Meulenberg

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE MEULENBERGH

Generatie I


I.1 Lambertus MEULENBERGH, overleden op 10 februari 1727 te Tervoorst-Nuth, mogelijk zoon van Renerus en Maria Heilgebours uit Merkelbeek
Op 22 mei 1692 sloten Jan Meijs en zijn zwager Lemmen Meulenbergh, nadat hun (schoon)moeder Catharina Erckens, weduwe Jan Meijs, toestemming verleend had, een lening af met Gerardus Cappoens. Zij leenden 200 gulden tegen 6,25% en stelden tot onderpand:
a) huis en hof te Tervoorst onder Nuth, een halve bunder groot, grenzend aan Hermen Odekercken en de weduwe Caspar Maes;
b) een halve bunder weide en akkerland onder Tervoorst, grenzend aan Vaes Spickers en Peter Coumans;
c) een halve bunder weide en akkerland, grenzend aan de Bergerhof, Jan Schorens en de erfgenamen Nuchelmans;
d) anderhalve morgen land, grenzend aan de erfgenamen Peter Pluegneckers.
De lening werd op 12 november 1698 afgelost.[1]
Op 15 december 1703 verkocht Lemmen Meulenberg, gehuwd met Grietien Meijs, aan Jan Meijs, gehuwd met Metgen Hermens, ca. een halve bunder akkerland op de Brand onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof, de straat, Willem Hautvast en Dirck Drummen, voor 130 gulden. Hiervan zou de koper 100 gulden betalen voor het gestichte jaargetijde van Jan Snijders en diens echtgenote. De overige 30 gulden gingen naar de verkoper.[2]
Op 16 oktober 1711 leende Lemmen Meulenbergh, gehuwd met Margriet Meijs, 100 gulden tegen 6,25% Michiel Diederen, pastoor van Schinnen. Hij borgde daartoe met 115 kleine roeden akkerland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Houb Lahaie en de Bergerhof; voorts nog een morgen weiland achter de Kurfsweide te Hunnecum, grenzend aan Jan Meulenbergh, Crijn Meijs en Marten Cobben.[3]
Gehuwd met Margaretha MEIJS, gedoopt op 17 april 1652 te Nuth (getuige(n): Paulus Meijs, Barbara Nuchelmans, e.v. Peter Osman), geen voornaam gegeven! Overleden op 11 april 1735 te Tervoorst-Nuth op 82-jarige leeftijd, dochter van Joannes MEIJS en Catharina ERCKENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie II.1).
 • 2. Renerus, gedoopt op 18 april 1684 te Nuth (getuige(n): Hermanus Odekercken, Maria Bouts).
 • 3. Petrus, gedoopt op 23 april 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Joannes Meijs, Anna Cordeweeners namens Maria Meens).

Op 7 mei 1738 verkocht Peter Meulenbergh, gehuwd met Maria Rameckers, aan zijn broer Reinerus Meulenbergh, gehuwd met Elisabeth Drummen, 50 kleine roeden weiland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Reijner Meulenbergh,de weduwe Matthijs Roox, de straat en het veld; en voorts 15 1/2 kleine roeden moestuin, grenzend aan prins de Ligne, de weduwe Matthijs Roox en Adam Eckermans. Iedere kleine roede kostte twee gulden.[4]
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 16 oktober 1718 te Beek. Petrus Meulen van Nuth, wonend te Beek, Catharina Odekercken van Beek met Catharina ODEKERCKEN, overleden op 11 september 1724 te Beek.
Ondertrouwd (2) op 15 september 1725 te Beek, weduwnaar en jongedochter van Beek, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 30 september 1725 te Beek met Maria CUSTERS, overleden op 4 juni 1729 te Beek.
Ondertrouwd (3) op 28 januari 1730 te Beek, weduwnaar Maria Custers, weduwe Mathijs Leenderts, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 12 februari 1730 te Beek met Maria RAMAEKERS.

