Vleeshouwers

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE VLEESHOUWERS, een oude familie uit Nuth.

Generatie I


I.1 Godefridus VLEESCHHEUWERS, overleden op 10 december 1694 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk okt. 1655 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Cornelia Huntgens) met Anna SWANEMANS, overleden op 10 april 1680 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, geboren ca. 1665, overleden op 11 april 1733 te Hunnecum-Nuth, familierelatie op basis van naamgeving en optreden van haar en haar man als doopgetuigen en vanwege optreden kinderen Peter Vleeshouwers als haar erfgenamen

Tijdens de genachting van 2 november 1722 verklaarde de huisvrouw van Jan Haemers (=Maria Vleeshouwers) dat zij vreesde voor een klacht naar aanleiding van een goederenruil met Dirck Bemelmans uit 1717 en hoge kosten die daaruit zouden voorkomen. Zij verzocht om een snelle afhandeling.[1]
Gehuwd voor de kerk (1) op 15 januari 1696 te Nuth (getuige(n): Zepherine Habets, Henricus Boots) met Joannes HABETS, geboren 1663 te Schimmert, overleden op 8 mei 1709 te Nuth, zoon van Nicolaas HABETS en Mechtild SMITSMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13 september 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Creuwen, Godefridus Vleeshouwers). Maria Vleschhouwers vidua Joannes Habets met Joannes HAMERS, 49 jaar oud, gedoopt op 27 februari 1661 te Nuth (getuige(n): Stephanus Hamers namens N. Limpens, Catharina Bruls namens NN), overleden op 23 mei 1727 te Hunnecum-Nuth op 66-jarige leeftijd, zoon van Servatius HAMERS en Joanna CROUSEN.
Op 25 april 1726 werd het testament opgemaakt van Jan Hamers en diens echtgenote Meijcken Vleeshouwers. Aan de kinderen van wijlen zijn broer Willem Hamers en wijlen zijn zus Catharina Hamers liet hij een beemd na, gelegen te Grijzegrubben en grenzend aan Jacobus en Hermen Meijs. Deze beemd mochten zij onderling verdelen.
Aan de kinderen van wijlen Peter Vleeshouwers en Hilken Timmers, te weten Geurt, Peter en Leonaerd Vleeshouwers, werd elk vijf gulden nagelaten.
Universeel erfgenaam werd Jan Paes, gehuwd met Anna Vleeshouwers, die de erflaters steeds goed verzorgd had en beloofde dat ook verder te blijven doen.
De erflaters reserveerden nog voor zichzelf 50 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de erfgenamen Claes Coenen en de erfgenamen Willem Hamers. Verder was er sprake van, niet nader bepaalde, goederen onder Wijnandsrade, die mogelijkerwijs een registratie van het testament te Wijnandsrade noodzakelijk maakte.[2]

 • 2. Petrus VLEESHOUWERS (zie II.4).


