Coenen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE COENEN

Generatie II.1 Arnoldus COENEN, zoon van Leonardus COENEN.
Gehuwd met Maria CORTEN, geboren ca. 1570, dochter van Franciscus CORTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 10 november 1601 te Nuth (getuige(n): Matthias Beltgens, Maria Renckens, Elisabeth Boesten, Jan Cortten).
 • 2. Johanna, gedoopt op 25 februari 1604 te Nuth (getuige(n): Petrus Bruls, Joannes Cortten, Eva e.v. Franciscus Cortten, Catharina Keijsers namens Lijskens Pessens, Sijcken e.v. Lentgen Pletvoets junior).
 • 3. Leonardus, gedoopt op 15 juni 1606 te Nuth (getuige(n): Martinus Biesman, Matthias Cortten, Theodorus Bocx de Sijmpelfelt, Gar (?) van Leeuw, Giel Plaetvoets senior).
 • 4. Franciscus (zie II.4).
 • 5. Nicolaas (zie II.6).


Generatie II


II.4 Franciscus COENEN, gedoopt op 26 maart 1609 te Nuth (getuige(n): E.H. Leonardus Canisius, Catrina Huntgens de Bromelen, Elisabeth Cortten, Trutgen e.v. Leonardus Brulls, Peter Jans van Ophoven, Jan Senden), zoon van Arnoldus COENEN (zie I.1) en Maria CORTEN.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 18 oktober 1634 te Nuth met Sophia BALTISSEN, overleden op 28 februari 1686 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johanna, gedoopt op 6 april 1639 te Nuth (getuige(n): Gerardus Coonen, Elisabeth Ackermans namens Judich Tomissen).
 • 2. Arnoldus (zie III.2).


II.6 Nicolaas COENEN, geboren ca. 1610. RAL-LvO 1755, 46v: Op 10 december 1643 leende Claes Coenen van Peter Frissen 154 gulden tegen 6 1/4% en stelde daartoe tot onderpand 170 roeden land "over de kunelinde" naast Jan Cortten, 62 kleine roeden land te Hellebroek naast Peter Nuchelmans en 66 kleine roeden beemd aan de Geleenbeek naast de erven Peter Maes en de erven Heijn van Beeck.
Zoon van Arnoldus COENEN (zie I.1) en Maria CORTEN.
Gehuwd voor de kerk op 20 juni 1643 te Nuth (getuige(n): Joannes Cortten sr., Henricus Schepers (koster)) met Helena RENTGENS, 31 jaar oud, gedoopt op 4 maart 1612 te Nuth, overleden op 26 april 1677 te Nuth op 65-jarige leeftijd, dochter van Lambertus RENTGENS en Maria SCHOERENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus, gedoopt op 12 maart 1644 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten sr., NN).
 • 2. Lambertus (zie III.6).
 • 3. Leonardus, gedoopt op 30 november 1647 te Nuth (getuige(n): Arnold Bemelmans, Joanna Corten).
 • 4. Maria, gedoopt op 6 februari 1649 te Nuth (getuige(n): Petrus Penrix, Maria Erckens), overleden op 30 december 1730 te Hellebroek-Nuth op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd met Joannes HEUTS, overleden op 10 september 1720 te Hellebroek-Nuth.
RAL-AHW 168, 213.

 • 5. Joannes (zie III.11).