 • 4. Renerus (zie II.2).
 • 5. Lambertus MUELEBERGH, gedoopt op 31 januari 1694 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Meijs, Gertrudis Cordeweners).Generatie II


II.1 Joannes MEULENBERGH, gedoopt op 5 september 1681 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs namens Arnoldus Erkens, Maria Jans), moeder: Catharina Meijs, overleden op 7 oktober 1746 te Merkelbeek op 65-jarige leeftijd, zoon van Lambertus MEULENBERGH (zie I.1) en Margaretha MEIJS.
Op 4 januari 1707 verkocht de ongehuwde Hendrick Cobben aan Jan Meulebergh, gehuwd met Trijnken Maes, een perceel akkerland "in het oppemer velt aen de oppemer haege" onder Wijnandsrade, oostwaarts Leonaerd Frissen, westwaarts Hendrick Cobben, hoofdzijden Jan Cobben de jonge en de weg van het St.-Stevenshuiske naar Aalbeek. Iedere kleine roede kostte drie schillingen.[5]
22 maart 1707: De drie zwagers Jan Meulenberg, gehuwd met Catharina Maes, Dirck Drummen, gehuwd met Helena Maes, en de nog ongehuwde Peter Maes leenden geld van Gerardus Cappouns, kanunnik van de OLV-kerk te Maastricht. Jan Meulenberg leende 170 gulden, Dirck Drummen 60 gulden en Peter Maes 120 gulden tegen een rente van 5%. Jan Meulenberg stelde tot borg een halve bunder weide te Nuth, grenzend aan de weduwe Jan Waltmans, Dirck Drummen en de dorpstraat; Dirck Drummen borgde met zijn huis met weide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jacob Rameckers en Jan Meulenberg, de straat en het erf van Lins Cobben, groot een halve morgen; verder borgde Dirck Drummen met een halve morgen land onder Nuth, grenzend aan Dirck Bemelmans, de Ludderweg en Hermen Odekercken. Peter Maes stelde tot borg zijn huis met weide, gelegen te Hunnecum-Nuth en grenzend aan Dirck Engelen, Jacob Rameckers, Marten Cobben en de dorpstraat, groot een morgen; verder borgde Peter Maes nog met een halve morgen land onder Nuth, grenzend aan Dirck Bemelmans, Adam Eeckermans, Hermen Odekercken en de Ludderweg.
Lemmen Meulenberg, vader van Jan Meulenberg, gaf extra garantie door zich eveneens borg te stellen.[6]
Op 6 april 1740 verkocht Jan Meulenbergh, gehuwd met Maria N., bijgestaan door zoon Geurt, mede voor zoon c.q. broer Joannes, ter delging van enige schulden, aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meis, 200 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Leonaert Keulen, Jacob Raemeckers en Matthijs Frissen, voor 35 stuivers per kleine roede.[7]
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 18 juli 1703 te Nuth (getuige(n): Petrus Meulenbergh, Petrus Maes) met Catharina MAES, 34 jaar oud, gedoopt op 23 april 1669 te Nuth (getuige(n): Eustachius Tessers), overleden op 31 januari 1722 te Merkelbeek op 52-jarige leeftijd, dochter van Godefridus MAES en Ida GRUELS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 14 oktober 1724 te Merkelbeek met Maria VREULS, overleden op 10 januari 1757 te Merkelbeek.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Lambertus, gedoopt op 9 mei 1705 te Nuth (getuige(n): Petrus Maes, Maria Bouts).
 • 2. Godefridus (zie III.1).
 • 3. Catharina, gedoopt op 30 maart 1709 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cobben namens Theodorus Drummen, Anna Maes (van Tervoorst)).
 • 4. Joannes, gedoopt op 17 juli 1713 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Meijs, Helena Crijns namens Gertrudis Maes), overleden op 5 maart 1779 te Hulsberg op 65-jarige leeftijd.