Generatie IIII.4 Petrus VLEESHOUWERS, gedoopt op 30 maart 1665 te Nuth (getuige(n): Christianus Ortmans, Maria Bemelmans, e.v. Lambertus Ruijters), overleden op 24 april 1699 te Nuth op 34-jarige leeftijd.
Op 11 februari 1694 verkocht Matheus Gruijsen, geboren te Nuth maar wonend in de Nederpalts, mede voor zijn zuster Neul Gruijsen, de erfgoederen die hem na het overleden van zijn moeder Helena waren toegevallen, aan Peter Vleischouwers, gehuwd met Helena Timmers. Peter beloofde in twee termijnen in totaal 50 gulden te betalen. Bovendien nam hij een schuld van 100 gulden, staande op deze goederen, over.[3]
Jan Hamers, gehuwd met Meijken Vleeshouwers, maakte op 25 april 1726 zijn testament en schonk aan de drie zonen van Peter Vleeshouwers en Heiliken Timmers elk vijf gulden.[4]
Zoon van Godefridus VLEESCHHEUWERS (zie I.1) en Anna SWANEMANS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 8 oktober 1686 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Maria Vleshouwers) met Helena TIMMERS, 26 jaar oud, gedoopt op 12 september 1660 te Hoensbroek (getuige(n): Martinus Jansen, Naria Bemelmans), overleden op 19 september 1733 te Hunnecum-Nuth op 73-jarige leeftijd, buikloop, dochter van Petrus TIMMERS en Maria CLOOTS.
Op 10 augustus 1718 betaalde Helena Timmers, weduwe Petrus Vleeshouwers, aan Catharina Brasseur, weduwe Paulus Horstmans, 12 gulden en tien stuivers, tot voldoening van de koopsom van 154 kleine roeden weiland tot Nuth, oostwaarts Jan Habets, westwaarts Jan Pluijmaekers, verder de weg en Geraerdt Horsmans, met het recht van drift naar de weide Geurt Horsmans en Jan Eckermans. Dit land was zo'n 20 jaar eerder aan Petrus Vleeshouwers verkocht, maar niet schriftelijk vastgelegd. Ieder klein roede gold 25 stuivers.[5]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus VLEIJSHOUWERS (zie III.1).
 • 2. Leonardus VLEESCHHEUWERS, gedoopt op 16 oktober 1689 te Nuth (getuige(n): Adamus Eijckermans, Elisabetha Hennen, echtgenote van Christiaan Nuchelmans).
 • 3. Anna VLEESCHHEUWERS, gedoopt op 10 september 1691 te Nuth (getuige(n): Willem Canisius namens Huib Houben, Barbara Lenssen namens Maria Vleesheuwers), overleden op 26 december 1759 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd, gehuwd, echtgenoot niet vermeld.

Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25 januari 1725 te Nuth (getuige(n): Adamus Houben, Jacobus Paes). Joes Paes ex Gelehen, Anna Vleeschhouwers ex Hunnecom met Joannes PAES, 27 jaar oud, gedoopt op 8 december 1697 te Geleen, overleden op 18 januari 1762 te Hunnecum-Nuth op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacobus PAES en Elisabeth HELGERS.
Jan Hamers en zijn echtgenote Meijken Vleeshouwers maakten op 25 april 1726 hun testament. Johan Paes, gehuwd met Anna Vleeshouwers werd tot universeel erfgenaam benoemd, als beloning voor bewezen diensten en op voorwaarde dat hij de echtelieden hun verdere leven zou onderhouden.
Johan Paes accepteerde ook de donatie van vijf gulden elk aan zijn zwagers Geurt, Peter en Leonardt Vleeshouwers, kinderen van Peter Vleeshouwers en Hilken Timmers[6]

 • 4. Petrus VLEISCHOUWERS, gedoopt op 6 november 1695 te Nuth (getuige(n): Joannes Pingsten, Petrus Timmers namens Sophia Timmers).

Gehuwd met Maria TIMMERMANS.
Op 24 november 1733 verkocht Peter Vleeshouwers, gehuwd met Maria Timmermans, aan zijn broer Geurt Vleeshouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, diens erfdeel, zoals toegevallen bij het overlijden van zijn moeder Helena Timmers, voor 52 pattacons. Geurt betaalde ter plekke 18 pattacons en beloofde de rest uiterlijk op de feestdag van St.-Egidius (1 september) te betalen.[7]

 • 5. Maria FLEISCHHOUWERS, gedoopt op 2 april 1699 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Scheepers namens Joannes Habets, Agnes Eckermans).Generatie III


