Peters - Nuth

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE PETERS (Nuth)

Generatie I


I.1 Baltasar PETERS (alias Smeets), overleden tussen 16 mei 1623 en 25 september 1636.
Op 16 mei 1623 leende Baltus Peters van Aalbeek, gehuwd met Catharina Wustenraij, 350 gulden tegen 5% van Godefroij van Horion, pachter van het koninklijk recht om handel te drijven op de Maas binnen Maastricht, en stelde daartoe tot onderpand twee bunder akkerland bij Aalbeek op de Grachtweg, grenzend aan de Grachtweg, jonker Joost ten Dael en Gosen Welten, alsmede een halve bunder akkerland daarachter gelegen, grenzend aan de Grachtweg en jonker Joost ten Dael.[1]
Gehuwd met Catharina WEUSTENRAEDT, overl. na 21 oktober 1647.
Op 25 september 1636 doodde de weduwe Baltus Smets de tocht op anderhalve morgen en acht kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan [tekst beschadigd] Jans, de gelder, Jan Mul.. [tekst beschadigd], hoofdzijde Jan Mullens, ten behoeve van haar zoon Peter Smets en haar schoonzonen Geret Spikers en Frans Coenen, allen mede handelend voor de minderjarige kinderen. Vervolgens werd het geheel verkocht aan Gerardt Jans voor negentien stuivers per kleine roede.[2]
Op 21 oktober 1647 doodde Trijne Baltissen, weduwe Baltus Peters de tocht op drie percelen akkerland gelegen binnen Helle naast de Grachtweg. Het eerste perceel, 181 kleine roeden, grensde aan Tomas Wustenraedt en Anna Nijs; het tweede perceel. een halve bunder groot, grensde aan Gerit Janis en de erfgenamen Baltus Peters, hoofdzijde de Grachtweg; het derde perceel, 31 kleine roeden, grensde aan de weduwe Reul Gerits en Jan [niet ingevuld] "kuperken tot Schimmert", hoofdzijde Lemmen Raven.
Ontvangers waren haar kinderen bij wijlen Baltus Peters, te weten, Peter Peters, Baltus Peters, Frans Coenen als man en voogd van Fijcken Peters, Ercken Grusen als man en voogd van Trijn Peters en Gercken Spickers als man en voogd van Maria Peters.
Vervolgens werden de percelen verkocht aan Willem Habets, gehuwd met Jehenna Knubben, voor 21 stuivers per kleine roede.
De verkopers kregen de helft van de staande gewassen, kaf en stro bleven bij het land.
De koper betaalde ter plekke 100 gulden en beloofde het restant medio mei 1648 te betalen.[3]
[Voorafgaand aan deze akte staat dezelfde akte, maar dan doorgehaald vanwege enkele fouten in de naamgeving van de comparanten].
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 30 maart 1608 te Nuth (getuige(n): Winandus Baltasar, Roel Gerijts, Maria Huntgens, Jehenna Petijrs(?), Maria Debets), geen achternaam vader vermeld.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 25 juni 1628 te Nuth met Gerardus SPIJCKERS.

 • 2. Sophia (Baltissen), overleden op 28 februari 1686 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 18 oktober 1634 te Nuth, achternaam bruid bij huwelijk Baltissen met Franciscus COENEN, 25 jaar oud, gedoopt op 26 maart 1609 te Nuth (getuige(n): E.H. Leonardus Canisius, Catrina Huntgens de Bromelen, Elisabeth Cortten, Trutgen e.v. Leonardus Brulls, Peter Jans van Ophoven, Jan Senden), zoon van Arnoldus COENEN en Maria CORTEN.

 • 3. Balthasar (zie II.1).
 • 4. Gertrudis.

Gehuwd voor de kerk op 9 juni 1648 te Nuth met Henricus van DIEST, overleden op 15 mei 1691 te Nuth, 80 jaar.

 • 5. Petrus (zie II.2).
 • 6. Catharina.

Gehuwd met Arnoldus GRUIJSEN, overleden op 1 maart 1651 te Nuth.

