Widdershoven

Uit Genealogie Limburg Wiki

Widdershoven is een uitgebreide familie of betreft enkele families uit Zuid-Limburg.

Genealogie

Volgens de volkstelling van 1947 waren er 293 personen met deze familienaam in leven, waarvan er maar liefst 267 in Limburg woonden. In 2007 waren er 509 naamdragers in leven.

De eerste naamsvermeldingen zijn te Valkenburg en iets later te Voerendaal, Hoensbroek en Klimmen.

Generatie 1

I. Wilhelmus Widdershoven (Willem) geboren circa 1610, begraven Wijlre 7 augustus 1666, leenman van de graaf van Hoensbroek, trouwde circa 1636 met Barbara Nierbeck, geboren Bingelrade circa 1600, dochter van Merten van Nierbeeck. Ze was eerder weduwe van Gerardus Weustenraet.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Widdershoven volgt IIa.
 2. Theodorus Widdershoven volgt IIb.
 3. Leonardus Widdershoven volgt IIc.
 4. Margaretha Widdershoven (Margriet) gedoopt Voerendaal 8 februari 1640, begraven Klimmen 27 maart 1693, trouwde Klimmen 7 februari 1684 met Joannes Heusschen.

1636: Willem Widdershoven, secretaris van de stadhouder van Valkenburg.

1675: Barbara van Neerbeck, weduwe van Willem Widdershoven, betaalt een halve kan olie aan de kerk van Klimmen voor de hof int Weustenraedt (Hoeve de Rode Poort).

1685: Jan, Dirk en Margariet Widdershoven contra burgemeesters en gemeentenaren van Klimmen: verplichting van 'corweijen' voor hof Wuestenrade onder Klimmen.

Generatie 2

IIa. Joannes Widdershoven (Jan) begraven Klimmen 5 juli 1712, trouwde Klimmen 1 juni 1667 met Sibilla Schoenmeckers.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Barbara Widdershoven gedoopt Klimmen 12 mei 1688, begraven Klimmen 17 september 1688.
 2. Johanna Widdershoven (Anna) gedoopt Klimmen 12 maart 1673, begraven Klimmen 5 juli 1715, trouwde Klimmen 5 mei 1705 met Bartholomeus Speessen (Spiesen).
 3. Joannes Widdershoven gedoopt Klimmen september 1677, begraven Klimmen 6 mei 1689.

IIb. Theodorus Widdershoven (Dirk) gedoopt Voerendaal 17 maart 1638, begraven Klimmen 30 maart 1718, trouwde 1663/1664 met Maria Huntgens, gedoopt Nuth 10 maart 1641, begraven Hoensbroek 5 oktober 1707, dochter van Servatius Huntgens en Maria Hamers.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Wilhelmus Widdershoven gedoopt Hoensbroek 24 november 1664.
 2. Servatius Widdershoven gedoopt Hoensbroek 11 juli 1666, begraven Klimmen 17 december 1729, trouwde Klimmen 1 juni 1702 met Anna Coletta Schoonbroot, gedoopt Klimmen 19 mei 1677, begraven Voerendaal 4 januari 1763, dochter van Antonius Scoenbroedt. Ze hertrouwde met Henricus Ubachs. Hoeve de Rode Poort te Weustenrade-Klimmen is waarschijnlijk gebouwd door zijn grootvader Willem Widdershoven en in 1702 in elk geval in zijn bezit. Aanhebbende ongeveer 120 bunders vrij van tiende.
 3. Joannes Widdershoven gedoopt Hoensbroek 20 augustus 1668.
 4. Maria Widdershoven gedoopt Hoensbroek 16 maart 1670.
 5. Wilhelmus Widdershoven volgt IIIa.
 6. Theodorus Widddershoven volgt IIIb.
 7. Barbara Widdershoven gedoopt Voerendaal 10 mei 1674, trouwde Voerendaal 31 mei 1691 met Arnoldus Heuts.
 8. Judith Widdershoven gedoopt Voerendaal 24 juni 1675.
 9. Michael Widdershoven gedoopt Hoensbroek 20 mei 1680.
 10. Agatha Widdershoven (tweeling) gedoopt Hoensbroek 20 mei 1680.
 11. Matthias Widdershoven gedoopt Hoensbroek 18 november 1682.

IIc. Leonardus Widdershoven (de Oude) geboren circa 1639, begraven Klimmem 14 mei 1715, trouwde met Maria Pelsers.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Widdershoven volgt IIIc.
 2. Barbara Widdershoven gedoopt Klimmen 24 april 1670, begraven Klimmen 5 juni 1746, trouwde Klimmen 28 mei 1697 met Jacobus Offermans, begraven Klimmen 20 mei 1754.
 3. Maria Widdershoven gedoopt Hoensbroek 7 maart 1672.
 4. Catharina Widdershoven gedoopt Klimmen 15 april 1677, begraven Klimmen 23 mei 1677.
 5. Catharina Widdershoven gedoopt Klimmen 13 september 1678.
 6. Margaretha Widdershoven gedoopt Klimmen 1 maart 1681.
 7. Elisabeth Widdershoven gedoopt Klimmen 7 januari 1684, trouwde Voerendaal 1 oktober 1718 met Joannes Boumans.
 8. Maria Barbara Widdershoven gedoopt Klimmen 22 april 1688.
 9. Ida Widdershoven gedoopt Klimmen 12 maart 1691, trouwde Voerendaal 4 juni 1728 met Joannes Ramackers.

Generatie 3

IIIa. Wilhelmus Widdershoven (Willem) gedoopt Hoensbroek 2 juni 1671, overleden Klimmen en begraven Hoensbroek 1 april 1718, trouwde Hoensbroek 16 januari 1704 met Anna Haesen, begraven Hoensbroek 18 oktober 1747, dochter van Wilhelmus Haesen en Catharina Hustin.

Uit dit huwelijk:

 1. Servatius Widdershoven volgt IVa.
 2. Catharina Widdershoven gedoopt Heerlen 1707.
 3. Maria Widdershoven gedoopt Heerlen 5 april 1708.
 4. Theodorus Widdershoven volgt IVb.
 5. Anna Margaretha Widdershoven gedoopt Hoensbroek 24 augustus 1711, jong overleden.
 6. Barbara Widdershoven gedoopt Hoensbroek 27 september 1713.
 7. Wilhelmus Widdershoven gedoopt Hoensbroek 7 december 1715, begraven 25 januari 1716.
 8. Catharina Widdershoven begraven Hoensbroek 3 november 1725.

15 januari 1722: compareerde den eersamen Willem Schleijpen wedewenaar van wijlen Barbara Widdershoven (begraven Wijlre 19 december 1714) geassisteerd met desselfs swaeger Dirck Widdershoven so voor hem als geconstitueerd van desselfs broeder Servaas Widdershoven.

15 juli 1730: Colletta Schoonbroot weduwe van Servaes Widdershoven als universeel erfgename overgedragen aan Servaes, Maria en Theodoor Widdershoven, kinderen van Willem Widdershoven en Anna Haesen, broeder van compts man. Weyde te Weustenrade voor 40 ryxdlrs ontfangen van Hermanus Schiffelers in name van zijne vrs stiefkinderen.

IIIb. Theodorus Widdershoven (Dirck) gedoopt Hoensbroek 10 augustus 1672, begraven Heerlen 4 augustus 1722, trouwde met Catharina Dautzenberg.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Widdershoven gedoopt Simpelveld 25 april 1701, begraven Heerlen 15 april 1713.
 2. Joannes Wilhelmus Widdershoven volgt IVc.
 3. Servatius Widdershoven gedoopt Heerlen 10 augustus 1704, begraven Heerlen 7 mei 1723.
 4. Odilia Widdershoven gedoopt Heerlen 9 juli 1708, begraven Heerlen 13 februari 1770, trouwde Heerlen 26 oktober 1728 met Mathias von Raetzen/Vorage, gedoopt Heerlen 15 november 1696.
 5. Johannes Petrus Widdershoven volgt IVd.

IIIc. Leonardus Widdershoven gedoopt Klimmen 1669, begraven 18 oktober 1720, trouwde Klimmen 30 juni 1696 met Cornelia Goosens.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Widdershoven gedoopt Klimmen 24 maart 1700, begraven Klimmen 8 april 1700.
 2. Agnes Widdershoven gedoopt Klimmen 26 februari 1701, begraven Klimmen 7 maart 1758, trouwde Klimmen 20 september 1733 met Stephanus Scröder (Schroder).
 3. Joannes Widdershoven gedoopt Klimmen 22 juli 1703, begraven Klimmen 4 augustus 1703.
 4. Joannes Widdershoven gedoopt Klimmen 15 februari 1705.
 5. Paulus Widdershoven gedoopt Klimmen 8 oktober 1708, begraven Klimmen 2 september 1709.
 6. Leonardus Widdershoven volgt IVe.
 7. Wilhelmus Widdershoven gedoopt Klimmen 12 september 1713.

2 mei 1711: Lenart Widdershoven, gehuwd met Cornelia Goossens, verklaarde dat hij op 22 april 1709 van Steven Moonen 100 gulden ontvangen had. Daarvoor had hij hem beleend met een morgen akkerland op de Bovendael aan de weg naar Weustenrade.

Generatie 4

IVa. Servatius Widdershoven (Servaas) gedoopt Hoensbroek 31 december 1704, begraven Hoensbroek 18 januari 1764, trouwde 1. Kerkrade 12 februari 1738 met Maria Petronella de Lahaye, gedoopt Kerkrade 17 juli 1708, begraven Hoensbroek 29 april 1743, dochter van Johann Arnlodus de Lahaye en Clara Scheeren en trouwde Laurensberg 31 januari 1750 met Maria Margaretha Gubbels.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Joannes Wilhelmus Widdershoven volgt Va.
 2. Adrinaus Josephus Widderhoven gedoopt Hoensbroek 20 april 1743.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Hermanus Joseph Widdershoven volgt Vb.
 2. Joanna Catharina Widdershoven gedoopt Hoensbroek 26 juni 1752.
 3. Maria Elisabeth Widdershoven gedoopt Hoensbroek 31 maart 1754.
 4. Maria Anna Widdershoven gedoopt Hoensbroek 27 oktober 1755.
 5. Maria Theresia Widdershoven gedoopt Hoensbroek 29 september 1757, begraven Hoensbroek 7 mei 1781.
 6. Maria Elisabeth Widdershoven gedoopt Hoensbroek 5 februari 1759, begraven Hoensbroek 8 februari 1759.
 7. Maria Josepha Widdershoven gedoopt Hoensbroek 23 november 1760, overleden Maastricht 10 maart 1840, trouwde 1 met Lambertus Schoenmakers en trouwde 2 met Joannes Lambertus Houben.