Generatie III


III.2 Arnoldus COENEN, gedoopt op 10 augustus 1643 te Nuth (getuige(n): G.. Spijckers, Helena Coenen (?)), overleden op 1 februari 1724 te Hellebroek-Nuth op 80-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1758, 208v: Op 3 mei 1698 leende Ercken Coenen, wonend "aen de lin" te Hellebroek onder Nuth en gehuwd met Petronella Heurckens, 100 gulden tegen 6 1/4% van Maria Stassen, weduwe Henricus Munnix. Tot onderpand dienden:
a) 78 kleine roeden huis en hof "aen den" in te Hellebroek, grenzend aan Vaes Canisius, Nicolaes Coenen en Herman Hermans;
b) 80 kleine roeden weiland tegenover het huis gelegen, grenzend aan Thomas Weustenraedt, Joannes Limpens, de straat en Lenaert Peters;
c) zeven grote en twee kleine roeden land aan het Esschebroeck, grenzend aan Maria Stassen, Vaes Corten en de Papebroek.
Zoon van Franciscus COENEN (zie II.4) en Sophia BALTISSEN.
achternaam bruid: Hornkens, gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 25 augustus 1668 te Amstenrade met Petronella HENNEKENS (Hornkens), kwartierstaat Marres, dochter van Willem HORNKENS en Severina CANISIUS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 68-jarige leeftijd op 30 september 1711 te Nuth (getuige(n): Guilhemus Schepers, Catharina Haemers). Arnoldus Coenen viduus Jasperina Hoerkens met Catharina JANSSEN, overleden op 27 maart 1749 te Hellebroek-Nuth.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 22 juli 1669 te Nuth (getuige(n): Franciscus Conen, Severina Huntgens).
 • 2. Joannes, gedoopt op 25 april 1672 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Johanna Coenen).
 • 3. Franciscus (zie IV.3).
 • 4. Severina, gedoopt op 28 december 1678 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Pitswegh), overleden op 24 september 1750 te Vaesrade op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 24 november 1700 te Nuth (getuige(n): Jan Schetghens, Maria Limpens) met Simon SCHETGENS, overleden op 10 maart 1715 te Vaesrade.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 20 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Godefridus Maes). Sevet Coenen vidua Simon Schetgens met Leonardus CREUWEN, geboren ca. 1685, overleden op 14 maart 1754 te Vaesrade, zoon van Joannes CREUWEN en Catharina Gertrudis CAMPS.
RAL-LvO 2135, 11: Op 2 mei 1716 verkochten Joannes Camps en zijn echtgenote Catharina Boshouwers twee bunder en 40 kleine roeden land te Vaesrade en 75 kleine roeden beemd te Hoensbroek aan Leonardus Creuwen, gehuwd met Sevet Coenen. De koopsom bedroeg 120 pattacons.
RAL-LvO 2135, 55: Op 14 juli 1722 verkochten Paulus en Wijnand Lijstraten, samen met hun halfzus Elisabeth Multers, en mede voor hun absente halfbroer Mathias Multers, aan Hermen Mannens en Leonaerd Creuwen een aantal onroerende goederen:
a) drie zillen akkerland "op de vijff bounders", grenzend aan Gelis Bemelmans en de wijenweg;
b) een halve bunder akkerland "op het wolffsheul", grenzend aan Jan Gruls, heer Klinckers en de witgensweg;
c) een stuk land [geen maten gegeven] "op de trouwgrebbe", grenzend aan Thomas Eijsschen, de erfgenamen Geret Frisschen en de witgensweg;
d) ongeveer drie zillen akkerland "achter de heijde", grenzend aan Thijs Gossens en Merten Pitsweggen;
e) ongeveer drie zillen akkerland "int reutien", grenzend aan de erfgenamen Gossen Palmen en de heide, en net als voornoemde goederen gelegen onder Vaesrade;
f) 4 1/2 zillen broekland nabij Kathagen onder Hoensbroek, grenzend aan Keris Cordeweners, de beemd van Crijns, de beek en Jan Gruls;
g) een have bunder weiland onder Hoensbroek, grenzend aan heer Klinckers, Derick Bemelmans en de straat naar Kathagen;
h) een zille beemd onder Nuth gelegen, grenzend aan de Geleenbeek, pastorijland en de straat van Kathagen naar Nuth.
De totale koopsom bedroeg 1000 gulden, waarvan 200 gulden prompt betaald werd en de rest binnen drie maanden betaald moest worden.
RAL-LvO 2135, 89: Op 14 februari 1724 verkochten Hermen Mannens, gehuwd met Mechel Crijns, en Lenaert Creuwen, gehuwd met Severijna Coenen, aan Gijsbertus Canisius, in tweede huwelijk met Catharina Notermans, 190 kleine roeden akkerland onder Vaesrade, grenzend aan Mathijs Goosen van Thull, Marten Pitsweggen, Leonart Creuwen en Jan Schetjens. De koopprijs was 23 pattacons. Verder zouden de verkopers elk een paar schoenen en vier vaten haver krijgen.
RAL-LvO 2135, 85: Op 24 februari 1724 verklaarden Leonardus Creuwen en Herman Mannens dat zij ruim een jaar eerder twee stukken akkerland aan Joannes Weustenraedt verkocht hadden. De twee, in een geheel gelegen, stukken land "in het ruittjen", groot 366 kleine roeden, grensden aan Jan Palmen, de koper zelf en de heide. De koopsom bedroeg 27 pattacons.
RAL-LvO 2135, 147: Op 10 januari 1731 leende Leonardus Creuwen, schepen en gehuwd met Severina Coenen, 100 pattacons tegen 5% uit de fundatie van Joannes Matthias Weustenraedt, in leven pastoor en landdeken te Beringen. Hij stelde daartoe tot onderpand:
a) de helft in 336 kleine roeden akkerland "op het wolfsheul" ondder Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Kleuckers en de erfgenamen Simon Schettiens;
b) de helft in 503 kleine roeden akkerland "op den santbergh", grenzend aan de schepen Mannens, Hermen Crijns en de weg naar Hommert;
c) de helft in 312 kleine roeden akkerland, grenzend aan Gelis Bemelmans, de grasweg en Dirck Rameckers;
d) de helft in 157 kleine roeden akkerland "op heije Cuijll", grenzend aan Matthijs Smeets, Jan Gruls en Claes Leuffkens;
e) 60 kleine roeden "aen santberghs getzken", grenzend aan de erfgenamen van schout Weustenraedt en Leonardus Vreuwen zelf;
f) de helft in 197 kleine roeden akkerland "op den abbenaers", grenzend aan Mettien Schettiens, Dirick Ackermans en schepen Jan Schettiens;
g) de helft in 114 kleine roeden akkerland "op het reutgen", grenzend aan Geurt Roix, Geurt Meijers, de "bottele gatz" en de huisweide van de erfgenamen Kleuckers.
RAL-LvO 2135, 205: Op 5 april 1734 verkocht schepen Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, aan Claes Leuffkens, gehuwd met Mettien Crijns, 266 kleine roeden akkerland "op het wolffshoudt" onder Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Kleuckers, de wijdtgensweg en Joannes Knoren; voorts een halve bunder beemd te Kathagen onder Hoensbroek, grenzend aan Corst Cordeweners en de koper zelf, en af te meten langs het land van de koper, voorts grenzend aan de beek en Jan Gruls. In totaal betaalde de koper 450 gulden, waarvan 200 gulden door het overnemen van een schuld aan de erfgenamen Leijstraten.
RAL-LvO 2135, 208: Op 31 januari 1735 ruilde Leonardus Creuwen, schepen en gehuwd met Severina Coenen, land met Melser Bemelmans, gehuwd met Regina Nijsten. Hij gaf ca. 130 kleine roeden weiland "aen Baltessenbergh", grenzend aan Jsn Palmen, de weg naar Hommert en Melser Bemelmans zelf. In ruil gaf Melser Bemelmans ca. 50 kleine roeden akkerland "in den abbenaerts", grenzend aan Jan Gruls, Keres Cordeweners, oostwaarts Thomas Beckers, westwaarts Jan Gruls. Verder werd afgesproken dat Leonaerd Creuwen het recht behield om gebruik te maken van de put "sandberghsput" bij de geruilde weide.
RAL-LvO 2135, 210: Op 28 februari 1735 verkocht Leonardus Creuwen het stuk land dat hij via ruil op 31 januari 1735 verworven had aan schepen Jan Schettiens voor 50 gulden.
RAL-LvO 2135, 261: Op 8 december 1741 liet schepen Leonardus Creuwen vastleggen dat hij in september 1738 land genaast had van Judith Aloffs, welk land zij van zijn broer Joannes Caspar Creuwen voor 16 stuivers per kleine roede gekocht had. Het betrof 78 kleine roeden land op de grasweg, grenzend aan de weide van Dirck Ramaeckers en schepen Creuwen, alsmede 75 kleine roeden land "op het wolffs heudt", grenzend aan de erfgenamen Klocker, de erfgenamen Nelis Bosch en de erfgenamen Simon Schettiens. Hij verkocht deze goederen voor 17 stuivers per kleine roede aan de nog ongehuwde Arnoldus Coenen.
RAL-LvO 1758, 220r: Op 10 maart 1745 verkocht Leonardus Creuwen, schepen van Vaesrade en gehuwd met Severina Coenen, 99 3/4 kleine roeden akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth, die hij op 22 februari bij een openbare verkoop verworven had. De koper was Christiaan Nuchelmans, gehuwd met Francoise Nunnue, die voor elke kleine roede 33 1/2 stuiver betaalde.
RAL-LvO 2136, 11: Op 7 februari 1746 verklaarde Carel Joseph, Corneli, schout van Nuth, dat hij onlangs aan Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, twee stukken akkerland, gelegen te Vaesrade, verkocht had. Het betrof 78 kleine roeden aan de Grasweg, grenzend aan Dirck Bemelmans en Leonardus Creuwen zelf, alsmede 75 kleine roeden "op het wolfsheul", grenzend aan de erfgenamen Kleuckers, de erfgenamen Nelis Bosch en de erfgenamen Simon Schetjens. Creuwen betaalde 20 pattacons.
RAL-LvO 2136, 13: Op 25 februari 1746 verkocht schepen Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, 78 kleine roeden akkerland aan de Grasweg, onlangs door hem gekocht, aan Wilhelmus Stijpers, gehuwd met Anna Raemaeckers, voor 22 pattacons.
RAL-LvO 2136, 15: Op 26 februari 1746 verklaarde Leonardus Creuwen, gehuwd mt Severina Coenen, dat de op 7 februari gekochte percelen afkomstig waren uit een confiscatie van goederen van Nol Coenen. Omdat hij echter niet wilde profiteren van diens moeder en andere erfgenamen gaf hij diens moeder Catharina Meutgens, weduwe Frans Coenen, de 75 kleine roeden land "op het wolfsheul" terug. [Frans Coenen was de broer van Severina Coenen]
Verder was er nog sprake van een goede honderd rijksdaalders die wijlen Frans Coenen aan Leonardus Creuwen overhandigd had om zijn zoon vrij te kopen. [Nol Coenen werd echter tot de galg veroordeeld, maar overleed op 12 juni 1744 in gevangenschap in de kerker van kasteel Reijmersbeek].
RAL-LvO 2136, 117: Op 16 februari 1751 verkocht Leonardus Creuwen, weduwnaar Severina Coenen, aan zijn neef Lambertus Ackermans, gehuwd met Anna Barbara La Roij, 116 kleine roeden akkerland "op den santberg" onder Vaesrade gelegen, grenzend aan Hermen Mannens, Hermen Crijns, Jan Gruls en de weg naar Hommert. Iedere kleine roede kostte 33 1/2 stuiver. Van de koopsom werd 125 gulden afgetrokken, zijnde een kwart van een kapitaal, dat via het erfdeel van de vrouw van Lambert Ackermans verschuldigd was. 70 gulden en 11 stuivers bleven nog over en van dat bedrag zou 55 gulden aan Petronella Schettens, weduwe Jacobus Janssen, gaan. Het resterende bedrag diende binnen twee jaar betaald te worden.
RAL-LvO 2136, 135: Op 3 november 1751 ontving Leonardus Creuwen, ongehuwd en woonachtig te Maastricht, 100 gulden van zijn vader Leonardus Creuwen, gehuwd met Anna Cremers. Er werd afgesproken dat zijn stiefmoeder, indien Leonard sr. voor zijn zoon zou overlijden, haar hele leven van het aandeel van stiefzoon Leonardus in het huis gebruik zou mogen maken. Mocht Leonard jr. zonder nakomelingen voor zijn vader overlijden, zou hij afstand doen van al zijn rechten.
RAL-LvO 2136, 187: Na de dood van Leonardus Creuwen bleken zijn goederen belast met 196 pattacons, afkomstig uit de "tweede Weustenraedtse beurse". Ter betaling van deze schulden verkochten zijn zonen Joannes en Leonardus Creuwen op 6 april 1754 aan Mathijs Dormans, gehuwd met Johanna Leuffkens, de volgende goederen:
a) 231 1/2 kleine roeden beemd nabij Kathagen onder Hoensbroek, grenzend aan Claes Leuffkens, Lenert Lenarts en de Geleenbeek;
b) 200 kleine roeden land "op het Wolfsheul" onder Vaesrade, grenzend aan Thomas Mannens, Claes Leuffkens, de witgensweg en Steven Offermans;
c) 160 kleine roeden land achter Hommert onder Vaesrade, grenzend aan Peter Smeets, de grasweg en het erf van wijlen Joannes Fleugels;
d) 108 3/4 kleine roeden land "in die heijnekoul" onder Vaesrade, grenzend aan Lambertus Ackermans, Hermen Mannens en de erfgenamen Leonardus Creuwen.
De totale koopsom bedroeg 1004 gulden en 19 stuivers. De koper betaalde 220 gulden en 19 stuivers en nam de lening van 196 pattacons (= 784 gulden) over.