Op 22 april 1751 verkocht Joannes Smiets, met volmacht van zijn zwager Joannes Meulenbergh "sijn gesichte onmachtigh sijnde" en bijgestaan door diens echtgenote Agnes Habets, om verdere processen te vermijden en tot aflossing van schulden, aan diens oom Reijnier Meulenbergh het erfdeel van Joannes Meulenbergh onder Nuth gelegen. Diens oom nam een schuld van 100 gulden over, staande op dit erfdeel en betaalde verder nog 132 gulden.[8]
Ondertrouwd op 1 november 1749 te Klimmen, jongeman van Tervoorst onder Nuth, jongedochter van Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 16 november 1749 te Klimmen met Agnes HABETS, 27 jaar oud, gedoopt op 16 mei 1722 te Hulsberg, dochter van Martinus HABETS en Aleidis GIJSEN.

II.2 Renerus MEULENBERGH, gedoopt op 11 maart 1690 te Nuth (getuige(n): Hermanus Corduweners, Anna Corduweners, e.v. Hermanus Odekercken), overleden op 21 maart 1758 te Tervoorst-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Lambertus MEULENBERGH (zie I.1) en Margaretha MEIJS.
Op 7 mei 1738 verkocht Peter Meulenbergh, gehuwd met Maria Rameckers, aan zijn broer Reinerus Meulenbergh, gehuwd met Elisabeth Drummen, 50 kleine roeden weiland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Reijner Meulenbergh,de weduwe Matthijs Roox, de straat en het veld; en voorts 15,5 kleine roede moestuin, grenzend aan prins de Ligne, de weduwe Matthijs Roox en Adam Eckermans. Iedere kleine roede kostte twee gulden.[9]
Op 22 april 1751 verkocht Joannes Smiets, handelend namens zijn zwager Joannes Meulenbergh, diens erfdeel onder Nuth gelegen aan diens oom Reiner Meulenbergh. Reiner betaalde 132 gulden en nam tevens een schuld van 100 gulden over.[10]
Op 2 augustus 1751 verkocht Geurt Meulenbergh, gehuwd met Maria Franck, aan zijn oom Reinerus Meulenbergh zijn vaderlijk erfdeel in huis, weide en akkerland te Tervoorst onder Nuth, inclusief de lasten, te weten 100 gulden aan heer Capoens, 50 gulden aan Adam Eckermans en 25 gulden aan de erfgenamen Loijens, voor 64 gulden.[11]
Op 17 april 1752 verkocht Reijner Meulenbergh, weduwnaar van Elisabeth Drummen, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, 46 3/4 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan de koper, erfgenamen Nelis Cremers en de Wijenweg, voor 32 stuivers per kleine roede.[12]
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 14 februari 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijckers, Petrus Meulenbergh), bruidegom uit Tervoorst, bruid uit Helle met Elisabeth DRUMMEN, 34 jaar oud, gedoopt op 20 november 1675 te Nuth (getuige(n): Thomas Peters, Elisabetha Tummers), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 6 november 1747 te Tervoorst-Nuth op 71-jarige leeftijd, dochter van Theodorus DRUMMEN en Maria MEIJS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 16 mei 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Daemen namens Petrus Meulenberg, Gertrud Drummen), overleden op 24 november 1797 te Tervoorst-Nuth op 87-jarige leeftijd.

Op 25 februari 1771 verklaarde Catharina Meulenbergh, weduwe Jacobus Hautvast, dat via erfenis van haar vader Reinerus Meulenberg zij nu een schuld had van 100 gulden, vanwege een lening, op 17 oktober 1741 door Willem Schutjens aan haar vader verstrekt. Zij liet deze lening nu vastleggen en stelde tot onderpand 52 kleine roeden van de "heitserweijde" met het derde deel van 49 kleine roeden moestuin, grenzend aan Henderick Jongen en Catharina Meulenbergh; voorts 43, 5 kleine roede akkerland "in de hoeck neffens het meulenlandt", grenzend aan Vaes Spijckers.[13]
Gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 24 augustus 1758 te Nuth met Jacobus HAUTVAST, 53 jaar oud, gedoopt op 17 juli 1705 te Nuth (getuige(n): Wilh. Schepers namens Jacobus Hautvast, Catharina Gras), overleden 1758/1771, zoon van Coenradus HAUTVAST en Joanna HERMANS.