IVb. Theodorus Widdershoven (Theodoor) gedoopt Klimmen 11 januari 1710, begraven Wijlre 19 juli 1766, trouwde met Maria Catharina Quix, gedoopt Klimmen 25 mei 1719.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Machtildis Widdershoven gedoopt Hoensbroek 7 juni 1745, begraven Hulsberg 21 februari 1788, trouwde 1. Voerendaal 27 januari 1771 met Joannes Henricus Huynen (Heunen) en trouwde 2. Hulsberg 6 februari 1785 met Gerardus Stassen.
 2. Jan Wilhelmus Widdershoven volgt Vc.
 3. Servaas Widershoven gedoopt Heerlen 27 juni 1748, overleden Valkenburg 23 augustus 1807, ongehuwd en pastoor te Valkenburg.
 4. Maria Anna Widdershoven gedoopt Heerlen 28 mei 1750.
 5. Maria Catharina Widdershoven geboren circa 1752, overleden Wijlre 22 november 1819, trouwde met Jean Pierre Tack.
 6. Johannes Widdershoven (Jean) volgt Vd.

IVc. Joannes Wilhelmus Widdershoven gedoopt Simpelveld 26 november 1702, overleden Heerlen 28 juni 1755, trouwde Heerlen 21 november 1728 met Maria Catharina Loijson, gedoopt Heerlen 25 december 1707, overleden Heerlen 2 juli 1755.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Leonardus Widdershoven volgt Ve.
 2. Joannes Wilhelmus Widdershoven gedoopt Heerlen 12 april 1738, vermoedelijk jong overleden.
 3. Anna Catharina Widdershoven gedoopt Heerlen 16 juli 1740.
 4. Joannes Petrus Widdershoven gedoopt Heerlen 13 oktober 1742.
 5. Joannes Wilhelmus Widdershoven gedoopt Heerlen 8 maart 1745.

IVd. Johannes Petrus Widdershoven gedoopt Heerlen 9 april 1712, overleden 1741/1742, trouwde Heerlen 1739 met Maria Elisabeth Delahaye. Ze hertrouwde met Michael Wilhelmus Joseph Mostart.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathias Theodorus Widdershoven gedoopt Kerkrade 30 juni 1740, begraven Kerkrade 8 april 1762.

IVe. Leonardus Widdershoven gedoopt Klimmen 21 augustus 1710, overleden 1767, trouwde 21 juli 1737 met Joanna Heuvels (Hövels).

Uit dit huwelijk:

 1. Odilia Widdershoven gedoopt Heerlen 30 maart 1738.
 2. Joannes Leonardus Widdershoven volgt Vf.
 3. Matthias Widdershoven gedoopt Heerlen 3 januari 1745.
 4. Joannes Widdershoven gedoopt Heerlen 31 december 1745.
 5. Andreas Widdershoven (Andre) volgt Vg.
 6. Maria Catharina Widdershoven gedoopt Heerlen 21 april 1756.

Generatie 5

Va. Joannes Wilhelmus Widdershoven gedoopt Hoensbroek 6 februari 1741, overleden kasteel Hoensbroek 1 januari 1826, landeigenaar, pachttte de voorhof van kasteel Hoensbroek, trouwde 1. Hoensbroek 30 mei 1769 met Maria Anna Schoonbroodt, dochter van Henricus Schoonbroodt en Maria Roosboom en trouwde 2. Hoensbroek 16 juni 1772 met Maria Catharina Pluijmaekers, gedoopt Voerendaal 3 februari 1753, overleden Hoensbroek 3 juli 1809, dochter van Michel Pluijmaekers en Anna Maria Meijers.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Servatius Josephus Widdershoven (Servaes Joseph) gedoopt Hoensbroek 27 april 1770.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Joannes Michael Widdershoven gedoopt Hoensbroek 20 maart 1773.
 2. Laurens Jozeph Widdershoven (Laurentius Josephus) volgt VIa.
 3. Maria Anna Widdershoven gedoopt Hoensbroek 20 september 1777.
 4. Maria Catharina Widdershoven gedoopt Hoensbroek 21 april 1780.
 5. Francis Maria Hendrikus Widdershoven volgt VIb.
 6. Anna Elisabeth Widdershoven gedoopt Hoensbroek 4 februari 1785.
 7. Joana Clara Widdershoven geboren Hoensbroek 20 juli 1787, overleden Hoensbroek 21 oktober 1835, trouwde Maastricht 13 september 1827 met Joannes Meens, geboren Spaubeek 29 januari 1797, zoon van Joannes Meens en Maria Agnes Dederen.
 8. Maria Elisabeth Barbara Widdershoven gedoopt Hoensbroek 4 december 1789.
 9. Petronille Widdershoven gedoopt Hoensbroek 13 mei 1792, trouwde Hoensbroek 9 januari 1814 met Gaspard Leonard Keibechs, geboren Schaesberg 7 januari 1787, zoon van Joseph Keibeins en Marie Catherine Rademaekers.

Vb. Hermanus Joseph Widdershoven gedoopt Hoensbroek 1750, overleden Maastricht 6 januari 1826, logementhouder, werd 15 september 1784 burger van Maastricht, trouwde met Catharina Tulleneers.

Uit dit huwelijk:

 1. Servatius Josephus Widdershoven geboren Maastricht circa 1785, overleden Maastricht 4 juli 1847, ongehuwd.
 2. Maria Josepha Widdershoven gedoopt 1789, overleden 1841.
 3. Lambertus Widdershoven gedoopt 1791.
 4. Anna Mechtildis Widdershoven geboren Maastricht circa 1794, overleden Maastricht 4 januari 1855, ongehuwd.
 5. Marie Catherine Widdershoven geboren Maastricht circa 1797, trouwde den Haag 6 december 1820 met Joseph Philippe Keislair, geboren Bergen (België) 1787, overleden 1827, zoon van Jean François Keislair en Margaerite Gosselien. Hij was eerder weduwnaar van Maria Cornelia Gertruijda Köhler.
 6. Petrus Hermanus Widdershoven volgt VIc.
 7. Jacobus Hubertus Widdershoven geboren 1801, overleden 1841.

Vc. Jan Wilhelmus Widdershoven (Joannis Wilhelmus) gedoopt Heerlen 8 januari 1747, overleden Wijlre (Etenaken) 8 december 1831, pachter, trouwde met Anna Maria Vaessen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Mechtilde Widdershoven geboren Wijlre 30 december 1780, overleden Schimmert 11 maart 1868, trouwde Schimmert 31 oktober 1805 met Nicolas Voncken, geboren Schimmert 3 februari 1777, zoon van Jean Voncken en Anna Juliennne Somija.
 2. Maria Catharina Widdershoven gedoopt Wijlre 8 december 1782.
 3. Anna Mechtildís Widdershoven gedoopt Wijlre 31 december 1784.

Vd. Johannes Widdershoven (Jean) gedoopt Heerlen 19 januari 1755, overleden Wijlre 4 november 1804, trouwde Hulsberg 24 februari 1797 met Maria Regina Stassen, geboren Houthem circa 1763, overleden Meerssen (Raar) 21 februari 1824, dochter van Hermanus Stassen. Ze hertrouwde met Jan Willem Vaassen.

Uit dit huwelijk:

 1. Servatius Widdershoven (Servaas) volgt VId.
 2. Jan Theodoor Widdershoven geboren Ulestraten 29 april 1799, overleden Meerssen 16 februari 1878, ongehuwd.
 3. Jan Willem Widdershoven (Jean Guilliaume) volgt VIe.
 4. Maria Josepha Widdershoven geboren Ulestraten 3 december 1803, overleden Ulestraten (Slak) 10 februari 1882, ongehuwd.

Ve. Joannes Leonardus Widdershoven gedoopt Heerlen 3 december 1735, overleden Hoensbroek 10 maart 1812, half-win op den hof Imstenraade, trouwde 1. Heerlen 13 oktober 1756 met Maria Elisabeth Crahay, begraven Imstenrade 17 april 1777 en trouwde 2. Heerlen 7 november 1791 met Anna Margaretha Cramp, afkomstig uit Schin op Geul.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Johanna Maria Klara Widershoven gedoopt Heerlen 12 maart 1757, overleden Heerlen 14 februari 1821, trouwde met Johan Peter Mertens.
 2. Johannes Wilhelmus Widdershoven gedoopt Heerlen 26 januari 1761.
 3. Maria Joseph Widdershoven gedoopt Heerlen 5 januari 1762.
 4. Anna Odilia Joseph Widdershoven gedoopt Heerlen 30 december 1765.
 5. Maria Elisabeth Widdershoven gedoopt Heerlen 21 januari 1768, volwassen geworden.
 6. Jan Arnold Widdershoven volgt VIf.
 7. Anna Catharine Wiedershoven geboren circa 1769, trouwde Kerkrade 23 oktober 1797 met Jacques Tribels, zoon van Pierre Tribels en Barbara Stalmans.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Anna Barbara Widdershoven gedoopt Heerlen 23 januari 1794.
 2. Anna Maria Clara Widdershoven gedoopt Heerlen 31 augustus 1796, overleden Hoensbroek 24 oktober 1811.

Vf. Joannes Leonardus Widdershoven gedoopt Heerlen 13 oktober 1741, trouwde met Gertrudis Pijls.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Leonardus Josephus Widdershoven volgt VIg.
 2. Joannes Joseph Widdershoven gedoopt Heerlen 16 april 1772.
 3. Joanna Maria Widddershoven gedoopt Heerlen 3 oktober 1774.
 4. Joanna Maria Widdershoven gedoopt Heerlen 6 december 1777.
 5. Joannes Theodorus Widdershoven gedoopt Heerlen 22 april 1781.
 6. Maria Gertrudis Widdershoven gedoopt Heerlen 14 oktober 1784.

Vg. Andreas Widdershoven (Andre) gedoopt Heerlen 9 juni 1749, overleden Nieuwstadt 1 maart 1823, trouwde 1. Nieuwstadt 8 oktober 1780 met Margaretha Jessen en trouwde 2. Nieuwstadt 2februari 1783 met Sibilla Laumen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Barbara Widdershoven

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gerard Widdershoven volgt VIh.

Generatie 6

VIa. Laurens Jozeph Widdershoven (Laurentius Josephus) gedoopt Hoensbroek 1 november 1774, overleden Oirsbeek 11 juli 1855, landbouwer, trouwde Hoensbroek 27 juni 1802 met Maria Elijzabeth Slangen, gedoopt Hoensbroek 11 november 1779, overleden Oirsbeek 31 mei 1827, dochter van Mathias Slangen en Barbara Sophia Limpens. Ze woonden op de thiendhof te Oirsbeek, eerst als pachter, later eigenaar. Een (anoniem) interview met Laurens Jozeph uit 1848 is gepubliceerd onder de titel "Een Valkenburgsch dorp in 1789" door zijn kleinzoon Jos. Habets, priester en archeoloog/historicus, in 1889.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Widdershoven geboren Oirsbeek 5 februari 1803, overleden Maastricht 10 september 1882, trouwde met Jan Mathijs Habets. Een van hun kinderen was de vermaarde streekhistoricus en priester Jos. Habets.
 2. Jan Willem Widdershoven geboren Oirsbeek 21 januari 1805, overleden Oirsbeek 28 mei 1876, trouwde met Maria Catharina Pesch, overleden Beek (Kelmond) 19 januari 1869, dochter van Jan Willem Pesch en Helena Canisius.
 3. Maria Anna Widdershoven geboren Hoensbroek 17 april 1807, overleden Oirsbeek 26 juli 1866, trouwde met Wilhelmus Arets.
 4. Anne Josephine Clementine Widdershoven geboren Hoensbroek 27 april 1809, overleden Oirsbeek 15 april 1894, trouwde Oirsbeek 23 februari 1867 met Antoon Florentijn Doemen, geboren Oirsbeek 9 juni 1828, zoon van Jan Mathijs Doemen en Anna Elisabeth Cleven.
 5. Marie Ide Françoise Widdershoven geboren Oirsbeek 2 september 1811, overleden Oirsbeek 27 november 1811.
 6. Mathijs Joseph Widdershoven volgt VIIa.
 7. Thomas Arnold Widdershoven geboren Oirsbeek (Gracht) 28 september 1817, overleden Oirsbeek (Gracht) 10 juli 1845, ongehuwd.
 8. Jan Joseph Bartholomeus Augustus Widdershoven volgt VIIb.
 9. Frans Peter Widdershoven (Franciscus Petrus) volgt VIIc.