III.6 Lambertus COENEN, gedoopt op 19 september 1645 te Nuth (getuige(n): Simon Harden, Judith e.v. Laurens Meijs), overleden op 18 augustus 1711 te Nuth op 65-jarige leeftijd.
RAL-AHW 168, 240: Op 23 september 1693 kocht Lemmen Coenen, gehuwd met Enken Haenen twee stukken land van Jan Caelmans, gehuwd met Catharina Simons, in deze mede voor zijn zus Maria Catharina, gehuwd met Jan Goris, handelende. Het land lag nabij het Waelhuis in de hof Swier, het ene stuk, groot een morgen, grensde aan de weg naar het Waelhuis en Nelis Ortmans, het ander stuk, eveneens een morgen, grensde aan Peter Ploumen, Jan Onnouw en de weg naar de Biessen. Het geheel moest 20 pattacons opbrengen en was belast met een kop rogge in de pastorie van Wijnandsrade en haar deel in de pacht van Paludanus.
RAL-AHW 168, 256: Op 19 januari 1694 kocht Lemmen Coenen, gehuwd met Maria Haen, van Jan Janssen, gehuwd met Encken Caelmans, een halve morgen land onder Wijnandsrade, Het land grensde aan de weduwe Corst Caelmans, de erfgenamen Merten Jans, de weg naar de Leeuweriksanck en de weg van Hellebroek naar Wijnandsrade. Hij betaalde 19 stuivers per kleine roede.
Zoon van Nicolaas COENEN (zie II.6) en Helena RENTGENS.
Gehuwd met Anna HAEN(en), gedoopt op 2 september 1659 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Essers, Margareta van de Haest), overleden op 17 juni 1728 te Nuth op 68-jarige leeftijd, dochter van Arnold HAENEN en Maria van den ESSCHEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus (zie IV.8).
 • 2. Helena, gedoopt op 28 augustus 1693 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Joannes Heutz, Maria van den Eschen), begraven op 20 juli 1742 te Hoensbroek op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 14 januari 1731 te Hoensbroek met Henricus KLEINTJENS, 46 jaar oud, gedoopt op 30 januari 1684 te Hoensbroek, begraven op 11 maart 1758 te Hoensbroek op 74-jarige leeftijd, zoon van Stephanus KLEIJNTJENS en Cornelia WAUMANS (Waumus).
SAH-gichten Hoensbroek 3, 77: Op 7 januari 1731 verklaarde Hendrikus Kleintjens, bijgestaan door zijn broers Willem en Steven, toeziend voogd over zijn kinderen, dat hij, alvorens opnieuw te huwen, de reeds gedane aankoop van huis, weide en landerijen nabij de Akerstraat, rechtsgeldig wilde maken op naam van zijn kinderen. Voor zichzelf reserveerde hij het vruchtgebruik.
Tegelijkertijd liet Steven Coenen, broer van de bruid, vastleggen dat indien het huwelijk kinderloos zou blijven en zijn zuster als eerste zou overlijden, dat de helft van de roerende goederen naar haar familie zou teruggaan. Indien er kinderen zouden zijn, zou de langstlevende het vruchtgebruik krijgen maar de erfenis verdeeld worden over alle kinderen.
SAH-gichten Hoensbroek 5, 146: Na de dood van Hendrik Kleintjens bleken er echter problemen te ontstaan. Midden 1758 werd het hooglopende geschil voor de schepenbank van Hoensbroek geregeld. De kinderen uit het eerste huwelijk, de ongehuwde Marie Anne en Machel Kleintjens, Jenne Kleintjens, gehuwd met Martin Rutten en Marie Kleintjens, gehuwd met Mathijs Palmen kregen 100 kleine roeden land en 60 kleine roeden weide aan de Koeweg te Hoensbroek. De kinderen uit het tweede huwelijk, Steven Kleintjens, gehuwd met Marie Gertrud Ottermans en Anne Marie Kleintjens, gehuwd met Joannes Kusters, kregen 80 a 90 kleine roeden land.