Generatie II


II.1 Balthasar PETERS, overleden op 13 februari 1674 te Nuth, zoon van Baltasar PETERS (Smeets) (zie I.1) en Catharina WEUSTENRAEDT.
Op 19 december 1650 leende Baltus Peters, gehuwd met Meijken Sijben,van Andries Ervens, burger en koopman te Maastricht, 300 gulden tegen 6,25% en stelde daartoe tot onderpand:
a) een morgen huis en hof te Helle onder Nuth, grenzend aan Ercken Gruijsen, Jan Mullens en de straat;
b) anderhalve morgen akkerland op de Grachtweg, grenzend aan Henrick van Diest, Thomas Wustenraedt en de Grachtweg;
c) een halve morgen akkerland, eveneens op de Grachtweg, grenzend aan Ercken Gruijsen, Schreur Jan, de Grachtweg en Willem Raven.[4]
Gehuwd november 1648 te Nuth met Maria SIJBEN, overleden op 3 oktober 1679 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, gedoopt op 13 oktober 1649 te Nuth (getuige(n): Lambertus Houben, Catharina e.v. Joannes Vlodorps).
 • 2. Balthasar (zie III.1).
 • 3. Catharina, gedoopt op 10 september 1655 te Nuth (getuige(n): Joannes Smismans, Catharina e.v. Lambertus Raven).
 • 4. Catharina, gedoopt op 15 juli 1672 te Nuth (getuige(n): Jacobus Maes, Catharina Alerts).

Ondertrouwd op 29 juni 1726 te Klimmen, weduwnaar uit Arensgenhout, jongedochter uit Nuth, gehuwd voor de kerk juli 1726 te Nuth (getuige(n): Hermanus Coemans, Christianus Crins), voorafgaande inschrijving 28 februari, volgende 29 oktober met Leonardus BOSCH.

II.2 Petrus PETERS, zoon van Baltasar PETERS (Smeets) (zie I.1) en Catharina WEUSTENRAEDT.
Op 25 oktober 1650 verklaarde Peter Peters, gehuwd met Gertruijt Mertens, 68 gulden ontvangen te hebben van Jan Debets.
Dit bedrag had had hij met twee jaar rente afgelost volgens aantekening van 30 april 1653.[5]
Gehuwd met Gertrudis MERTENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, gedoopt op 28 juli 1651 te Nuth (getuige(n): Elisabeth Tummers).


Generatie III


III.1 Balthasar PETERS, gedoopt op 12 september 1652 te Nuth (getuige(n): Thomas Wustenraedt, Catharina Peters), overleden op 10 januari 1710 te Nuth op 57-jarige leeftijd, gehuwd met Agnes uijtgen Uijtlegger, zoon van Balthasar PETERS (zie II.1) en Maria SIJBEN.
2 juli 1698, aankoop helft van huis en land te Hellebroek van zwager Leonard Moberts uit Hulsberg[6]
Gehuwd met Agnes MERCKSTEIJN, overleden op 9 juni 1722 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, gedoopt op 12 juli 1682 te Nuth (getuige(n): Franciscus Coenen, Catharina Ros).
 • 2. Leonardus (zie IV.1).


Generatie IV


IV.1 Leonardus PETERS, gedoopt op 2 maart 1684 te Nuth (getuige(n): Leonardus Mobertz, Catharina Hasen), overleden op 19 november 1747 te Hellebroek-Nuth op 63-jarige leeftijd, zoon van Balthasar PETERS (zie III.1) en Agnes MERCKSTEIJN.
Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 17 mei 1730 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Nicolaus Snackers) met Gertrudis EIJMAEL, 26 jaar oud, geboren te Gracht-Oirsbeek, gedoopt op 20 oktober 1703 te Oirsbeek (getuige(n): Damianus Goesens namens Christianus Einmall, Sybilla Jansen namens Catharina Fleugels), overleden op 9 mei 1755 te Nuth op 51-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus EIJMAEL en Catharina SPONS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agnes, gedoopt op 20 februari 1731 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Jacobus Schreurs, Catharina Spons), overleden op 17 maart 1749 te Hellebroek-Nuth op 18-jarige leeftijd.
 • 2. Wilhelmus, gedoopt op 21 oktober 1732 te Nuth (getuige(n): Joannes Jenckens, Anna Roox namens Catharina Eijnmal), overleden op 29 september 1747 te Hellebroek-Nuth op 14-jarige leeftijd, buikloop.
 • 3. Balthasar, gedoopt op 26 januari 1735 te Nuth (getuige(n): Theodorus Drimmen, Catharina Peters).
 • 4. Leonardus, gedoopt op 30 januari 1737 te Nuth (getuige(n): Leonardus Eijmael, Catharina Knoren).
 • 5. Henricus, gedoopt op 18 januari 1739 te Nuth (getuige(n): Petrus Peters, Catharina Peters), overleden op 11 mei 1763 te Hellebroek-Nuth op 24-jarige leeftijd, begraven op 14 mei 1763 te Nuth.
 • 6. Maria Catharina, gedoopt op 28 juni 1744 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Alexander Eijnmael, Maria Crins), vermeld in schatboek onder nr. 33; was toen dienstmaagd te Schinnen.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 8 oktober 1775 te Amstenrade met Petrus JONGEN, 28 jaar oud, gedoopt op 14 februari 1747 te Amstenrade, zoon van Fredericus JONGEN en Gertrudis BECKERS.