VIb. Francis Maria Hendrikus Widdershoven (Francois Marie Henri) geboren Hoensbroek 28 oktober 1782, overleden Wittem (Mechelen) 18 september 1869, trouwde 24 juni 1813 met Marie Helene a Campo, geboren Heerlen circa 1792, overleden Voerendaal 28 maart 1839, dochter van Baltasar a Campo en Marie Gertrude Janssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Geertruid Widdershoven geboren Heerlen 29 augustus 1814, overleden Schin op Geul 1 december 1898, trouwde 1. Voerendaal 11 augustus 1846 met Jan Bernard Puts, geboren Posterholt 8 juni 1812, zoon van Martin Puts en Allegonda Thegelz en trouwde 2. Voerendaal 18 november 1852 met Cornelius Josephus Janssen, geboren Voerendaal 28 mei 1827, zoon van Hendrik Janssen en Anna Gertruid Creusen.
 2. Maria Anna Josephina Widdershoven geboren Hoensbroek 19 maart 1816, overleden Voerendaal 21 maart 1854, trouwde met Jan Willem Hubert Janssen.
 3. Laurentius Josephus Hubertus Widdershoven geboren Hoensbroek 28 juni 1817.
 4. Maria Josepha Hubertina Widdershoven geboren Hoensbroek 4 februari 1819, overleden Hoensbroek 1 april 1819.
 5. Anna Elisabetha Hubertina Widdershoven geboren Hoensbroek 22 april 1820, trouwde Hoensbroek 4 juli 1849 met Peter Joseph Petrij, geboren Schinnen 11 februari 1804, zoon van Leonard Petrij en Anna Maria Diederen.
 6. Balthasar Casimirus Hubertus Widdershoven geboren Hoensbroek 10 maart 1823.
 7. Maria Elisabetha Hubertina Widdershoven geboren Hoensbroek 9 juli 1825.
 8. Bernardus Felix Hubertus Widdershoven geboren Hoensbroek 18 mei 1827.
 9. Maria Catharina Hubertina Widdershoven geboren Hoensbroek 18 april 1830.
 10. Johannes Petrus Thomas Hubertus Widdershoven geboren Hoensbroek 7 maart 1833, overleden Klimmen 7 februari 1883, boekhouder, trouwde Nuth 9 september 1874 met Maria Johanna Isabella Hubertina America, geboren Nuth 23 augustus 1852, dochter van Pieter Leonard America en Maria Gertrud Sijstermans.
 11. Frans Joseph Hubert Widdershoven geboren Hoensbroek 8 november 1836.
 12. Martinus Hubertus Widdershoven geboren Voerendaal 7 februari 1839, overleden Voerendaal 16 april 1839.

VIc. Petrus Hermanus Widdershoven geboren Maastricht 29 januari 1799, schrijnwerkersgezel, trouwde Maastricht 28 oktober 1819 met Maria Elisabeth Nelissen, geboren Maastricht 28 februari 1800, dochter van Joannes Nelissen en Elisabeth Beugels.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hubertina Widdershoeven geboren Maastricht 10 juni 1844.

VId. Servatius Widdershoven (Servaas) gedoopt Hulsberg 3 januari 1798, overleden Meerssen 3 februari 1887, landbouwer, trouwde Meerssen 6 augustus 1821 met Anna Barbara Quaedvlieg, geboren Meerssen circa 1798, overleden Meerssen 27 december 1866, dochter van Caspar Quaedvlieg en Agnes Conings.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hubertus Widdershoven geboren Meerssen 14 mei 1822, overleden Meerssen 2 april 1859, ongehuwd.
 2. Johannes Josephus Widdershoven geboren Meerssen 27 mei 1824, overleden Meerssen 12 maart 1886, landbouwer, trouwde Maastricht 12 november 1877 met Maria Barbara Gertrudis Senden, geboren Maastricht, dochter van Joannes Wilhelmus Senden en Maria Catharina Hennus. Ze was eerder weduwe van Lambert Wintmans.
 3. Theodorus Hubertus Widdershoven geboren Meerssen 8 juni 1826, overleden Meerssen 6 september 1867, trouwde Meerssen 26 januari 1850 met Maria Catharina Hollard (Holland), geboren Maastricht 31 juli 1797, overleden Meerssen 1 januari 1865, dochter van George Hollard en Marie Anne Catharine de Crassier.
 4. Maria Johanna Widdershoven geboren Meerssen 20 oktober 1829.
 5. Antoinetta Widdershoven geboren Meerssen circa 1830, overleden Meerssen 31 januari 1835.
 6. Wouter Hubertus Widdershoven volgt VIId.
 7. Maria Agnes Widdershoven geboren Meerssen 10 augustus 1834, overleden Maastricht 6 april 1897, ongehuwd.
 8. Martinus Widdershoven geboren Meerssen 27 april 1836, overleden Meerssen 29 oktober 1907, landbouwer, trouwde Meerssen 3 november 1877 met Maria Bertha Moors, geboren Odenkerken (Duitsland) 27 juli 1852, overleden Meerssen (Rothem) 25 december 1909, dochter van Cornelis Moors en Margaretha Haas.
 9. Maria Catharina Antoinetta Widdershoven geboren Meerssen 2 juni 1842, overleden Meerssen 29 maart 1870, ongehuwd.

VIe. Jan Willem Widdershoven (Jean Guilliaume) geboren Ulestraten 19 september 1801, overleden Schimmert 13 augustus 1831, akkerman, trouwde Schimmert 28 april 1828 met Maria Helena Boers, geboren Schimmert 5 februari 1804, dochter van Jan Boers en Anna Maria Hautvast.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Widdershoven geboren Schimmert 15 februari 1829, trouwde Schimmert 3 juli 1851 met Pieter Hubert Claassens, geboren Meerssen 1 juni 1818, zoon van Christiaan Claassens en Johanna Catharina Claas.

VIf. Jan Arnold Widdershoven (Jean Arnold) geboren Heerlen circa 1764, overleden Voerendaal 14 juli 1827, trouwde met Anna Catharina Beckers, geboren Heijden (Duitsland) circa 1771, overleden Heerlen 2 september 1845, dochter van Hendrik Beckers en Maria Ida Quaedvlieg.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonard Joseph Widershoven geboren Voerendaal, overleden Voerendaal 17 februari 1804.
 2. Marie Ide Widershoven geboren Voerendaal circa 1801, overleden Voerendaal 22 februari 1804.
 3. Pieter Jozef Hubert Widdershoven volgt VIIe.
 4. Hendrik Jozef Hubert Widdershoven geboren Heerlen circa 1811, overleden Heerlen 10 januari 1871, ongehuwd.

VIg. Joannes Leonardus Josephus Widdershoven (Joseph) gedoopt Heerlen 4 november 1769, overleden Heerlen 5 mei 1841, dagloner, trouwde Heerlen 15 oktober 1810 met Anna Catherine Degens (Deegens), geboren Heerlen 12 april 1784, overleden Eygelshoven 8 oktober 1867, dochter van Godefroid Degens en Marie Catharine Hall.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathis Joseph Widdershoven geboren Heerlen circa 1811, overleden Heerlen 26 april 1814.
 2. Jan Hubert Widdershoven volgt VIIf.
 3. Thomas Antoon Hubert Widdershoven geboren Heerlen 29 mei 1817, overleden Heerlen 13 januari 1849, ongehuwd.
 4. Maria Josepha Widdershoven geboren Heerlen 6 maart 1820.
 5. Maria Angelica Widdershoven geboren Heerlen 26 oktober 1822, overleden Heerlen 2 november 1822.
 6. Maria Elizabetha Widdershoven geboren Heerlen 2 oktober 1825, overleden Heerlen 3 juli 1858, trouwde Heerlen 23 april 1851 met Pieter Jozef Scheuvens, geboren Heerlen 10 februari 1825, zoon van Pieter Antoon Scheuvens en Maria Mechtilda Peukens.

VIh. Gerard Widdershoven geboren Nieuwstadt 23 april 1797, overleden Nieuwstadt 24 december 1850, trouwde Nieuwstadt 17 oktober 1816 met Catharina Gertrudis Hennen, geboren Nieuwstadt 23 april 1794, overleden Limbricht 25 november 1884, dochter van Joannes Reinerus Wernerus Hennen en Maria Sofia Roufs.

Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Widdershoven volgt VIIg.
 2. Maria Sophia Widdershoven geboren Nieuwstadt 24 januari 1819, overleden Nieuwstadt 25 juni 1859, trouwde Nieuwstadt 12 november 1852 met Joannes Petrus Francis van den Berg, geboren Nieuwstadt 17 februari 1818, zoon van Renier van den Berg en Maria Catharina Vinken.
 3. Maria Catharina Widdershoven geboren Nieuwstadt 26 december 1821, overleden Nieuwstadt 27 april 1863, trouwde Nieuwstadt 10 februari 1854 met Hendrik Schepers, geboren Nieuwstadt 24 april 1829, zoon van Godfried Schepers en Gertrudis Severen.
 4. Catharina Elisabeth Widdershoven'geboren Nieuwstadt 5 juli 1820, overleden Nieuwstadt 26 april 1828.
 5. Joannes Leonardus Widdershoven volgt VIIh.
 6. Wilhelmus Widdershoven geboren Nieuwstadt 23 februari 1825.
 7. Catharina Gertrudis Widdershoven geboren Nieuwstadt 13 november 1826, overleden Oldenzaal 11 januari 1859, trouwde Diepenheim 3 augustus 1850 met Joannes Beelen, geboren Kampen circa 1820, zoon van Peeter Beelen en Maria Anna Diks.
 8. Maria Sibilla Widdershoven geboren Nieuwstadt 14 oktober 1828.
 9. Vincent Widdershoven volgt VIIi.
 10. zoon, levenloos geboren Nieuwstadt 3 september 1834.
 11. zoon, levenloos geboren Nieuwstadt 27 maart 1836.

Generatie 7

VIIa. Mathijs Joseph Widdershoven geboren Oirsbeek 25 maart 1815, overleden Heerlen 28 juni 1876, landbouwer, trouwde Voerendaal 3 januari 1845 met Joanna Catharina Meijs, geboren Bardenberg (Duitsland) 8 november 1820, overleden Heerlen 20 december 1877, dochter van Johan Hendrik Meijs en Joanna Elisabeth Mess.