 • 3. Nicolaas (zie IV.12).
 • 4. Stephanus, gedoopt op 4 juni 1698 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Stephanus Hanen, Joanna Roebroecks).


III.11 Joannes COENEN, gedoopt op 22 mei 1650 te Nuth (getuige(n): Reinerus NN, Maria Cortten), overleden op 13 december 1718 te Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas COENEN (zie II.6) en Helena RENTGENS.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 6 februari 1687 te Nuth (getuige(n): Lambertus Coenen, Margarita Haenbeuckers) met Maria ONNOUW, geboren ca. 1660, overleden op 11 november 1699 te Nuth, zus van Willem Onnouw, gehuwd met Catharina Ortmans (RAL-LvO 1757, 222v); mogelijk zus van Joannes Onnouw, gehuwd met Anna Brengmans, en van Catharina Onnouw, gehuwd met Cornelius Ortmans.
Dochter van Joannes ONNOUW en Elisabeth SMEETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, gedoopt op 6 november 1689 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Coenen, Maria Coenen), overleden op 30 oktober 1750 te Hellebroek-Nuth op 60-jarige leeftijd, nicht van Willem Onnouw (RAL-LvO 1757, 222v)

RAL-AHW 171, nr. 50: Op 20 oktober 1724 loste Helena Coenen, weduwe Willem Rehaen, het derde deel af in een schuld van 100 gulden, waarvoor op 13 mei 1672 Jan Onnouw, gehuwd met Lisken Smeets borg stond.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 18 januari 1720 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Matthias Hautvast) met Wilhelmus REHAEN, 33 jaar oud, gedoopt op 1 maart 1686 te Wijnandsrade, overleden op 1 maart 1723 te Hellebroek-Nuth op 37-jarige leeftijd, zoon van Joannes REHAEN en Maria MAES.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 26 januari 1724 te Nuth (getuige(n): Stas Heuten, Joannes Creuwen), bruidegom uit Hoensbroek, bruid uit Hellebroek met Nicolaus HEUTEN, 36 jaar oud, gedoopt op 4 februari 1687 te Hoensbroek, overleden op 17 februari 1758 te Hellebroek-Nuth op 71-jarige leeftijd, zoon van Eustachius HEUTEN en Catharina SCHILLINX.
RAL-LvO 1757, 222v: Op 7 mei 1728 sloot Willem Onnouw een overeenkomst met Nicolaes Heuten, gehuwd met diens nicht Helena Coenen. Willem Onnouw droeg de volgende goederen over:
a) huis, hof en weide te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Nelis Oortmans, Jan Nuchelmans en de straat;
b) 136 kleine roeden akkerland en weide in twee percelen omder Wijnandsrade gelegen, het een "in den hoeck", grenzend aan Nelis Oortmans en Meijcken Helgers, het ander op de Leeuwericksanck, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de weg.
Als tegenprestatie nam Nicolaes Heuten en schuld van 200 gulden aan Maria Hamers, 50 gulden aan Jan Nuchelmans en het derde deel van 100 gulden aan juffrouw Munix over. Verder zou Nicolaes Heuten oom Willem Onnouw de rest van zijn leven onderhouden. Ook zou Nicolaes jaarlijks zes karren mest met een tweespan leveren, waarop Willem Onnouw beloofde een half malder bonen, twee malder rogge en een vat tarwe te geven. Ook zou Nicolaes Heuten na het overlijden van Willem Onnouw 107 kleine roeden akkerland aan de uijtlegger, grenzend aan Houb Houben en de pastoor van Nuth, verkrijgen.
RAL-LvO 1757, 252r: Op 26 januari 1730 verkocht Joannes Coenen, gehuwd met Elisabeth Jessen, aan Claes Heuten, gehuwd met Helena Coenen, zijn kindsdeel onder Nuth en Wijnandsrade gelegen, voor 400 gulden, een paar schoenen en een paar muilen.
RAL-LvO 1757, 251r: Op 22 februari 1730 leende Klaes Heuten, gehuwd met Heijleken Coenen van Peter Heijnen, weduwnaar, 150 gulden tegen 6 1/4% en stelde daartoe tot onderpand:
a) huis en hof te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Arnold Ortmans en de dorpstraat;
b) 75 kleine roeden akkerland te Hellebroek, grenzend aan Jan Corten, Arnold Coenen en de pastoriegoederen;
c) 50 kleine roeden akkerland, grenzend aan Reijner Crijns, de pastoriegoederen en de weduwe Corst Nuchelmans;
d) 50 kleine roeden weiland, grenzend aan Steven Eggen en Jan Nuchelmans;
e) 60 kleine roeden huiswei, grenzend aan Arnold Oortmans.
RAL-AHW 170, 131: Op 27 februari 1730 verkocht Nicolaes Heuten, gehuwd met Heijleken Coenen, aan Joannes Drummen, gehuwd met Anna Mees, 50 kleine roeden akkerland "aen de biessen" onder Wijnandsrade, grenzend aan Coen Keulen, Nelis Ortmans en de Biessenweide, voor drie schillingen en een "vaselvercken" ter waarde van veertien gulden en een "bagge" ter waarde van drie gulden.

