnes Heuts).
 • 4. Maria Catharina, geboren ca. 1762, overleden op 3 november 1830 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 29 augustus 1784 te Nuth met Wilhelmus HOUBEN, 22 jaar oud, gedoopt op 22 oktober 1761 te Munstergeleen, overleden op 22 april 1825 te Hunnecum-Nuth op 63-jarige leeftijd, kwartierstaat Wil Brassé, zoon van Leonardus HOUBEN en Joanna Gertrudis CARPAIJ.
RAL-LvO 1763, 186r: Op 15 november 1787 verschenen Matthijs Slangen, gehuwd met Anna Catharina Housteder, voorts de ongehuwde meerderjarige Margaretha Housteder, Gertrudis Housteder, weduwe Willem Rietraet met voogd Wilhelmus Coumans, Hermanus Claessen, gehuwd met Maria Catharina Housteder, weduwe Hermanus Haeren en de schepen Nuchelmans, voogd over de weeskinderen Haeren, en voorts nog Helena Sleijpen, weduwe Christiaen Housteder met voogd Michiel Lieskens. Gezamenlijk verklaarden zij dat op 20 februari 1787 als hoogstbiedende aan Wilhelmus Houben, gehuwd met Maria Catharina Paes, 36 kleine roeden akkerland te Hunnecum onder Nuth verkocht waren. Het land grensde aan Wilhelmus en Gerardus Houben en het voetpad en kostte vier gulden en 16 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 160: Op 31 maart 1791 verkocht Anthonius de Laheije, gehuwd met Helena Vreuls, aan Wilhelmus Houben, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Catharina Paes, de volgende onroerende goederen:
a) twee stukken akkerland van 54 en 107 1/4 kleine roeden op de Ludderweg nabij Hunnecum, grenzend aan Joannes Adamus Lahaije, Willem Houben zelf en de Ludderweg, met inbegrip van kaf, stro en de "halve knop", iedere kleine roede aan vier gulden vijftien stuivers
b) 89 1/4 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan de gats, Joannes Adamus de Laheije en de Bergerhof, iedere kleine roede aan vijf gulden.
RAL-LvO 1764, 167: Op 11 juni 1791 leende Wilhelmus Houben, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Catharina Paes, 900 gulden tegen 5% van Maria Catharina Boeten, ongehuwde rentenierster en burgeres van Maastricht. Hij borgde daartoe met de volgende, hem uit de erfenis van grootvader (van zijn vrouw) Peter Grootjans op 5 september 1785 toegevallen goederen:
a) 97 1/2 kleine roeden huis met stallen en weide te Hunnecum, grenzend aan Hendrick Drummen en de gats;
b) 44 kleine roeden weiland in de gats nabij het woonhuis, grenzend aan Drirck Grootjans;
c) 181 kleine roeden land op de Ludderweg, grenzend aan Christiaen Lahaije en Joannes Cobben;
d) 170 kleine roeden land achter het Kempken, grenzend aan Reijner Cobben en Joannes Slangen;
e) 51 kleine roeden "camp", grenzend aan de weduwe Baltus a Campo en Jacobus Ramaekers.
Verder borgde hij met de goederen die hij op 31 maart 1791 gekocht had van Thomas Antonius de Lahaije voor 1211 gulden acht stuivers en drie oort.
RAL-LvO 1764, 279: Op 7 november 1791 verkochten Joannes Janssen, gehuwd met Catharina Grootjans, de weduwe van Anthoen Grootjans en haar zoon Joannes Peter, mede voor zijn broer Willem Grootjans, aan Wilhelmus Houben, gehuwd met Maria Catharina Paes, twee delen uit 52 kleine roeden huisweide te Hunnecum, grenzend aan Wilhelmus Houben zelf, Barbara Grootjans en de erfgenamen van Hermanus Spickers. De weide was belast met de helft van anderhalve malder rogge aan de armen van Wijnandsrade. Idere roede kostte vier gulden.

 • 5. Anna Gertrud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 7 december 1763 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Grootjans, Gertrudis Grootjans).
 • 6. Elisabetha, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 30 april 1766 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Moobers, Elisabeth Vleeshouwers).
 • 7. Maria Elisabeth, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 25 maart 1769 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautvast, Elisabeth Cobben), overleden op 24 maart 1843 te Nuth op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14 april 1793 te Nuth met Joannes Wilhelmus SLANGEN, 21 jaar oud, landbouwer, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 12 juni 1771 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Slangen, Elisabeth Douven), zoon van Joannes SLANGEN en Cornelia DOUVEN.

 • 8. Joannes Petrus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 12 maart 1772 te Nuth (getuige(n): Petrus Grootjans, Mechtildis Vleeschouwers), overleden op 23 maart 1772 te Nuth, 11 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

 • 9. Joannes Petrus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 5 juli 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Tevissen, Maria Elisabetha Paes).


Generatie IIIIII.3 Joannes Petrus PAES, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 27 maart 1756 te Nuth (getuige(n): Petrus Paes (oom), Anna Vleeschheuwers namens Agnes Tollenaers (tante)), overleden op 18 november 1816 te Nuth op 60-jarige leeftijd, zoon van Jacobus PAES (zie II.1) en Maria TOLLENAERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 26 augustus 1781 te Klimmen met Maria Anna LUIJTEN, gedoopt op 21 mei 1758 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Schoenmaekers, Sophia Mechtild Berlo), overleden op 28 oktober 1785 te Klimmen op 27-jarige leeftijd, dochter van Petrus LUIJTEN en Maria Anna SCHOENMAKERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 1 maart 1791 te Nuth met Anna Maria HOUBEN, 30 jaar oud, gedoopt op 21 april 1760 te Nuth (getuige(n): Leonardus La Heij, Maria Koecken), overleden op 1 januari 1795 te Grijzegrubben-Nuth op 34-jarige leeftijd, dochter van Joannes HOUBEN en Elisabeth LAHAIJ.
Gehuwd voor de kerk (3) op 39-jarige leeftijd op 4 februari 1796 te Nuth met Joanna Catharina WACHELDERS, 43 jaar oud, gedoopt op 29 februari 1752 te Hoensbroek, dochter van Gerardus WACHELDERS en Catharina HAEN.
Uit het tweede huwelijk:

 • 1. Maria, geboren op 12 mei 1791 te Grijzegrubben-Nuth, tweelingzus van Servatius, geboren op 13 mei, gedoopt op 12 mei 1791 te Nuth (getuige(n): Joannes Houben (Nuth), Maria Tulleners (Nuth)), overleden op 24 mei 1791 te Grijzegrubben-Nuth, 12 dagen oud.
 • 2. Servatius, geboren op 13 mei 1791 te Grijzegrubben-Nuth, tweelingbroer van Maria, geboren op 12 mei, gedoopt op 13 mei 1791 te Nuth (getuige(n): Jacobus Paes (Nuth), Elisabetha la Haije (Nuth)), overleden op 13 mei 1791 te Grijzegrubben-Nuth, 0 dagen oud.
 • 3. Joannes Jacobus, geboren op 18 september 1792 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 18 september 1792 te Nuth (getuige(n): Jacobus Paes, Helena Hermens namens Joanna Maria Houben).
 • 4. Maria Elisabetha, geboren op 25 juni 1794 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 25 juni 1794 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Valkenborg (Wijnandsrade), Elisabetha de Lahaije (Hulsberg)).

Uit het derde huwelijk:

 • 5. Maria Catharina, gedoopt op 17 juli 1797 te Nuth, overleden op 16 oktober 1846 te Hoensbroek op 49-jarige leeftijd.Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 6 maart 2008