Uit dit huwelijk:

 1. Laurens Jozef Widdershoven (Laurentius Josephus) geboren Voerendaal 22 januari 1846, overleden Voerendaal 6 september 1866, ongehuwd.
 2. Joannes Maria Lodovicus Widdershoven geboren Voerendaal 22 mei 1847.
 3. Joannes Wilhelmus Widdershoven geboren Voerendaal 13 oktober 1848, overleden Voerendaal 18 oktober 1848.
 4. Joannes Martinus Wilhelmus Widdershoven geboren Voerendaal 22 juni 1851, overleden Voerendaal 18 februari 1854.
 5. Jan Willem Widdershoven (Joannes Wilhelmus) volgt VIIIa.
 6. Maria Josephina Melania Widdershoven geboren Voerendaal 2 februari 1855, overleden Heerlen 16 november 1920, trouwde met Jan Mathieu Berger.
 7. Hubert Josef Widdershoven volgt VIIIb.
 8. Joannes Josephus Gerlachus Widdershoven volgt VIIIc.
 9. Jan Leonard Widdershoven geboren Voerendaal 23 september 1860, overleden Voerendaal 29 november 1860.
 10. Augustinus Widdershoven volgt VIIId.
 11. Maria Josephina Widdershoven geboren Voerendaal 1 december 1862, overleden Heerlen 2 juli 1929, trouwde met Jan Winand Fleischener, geboren Oirsbeek 23 februari 1854, zoon van Jan Gerard Fleischeuers en Maria Cornelia Jongen.
 12. Maria Johanna Eva Widdershoven overleden Voerendaal 9 maart 1866.
 13. Jan Maria Mathijs Widdershoven geboren Voerendaal 30 oktober 1868.

VIIb. Jan Joseph Bartholomeus Augustus Widdershoven geboren Hoensbroek 13 augustus 1820, overleden Oirsbeek 25 februari 1900, trouwde Voerendaal 14 november 1861 met Maria Catharina Werden (Wehrens), geboren Voerendaal 8 augustus 1828, overleden Oirsbeek 9 juni 1889, dochter van Johannes Petrus Werden en Cornelia Smeets.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Willem Maria Widdershoven geboren Kerkrade 18 november 1862, overleden Oirsbeek 16 maart 1946, ongehuwd.
 2. Maria Catharina Philomena Widershoven geboren Kerkrade 23 juli 1864.
 3. Maria Odilia Widdershoven geboren Kerkrade 6 maart 1866, trouwde Oirsbeek 10 april 1896 met Francis Sanders, geboren Maasniel, zoon van Willem Sanders en Wilhelmina Buijsers.
 4. Maria Josephina Elisabetha Barbara Widdershoven geboren Kerkrade 31 december 1867, overleden Oirsbeek 1 juli 1923, trouwde Oirsbeek 26 april 1889 met Pieter Felix Fleischeuer, geboren Oirsbeek 22 augustus 1859, zoon van Jan Gerard Fleischeuer en Maria Cornelia Jongen.
 5. Egidius Josef Widdershoven geboren Oirsbeek 12 mei 1871.

VIIc. Frans Peter Widdershoven (Franciscus Petrus) geboren Oirsbeek 9 september 1823, overleden Hoensbroek 21 januari 1860, trouwde Hoensbroek 2 april 1853 met Maria Josepha Florax, geboren Hoensbroek 27 maart 1821, overleden Hoensbroek 13 september 1863, dochter van Pieter Joseph Florax en Maria Helena Delahaye.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Leonard Widdershoven volgt VIIIe.
 2. Jan Arnold Widdershoven geboren Hoensbroek 3 juli 1857, overleden Hoensbroek 20 juli 1857.
 3. Joannes Wilhelmus Widdershoven volgt VIIIf.

VIId. Wouter Hubertus Widdershoven (Hubertus Waltheus) geboren Meerssen 8 december 1831, landbouwer, dagloner, trouwde 1. Amby 21 november 1859 met Anna Maria Prickartz, geboren Bocholtz 24 december 1814, overleden Meerssen 9 mei 1877, dochter van Jan Peter Prickartz en Maria Agnes Mulkops (ze was eerder weduwe van Lambert Zegers) en trouwde 2. Meerssen 6 augustus 1878 met Anna Barbara Hermans, geboren Heuss (Duitsland) 24 juli 1855, overleden Meerssen (Rothem) 6 augustus 1901, dochter van Jan Michiel Hermans en Anna Catharina Guiers.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Anna Josephina Hubertina Widdershoven geboren Meerssen 13 maart 1879, overleden Heerlen 23 januari 1958, trouwde met Joannes Pieter Bougie.
 2. Johannes Hubertus Widdershoven volgt VIIIg.
 3. Hubertina Josephina Mathildis Widdershoven geboren Meerssen 2 maart 1882, trouwde Meerssen 10 januari 1903 met Johannes Hubertus Last, geboren Ulestraten 4 augustus 1864, zoon van Johannes Hubert Last en Maria Hubertina Adriaans.
 4. Hubertus Wilhelmus Martinus Widdershoven geboren Meerssen 18 mei 1883, overleden Meerssen 18 mei 1885.
 5. Anna Hubertina Leonie Widdershoven geboren Meerssen 26 mei 1885, overleden Meerssen (Rothem) 12 juni 1894.
 6. Hubertus Martinus Widdershoven geboren Meersen 24 juni 1886.
 7. Andries Hubertus Widdershoven volgt VIIIh.
 8. Lambertine Philomine Wilhelmine Widdershoven geboren Meerssen 5 mei 1889, overleden Sittard 9 februari 1939, trouwde Meerssen 25 februari 1911 met Pieter Hubertus Bosch, geboren Meerssen 28 januari 1883, zoon van Arnoldus Hubertus Bosch en Cornelia Stassen.
 9. Hubertina Josephina Widdershoven geboren Meerssen 24 januari 1891, overleden Meerssen 9 februari 1891.
 10. Hubertus Josephus Widdershoven volgt VIIIi.
 11. zoon, levenloos geboren Meerssen 18 maart 1895.
 12. Pieter Hubertus Widdershoven geboren Meerssen 9 juni 1896, overleden Meerssen 3 maart 1897.
 13. Maria Hubertina Louisa Widdershoven geboren Meerssen 29 oktober 1898, trouwde Meerssen 26 mei 1885 met Jacobus Bijnagte, geboren Tholen 27 januari 1897, zoon van Willem Bijnagte en Cornelia Adriana van den Berge.

VIIe. Pieter Jozef Hubert Widdershoven geboren Heerlen 16 september 1806, overleden Heerlen 9 mei 1869, lid provinciale staten van Limburg 1 juli 1856 - 9 mei 1869 namens Heerlen, trouwde met Anna Margaretha Hubertina Schmitz, geboren Richterich (Duitsland) circa 1813, overleden Heerlen 24 december 1875, dochter van Dominicus Schmits en Maria Katharina Hubertina Delahaije.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnold Nikolaas Jozef Hubert Widdershoven geboren Heerlen 11 december 1837, overleden Oudenbosch 2 juli 1889.
 2. Maria Katharina Henriette Hubertina Widdershoven geboren Heerlen 1 maart 1840.
 3. Maria Magdalena Louisa Hubertina Widdershoven geboren Heerlen 22 juni 1842, overleden Voerendaal 6 april 1920, trouwde Heerlen 14 januari 1869 met Frans Jozef Hendrik Remigius Pluijmaekers, geboren Heerlen 1 oktober 1843, zoon van Frans Jozef Pluijmaekers en Anna Geertruida Wilhelmina Lintjens.
 4. Pieter Mathias Remigius Hubert Widdershoven geboren Heerlen 8 maart 1844, overleden Heerlen 21 november 1902, ongehuwd.
 5. Jan Gerard Maria Hubert Widdershoven geboren Heerlen 27 januari 1846, overleden Heerlen 13 juni 1847.
 6. Willem Joseph Maria Hubert Widdershoven geboren Heerlen 21 januari 1848.
 7. Johanna Maria Justina Hubertina Widdershoven geboren Heerlen 1 juni 1850, overleden Heerlen 15 januari 1851.
 8. Maria Elizabeth Jozefa Hubertina Widdershoven geboren Heerlen 12 november 1853, overleden Maastricht 7 juli 1924, trouwde Heerlen 6 januari 1877 met Hubert Alphons Roebroeck, geboren Sint-Geertruid 30 juli 1842, zoon van Jozef Allard Roebroek en Anna Barbara Milchers.

VIIf. Jan Hubert Widdershoven geboren Heerlen circa 1814, overleden Eygelshoven 5 november 1880, werkman, trouwde Heerlen 27 november 1840 met Anna Maria Quaedvlieg, geboren Heerlen 30 januari 1805, overleden Eygelshoven 15 december 1898, dochter van Joseph Quaedvlieg en Anna Christina Strijthagen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hubertina Carolina Widdershoven geboren Kerkrade circa 1847, overleden Eijgelshoven 3 maart 1931, trouwde met Johan Antoon Houben.

VIIg. Andreas Widdershoven (Andries) geboren Nieuwstadt 25 oktober 1817, overleden Echt 5 mei 1876, landbouwer, trouwde Echt 28 oktober 1854 met Maria Catharina Wolfhagen, geboren Echt 24 november 1830, overleden Echt 14 januari 1885, dochter van Gerardus Wolfhagen en Anna Maria de Crae.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Hubertina Widdershoven geboren Echt 3 augustus 1855.
 2. Gertrudis Elisabeth Widdershoven geboren Echt 20 augustus 1857.
 3. Joannes Franciscus Widdershoven geboren Echt 26 april 1860, overleden Echt 25 mei 1877.
 4. Vincent Widdershoven geboren Echt 5 april 1863.
 5. Gerardus Gijsbertus Widdershoven geboren Echt 28 januari 1865.
 6. Maria Elisabeth Widdershoven geboren Echt 12 december 1867.
 7. Maria Agnes Widdershoven geboren Echt 27 oktober 1869.
 8. Joannes Renier Widdershoven geboren Echt 12 september 1872, overleden Echt 23 oktober 1872.
 9. Maria Victorina Widdershoven geboren Echt 5 februari 1874.

VIIh. Joannes Leonardus Widdershoven geboren Nieuwstadt 5 augustus 1823, overleden 5 maart 1879, trouwde Nieuwstadt 8 november 1849 met Maria Mechtildis Jorissen, geboren Nieuwstadt 16 juni 1824, overleden Nieuwstadt 15 februari 1896, dochter van Willem Jorissen en Maria Barbara Wetzels.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Gertrud Widdershoven geboren Nieuwstadt 22 maart 1851, overleden Nieuwstadt 19 februari 1852.
 2. zoon, levenloos geboren Nieuwstadt 16 augustus 1852.
 3. Jan Andreas Widdershoven volgt VIIIj.
 4. Willem Widdershoven volgt VIIIk.
 5. Maria Catharina Widdershoven geboren Nieuwstadt 4 augustus 1858, trouwde Nieuwstadt 8 januari 1883 met Franciscus Hubertus Grummer, geboren Vlodrop 13 juli 1855, zoon van Jan Grummer en Anna Catharina Biermans.
 6. Vincent Widdershoven volgt VIIIl.