 • 2. Joannes, gedoopt op 14 maart 1692 te Nuth (getuige(n): Leonardus Ortmans, Maria Conen).

RAL-AHW 170, 81: Op 23 april 1724 verkochten Willem Onnouw, gehuwd met Catharina Oortmans, alsmede de andere erfgenamen van Jan Onnouw, te weten Arnoldus Ortmans, gehuwd met Cornelia Eggen, Nelis Ortmans, gehuwd met Anna Maria van Dorpe, Jan Cremers, gehuwd met Elisabeth Ortmans, Arnoldus Bemelmans, gehuwd met Catharina Ortmans, en Jan Coenen aan Matthijs Bruls, gehuwd met Christina Frens:
a) 50 kleine roeden akkerland "op het thienvrij" te Swier onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Steven Eggen, Jan Beckers;
b) 53 1/2 kleine roeden akkerland "op de Coije" onder Wijnandsrade, grenzend aan Nelen Bisschops en de erfgenamen Steven Eggen;
c) 100 kleine roeden akkerland in het Meulenveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Everaerd Onnouw en de weduwe Kerckherderen.
Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.

 • 3. Nicolaus, gedoopt op 6 oktober 1695 te Nuth (getuige(n): Petrus Pluegmeckers namens Servatius Vaessen, Helena Smiets).
 • 4. Matthias, gedoopt op 21 maart 1698 te Nuth (getuige(n): Lambertus Coenen, Anna Bringmans).Generatie IV


IV.3 Franciscus COENEN, gedoopt op 5 april 1675 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Maria Horkens), achternaam moeder Horkens, overleden op 31 maart 1744 te Vaesrade op 68-jarige leeftijd.
RAL-LvO 2135, 266: Op 24 oktober 1743 maakten Frans Coenen en Catharina Meutjens hun testament. Tot erfgenamen benoemden zij hun vier dochters Maria, Ficken, Pieternel en Catharina Coenen. Hun zoon Arnold moest genoegen nemen met een halve morgen akkerland te Rompen, zoals door zijn zusters aan te wijzen. Verder werd hij van de erfenis uitgesloten, omdat hij zijn ouders in de steek had gelaten en niet, zoals zijn zusters, bijstand had verleend. Ook waren er nog andere redenen, die zij niet wilden uitdrukken [hij was een week eerder opgesloten op kasteel Reijmersbeek].
RAL-LvO 2135, 268: Op 18 november 1743 verkocht Frans Coenen, gehuwd met Catharina Meutiens, aan Claes Leufkens, gehuwd met Metjen Crijns, 115 kleine roeden akkerland "op den santbergh" onder Vaesrade, grenzend aan Marie Crijns en Thomas Cordeweners, de weg van Vaesrade naar Hommert en de koper, en verder nog 96 kleine roeden akkerland "aen den bick" onder Vaesrade, grenzend aan de koper en de weduwe Jan Schettiens, voor 23 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 2135, 269: Op 22 november 1743 verkocht Frans Coenen, gehuwd met Catharina Meutjens, aan Joannes Creuwen, ongehuwd, 212 kleine roeden akkerland op de weg van Vaesrade naar Hommert, grenzend aan Marie Crijns, erfgenamen Joannes Smeedts en Herman Mannens, voor 23 stuivers per kleine roede.
Zoon van Arnoldus COENEN (zie III.2) en Petronella HENNEKENS (Hornkens).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30 september 1701 te Nuth (getuige(n): Reinerus Gruls, Theodorus Tribels), er staat 31 7bris! Echtgenote is Catharina MEUTERS, overleden op 8 mei 1748 te Vaesrade. Catharina Muijtjens.
RAL-LvO 2136, 15: Op 26 februari 1746 verklaarde Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, dat hij op 7 februari 1746 twee percelen akkerland gekocht had uit de geconfisceerde goederen van Arnold Coenen. Het betrof 75 kleine roeden "op de wolfsheul", grenzend aan de erfgenamen Cleuckers, de erfgenamen Nelis Bosch, en de erfgenamen Sijmon Schettjens, en 78 kleine roeden op de Grasweg onder Vaesrade. Uit mededogen en tot genoegdoening van de grote schade die Arnold Coenen zijn moeder Catharina Meutgens, weduwe Frans Coenen, had aangedaan, gaf hij haar het perceel van 75 kleine roeden terug. Ook werd nu vastgelegd dat de 100 rijksdaalders die Frans Coenen aan Leonard Creuwen had overhandigd om hun zoon los te kopen, gerestitueerd waren.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus, gedoopt op 17 juli 1702 te Nuth (getuige(n): Simon Schetgens, Maria Jacobs), overleden op 12 juni 1744 te Nuth op 41-jarige leeftijd. Hij overleed in de gevangenis van kasteel Reijmersbeek vlak na zijn terdoodveroordeling. Zijn lijk werd onder de galg begraven.
 • 2. Maria, gedoopt op 21 oktober 1704 te Nuth (getuige(n): Joaanes Grootians, Judith Wingarts namens Maria Meuten).
 • 3. Jasperina, gedoopt op 22 februari 1707 te Nuth (getuige(n): Joannes Heuts, Barbara Hermens, e.v. Stephanus Eggen).
 • 4. Sophia, gedoopt op 10 november 1709 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Engelen, Christina Bijschops, e.v. Wilhelmus Cnooren), overleden op 9 april 1799 te Schinnen op 89-jarige leeftijd.

Gehuwd met Henricus SMEETS, overleden op 30 januari 1789 te Vaesrade.

 • 5. Catharina, gedoopt op 5 februari 1712 te Nuth (getuige(n): Egidius Coenen, Catharina Jansen).
 • 6. Jasperina, gedoopt op 28 juni 1714 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Thomas Wuestenraet, Barbara van Elderen).