 • 2. Joannes (zie III.2).
 • 3. Theodorus, gedoopt op 15 januari 1715 te Nuth (getuige(n): Lambertus Meulenbergh (grootvader), Anna Maes namens Margaretha Francken).
 • 4. Theodorus (zie III.3).


Generatie III


III.1 Godefridus MEULENBERGH, gedoopt op 17 januari 1707 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Ortmans, Helena, dochter van Christianus Crijns), overleden op 28 februari 1785 te Nierhoven-Nuth op 78-jarige leeftijd, zoon van Joannes MEULENBERGH (zie II.1) en Catharina MAES.
Op 2 maart 1739 bevestigde Joannes Horsmans, gehuwd met Maria Ackermans, dat hij in juli 1732 aan Frederick Dirix, gehuwd met Maria Lijnovranc, 32 kleine roeden akkerland "op het wenarsken" te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Claes Frijns en juffrouw Canisius, voor 32 gulden verkocht had.
Geurt Meulenbergh, thans gehuwd met Maria Lijnovranc, weduwe Dirix, verkocht nu het perceel voor twee schillingen of een gulden per kleine roede aan Mevis Crans, gehuwd met Gertruijdt Eggen.[14]
Op 11 maart 1740 verkocht Peter Maes, gehuwd met Hela Crijns, aan Goris Gorissen, gehuwd met Elisabeth Crijns, een huis met 50 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, verkregen bij een openbare verkoop, en 50 kleine roeden weiland daarnaast gelegen, verkregen bij naasting, grenzend aan Jacob Raemeckers, Lins Cobben en de straat, voor 273 gulden.
Vervolgens werd dit geheel op 17 mei 1740 genaast door Geurt Meulenbergh voor 281 gulden en vijf stuivers.[15]
Op 28 februari 1741 verkocht Geurt Meulenbergh, gehuwd met Maria Frank, aan Jacob Rameckers, gehuwd met Maria Crijns, een huis met 50 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Lins Cobben, Joannes Cobben en de straat, voor 220 gulden. Het geheel was belast met een half vat rogge aan de kerk van Nuth.[16]
Op 17 oktober 1749 verkocht Geurt Meulenbergh, gehuwd met Maria Vranck, aan Servaes Bemelmans, ongehuwd, 60 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Wijnand Habets, erfgenamen Joannes Goessens en de Karrestraat, voor 25 stuivers per kleine roede.
Dit land had hij via ruil op 6 juni 1749 verkregen van Reiner Meulenbergh.[17]
Op 2 augustus 1751 verkocht Geurt Meulenbergh, gehuwd met Maria Franck, aan zijn oom Reinerus Meulenbergh zijn vaderlijk erfdeel in huis, weide en akkerland te Tervoorst onder Nuth, inclusief de lasten, te weten 100 gulden aan heer Capoens, 50 gulden aan Adam Eckermans en 25 gulden aan de erfgenamen Loijens, voor 64 gulden.[18]
Gehuwd voor de kerk (1) 1735/1739, voor 2 maart 1739 met Maria FRANCK, gedoopt op 31 oktober 1697 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Onnaw, Elisabeth Schillings), overleden op 31 januari 1777 te Nierhoven-Nuth op 79-jarige leeftijd. Maria Vrancken, begraven op 1 februari 1777 te Nuth, dochter van Nicolaus Lino VRANCK en Judith MEIJS.
Op 13 december 1747 verklaarde Maria Franc, in tweede huwelijk met Geurt Meulenbergh, bijgestaan door zoon Arnold Dirx en broer Peter Franc als voogd van Maria Dirx, dat zij de helft van een huis met weide en moestuin, zoals door Peter Franc eertijds aan Matthias Brants was verkocht, wilde naasten. Zij leende daartoe 250 gulden tegen 5% van juffrouw Canisius en stelde tot onderpand:
a) huis met moestuin en weide, inclusief het nog te kopen deel, gelegen te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Mathias Meex, Christiaen Frijns, de straat en de Molengoederen, groot 130 kleine roeden;
b) 65 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Ercken Hermens, Joannes Horsmans en de Wijenweg;
c) een morgen akkerland "in de clopersdael" onder Nuth, grenzend aan Christiaen Frins, Joannes Horsmans en hof Leeuw.
Deze lening werd op 1 mei 1779 afgelost.[19]
Op 2 juli 1762 leende Maria Vranck, bijgestaan door haar man Geurt Meulenbergh, 50 gulden tegen 5% van de Proviseurs der Armen van Nuth. Zij borgde daartoe met een halve morgen akkerland en 18 kleine roeden moestuin "in de hool coul", grenzend aan Simon Meex, Peter Houben en de Wijenweg, eertijds aan haar geschonken door haar ouders; en verder nog 69 kleine roeden akkerland aldaar, grenzend aan Claes Frijns, de weduwe Gerard Janssen en de wijenweg, waarvan haar broer Peter Vranck het vruchtgebruik had.
De lening werd op 3 april 1784 door haar zoon Arnold Dircx afgelost.[20]
Gehuwd voor de kerk (2) op 71-jarige leeftijd op 10 februari 1778 te Nuth (getuige(n): Elisabetha Bouts, Paulus NN) met Catharina BOUTS, 33 jaar oud, gedoopt op 2 mei 1744 te Nuth (getuige(n): Matthias Bouts, Anna Linden namens Catharina Bouts), overleden op 30 maart 1831 te Nuth op 86-jarige leeftijd, dochter van Hubertus BOUTS en Elisabeth BIJSCHOFFS.
Begin zomer 1769 werd Joannes Curfs, gehuwd met Elisabeth Maes, aangeklaagd, omdat hij "soo godtvergeeten is geweest adulterium te bedrijven aen ende met met seeckeren Catharina Bouts, uijt welckers wercken deselve een kindt gebaert heeft", aldus de officier op 23 augustus 1769.
Lambert Ackermans, 35 a 36 jaar oud, verklaarde op 21 juni 1769 dat hij knecht was bij de heer Habets te Grijzegrubben, waar voornoemde Joannes Curfs eveneens als knecht en genoemde Catharina Bouts als dienstmaagd werkzaam was.
Hij had op zeker moment gemerkt dat Catharina zwanger was en tegen afgelopen Pasen aan haar gevraagd wie de vader was. Zij had toen tegen hem gezegd dat Joannes Curfs de vader was.
Op de vraag van de officier of hem iets bijzonders was opgevallen zei Ackermans dat hij had bespeurd "meerdere gemeijnschap oft familiariteijt onder hun beijde als aen hem Joannes Curfs was toestaende en betaemde".
Catharina Sijstermans, circa 40 jaar oud en gehuwd met Paulus Hautvast, vertelde dat zij op verzoek van Elisabeth Bisschop, gehuwd met Houb Bouts, haar dochter Catharina Bouts had bijgestaan bij de geboorte van haar kind.
De vroedvrouw Catharina Weusten had toen aan Catharina Bouts gevraagd wie de vader was waarop het antwoord luidde: Hans Curfs.
Maria Catharina Laheij, circa 40 jaar en gehuwd met Joannes Hautvast, had eveneens geholpen bij de geboorte en zij gaf dezelfde verklaring af als Catharina Sijstermans.
Op 21 september 1769 werd het vonnis uitgesproken: Joannes Curfs werd veroordeeld tot een "amende" van 228 gulden en tien stuivers waarvan honderd gulden voor de eerstkomende dinsdag en de rest na uiterlijk zes weken aan de officier overhandigd diende te worden. [21]
Uit het tweede huwelijk:

 • 1. Hubertus, geboren op 26 december 1779 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 27 december 1779 te Nuth (getuige(n): Hubertus Bouts (Nuth), Catharina Meulenbergh (Nuth)).