VIIi. Vincent Widdershoven geboren Nieuwstadt 12 november 1831, overleden Limbricht 18 mei 1901, landbouwer, trouwde 1. Nieuwstadt 7 januari 1854 met Helena Ubachs, geboren Nieuwstadt 1 maart 1833, overleden Limbricht (Grashoek) 1 april 1880, dochter van Hendrik Ubachs en Maria Elisabeth Penders en trouwde 2. Susteren 20 oktober 1884 met Maria Catharina Bohnen, geboren Susteren 13 september 1838, dochter van Antoon Joseph Bohnen en Anna Elisabeth Schulpen.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Jan Andries Widdershoven volgt VIIIm.
 2. Jan Widdershoven volgt VIIIn.
 3. Leonard Widdershoven volgt VIIIo.
 4. Maria Hubertina Widdershoven geboren Nieuwstadt 14 december 1861, overleden Nieuwstadt 15 januari 1862.
 5. Maria Hubertina Widdershoven geboren Nieuwstadt 12 maart 1863, overleden Limbricht 19 november 1918, ongehuwd.
 6. Anna Mechtildis Widdershoven geboren Nieuwstadt 6 juni 1865, overleden Nieuwstadt 11 december 1867.
 7. Peter Joseph Widdershoven volgt VIIIp.
 8. Maria Theresia Widdershoven geboren Nieuwstadt 8 december 1869, overleden Nieuwstadt 17 augustus 1871.
 9. Mechtildis Widdershoven geboren Nieuwstadt 19 juni 1872, overleden Nieuwstadt 13 maart 1949, trouwde Nieuwstadt 2 augustus 1917 met Jan Joseph Streukens, geboren Nieuwstadt 23 januari 1874, zoon van Christiaan Streuekens en Ida Ubachs.
 10. Nicolas Widdershoven volgt VIIIq.
 11. Vincent Widdershoven volgt VIIIr.

Generatie 8

VIIIa. Jan Willem Widdershoven (Joannes Wilhelmus) geboren Voerendaal 30 september 1853, overleden Heerlen 29 oktober 1915, trouwde Gulpen 5 februari 1877 met Johanna Hubertine Marie Janssen, geboren Eijsden 27 januari 1851, dochter van Pieter Janssen en Maria Josephina van Hoven.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Hubertina Widdershoven geboren Vliermaal (België) circa 1878, overleden Bunde 5 april 1880.
 2. Petrus Joannes Hubertus Widdershoven geboren Bunde 12 maart 1884, overleden Bunde 17 september 1944, trouwde Ulestraten 17 april 1920 met Maria Petronella Last, geboren Ulestraten circa 1890, dochter van Jacobus Last en Maria Anna Josepha Hollanders.
 3. Maria Johanna Josephina Hubertina Widdershoven geboren Bunde 22 februari 1886, overleden Bunde 28 mei 1886.
 4. Ludovicus Wilhelmus Antonius Hubertus Widdershoven geboren Bunde 1888, overleden Bunde 30 oktober 1888.

VIIIb. Hubert Josef Widdershoven geboren Voerendaal 24 maart 1857, overleden Schin op Geul 17 april 1934, slachter, restaurateur, trouwde 1. met Elisabeth Feron en trouwde 2. Valkenburg 25 januari 1889 met Maria Augustina Quaedvlieg, geboren Klimmen 4 februari 1853, overleden Maastricht 17 mei 1930, dochter van Joannes Godefrides Hubertus Quaedflieg en Maria Elisabetha Vaassen. Ze was eerder weduwe van Gerardus Josephus Augustus Pluijmakers.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Johannes Alfred Godfried Widdershoven geboren Valkenburg 28 oktober 1889, overleden 1958.
 2. Hubertus Joseph Widdershoven geboren Valkenburg circa 1890, overleden Heerlen 2 februari 1960, huisschilder, trouwde Valkenburg 2 april 1920 met Hubertina Philomena Hijdendal, geboren Gulpen 18 maart 1892, overleden Valkenburg 7 december 1952, dochter van Thomas Hubert Hijdendal en Maria Helena Maassen. Ze was eerder getrouwd met Friedrich Wilhelm Goldaù.
 3. Maria Hubertina Widdershoven geboren Valkenburg 27 mei 1892, overleden Valkenburg 8 oktober 1892.
 4. Johan Victor Widdershoven geboren Valkenburg 25 januari 1899, overleden 1978.

VIIIc. Joannes Josephus Gerlachus Widdershoven geboren Voerendaal 20 december 1858, overleden Heerlen 2 maart 1929, landbouwer, trouwde Heerlen 12 januari 1882 met Maria Magdalena Hubertina Pergens, geboren Heerlen 24 juli 1859, overleden Heerlen 27 februari 1920, dochter van Jan Hubert Pergens en Anna Maria Jozefa Vraetz.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Lodewijk Hubert Widdershoven geboren Heerlen 7 november 1883, overleden Heerlen 24 januari 1942, onghuwd.
 2. Maria Hubertina Melanie Widdershoven geboren Heerlen 7 oktober 1885, overleden Heerlen 30 december 1965, trouwde Heerlen 21 februari 1906 met Astanasius Christianus Wilhelmus Deumens, geboren Oirsbeek 2 mei 1879, overleden Heerlen 21 september 1936, zoon van Joannes Wilhelmus Deumens en Johanna Habets.
 3. Nikolaas Jozef Hubert Widdershoven geboren Heerlen 1887, overleden Heerlen 20 maart 1888.

VIIId. Augustinus Widdershoven geboren Voerendaal 4 oktober 1849, overleden Heerlen 28 april 1924, agent in assurantiën, trouwde Klimmen 20 augustus 1883 met Maria Jozephina Hermans, geboren Klimmen 17 augustus 1861, overleden Heerlen 8 september 1936, dochter van Pieter Franciscus Hermans en Anna Maria Ramaekers.

VIIId-2. M.W.A. Widdershoven 1885-1955

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Franzisca Josephina Widdershoven geboren Hoensbroek 9 september 1884, overleden Maastricht 16 juni 1955, ongehuwd.
 2. Drs. Maria Willem August Widdershoven (roepnaam August) geboren Heerlen 3 december 1885, overleden Heerlen 15 januari 1955, arts, trouwde Bussum 13 april 1915 met Maria Frederica Cornelia Dankelman, geboren Amsterdam 21 juni 1894, overleden Heerlen 20 juni 1931, dochter van Johannes Maria Nicolaas Dankelman en Marie Henriette Agnes Holdert. Hieruit 14 kinderen.
 3. Maria Jozef Widdershoven geboren Heerlen 27 december 1886, overleden 1974.
 4. Rosalia Maria Antonia Widdershoven geboren Heerlen 28 december 1895, overleden Eygelshoven 30 januari 1980, trouwde Heerlen 7 mei 1919 met Drs. Cornelis Joseph Maria Willemse, geboren Naarden 17 oktober 1888, overleden Eygelshoven 28 april 1962, zoon van Cornelis Adriaan Willemse en Carolina Dorothea Francisca Smitz.

VIIIe. Jan Leonard Widdershoven geboren Hoensbroek 20 december 1855, overleden Hoensbroek 4 december 1926, landbouwer/herbergier, trouwde Hoensbroek 8 november 1876 met Maria Elisabeth Hubertina Creusen, geboren 1 januari 1853, overleden Hoensbroek 11 juni 1928, dochter van Paulus Creusen en Maria Gertrudis Vleugels.

Uit dit huwelijk:

 1. Leontine Elise Gertrudis Widdershoven geboren Hoensbroek circa 1876, overleden Heerlen 6 juni 1936, trouwde Honsbroek 27 juni 1901 met Maria Wijnand Joseph Delahaije, geboren Hoensbroek, zoon van Nicolaas Frans Joseph de Lahaije en Maria Ida Hennen.
 2. Maria Josepha Hubertina Melanie Widdershoven geboren Hoensbroek 10 februari 1877, overleden 1940, trouwde 1. Hoensbroek 3 september 1903 met Maria Eugenius Horstmans, geboren Hoensbroek, zoon van Balthazar Horstmans en Catharina Francisca Sijstermans en trouwde 2. Hoensbroek 19 november 1908 met Henricus Josephus Hubertus Lebouille, geboren Hoensbroek, zoon van Jan Leonard Lebouille en Maria Anna Hubertina Sijstermans.
 3. Maria Hubertina Theresia Widdershoven geboren Hoensbroek 3 juni 1879, overleden Sittard 7 december 1945, ongehuwd.
 4. Joseph Hubert Widdershoven geboren Hoensbroek 4 juni 1881, overleden Heerlen 11 augustus 1957, landbouwer, trouwde Hoensbroek 1 april 1910 met Clara Arnoldina Delahaije, geboren Vaals, dochter van Nicolaas Frans Joseph de lahaye en Maria Ida Hennen.
 5. Henriette Lucia Widdershoven geboren Hoensbroek 30 juli 1883, overleden Hoensbroek 7 april 1913, trouwde Hoensbroek 29 april 1912 met Jan Leonard Albert Vincken, geboren Hoensbroek circa 1880, zoon van Simon Joseph Vincken en Maria Helena Roex.
 6. Maria Wilhelmina Hubertina Widdershoven geboren Hoensbroek 5 augustus 1887, overleden 23 november 1969, trouwde Hoensbroek 20 november 1913 met Jan Jacob de Lahaije, geboren Vaals 18 september 1886, overleden 16 mei 1940, zoon van Nicolaas Frans Jozef de Lahaije en Maria Ida Hennen.
 7. Maria Hubertina Francisca Widdershoven geboren Hoensbroek 23 december 1890, overleden 1968, trouwde Hoensbroek 23 september 1919 met Frans Joseph Hubert Voncken, geboren Schaesberg, zoon van Jan Renier Voncken en Maria Catharina Cortisse.

VIIIf. Joannes Wilhelmus Widdershoven (Jan Willem) geboren Hoensbroek 3 oktober 1858, overleden Meersssen 10 juni 1936, gemeente-ontvanger, landbouwer, trouwde Hulsberg 16 mei 1878 met Maria Bernardina Theresia Habets, geboren Aalbeek (Hulsberg) 24 maart 1853, overleden Aalbeek (Hulsberg) 20 februari 1943, dochter van Jan Habets en Johanna Catharina van Oppen.