IV.8 Arnoldus COENEN, gedoopt op 26 april 1690 te Hoensbroek, overleden op 17 maart 1740 te Grijzegrubben-Nuth op 49-jarige leeftijd, zoon van Lambertus COENEN (zie III.6) en Anna HAEN(en).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 7 juni 1718 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Corten) met Margaretha CORTEN, 24 jaar oud, gedoopt op 7 november 1693 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Joannes Wilhelmus Verhorst, Anna Hanen namens Anna Praets), overleden op 2 december 1746 te Hellebroek-Nuth op 53-jarige leeftijd, buikloop, dochter van Joannes CORTEN en Aleidis PRAETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Elisabetha, gedoopt op 26 augustus 1718 te Nuth (getuige(n): W. Scheepers namens Stephanus Haen, Elisabetha Cortten).
 • 2. Joannes, gedoopt op 29 november 1719 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten (grootvader), Elisabetha Corten namens Anna Haen (grootmoeder)).
 • 3. Lambertus, gedoopt op 1 april 1722 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten senior, Maria Coenen).
 • 4. Lambertus Nicolaus, gedoopt op 1 januari 1724 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Corten).
 • 5. Petrus, gedoopt op 5 november 1726 te Nuth (getuige(n): Petrus Corten, Aleidis Praets), overleden op 8 november 1746 te Hellebroek-Nuth op 20-jarige leeftijd, buikloop.
 • 6. Anna Maria, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 7 oktober 1728 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins namens Stephanus Coenen, Cornelia Kerckhoffs namens Margaretha Haen).

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25 juli 1753 te Nuth met Jacobus KEMPENERS, 31 jaar oud, dagloner, gedoopt op 23 november 1721 te Heerlen, zoon van Henricus KEMPENERS en Mechtildis RITZEN.

 • 7. Alegonda, gedoopt op 22 januari 1730 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten, Maria Heuts), overleden op 7 maart 1788 te Vaesrade op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 3 oktober 1758 te Schinnen met Hermanus DIEDEREN, overleden op 11 juli 1763 te Hoensbroek.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 10 oktober 1775 te Sittard (getuige(n): Raijmundus Janssen, Wilhelmus La Place), met toestemming pastoor van Nuth met Egidius WOUTERS, 34 jaar oud, gedoopt op 28 augustus 1741 te Schinnen, overleden op 6 september 1815 te Vaesrade-Hoensbroek op 74-jarige leeftijd, zoon van Joannes WOUTERS en Sophia ZELIS.

 • 8. Lambertus, gedoopt op 14 november 1732 te Nuth (getuige(n): Henricus Klentiens, Mechtildis Meijs).
 • 9. Maria Elisabeth, gedoopt op 15 september 1734 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen (oom), Maria Corten (tante)).