III.1 Godefridus VLEIJSHOUWERS, gedoopt op 11 september 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilaen Schepers namens Jacobus Meijs, Ida Tessers), overleden op 25 juli 1746 te Nuth op 58-jarige leeftijd.
Op 5 maart 1714 verkocht Geurt Vleeshouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, aan zijn zwager Joannes Gelders, gehuwd met Maria Aloffs, 94 kleine roeden huis met hof en weide te Aalbeek onder Hulsberg, grenzend aan de erfgenamen Willems en de koper; voorts57 kleine roeden akkerland achtetr de weide gelegen, grenzend aan Lendert Frissen en Matthijs Habets; en tenslotte nog 28,5 kleine roeden akkerland op de Haasdallerweg, grenzend aan de koper en heer Kerckherderen. Het geheel kostte 515 gulden.
De koper nam verder een last van een kop rogge over, staande op negen kleine roeden akkerland op de Schimmerterweg, grenzend aan de erfgenamen Palmbroex en de erfgenamen Frissen. Het land werd tevens aan hem overgedragen.[8]
Op 18 juni 1714 verkocht Christiaan Crijns, inwoner van Aken en gehuwd met Catharina Creunen, aan Geurt Vleeshouwers, gehuwd met Mechel Gelders, 130 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jacob Ramaeckers, de straat, de gats en Jan Mobarts, voor 30 stuivers per kleine roede. [9]
Op 24 november 1733 verkocht Peter Vleeshouwers, gehuwd met Maria Timmermans, aan zijn broer Geurt Vleeshouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, diens erfdeel, zoals toegevallen bij het overlijden van zijn moeder Helena Timmers, voor 52 pattacons. Geurt betaalde ter plekke 18 pattacons en beloofde de rest uiterlijk op de feestdag van St.-Egidius (1 september) te betalen.[10]
Op 4 juni 1738 verkocht Dirck Habets, gehuwd met Catharina Weusten, aan Geurd Vleeshouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, 94 kleine roeden akkerland "aen het heuvelken" onder Wijnandsrade, oostwaarts Wolter Limpens, westwaarts de weduwe Collaris en uitschietend op de Ludderweg, voor 23 stuivers per kleine roede.ref>HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 217</ref>
Op 3 maart 1742 verkocht Jan Grootjans, gehuwd met Sophia Maessen, aan Geurdt Vleeschouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, 97 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Wolter Limpens en de erfgenamen Peter Corfs, voor 25 stuivers per kleine roede. Het wassende koren was bestemd voor Peter Coenen, het kaf en stro voor de koper.
Het perceel werd genaast door Peter Grootjans, gehuwd met Maria Moberts, hetgeen op 2 mei 1742 werd vastgelegd.[11]
Op 29 maart 1742 verkocht Joannes Petrus van Wevelinckhoven, gehuwd met Maria Martiana Catharina de Haeszard, een morgen weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Peter Grootjans, oostwaarts de straat, westwaarts Geurt Vleeshouwers, koper van deze weide en gehuwd met Mechtild Gelders. Aangezien Geurt de koopsom van 100 gulden niet kon betalen, bleef dit bedrag als lening openstaan. Hij borgde daartoe met deze weide en met een morgen akkerland "de camp" nabij deze weide gelegen, oostwaarts Joannes Douvers, westwaarts Petrus Crijns.[12]
Zoon van Petrus VLEESHOUWERS (zie II.4) en Helena TIMMERS.
Ondertrouwd op 24 september 1713 te Klimmen. Hervormde Gemeente Klimmen, met vermelding ouders, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11 oktober 1713 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Winandus Schorens). Mechtild Gelders ex Albeck met Mechtildis GELDERS, 31 jaar oud, gedoopt op 24 augustus 1682 te Hulsberg, overleden op 2 april 1758 te Nuth op 75-jarige leeftijd, dochter van Jacobus GELDERS en Elisabeth BOSCH.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth VLEESCHHEUWERS, gedoopt op 20 december 1714 te Hulsberg, overleden op 13 september 1797 te Hunnecum-Nuth op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 28 oktober 1739 te Nuth (getuige(n): Joannes Hautvast, Petrus Vleeschheuwers) met Wilhelmus HAUTVAST, 28 jaar oud, gedoopt op 15 maart 1711 te Nuth (getuige(n): Wilh. Schepers namens Petrus Kempeners (uit Neerbeek), Catharina Hautvast), overleden op 18 oktober 1779 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 19 oktober 1779 te Nuth, zoon van Coenradus HAUTVAST en Joanna HERMANS.