Uit dit huwelijk:

 1. Drs. Johannes Gerardus Josephus Widdershoven geboren Hulsberg 31 december 1878, overleden Kerkrade 13 mei 1937, arts, trouwde Hulsberg 3 juli 1906 met Eugénie Maria Hubertina Thérèse Nuchelmans, geboren Hulsberg 26 augustus 1881, overleden Heerlen 20 maart 1964, dochter van Marie Victor Hubert Nuchelmans en Francisca Christina Rosa Goossens. Hieruit nagelacht.
 2. Maria Helena Wilhelmina Widdershoven geboren Hulsberg 20 november 1880, overleden Hulsberg 20 april 1911, ongehuwd.
 3. Maria Hubertus Josephus Widdershoven geboren Hulsberg 3 november 1882, overleden Maastricht 27 februari 1947, ongehuwd.
 4. Maria Jozefus Adolfus Widdershoven geboren Hulsberg 5 juli 1884, overleden Kerkrade 12 oktober 1960, trouwde met Anna Maria Ritzen.
 5. Maria Leontina Catharina Widdershoven geboren Hulsberg 16 juli 1886.
 6. Maria Theresia Hubertina Widdershoven geboren Hulsberg 23 juli 1889, overleden Heerlen 27 april 1936, trouwde Hulsberg 30 september 1913 met Antoon Alphons Scheepers, geboren Heerlen circa 1882, zoon van Jan Willem Scheepers en Elisabeth Geurten.
 7. Maria Angelina Josephina Widdershoven geboren Hulsberg 31 juli 1891, overleden 1981, trouwde Hulsberg 30 december 1920 met Jan Joseph Frijns, geboren Beek circa 1885, zoon van Martinus Frijns en Maria Josephina Vroemen.
 8. Gerardus Wilhelmus Josephus Widdershoven geboren Hulsberg 29 mei 1893, overleden 1982, gehuwd.
 9. Josephus Hubertus Lodewikus Widdershoven geboren Hulsberg 23 december 1896, overleden 1963.
 10. Maria Hubertina Antonia Widdershoven geboren Hulsberg 10 maart 1900, trouwde Voerendaal 16 mei 1928 met George Jacques Henri Seelen, geboren Venlo 25 augustus 1904, overleden Maastricht 1972, zoon van Henri Hubert Seelen en Petronella Maria Hubertina de Man.

VIIIg. Johannes Hubertus Widdershoven geboren Meerssen 9 juli 1880, overleden Bocholtz 17 maart 1951, schrijnwerker, trouwde 1. Bocholtz 2 juli 1903 met Anna Catharina Schepers, geboren Bocholtz, dochter van Walter Joseph Schepers en Ida Godschalk en trouwde 2. met Bocholtz 23 mei 1929 met Helena Kleikers, geboren Bocholtz 30 december 1873, dochter van Hubert Kleikers en Anna Maria Orbans.

VIIIh. Andries Hubertus Widdershoven geboren Meerssen Wittem 5 juni 1887, overleden Heerlen 24 september 1940, dienstknecht, trouwde Meerssen 23 augustus 1913 met Maria Johanna Bosch, geboren Meerssen, dochter van Willem Bosch en Anna Hanzen.

VIIIi. Hubertus Josephus Widdershoven geboren Meerssen 14 juni 1892, grondwerker, trouwde Sittard 8 februari 1918 met Rosa Klarra Köhler, geboren Wilkau (Duitsland) 27 juni 1891, dochter van Richard Alber Köhler en Auguste Zina Göppert.

VIIIj. Jan Andreas Widdershoven geboren Nieuwstadt 15 augustus 1853, overleden Nieuwstadt 30 maart 1929, landbouwer, trouwde Nieuwstadt 20 januari 1881 met Maria Josephina van de Bergh, geboren Nieuwstadt 4 juli 1856, overleden Nieuwstadt 9 maart 1935, dochter van Adolf van de Bergh en Maria Gertrud Meuleners.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Wilhelmus Widdershoven geboren Nieuwstadt 31 oktober 1881, overleden 1 april 1919, ongehuwd.
 2. Mathijs Adolf Widdershoven geboren Nieuwstadt 5 juli 1883, overleden Sittard 14 juli 1972, stucadoor, trouwde Nieuwstadt 16 april 1931 met Anna Maria van de Bergh, geboren Millen 2 maart 1890, dochter van Johann van de Bergh en Elisabeth Jorissen.
 3. Vincent Widdershoven geboren Nieuwstadt 19 april 1885, overleden Heerlen 5 oktober 1942, stucadoor, trouwde Nieuwstadt 3 oktober 1912 met Anna Maria Kusters, geboren Nieuwstadt, dochter van Johann Stephan Kusters en Maria Ida van de Bergh.
 4. Maria Widdershoven geboren Nieuwstadt 17 februari 1887, overleden Nieuwstadt 11 april 1928, trouwde Nieuwstadt 10 augustus 1916 met Peter Joseph Muijres, geboren Nieuwstadt 25 augustus 1886, dochter van Goswinus Muijres en Elisabeth van de Bergh.
 5. Catharina Gertrudis Widdershoven geboren Nieuwstadt 13 december 1888, overleden Sittard 30 mei 1929, trouwde Nieuwstadt 30 januari 1920 met Willem Smeets, geboren Nieuwstadt, dochter van Jan Smeets en Mechtild Delissen.
 6. Hubertus Widdershoven geboren Nieuwstadt 22 januari 1891, overleden Nieuwstadt 10 februari 1917, ongehuwd.
 7. Johannes Hendrikus Widdershoven geboren Nieuwstadt 29 juni 1892, overleden Sittard 12 april 1974, trouwde 1. Susteren 20 augustus 1920 met Maria Elisabeth Wackers, geboren Susteren, dochter van Leonard Wackers en Elisabeth Jaspers en trouwde 2. Nieuwstadt 13 oktober 1933 met Maria Elisabeth de Bruijn, geboren Limbricht 22 augustus 1886, dochter van Peter Arnoldus de Bruijn en Maria Sophia Höngens.
 8. Johannes Adolf Widdershoven geboren Nieuwstadt 30 januari 1894, trouwde Nieuwstadt 22 november 1918 met Catharina Streukens, geboren Nieuwstadt 10 juli 1898, dochter van Hendrik Streukens en Gertrudis Wielders.
 9. Peter Widdershoven geboren Nieuwstadt 25 juni 1895, overleden Nieuwstadt 3 oktober 1895.
 10. zoon, levenloos overleden Nieuwstadt 26 april 1898.
 11. Johannes Wilhelmus Widdershoven geboren Nieuwstadt 22 augustus 1899, overleden Nieuwstadt 7 september 1899.
 12. Maria Gertrudis Wilhelmina Widdershoven (tweeling) geboren Nieuwstadt 22 augustus 1899, overleden Nieuwstadt 7 september 1899.

VIIIk. Willem Widdershoven geboren Nieuwstadt 15 juni 1857, overleden Susteren 28 december 1936, landbouwer, trouwde met Anna Maria Stelten, geboren Nieuwstadt 24 juli 1858, overleden Sint-Odiliënberg 29 november 1944, dochter van Willem Stelten en Maria Margaretha Curvers.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Widdershoven geboren Nieuwstadt 27 juli 1884, overleden Obbicht en Papenhoven 7 februari 1955, landbouwer, trouwde Nieuwstadt 29 maart 1883 met Anna Margaretha Wijshoff, geboren Obbicht en Papenhoven 18 november 1879, dochter van Peter Johannes Wijshoff en Barbara Vaassen.
 2. Vincent Widdershoven geboren Nieuwstadt 2 juni 1886.
 3. Franciscus Hubertus Widdershoven geboren Nieuwstadt circa 1888, werkman, trouwde Susteren 11 november 1910 met Maria Catharina Debus, geboren Susteren, natuurlijke dochter van Maria Josepha Debus.
 4. Johannes Franciscus Widdershoven geboren Nieuwstadt 17 oktober 1889.
 5. Anna Gertrudis Widdershoven geboren Nieuwstadt 27 mei 1891, trouwde Susteren 27 mei 1921 met Hendrikus Waajen, geboren Maasniel, zoon van Leonardus Waajen en Helena Thomassen.
 6. Johannes Vincentius Leonardus Widdershoven geboren Nieuwstadt 26 juli 1893.
 7. Peter Widdershoven geboren Nieuwstadt 4 oktober 1895, overleden 15 maart 1973, trouwde Susteren 11 november 1921 met Agnes Gertrudis Engelbert, geboren Susteren 6 februari 1900, overleden 15 maart 1985, dochter van Hendrik Hubert Engelbert en Maria Josepha Pelzers.
 8. Hendrik Widdershoven geboren Nieuwstadt 26 februari 1897.

VIIIl. Vincent Widdershoven geboren Nieuwstadt 9 november 1859, overleden Nieuwstadt 6 september 1944, landbouwer, trouwde Ohé en Laak 22 januari 1889 met Catharina Julianna Hubertina Indemans, geboren Ohé en Laak 14 september 1854, overleden Nieuwstadt 3 februari 1936, dochter van Simon Indemans en Maria Ida Joosten.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter, levenloos geboren Nieuwstadt 22 januari 1890.
 2. Andreas Vincentius Widdershoven geboren Nieuwstadt 22 juli 1891, overleden Nieuwstadt 23 november 1895.
 3. Johanna Anna Mathilda Widdershoven geboren Nieuwstadt 17 augustus 1893, overleden Nieuwstadt 12 januari 1894.
 4. Anna Maria Antonia Widdershoven geboren Nieuwstadt 20 juni 1896, overleden Nieuwstadt 6 mei 1935, ongehuwd.
 5. Marie Jean Adolf Widdershoven geboren Nieuwstadt 3 februari 1900, overleden Geleen 28 december 1993, trouwde Roermond 8 juni 1933 met Christina Maria Emma van Rey, geboren Roermond 21 juni 1903, overleden Nieuwstadt 18 mei 1966, dochter van Jacobus Henri Hubert van Reij en Maria Elisabeth Salden.

VIIIm. Jan Andries Widdershoven geboren Nieuwstadt 11 februari 1855, overleden Nieuwstadt 23 februari 1933, landbouwer, trouwde Nieuwstadt 14 februari 1895 met Maria Gertrudis Mannens, geboren Merkelbeek circa 1863, overleden Nieuwstadt 15 april 1933, dochter van Jan Thomas Mannens en Maria Anna Pauwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Johannes Widdershoven geboren Nieuwstadt22 mei 1896, overleden Nieuwstadt 16 december 1960, landbouwer, trouwde 1. Nieuwstadt 4 april 1929 met Maria Johanna Rademakers, geboren Nieuwstadt 4 maart 1905, dochter van Frans Rademakers en Maria Catharina Wielders en trouwde 2. met Maria Johanna Fijen.
 2. Maria Martha Widdershoven geboren Nieuwstadt 26 juni 1898, trouwde Nieuwstadt 12 februari 1920 met Bartholomeus Ubachs, geboren Nieuwstadt, zoon van Lambert Ubachs en Catharina Bellaerts.
 3. Maria Hubertina Widdershoven geboren Nieuwstadt 19 juli 1901.
 4. Johannes Widdershoven geboren Limbricht 28 april 1903, trouwde Nieuwstadt 8 november 1928 met Maria Anna Francisca Quix, geboren Nieuwstadt 31 mei 1899, dochter van Joseph Quix en Maria Sijbilla Claassen.
 5. Wincent Widdershoven geboren Limbricht circa 1905, overleden Limbricht 2 maart 1909.
 6. Maria Catharina Hubertina Widdershoven geboren Limbricht circa 1905, overleden Limbricht 3 maart 1909.
 7. Anna Maria Widdershoven geboren Limbricht 22 maart 1907, overleden Limbricht 25 februari 1909.