IV.12 Nicolaas COENEN, gedoopt op 25 april 1695 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Joannes Haenen, Maria Onnouw), overleden op 12 juli 1766 te Terstraten-Nuth op 71-jarige leeftijd, begraven op 14 juli 1766 te Nuth.
RAL-LvO 1758, 194r: Op 14 mei 1743 verkocht Dirck Muijlkens, gehuwd met Catharina Heijlgers, aan Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, twee percelen akkerland in het Terstratenerveld onder Nuth. Het ene perceel, 100 kleine roeden, "in die overdelle, grensde oostwaarts aan Jan Timmers, westwaarts Matthijs Frissen, hoofdzijden de Trichterweg en Ida Raven. Het andere perceel, 50 kleine roeden, aan de Beckerweg, grensde aan Frans Ackermans, Gertruijd Eggen, Hermen Snackers en de Beckerweg. Ieder kleine roede kostte 25 stuivers. Verder leverde de koper een "rindtboeck" ter waarde van zes gulden en een vracht mest ter waarde van drie schillingen.
RAL-LvO 1759, 114v: Op 2 april 1754 verklaarde Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, dat hij 600 gulden tegen 4% geleend had van de weduwe Mathijs te Maastricht, lopend vanaf 26 mei 1753. Tot onderpand dienden:
a) drie morgen akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermen Snackers, Nicolaes Campo en Hermen Meijs;
b) twee morgen akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Gabriel Limpens en Joannes Meijs;
c) een perceel akkerland [geen maten vermeld] "den Bastaert", grenzend aan Joannes Meijs, Campo en de Trichterweg.
De lening werd in 1770 afgelost.
RAL-LvO 1760, 148v: Voornoemde akte werd opnieuw ingeschreven, nu met de vermelding op 15 september 1762 dat Claes Coenen nog eens 200 gulden van de weduwe Mathijs had geleend.
En volgens een verklaring van 9 februari 1764 had Anna Maria Keuten hem nog 200 gulden extra geleend.
RAL-LvO 1760, 33v: Op 15 oktober 1764 verkocht Claes Coenen, gehuwd met Anna Mechtildis Meijs, aan Nicolaes a Campo de jonge, ongehuwd, 108 kleine roeden akkerland op de Beckerweg onder Nuth, grenzend aan Nicolaes a Campo, Gabriel Limpens, de weg en de erfgenamen Leonaert Limpens, voor twee gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 78v: Op 22 december 1764 verkocht Claes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, ca. 108 kleine roeden (waarvan acht niet gerekend zouden worden) akkerland voor 37 stuivers per kleine roede. Specificatie van het land zou gegeven worden bij het overmeten.
RAL-LvO 1763, 80r: Op 26 maart 1765 verkocht Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtildis Meijs, aan Nicolaes a Campo, weduwnaar van Anna Hermens, 100 kleine roeden akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth, grenzend aan de huisweide van de koper, Lucia Meijs, Gabriel Limpens en Joseph Meijs, voor 33 1/2 stuiver per kleine roede. De koper gaf nog acht pattacons extra alsmede vier vaten gerst en vier vaten spelt.
Indien het land bij meting kleiner zou blijken te zijn, zou het verschil vergoed worden door het leveren van land op het Helleveld, grenzend aan de koper.
RAL-LvO 1760, 49v: Op 27 september 1765 leende Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, 800 gulden tegen 5% van Franciscus Theodorus Werden, priester te Sittard, en stelde daartoe tot onderpand:
a) huis met moestuin en weiland, te Terstraten onder Nuth, groot een halve bunder, grenzend aan Hermen Snackers, Gertruij Eggen weduwe Laurens Cremers, de weg en het veld;
b) 150 kleine roeden weiland "severens weijde" aldaar gelegen, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen, Gertruij Eggen, de weg en het veld;
c) vijf morgen akkerland "in den helderbosch ofte helvelt", grenzend aan Hermen Snackers, Nicolaes a Campo, de graaf en Claes Coenen;
d) 100 kleine roeden beemd in het Horen, grenzend aan Laurens Meijs, de weg en de gemeente.
RAL-LvO 1760, 71r: Op 28 mei 1766 verkocht Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtildis Meijs, aan Nicolaes a Campo, weduwnaar Anna Hermens, 100 kleine roeden akkerland zonder de vaart, genaamd "het bunderken" achter Terstraten onder Nuth, grenzend aan de koper, erfgenamen Lenaert Limpens, Thevis Hermens en Gertruij Eggen, voor 35 stuivers per kleine roede.
Het geld was bestemd om een schuld van 200 gulden aan Helena Bocken af te lossen. De ontbrekende 25 gulden werd door a Campo voorgeschoten en zou na de komende oogst door de verkoper betaald worden.
Zoon van Lambertus COENEN (zie III.6) en Anna HAEN(en).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 9 januari 1729 te Nuth (getuige(n): Stephanus Coenen, Laurentius a Campo), met dispensatie wegens bloedverwantschap in de vierde graad met Anna Mechtildis MEIJS, 23 jaar oud, gedoopt op 17 januari 1705 te Nuth (getuige(n): Jacobus Meijs, Catharina Hautfast namens haar moeder Anna Hagens), overleden op 16 september 1781 te Hellebroek-Nuth op 76-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 17 september 1781 te Nuth, dochter van Hermanus MEIJS en Helena HAUTVAST.
RAL-LvO 1739, genachting 17 november 1766
RAL-LvO 1760, 104r: Op 1 december 1766 verkocht Anna Mechtildis Meijs, weduwe Claes Coenen, bijgestaan door haar kinderen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en diens zwager Peter Spijckers, weduwnaar Helena Hermens, 469 kleine roeden akkerland in het Hellebos onder Nuth, oostwaarts Hermen Snackers en Gertruid Eggen, westwaarts Gabriel Limpens en Nicolaes a Campo, hoofdzijde erfgenamen Thevis Hermens. Iedere kleine roede kostte 41 stuivers.
Het land was belast met een vat rogge aan de armen van Nuth. Als betaling werd een lening van 800 gulden, eertijds aan Claes Coenen verstrekt door de E.H. Werden uit Sittard, overgenomen. Het restant werd ter plekke uitbetaald.
RAL-LvO 1760, 118r: Op 4 maart 1768 verklaarde Anna Mechtildis Meijs, weduwe Claes Coenen, dat zij door de grote schulden, door haar man achtergelaten, gedwongen was om onroerende goederen te verkopen. Zij verkocht nu aan de weduwnaar Nicolaes a Campo, ca. anderhalve morgen weiland "Schreursweijde" te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen, weduwe Leonaert Limpens, weduwe Joannes Leunissen, weduwe Joannes FRissen en de "hoolkerkweg?", voor twee gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 156r: Op 3 november 1769 deed Anna Mechtildis Meijs, weduwe Claes Coenen, afstand van het vruchtgebruik op al haar onroerende goederen, om haar kinderen de vrije hand te geven in het aflossen van de zware schulden. Lambertus en Nicolaes Coenen, hun zwager Joannes Ceulen, gehuwd met Maria Coenen, en hun ongehuwde (schoon)zus Mechtild Coenen, verkochten vervolgens hun erfdelen in huis, hof, weide, moestuin en landerijen te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Hermen Snackers en de weduwe Laurens Cremers, aan hun zwager Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, onder de volgende voorwaarden:
a) Stas Heuten nam een schuld van 1000 gulden, staande op deze goederen, over;
b) Stas Heuten nam alle verdere lasten, staande op deze goederen over;
c) Stas Heuten betaalde aan alle verkopers binnen drie maanden 50 gulden;
d) Stas Heuten zou zijn schoonmoeder de rest van haar leven van kost en kleding voorzien, en na haar dood haar begrafenis regelen. Indien hij of zijn vrouw voor zijn schoonmoeder zou overlijden, of indien zijn schoonmoeder elders zou gaan wonen, zou zij jaarlijks zes pattacons uitbetaald krijgen.
RAL-LvO 1760, 157v: Op 28 november 1769 werd vastgelegd dat, na afstand van het vruchtgebruik door Anna Mechtildis Meijs, het erfdeel van Joannes Cobben, gehuwd met Helena Coenen, voor 18 pattacons verkocht was aan Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria, gedoopt op 5 november 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Hermannus Meijs, Maria Coenen), overleden op 5 december 1795 te Hellebroek-Nuth op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 30 oktober 1751 te Nuth met Joannes KEULEN, 26 jaar oud, gedoopt op 10 september 1725 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Kerckhooffs (oom, uit Beek), Elisabet Hennen namens Maria Nuchelmans (tante, uit Oirsbeek)).
RAL-LvO 1759, 122v: Op 3 september 1754 leende Joannes Ceulen, gehuwd met Anna Maria Coenen, 100 pattacons tegen 4% van Anna Maria Keuten, weduwe van schepen Mathijs uit Maastricht. Tot onderpand stelde hij:
a) de helft in 81 kleine roeden huis met moestuin en weide te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Houben, Christiaen Nuchelmans en de dorpstraat;
b) de helft in 120 kleine roeden beemd te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Eijmael en Peter Corten;
c) de helft in 274 kleine roeden weiland aldaar gelegen, grenzend aan Christiaen Nuchelmans, Jan Nuchelmans en de dorpstraat;
d) de helft in 284 1/2 kleine roeden akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Houben, Willem Schutjens en het voetpad;
e) de helft in 98 kleine roeden akkerland "op de vleugel" onder Nuth, grenzend aan Jacobus Kempeners en Christiaen Nuchelmans.
Zoon van Conradus KEULEN en Mechtildis NUCHELMANS.

 • 2. Maria Helena, gedoopt op 8 september 1731 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Coenen, Helena Hautvast), overleden op 4 september 1791 te Nierhoven-Nuth op 59-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 7 juli 1753 te Nuth met Jacobus COBBEN, 27 jaar oud, gedoopt op 26 augustus 1725 te Wijnandsrade, overleden op 20 maart 1801 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus COBBEN, halfwin hof de Dael, en Elisabeth RAMECKERS.
RAL-LvO 1762, 187r: Op 24 maart 1783 verkocht de ongehuwde Franciscus Meex, wonend te Nierhoven-Nuth, aan Jacobus Cobben, gehuwd met Maria Helena Coenen, 41 1/2 kleine roeden akkerland in het Nierhoverveld "op den Bergh", grenzend aan de erfgenamen van der Meer, Jacobus Frijns, Bartel Drummen en Franciscus Meex, voor twee gulden en elf stuivers per kleine roede.