 • 2. Petrus VLEESCHOUWERS, gedoopt op 24 maart 1717 te Nuth (getuige(n): Petrus Claessen, Maria Aloffs).

Op 27 december 1759 leende Peter Vleeshouwers, weduwnaar en wonend te Aalbeek, 600 gulden tegen 5% van Joannes Bovij, burger van Maastricht en gehuwd met Maria Lemmens. Tot onderpand stelde hij de volgende onroerende goederen, zoals toebedeeld bij de verdeling van de ouderlijke nalatenschap op 17 mei 1759, te weten:
a) 69 kleine roeden uit de huisweide met de keuken en de neere, gelegen te Hunnecum onder Nuth;
b) 94 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan advocaat Limpens en het wederdeel;
c) 46 kleine roeden akkerland aldaar "achter cuerens weijde", grenzend aan Reijner Meijers en Jan Paes, belast met 31,5 stuiver aan advocaat Limpens.[13]
Ondertrouwd op 29 januari 1746 te Klimmen, bruid van Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13 februari 1746 te Klimmen met Agnes LOIJENS, 28 jaar oud, gedoopt op 30 mei 1717 te Nuth (getuige(n): Servatius Swelsen, Aleida Praets), dochter van Nicolaas LOIJENS en Elisabeth CORTEN.

 • 3. Helena VLEESHOUWERS, gedoopt op 26 augustus 1719 te Nuth (getuige(n): Martinus Schonmaecker (uit Klimmen), Anna Vleeshouwers (tante)), overleden op 6 november 1787 te Meerssen op 68-jarige leeftijd

Ondertrouwd op 18 april 1739 te Meerssen, Hendrick Heijnen, geboren te Vlieck met Helena Vleeshouwers, geboren van Nuth en beiden wonende onder Ulestraten, gehuwd op 3 mei 1739 te Meerssen met Henricus HEIJNEN, overleden op 18 oktober 1769 te Meerssen.

 • 4. Maria Mechtildis VLEESHOUWERS, gedoopt op 30 januari 1722 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Neleken Bosch namens Anna Mans), overleden op 17 mei 1790 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24 augustus 1746 te Maastricht, met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Capucijners met Joannes DRIESSEN, 30 jaar oud, gedoopt op 6 september 1715 te Klimmen, overleden op 1 mei 1763 te Hunnecum-Nuth op 47-jarige leeftijd, begraven op 3 mei 1763 te Nuth, familierelatie op basis van naamgeving kinderen en doopgetuigen, zoon van Joannes DRIESSEN en Agnes CRIJNS.

 • 5. Jacobus VLEESCHHOUWERS, gedoopt op 11 april 1728 te Nuth (getuige(n): Jacobus Gelders, Maria Smitsmans).

In 1753 werd vermeld dat Jacobus Vleeschouwers, zoon van Godefridus en Mechtildis Gelders, enkele jaren eerder naar Parijs getrokken en daar nu een huwelijk wilde aangaan. De pastoor van Nuth bevestigde dat hij katholiek gedoopt was.[14]

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1735
 2. HCL-01.075 LvO 1757, 177r
 3. HCL-01.075 LvO 1756, 15v
 4. HCL-01.075 LvO 1757, 177v
 5. HCL-01.075 LvO 1758, 18r
 6. HCL-01.075 LvO 1757, 177r
 7. HCL-01.075 LvO 1758, 17r
 8. HCL-01.075 LvO 7095, 233
 9. HCL-01.075 LvO 1757, 68r
 10. HCL-01.075 LvO 1758, 17r
 11. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 289
 12. HCL-01.075 LvO 1758, 167r
 13. HCL-01.075 LvO 1759, 203v
 14. HCL-Huwelijksdispensaties 1753, 65

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 6 maart 2008