VIIIn. Jan Widdershoven geboren Nieuwstadt 5 april 1857, landbouwer, trouwde Born 22 april 1881 met Anna Catharina Hubertina Lumens, geboren Born 14 april 1857, overleden Born 22 maart 1897, dochter van Gerard Stephan Lumens en Maria Theresia Dohmen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Theresia Widdershoven geboren Born 12 september 1881, trouwde Born 17 november 1905 met Peter Joseph Deuss, geboren Born, zoon van Martinus Deuss en Anna Catharina Baars.
 2. Gerardus Stephanus Widdershoven geboren Nieuwstadt 28 februari 1883.
 3. Johanna Widdershoven geboren Nieuwstadt 1 mei 1884.
 4. Johannes Wilhelmus Widdershoven geboren Nieuwstadt 4 mei 1885.
 5. zoon levenloos geboren Nieuwstadt 13 april 1887.
 6. Maria Helena Widdershoven geboren Lanklaar (België) circa 1888, overleden Obbicht & Papenhoven 2 juni 1941, trouwde Born 11 januari 1907 met Godefridus van Hensberg, geboren Born, zoon van Peter van Hensberg en Catharina Mechtildis Lemmens.
 7. Mechtildis Hubertina Widdershoven geboren Lancklaar (België) 12 juni 1889, trouwde Born 14 mei 1920 met Jan Jacob Schoufs, geboren Limbricht 14 februari 1886, zoon van Jan Martin Schoufs en Maria Helena Willems.
 8. Eleonora Widdershoven geboren Lanklaar 11 juni 1891, overleden Elen 8 augustus 1977, trouwde met Jozef Coenen.
 9. Nicolaas Widdershoven geboren Lanklaar 1894, overleden Born 4 april 1895.
 10. zoon, levenloos geboren Born 23 juli 1895.
 11. Johannes Hendricus Widdershoven geboren Born 24 december 1896, overleden Born 7 januari 1897.

VIIIo. Leonard Widdershoven geboren Nieuwstadt 11 oktober 1859, overleden Born 22 augustus 1940, landbouwer, trouwde 1. Limbricht 18 april 1884 met Anna Maria Notermans, geboren Limbricht 11 november 1860, dochter van Godfried Notermans en Maria Helena Coumans; trouwde 2. Born 10 april 1896 met Anna Catharina Dullens, geboren Born 7 april 1849, overleden Born 12 april 1918, dochter van Hendrik Dullens en Maria Elisabeth Hoedemakers en trouwde 3. Born 24 juni 1921 met Maria Elisabeth Gijskens, geboren Limbricht 12 oktober 1893, dochter van Peter Nicolaas Gijskens en Maria Helena Dohmen.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Godfrid Widdershoven geboren Sittard 6 februari 1885, overleden Venlo 7 juli 1961, onderwijzer, trouwde Maasniel 9 augustus 1910 met Helena Maria Catharina Biermans, geboren Maasniel 10 juni 1884, dochter van Johannes Andreas Wilhelmus Hubertus Biermans en Anna Catharina van Dael.

Uit dit derde huwelijk:

 1. Joseph Peter Widdershoven geboren Born, overleden Born 1 oktober 1923.
 2. Peter Leonardus Widdershoven geboren Born, overleden Bron 11 november 1928.

VIIIp. Peter Joseph Widdershoven geboren Nieuwstadt 26 oktober 1867, landbouwer, trouwde Obbicht en Papenhoven 23 oktober 1896 met Maria Hubertina Demandt, geboren Obbicht en Papenhoven 8 april 1872, overleden Nieuwstadt 3 september 1947, dochter van Hendrik Michiel Demandt en Maria Elisabeth Stoffels.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Widdershoven geboren Obbicht en Papenhoven 3 april 1898, trouwde Nieuwstadt 12 april 1923 met Pieter Hubertus Josephus Brouwers, geboren Sittard 16 januari 1888, zoon van Pieter Johannes Brouwers en Maria Barbara Spronck.
 2. Maria Josepha Widdershoven geboren Obbicht en Papenhoven 16 april 1899, overleden Obbicht en Papenhoven 22 april 1899.
 3. Hubertina Theodora Widdershoven geboren Obbicht en Papenhoven 7 juni 1900, overleden 1987.
 4. Jean Widdershoven geboren Nieuwstadt 28 maart 1904.
 5. Hubertus Widdershoven'(tweeling) geboren Nieuwstadt 28 maart 1904.
 6. zoon, levenloos geboren Nieuwstadt 20 juni 1905.
 7. Antoon Widdershoven geboren Nieuwstadt 12 december 1906, overleden Nieuwstadt 8 september 1931, ongehuwd.
 8. Theresia Gertrudis Widdershoven geboren Nieuwstadt 30 november 1907, overleden Nieuwstadt 3 december 1907.
 9. kind, levenloos geboren Nieuwstadt 24 november 1910.
 10. Leonardus Widdershoven geboren Nieuwstadt 1912, overleden Nieuwstadt 7 mei 1913.

VIIIq. Nicolas Widdershoven geboren Nieuwstadt 24 januari 1875, landbouwer, trouwde Limbricht 13 mei 1904 met Anna Maria Janssen, geboren Limbricht 24 mei 1879, dochter van Jan Godfried Janssen en Maria Elisabeth van den Bongard.

Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus Godefridus Maria Widdershoven geboren Limbricht 1 januari 1906, overleden Limbricht 3 mei 1948, fouragehandelaar, trouwde Maastricht 7 juni 1935 met Isabella Josephina Hubertina Hanssen, geboren Maastricht, dochter van Peter Jozef Hubert Hanssen en Anna Hubertina Joanna Nijsten.
 2. Maria Hubertina Elisabeth Widdershoven geboren Limbricht 23 augustus 1907, overleden 1994.
 3. Maria Nicolina Hubertina Widdershoven geboren Limbricht 15 juni 1909, overleden 1991.
 4. Maria Mechtildis Widdershoven geboren Limbricht 20 augustus 1910.
 5. Johannes Vincentius Widdershoven geboren Limbricht 1912, overleden Limbricht 25 mei 1928.
 6. Leonardus Hubertus Widdershoven geboren 1916, overleden 1980.

VIIIr. Vincent Widdershoven geboren Nieuwstadt 13 april 1877, overleden Nieuwstadt 27 december 1961, landbouwer, trouwde Nieuwstadt 15 oktober 1908 met Anna Maria Willems, geboren Nieuwstadt 3 december 1877, overleden Nieuwstadt 16 juni 1957, dochter van Willem Willems en Barbera Ubachs.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Barbara Helena Widdershoven geboren Nieuwstadt 14 juli 1909, overleden 1995, trouwde Nieuwstadt 6 november 1930 met Godefridus Augustinus Dols, geboren Munstergeleen 14 maart 1902, overleden Sittard 27 januari 1979, zoon van Hendrik Joseph Dols en Maria Catharina Donners.
 2. Peter Nicolaas Widdershoven geboren Nieuwstadt 3 december 1910, overleden 1969.
 3. Maria Ida Wilhelmina Widdershoven geboren Nieuwstadt 1912, overleden Nieuwstadt 3 juni 1912.
 4. Maria Hubertina Widdershoven geboren 1913, overleden 1997.
 5. Vincent Leonardus Widdershoven geboren 1914, overleden 1981.
 6. Wilhelmus Leonardus Widdershoven geboren 28 december 1915, overleden 17 mei 1997.
 7. Gertrudis Mechtildis Widdershoven geboren 1917, overleden 1997.
 8. Joseph Henri Widdershoven geboren 12 februari 1919, overleden 21 november 2003, trouwde met J.H. Nelissen, geboren 11 juli 1922, overleden 9 maart 2005.
 9. Barbara Hendrika Widdershoven geboren Nieuwstadt 12 juli 1920, overleden Nieuwstadt 16 juli 1920.
 10. Maria Ida Widdershoven (tweeling) geboren Nieuwstadt 12 juli 1920, overleden Nieuwstadt 15 juli 1920.

nog te plaatsen

 • I. Joannes Widdershoven (Widershoeven) trouwde met Maria Moenen uit Weustenrade, dochter van Jan Moenen (Moonen) en Maria Senden (Meijken). Vermeld in transacties 1617 en 1618. Hij bezat 1632 land te Weustenrade (Willem Widdershoven was hiervan opvolgend eigenaar in 1657 !).

Uit dit huweljk:

 1. Margaretha Widdershoven gedoopt Valkenburg 8 mei 1605.
 2. Martinus Widdershoven volgt II.
 3. Margaretha Widdershoven (ook Catharina) gedoopt Valkenburg 29 december 1609, begraven Klimmen 15 januari 1678, trouwde 1. met Peter Vijgen en trouwde 2. Klimmem 12 februari 1641 met Joannes Quix, begraven Klimmen 25 augustus 1674.
 4. Fredericus Widdershoven (Wedershoven) gedoopt Valkenburg 23 oktober 1612.

II. Martinus Widdershoven gedoopt Valkenburg 5 mei 1607, trouwde met Maria Offermans uit Weustenrade, begraven Klimmen 30 augustus 1676.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Widdershoven gedoopt Klimmen 7 november 1640.
 2. Fredericus Widdershoven gedoopt Klimmen 17 mei 1643.
 • I. Martinus Widderhoven (Widershoeven) trouwde met Anna Vaes, begraven Wijlre 9 februari 1663.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Widdershoven (Wedershoven) volgt IIa.
 2. Christianus Widdershoven volgt IIb.
 3. Theodorus Widdershoven

20 december 1640: Peter Coex draagt een stuk land over aan zijn zoon, die dit ruilt met Merten Widdershoven gehuwd met Anna Voets (Vaes). Na de ruil verkoopt zoon Melcchior Coex zijn grondstuk aan de zoon van Merten, Jan Widdershoven gehuwd met Anna de Wije.

IIa. Joannes Widdershoven (Jan) (Wedershoven) trouwde met Anna de Wije.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Widdershoven gedoopt Valkenburg 19 januari 1625 (getuige Maria Moenen).
 2. Anna Widdershoven gedoopt Valkenburg 31 mei 1626.
 3. Elisabeth Widdershoven gedoopt Valkenburg 7 november 1627 (getuige Christianus Widdershoven), trouwde Valkenburg 15 maart 1655 met Nicolaus Lambrecht.
 4. Aleijdis Widdershoven gedoopt Valkenburg 6 september 1631 (getuige Anna Vaes en Joannes Widdershoven).
 5. Veronica Widdershoven gedoopt Valkenburg 30 januari 1638 (getuige Veronica Crop).

IIb. Christianus Widdershoven (Weitershoven) gedoopt Valkenburg 28 december 1603, overleden Walbeck, begraven Wijlre 11 december 1686, schepen van Wijlre, trouwde 1. Wijlre 4 juni 1635 met Veronica Krop (Crop/Krup), begraven Wijlre 11 september 1638 en trouwde 2. met Apollonia Haberichs, begraven Wijlre 22 augustus 1676.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Anna Widdershoven gedoopt Valkenburg 30 maart 1636, trouwde met Dirk Haerst.
 2. Martinus Widdershoven (Weitershoven) gedoopt Wijlre 8 september 1638, pastoor te Walbeck (Duitsland).

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Wilhelmus Widdershoven gedoopt Wijlre 16 augustus 1641, begraven Valkenburg 27 maart 1706, trouwde met Catharina Habets, begraven Valkenburg 28 september 1697.
 2. Anna Maria Widdershoven (Wedershoven) gedoopt Wijlre 26 maart 1644, jong overleden.