Los eindje

Waarschijnlijk zijn de volgende Peters uit Nuth niet verwant aan bovenstaande familie.

Leonardus PETERS, overleden op 5 oktober 1708 te Hellebroek-Nuth. Ondertrouwd op 13 februari 1661 te Beek, jonkman van Schinnen, jongd. van Nuth met Maria COENEN, overleden op 7 november 1708 te Hellebroek-Nuth. Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna, geboren ca. 1665, overleden op 11 december 1749 te Nuth, 100 jaar volgens de pastoor, terwijl haar jongste zoon net 40 is! m.i. is een leeftijd van ca. 85 jaar waarschijnlijker.

Gehuwd voor 1686 met Joannes SLANGEN, geboren ca. 1660, overleden op 20 oktober 1702 te Nuth, zoon van Petrus SLANGEN en Christina ROEX.
Gehuwd voor de kerk (2) op 1 februari 1707 te Nuth met Thomas BRULS, geboren ca. 1680, overleden op 29 juni 1749 te Nuth, ex pago de Nuth., zoon van Wilhelmus BRULS en Catharina MUIJLKENS.
Op 15 januari 1707 werd een huwelijkscontract opgesteld tussen Thomas Bruls, jonkman, en Enken Peters, weduwe van Jan Slangen, in aanwezigheid van haar vader Lenert Peters, haar zwager Jan Limpens en haar oom Paulus Goossens.
Lenart Peters gaf anderhalve morgen, gelegen op de Sittarderweg, grenzend aan Mevis Caspers en de erfgenamen Servaes Canisius.
Hiervan zou een morgen het eigendom van Thomas Bruls worden, maar de halve morgen zou na het overlijden van Lenart Peters in de erfenis terugkeren.
Indien het huwelijk kinderloos zou blijven mocht Thomas mee delen in de erfenis van Lenert Peters samen met de andere kinderen en de helft van de goederen te Hellebroek.
Na de dood van Thomas zouden deze goederen teruggaan naar de erfgenamen van Lenert Peters.
Als er wel kinderen zouden zijn, mochten deze kinderen mee delen met de kinderen uit het eerste huwelijk van de bruid. En mocht dan de bruidegom als langstlevende overblijven dan mocht hij de goederen tot Nuth hebben.
De goederen in Hellebroek mocht hij hebben, op voorwaarde dat hij geen hout zou kappen anders dan voor herstelwerkzaamheden.
Er werd nog vermeld dat hij eiken en essen en andere bomen te Hellebroek hiervoor mocht gebruiken.
Bruid en bruidegom beloofden het huwelijk naar de regels van de kerk na te leven en Thomas beloofde zijn echtgenote bij te staan en de kinderen te helpen en groot te brengen.
De akte, opgesteld door secretaris Canisius, werd op 19 januari 1707 gerealiseerd voor de schepenbank Nuth [7]

 • 2. Maria, gedoopt op 25 november 1677 te Nuth (getuige(n): Matthias ...ens, Catharina Cuijpers), overleden op 1 maart 1732 te Hellebroek-Nuth op 54-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 30 juni 1700 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers) met Joannes LIJMPENS, 28 jaar oud, gedoopt op 1 oktober 1671 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermans namens Severinus Lijmpens, Gertrudis Lijmpens, e.v. Henricus Vroomen), overleden op 17 mei 1724 te Hellebroek-Nuth op 52-jarige leeftijd, vermeld als echtgenoot van Maria Slangen!, zoon van Gabriel LIJMPENS en Joanna CARIS.