III.2 Joannes MEULENBERGH, gedoopt op 14 februari 1713 te Nuth (getuige(n): Lambertus Meulenbergh (grootvader) namens Jacobus Meijs, Ida Tessers), overleden op 10 december 1770 te Tervoorst-Nuth op 57-jarige leeftijd, begraven op 12 december 1770 te Nuth, zoon van Renerus MEULENBERGH (zie II.2) en Elisabeth DRUMMEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 17 november 1743 te Nuth (getuige(n): Paulus en Severinus Lönissen) met Anna Maria LÖNIS, 22 jaar oud, gedoopt op 10 januari 1721 te Nuth (getuige(n): Paulus Meijs namens Joannes Loinis (oom), Maria Loinis namens Ida Limpens e.v. Petrus Horstmans), overleden op 9 januari 1757 te Nuth op 35-jarige leeftijd, dochter van Paulus LEUNIS en Agnes BOESTEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 26 augustus 1758 te Nuth met Joanna RIETRAEDT, 50 jaar oud, gedoopt op 20 september 1707 te Klimmen, overleden op 24 maart 1777 te Tervoorst-Nuth op 69-jarige leeftijd, begraven op 26 maart 1777 te Nuth, dochter van Wernerus RIETRAEDT en Maria FRISSEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Reinerus, gedoopt op 4 maart 1745 te Nuth (getuige(n): Reinerus Meulenbergh, Agnes Boesten).
 • 2. Paulus, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 6 december 1746 te Nuth (getuige(n): Paulus Leunissen, Elisabeth Drimmen).
 • 3. Elisabeth, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 1 mei 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Reinerus Meulenbergh (grootvader), Agnes Boesten), overleden op 8 juni 1830 te Grijzegrubben-Nuth op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 2 oktober 1772 te Nuth met Petrus Arnoldus MOONEN, 29 jaar oud, gedoopt op 4 augustus 1743 te Oirsbeek (getuige(n): Jacobus van de Vivre namens Hendrick Douven, Joanna Kremers), overleden op 24 april 1809 te Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Petrus MOONEN en Petronilla DOUVEN.

III.3 Theodorus MEULENBERGH, gedoopt op 11 april 1717 te Nuth (getuige(n): Wil. Scheepers namens Reinerus Crijns, Judith Frissen), zoon van Renerus MEULENBERGH (zie II.2) en Elisabeth DRUMMEN.
Op 17 april 1759 verkochten de zwagers Dirck Meulenbergh, gehuwd met Maria Frissen, en Hendrick Ackermans, gehuwd met Elisabeth Frissen, aan Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sijstermans, 24 kleine roeden moestuin "op den houwenast" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Paulus Meijs en Joannes Meijs. Iedere kleine roede kostte 46 stuivers.[22]
Op 13 juni 1794 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Theodorus Meulenbergh, gehuwd met Maria Frissen, 77 kleine roeden huis met moestuin en huisweide te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Wilhelmus Coumans, kinderen Joannes Spijckers, de heer van Nuth en de Voorsterstraat, voor 585 gulden.[23]
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 9 mei 1743 te Nuth (getuige(n): Paulus Hautvast, Joannes Spijckers) met Maria FRISSEN, 29 jaar oud, gedoopt op 28 januari 1714 te Nuth (getuige(n): Hubertus Frissen (oom), Catharina Muilkens, weduwe Wilhelmus Bruils), overleden op 14 mei 1797 te Tervoorst-Nuth op 83-jarige leeftijd, dochter van Joannes FRISSEN en Joanna CORFFS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Reinerus, gedoopt op 3 september 1743 te Nuth (getuige(n): Reinerus Meulenbergh, Joanna Cörffs).

Gehuwd op 65-jarige leeftijd op 20 september 1808 te Nuth met Catharina Elisabetha PAES, 50 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 31 maart 1758 te Nuth (getuige(n): Joannes Wanten namens Martinus Tulleneers, Catharina Grootjans), gecremeerd op 20 februari 1841 te Tervoorst-Nuth op 82-jarige leeftijd, dochter van Jacobus PAES en Maria TOLLENAERS.