 • 3. Anna Margaretha, gedoopt op 17 november 1733 te Nuth (getuige(n): Josephus Meijs (oom), Margaretha Corten namens Margaretha Haenen), overleden op 22 september 1781 te Hellebroek-Nuth op 47-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 22 september 1781 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 8 juni 1754 te Nuth met Eustachius HEUTEN, 27 jaar oud, gedoopt op 17 september 1726 te Nuth (getuige(n): Eustachius Heuten (grootvader), Maria Coenen), overleden op 25 augustus 1781 te Hellebroek-Nuth op 54-jarige leeftijd, beroerte; voornaam bij overlijden Anastasius.
Zoon van Nicolaus HEUTEN en Helena COENEN.
RAL-LvO 1759, 244v: Op 25 mei 1761 leende Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, 400 gulden tegen 4% van Joanna Maria Keuten, weduwe Matthijs, en stelde daartoe tot onderpand:
a) 120 kleine roeden weiland te Hellebroek, grenzend aan de weduwe Steven Ortmans, Joannes Nuchelmans en de weg;
b) 100 kleine roeden huis met weide te Hellebroek, grenzend aan de weduwe Steven Ortmans, Joannes Nuchelmans en de weg;
c) 82 kleine roeden akkerland in het Hellebroekerveld, grenzend aan Manis Deideren, de pastoriegoederen en Henderick Spegs.
RAL-LvO 1760, 6r: Op 16 juli 1763 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan de weduwe Gertruijd Eggen 109 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, grenzend aan Winandus Habets, de graaf en Nicolaes a Campo, voor twee gulden en vijf stuivers per kleine roede. De staande gewassen waren voor de verkoper.
RAL-LvO 1760, 156r: Anna Mechtild Meijs, weduwe Claes Coenen, deed op 3 november 1769 afstand van het vruchtgebruik op al haar goederen aan haar vier kinderen Lambertus en Hermanus Coenen, Mechtild Coenen en Anna Maria Coenen, gehuwd met Joannes Ceulen. Vervolgens verkochten deze kinderen elk hun deel aan hun zwager Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen. Het ging om een huis met bijgebouwen, weide, moestuin en land, gelegen te Terstraten onder Nuth, welk huis grensde aan Hermen Snackers en de weduwe Laurens Cremers. De voorwaarden bij de verkoop waren:
a) Stas Heuten zou een schuld van 1000 gulden, inclusief verlopen rente, overnemen;
b) Stas Heuten zou alle lasten op de goederen overnemen;
c) De vier verkopers zouden elk nog 50 gulden ontvangen;
d) Stas Heuten zou zijn schoonmoeder van kost en kleding voorzien en na haar dood haar begrafenis regelen; maar indien Stas Heuten en zijn vrouw voor haar zouden overlijden, of indien zij uit onvrede elders zou gaan wonen, zou er jaarlijks zes pattacons uitgekeerd worden. Zijn schoonmoeder beloofde, zolang zij daartoe in staat zou zijn, enige arbeid te verrichten.
e) Stas Heuten zou zorgen voor een goede schriftelijke afrekening.
RAL-LvO 1760, 157v: Op 28 november 1769 werd, na afstand van het vruchtgebruik, het erfdeel op voornoemde goederen van Helena Coenen, gehuwd met Jacobus Cobben, voor 18 pattacons gekocht door Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen.
RAL-LvO 1760, 158r: Op 4 december 1769 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, en haar kinderen Peter Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhoffs, en Barbara Spijckers, gehuwd met Joannes Limpens, de volgende goederen voor 1012 gulden, tien stuivers en een "meerenveulen" ter waarde van 200 gulden:
a) ca. 50 kleine roeden huis met bijgebouwen, moestuin, plaats en huiswei, gelegen Terstaten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen, Hermen Snackers en de dorpstraat, belast met een vat rogge en een kapoen aan advocaat Limpens;
b) een halve morgen akkerland aan de Beckerweg, die echter zo slecht lag dat de verkoper bij ruil nog 100 kleine roeden toevoegde. Deze 150 kleine roeden grensden aan Nicolaes a Campo, Joannes Meijs, de Trichterweg en de Beckerweg.
In ruil kreeg Stas Heuten 83 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Joannes Beckers, Claes Ruijsop en Hermen Snackers; en voorts 17 kleine roeden akkerland op de Beckerweg, af te meten langs land van Stas Heuten zelf.
RAL-LvO 1760, 168r: Op 16 februari 1770 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, 200 kleine roeden akkerland aan de Maastrichterweg "boven het nieuwe huijs" onder Nuth, grenzend aan Joannes Meijs, Gabriel Limpens en de weg, voor 42 stuivers per kleine roede. De koren en tarwe die op het land stond, bleef voor de verkoper.
RAL-LvO 1760, 174r: Op 23 mei 1770 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Cnooren, 77 kleine roeden beemd in het Horen onder Nuth, grenzend aan Laurens Meijs en de gemeente, voor 91 gulden. Het land was belast met twee kapoenen aan de pastoor van Beek.

 • 4. Lambertus, gedoopt op 4 oktober 1735 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins, Elisabeth Jongen).

Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 3 februari 1782 te Nuth (getuige(n): Joannes Reijnerus Offermans, Mechtildis Ceulen) met Catharina CRIJNS, 44 jaar oud, gedoopt op 15 september 1737 te Schinnen, dochter van Reinerus CRIJNS en Catharina NIJSTEN.

 • 5. Hermanus Henricus, gedoopt op 28 april 1738 te Nuth (getuige(n): Henricus Klintjens, Maria Meijs).

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10 februari 1762 te Nuth (getuige(n): Gerard Goossens, Servatius Brands), dispensatie vanwege bloedverwantschap in de derde graad met Anna Maria a CAMPO, 22 jaar oud, gedoopt op 10 juli 1739 te Schinnen (getuige(n): Wilhelmus Demaecker namens Jacobus Raemeckers, Catharina Rameckers namens Catharina Brants), dochter van Nicolaus a CAMPO, schepen van Schinnen en Nuth, en Elisabeth FRIJNS.

 • 6. Maria Catharina, gedoopt op 25 maart 1740 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Catharina Meijs).
 • 7. Anna Mechtildis, gedoopt op 20 augustus 1742 te Nuth (getuige(n): Joannes Frissen, Catharina Meijs).
 • 8. Lucia Elisabeth, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 20 januari 1746 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Stephanus Haenen, Helena Hautvast namens Lucia Meijs).
 • 9. Elisabeth Lucia, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 13 december 1749 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crins, Helena Coenen).Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 11 juni 2008