I.1 Joannes PETERS, overleden op 13 december 1717 te Helle-Nuth, broer van Helena Peters, gehuwd met Leonardus Rutzervelt uit Schinnen?
Gehuwd met Gertrudis ACKERMANS, overleden op 1 oktober 1747 te Helle-Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 17 februari 1695 te Nuth (getuige(n): Gerardus Ackermans, Elisabeth Jaspers, e.v. Joannes Ubachs), overleden op 19 april 1765 te Helle-Nuth op 70-jarige leeftijd, begraven op 21 april 1765 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 8 februari 1728 te Nuth (getuige(n): Matthias Peters, Jacobus Ramaeckers) met Matthias FRISSEN, 32 jaar oud, gedoopt op 12 mei 1695 te Nuth (getuige(n): Theobaldus Celis, Maria Stijfs namens Catharina Frissen), overleden op 9 november 1765 te Helle-Nuth op 70-jarige leeftijd, begraven op 11 november 1765 te Nuth, zoon van Petrus FRISSEN en Margaretha CELISSEN.

 • 2. Mattheus (zie II.1).
 • 3. Ida, gedoopt op 8 april 1701 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Leonardus Ritzerveldt, Cornelia Aerts), overleden op 4 maart 1774 te Helle-Nuth op 72-jarige leeftijd, weduwe Adam Eijssen, begraven op 6 maart 1774 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 18 april 1735 te Hoensbroek met Adam EUSSCHEN, overleden op 6 december 1762 te Hoensbroek, begraven op 8 december 1762 te Hoensbroek.

 • 4. Gertrudis, gedoopt op 26 oktober 1706 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Wetzels, Mechtild Paumbroeck namens Ida Welden, weduwe Arnoldus Timmers), overleden op 14 augustus 1778 te Helle-Nuth op 71-jarige leeftijd, begraven op 16 augustus 1778 te Nuth.

Op 16 april 1766 legde de ongehuwde Gertruijd Peters haar testament vast.
Aan haar neef Joannes Petrus Frissen, zoon van haar zwager Mathijs Frissen, liet zij haar nieuwe kamer na, aangebouwd aan het huis te Helle onder Nuth.
Verder kreeg deze neef 83 kleine roeden weiland te Helle, grenzend aan Ida Peters, Jan van Loo en Jan Hermens, zoals door haar gekocht van Hendrick Roebroeck.
Ook schonk zij hem nog 113 kleine roeden weiland nabij de Brand, genaamd de Latteweijde, grenzend aan de weduwe Laurens Cremers, Matthevis Bemelmans en de Beek.
Verder kreeg hij nog 90 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Geurt Snackers, Joannes Petrus Frissen zelf en Joseph Meijs.
Aan Joannes Peters, kind van wijlen haar broer Matthijs Peters uit diens tweede huwelijk met Mechtild Silverentans, schonk zij 48 kleine roeden akkerland "op de mergelcoul", grenzend aan de erfgenamen Corst Roebroeck, Hendrick Robroek en het kerkeland.
Haar overige goederen zouden voor de helft naar de kinderen van haar broer Matthijs uit diens eerste huwelijk met Joanna Meijs gaan, en voor de helft naar de kinderen van haar zus Ida Peters uit haar huwelijk met Adam Eijssen.
Echter, voor dochter Ida Eijssen werd 72,5 kleine roeden land in het Putterveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Jacobus Ramaekers, Joannes Petrus Habets en Ida Peters, gereserveerd welk erfdeel in mindering op haar erfdeel gebracht zou worden.[8]

II.1 Mattheus PETERS, gedoopt op 11 maart 1698 te Nuth (getuige(n): Antonius Ackermans (uit Schimmert), Helena NN), overleden voor 1 september 1753, zoon van Joannes PETERS (zie I.1) en Gertrudis ACKERMANS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 37-jarige leeftijd op 31 mei 1735 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs, Wilhelmus Hautvast) met Joanna MEIJS, 33 jaar oud, gedoopt op 7 september 1701 te Nuth (getuige(n): Godefridus Meijs, Maria Hermens), overleden op 8 april 1748 te Horen-Nuth op 46-jarige leeftijd, dochter van Joannes MEIJS, timmerman, en Mechtildis HERMANS.
Ondertrouwd (2) op 1 februari 1749 te Klimmen, bruid geboren te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 51-jarige leeftijd op 14 april 1749 te Sittard (getuige(n): Arnoldus Silverentandt, Joannes Peters), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Predikheren met Anna Mechtild SILVERENTANDT, 25 jaar oud, gedoopt op 11 mei 1723 te Klimmen, overleden op 19 januari 1809 te Voerendaal op 85-jarige leeftijd, dochter van Mathias SILVERENTANDT en Agnes RIETRAEDT.
{Zij is later ondertrouwd op 1 september 1753 te Klimmen, bruidegom geboren en wonend te Nuth, bruid weduwe wonend te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 22 september 1753 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Joannes Wilhelmus Limpens) met Joannes MEIJS.
Zij is later ondertrouwd op 7 februari 1761 te Klimmen (getuige(n): Johannes Kamps, Franciscus Bour), jongeman van Voerendaal, weduwe van Johannes Meis geboortig van Klimmen en wonend te Voerendaal, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 22 februari 1761 te Klimmen met Henricus DRITTI, overleden op 5 mei 1785 te Voerendaal.}
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Gertrudis, gedoopt op 12 december 1735 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs (grootvader), Gertrudis Peters).
 • 2. Maria Mechtildis, gedoopt op 4 oktober 1738 te Nuth (getuige(n): Matthias Peters, Gertrudis Peters), overleden op 20 juni 1787 te Geulle op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 5 september 1762 te Geulle. Thomas Janssen olim Houbiers met Thomas JANSSEN, 35 jaar oud, gedoopt op 22 december 1726 te Geulle, overleden op 10 december 1787 te Geulle op 60-jarige leeftijd, zoon van Thomas JANSSEN en Petronella THIJSSEN.