 • 2. Joannes (zie IV.1).
 • 3. Elisabeth, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 29 februari 1748 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben namens Leonardus Cörffs, Elisabeth Frissen).
 • 4. Joanna Maria, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 1 juli 1750 te Nuth (getuige(n): Joannes Meulenbergh (oom), Maria Keurffs).
 • 5. Leonardus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 14 februari 1752 te Nuth (getuige(n): Joannes Frissen namens Joannes Cörffs, Maria Ham).
 • 6. Joanna Maria, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 14 februari 1752 te Nuth (getuige(n): Joannes Cörffs, Joanna Limpens).
 • 7. Catharina, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 12 november 1754 te Nuth (getuige(n): Paulus Hautvast, Catharina Meulenbergh).

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 26 november 1789 te Nuth met Josephus MEERTENS, geboren ca. 1760 te Oirsbeek, overleden op 22 juni 1817 te Nuth.

Generatie IV


IV.1 Joannes MEULENBERGH, gedoopt op 27 november 1745 te Nuth (getuige(n): Joannes Frissen (grootvader), Elisabeth Drimmen (grootmoeder)), zoon van Theodorus MEULENBERGH (zie III.2) en Maria FRISSEN.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 6 februari 1776 te Nuth (getuige(n): Reinerus Meulenbergh, Elisabetha Tolleners) met Sophia TOLLENAERS, 32 jaar oud, gedoopt op 18 maart 1743 te Schimmert, dochter van Matthias TOLLENAERS en Maria WELTERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 1 mei 1776 te Nuth (getuige(n): Theodorus Meulenbergh, Maria Tölleners namens Maria Wilders).

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12 februari 1809 te Nuth met Ulrich DEGENS, 29 jaar oud, gedoopt op 13 februari 1779 te Wijnandsrade, zoon van Wilhelmus DEGENS en Anna Maria BOTTELIERS.

 • 2. Joannes Matthias, geboren op 11 februari 1779 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 11 februari 1779 te Nuth (getuige(n): Martinus Tulleners (Nuth), Maria Frisschen (Nuth)), overleden op 1 oktober 1781 te Tervoorst-Nuth op 2-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 1 oktober 1781 te Nuth.
 • 3. Maria Elisabeth, geboren op 6 juli 1782 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 6 juli 1782 te Nuth (getuige(n): Reinerus Meulenbergh (Nuth), Maria Elisabetha Gorissen (Nuth) namens Elisabetha Tulleners (Beek)).
 • 4. Joanna Maria, geboren op 27 september 1785 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 27 september 1785 te Nuth (getuige(n): Jacobus Paes (Nuth), Maria Frisschen (Nuth) namens Catharina Meulenbergh (Nuth)).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1756, 16r
 2. HCL-01.075 LvO 1756, 180r
 3. HCL-01.075 LvO 1757, 34v
 4. HCL-01.075 LvO 1758, 201r
 5. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 196
 6. HCL-01.075 LvO 1756, 236v
 7. HCL-01.075 LvO 1758, 137v
 8. HCL-01.075 LvO 1759, 103r
 9. HCL-01.075 LvO 1758, 201r
 10. HCL-01.075 LvO 1759, 103r
 11. HCL-01.075 LvO 1759, 104v
 12. HCL-01.075 LvO 1759, 130r
 13. HCL-01.075 LvO 1760, 19v
 14. HCL-01.075 LvO 1758, 113r
 15. HCL-01.075 LvO 1756, 134r
 16. HCL-01.075 LvO 1758, 183r
 17. HCL-01.075 LvO 1759, 39v
 18. HCL-01.075 LvO 1759, 104v
 19. HCL-01.075 LvO 1759, 15r
 20. HCL-01.075 LvO 1760, 79r
 21. HCL-01.075 LvO 1727
 22. HCL-01.075 LvO 1759, 210r
 23. HCL-01.075 LvO 1764, 376


Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 21 juli 2008
Harry Luijten, herziene versie op 9 maart 2024