 • 3. Joannes Andreas, gedoopt op 1 december 1742 te Nuth (getuige(n): Matthias Frissen, Elisabeth Cruijts).
 • 4. Maria, gedoopt op 13 september 1745 te Nuth (getuige(n): NN Raven, Maria Peters (tante)).
 • 5. Joannes Nicolaus, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 21 januari 1748 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Bisschops, Ida Peters).

Uit het tweede huwelijk:

 • 6. Joannes, geboren ca. 1750 te Aken, overleden op 29 december 1822 te Hulsberg, 72 jaar

Op 12 september 1778 verkocht de ongehuwde Joannes Peters, zoon van wijlen Matthijs Peters en Mechtild Silverentant, aan Joannes Petrus Frissen, gehuwd met Anna Habets, 48 kleine roeden akkerland "op de mergelkoul" onder Nuth gelegen, grenzend aan Geurt Hermens, erfgenamen Michiel Roebroeck en het Kerkeland, voor 50 stuivers per kleine roede.
Dit land had hij geërfd van zijn tante Gertruid Peters.[9]
Op 10 september 1794 verklaarde Joannes Peters, weduwnaar Anna Maria Sporcken, thans gehuwd met Anna Catharina Liedekercken, wonend te Hulsberg, dat hij het aandeel van de nalatenschap van Joannes Sijben en Maria Crijns, toegevallen aan zijn dochter Joanna Maria Peters, uit zijn eerste huwelijk, voor 220 gulden en zeventien stuivers verkocht had aan Leonard Onnouw, gehuwd met Joanna Brouns.[10].
Ondertrouwd (1) op 19 september 1778 te Klimmen. Johannes Pieters jongeman geboren te Aken en wonend te Kunrade onder Voerendaal met Maria Sporcken jongedochter geboren te Arensgenhout en wonend op het Huysken onder Klimmen, gehuwd op 4 oktober 1778 te Klimmen, met losbrief naar Heerlen met de 29-jarige Maria SPORCKEN, gedoopt op 24 maart 1749 te Hulsberg, overleden op 15 juli 1792 te Hulsberg op 43-jarige leeftijd, dochter van Martinus SPORCK en Maria ONNOUW.
Ondertrouwd (2) op 6 oktober 1792 te Klimmen, weduwnaar van Anna Maria Sporcken, geboren te Aken en wonend te Arensgenhout, jongedochter geboren te Aalbeek en wonend op de Brand onder Nuth, gehuwd op 20 oktober 1792 te Klimmen, losbrief, gehuwd voor de kerk op 21 oktober 1792 te Hulsberg met Anna Catharina LIEDEKERKEN, 34 jaar oud, gedoopt op 5 januari 1758 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Liedekerken, Anna Catharina Paumen), overleden op 2 oktober 1827 te Itteren op 69-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus LIEDEKERKEN en Catharina JONGEN.

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7082, 166r
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 3v
 3. HCL-01.075 LvO 1755, 66r
 4. HCL-01.075 LvO 1755, 104v
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 95v
 6. HCL-01.075 LvO 1756, 100v
 7. HCL-01.075 LvO 1756, 207v
 8. HCL-01.075 LvO 1760, 57v
 9. HCL-01.075 LvO 1761, 146v
 10. HCL-01.075 LvO 1764, 408


Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 13 februari 2024
Harry Luijten, los eindje op 26 maart 2024