12 september 1668: Donatie aan Willem Wijdershoven. Voor mij conincklijke openbare notaris en getuyge, nl. v.d. Roer, Sinnige, Joh. Valckenborgh, compareren den eersamen Christian Wijdershoven ende Apollonia Haberichs ehluydens, ook Dirk Haerst als man en momboir syner huysvrouw Anna Wijdershoven, respectieve kinders verwekt bij voornoemde Christian Wijdershoven met wijlen Veronica Crups eerste ende voorn. Apollonia Haberichs, syn tweede huysvrouw, caverende voor den Eerwaarde Heer Martinus Wijdershoven, resp. soon en broeder der voorn. comperanten, die verclaeren hoe dat Willem Wijdershoven, ook soon van Christian Wijdershoven verwekt met de voorn. Apollionia Haberichs, deur den wille van Godalemagtich beschaedigt sijnde met een gebreckelijken en lammen arm hem gelijk de anderen niet can bequamen om met arbeit ofte ander exercitiovte alimenteren oorsake dat 't selve bij comparanten in considaratie getrokken sijnde en motiverende tot vervolgh van sijnde studie ende avantagie aan voors. Willem Wijdershoven present ende acceptant met rijpe deliberatie ende eendragtigh consent hunner voorstaande kinderen mits dezen tot een eerlijk onderhoud al sulck, hoff ende goederen de voors. eerste comparanten toestaen gelegen tot Valkenbourgh aan de poort tegens de molen aldaar, alle landerijen, weijen, beemden hun luydens competerende soo omttrent Valkenbourgh voors. gelegen als in de heerlykheit van Schin op Geul ende Baelsburgh overdragen.

15 november 1694: proces te Heerlen van Anna Widdershoven, weduwe van Dirck Haerst, wegens een schuld contra Willem Widdershoven.

4 februari 1706: schepenen W. van de Roer en B. Boschhouwer hebben geconstateerd ten huyse van Sr. Wilhelmus Widershoven borger alhier, sittende in eenen stoel enigszins sieck en kortborstig dogh sijnverstandt over al magtigh gelijck ons genoegsam is gebleken. Deze bepaalt dat na zijn dood uyt syn goederen eenbehoorlijke begrafenisse moet betaald worden, verder vermaakt hij aan sijne dienstmeijt Anne Schoutteten 300 gld,waarvoor hij als onderpand stelt een weijde gelegen in de groen gracht onder Scheen op de guel. Verder vermaakt hij haar alle fijne meubiliere effecten, soo bedden, stoelen, scaperaijen, als andere meubiliere effecten, bovendien 50 guldenvoor een rouwkleedt. Ook anderen krijgen geld, maar verklaart tot zijn universele erfgename zijn zus Anna Widershoeven, gehuwd met Dijrrijk Harst.

 • Joannes Widdershoven trouwde met Jenna de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Widdrshoven gedoopt Voerendaal 3 januari 1639, vermoedelijk jong overleden.
 2. Catharina Weidershoven gedoopt Voerendaal 22 mei 1640, trouwde Valkenburg 20 december 1676 met Paulus Schoot.
 3. Leonardus Widdrshoven gedoopt Voerendaal 12 mei 1642.
 4. Anna Widdershoven gedoopt Voerendaal 25 juli 1645.
 5. Wilhelmus Widdershoven gedoopt Voerendaal 7 november 1648.
 6. Ulricus Widdershoven gedoopt Voerendaal 28 februari 1650.
 7. Joannes Widdershoven gedoopt Voerendaal 12 augustus 1655.
 • Joannes Widdershoven trouwde Nuth 28 oktober 1654 met Joanna Jongen.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Widdershoven gedoopt Klimmen 3 februari 1659.
 2. Maria Widdershoven gedoopt Klimmen 24 maart 1660.
 3. Johanna Widdershoven gedoopt Klimmen 22 augustus 1663.
 • Joannes Widdersho(e)ven trouwde met Entgen Sporck.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Widdershoven gedoopt Voerendaal 13 oktober 1658 (getuige Wilhelmus Widdershoven).
 2. Martinus Widdershoven gedoopt Voerendaal 28 januari 1662.
 • Joannes Widdersho(e)ven trouwde met Anna Sporck (Spoerck).

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Widdershoven gedoopt Klimmen 22 april 1668.
 • Joannes Widdershoven trouwde met Emerentia(na) Hall.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Widdershoven gedoopt Voerendaal 2 oktober 1683.
 2. Joannes Widdershoven gedoopt Voerendaal 4 april 1687.
 3. Mathias Widdershoven gedoopt Voerendaal 19 maart 1689.
 4. Leonardus Widdershoven gedoopt Voerendaal 24 april 1691.
 5. Maria Widdershoven gedoopt Voerendaal 15 april 1694.
 6. Henricus Widdershoven gedoopt Voerendaal 22 april 1699 (getuige Thomas Widdershoven).
 • Henricus Widdersho(e)ven trouwde Voerendaal 3 mei 1727 met Joanna Spykerts.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Widdershoven gedoopt Voerendaal 11 mei 1727.
 2. Joannes Josephus Widdershoven gedoopt Voerendaal 19 maart 1729.
 3. Wilhelmus Widdershoven gedoopt Voerendaal 23 oktober 1730.
 4. Cornelia Widdershoven gedoopt Voerendaal 29 januari 1732.
 5. Anna Elisabeth Widdershoven gedoopt Voerendaal 19 maart 1734.
 6. Henricus Widdershoven gedoopt Voerendaal 28 september 1735.
 7. Jacobus Widdershoven gedoopt Voerendaal 1 april 1737.
 • Joannes Widdershoven gedoopt 20 augustus 1668, trouwde Voerendaal 24 november 1715 met Christina Boumans.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Widdershoven gedoopt Voerendaal 22 mei 1716.
 2. Elisabeth Widdershoven gedoopt Voerendaal 31 januari 1718.
 3. Joannes Widdershoven gedoopt Voerendaal 6 januari 1720.
 4. Lucia Widdershoven gedoopt Voerendaal 28 september 1721.
 5. Gerardus Widdershoven volgt.
 6. Maria Widdershoven gedoopt Voerendaal 10 maart 1727.

Gerardus Widdershoven gedoopt Voerendaal 15 februari 1724, begraven Klimmen 2 februari 1766, trouwde Klimmen 1 februari 1761 met Anna Sporcken.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gertrudis Widdershoven gedoopt Klimmen 30 november 1761, overleden Klimmen 28 augustus 1816, trouwde Heerlen 11 november 1799 met Leonard Scheelen (Gielen).
 2. Joannes Widdershoven gedoopt Klimmen 24 december 1764 (getuige Elisabeth Widdershoven).
 • Henricus Widdershoven trouwde met Anna Maria Brouns.

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Widdershoven geboren Voerendaal 1729, overleden Voerendaal 13 december 1812, trouwde Voerendaal 20 oktober 1782 met Maria Catharina Speessen.
 • Joannes Widdershoven (Jan) trouwde met Anna Christina Jacobs, gedoopt Wijlre 16 april 1756, begraven Wijlre 19 december 1795, dochter van Nicolaus Jacobs en Maria Catharina Haerst.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Theodoor Widdershoven volgt.

Jan Theodoor Widdershoven gedoopt Wijlre 13 juni 1780, overleden Strucht 21 februari 1828, pachter, trouwde Strucht 6 februari 1812 met Maria Ida Steijns, gedoopt Schin op Geul 10 oktober 1783.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Petrus Widderhoven gedoopt Stucht 4 december 1812, trouwde Strucht 30 juni 1841 met Maria Catharina Kreijen.
 2. Jan Servaas Widdershoven (Jean Surva) geboren Stucht 4 oktober 1814.
 3. Andreas Widdershoven volgt.
 4. Petrus Joseph Widdershoven (Peter Joseph) geboren Stucht 25 februaru 1820.

Andreas Widdershoven (Andre) geboren Strucht 1 augustus 1817, overleden Simpelveld 15 december 1890, landbouwer trouwde Heerlen 11 februari 1847 met Maria Anna Drummen, geboren Hoensbroek 13 maart 1820, overleden Simpelveld 13 juni 1872, dochter van Jan Mathijs Drummen en Helena Scheepers.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Mathias Hubertus Widdershoven volgt a.
 2. Jan Joseph Hubert Widdershoven volgt b.
 3. Pieter Joseph Hubert Widdershoven geboren Simpelveld 30 januari 1852, overleden Simpelveld 7 juni 1852.
 4. Jan Hendrik Hubert Widdershoven geboren Simpelveld 30 januari 1852, overleden Simpelveld 3 maart 1854.
 5. Jan Hubert Widdershoven volgt c.
 6. Jan Andreas Hubert Widdershoven geboren Simpelveld 26 januari 1855, overleden Simpelveld 6 maart 1856.
 7. Anna Maria Hubertina Widdershoven geboren Simpelveld 15 november 1856, overleden Simpelveld 27 oktober 1862.
 8. Maria Catharina Hubertina Widdershoven geboren Simpelveld 26 mei 1858.
 9. Maria Catharina Cornelia Hubertina Widdershoven geboren Simpelveld 16 september 1860, overleden Simpelveld 31 januari 1940, trouwde Simpelveld 18 februari 1886 met Hendrik Joseph Bisschoff, geboren Simpelveld 11 september 1859, zoon van Peter Joseph Bisschoff en Cornelia Janssen.
 10. Maria Hubertina Widdershoven geboren Simpelveld circa 1862, overleden Susteren 6 februari 1926, trouwde Hoensbroek 15 januari 1898 met Frans Peter Petrij, geboren Hoensbroek, zoon van Peter Jozef Petrij en Maria Elisabeth Widdershoven.
 11. Anna Maria Widdershoven geboren Simpelveld 15 juli 1864, overleden Maastricht 12 maart 1910, ongehuwd.

a. Joannes Mathias Hubertus Widdershoven geboren Simpelveld 9 maart 1849, overleden Bocholtz 29 juni 1918, landbouwer, trouwde Bocholtz 9 april 1885 met Maria Ida Wierts, geboren Bocholtz 6 juni 1857, overleden Bocholtz 10 december 1933, dochter van Leonard Joseph Wierts en Joanna Catharina Huppertz.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Joseph Widdershoven geboren Bocholtz 28 februari 1895.
 2. Jan Leonard Widdershoven geboren Bocholtz 28 maart 1898, overleden Bocholtz 13 november 1968, trouwde met Wilhelmina Harzon, geboren 2 april 1898, overleden 23 april 1997.

b. Jan Joseph Hubert Widdershoven geboren Simpelveld 4 augustus 1850, overleden Susteren 3 februari 1921, trouwde Hoensbroek 3 november 1888 met Maria Agnes Hubertina Petrij, geboren Hoensbroek, dochter van Pieter Joseph Petrij en Anna Elisabeth Widdershoven.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Widdershoven geboren Hoensbroek 28 oktober 1889, overleden 5 februari 1963, trouwde Susteren 18 februari 1921 met Hendrik Herman van Helden, geboren Susteren 26 februari 1877, overleden 3 februari 1956, zoon van Pieter Arnold van Helden en Maria Gertrudis Stelten.
 2. Jan Hubert Widdershoven geboren Hoensbroek 8 mei 1891.
 3. Anna Maria Hubertina Widdershoven geboren Hoensbroek 11 juli 1892, overleden Hoensbroek 11 juli 1892.
 4. Maria Hubertina Widdershoven geboren Hoensbroek 20 maart 1894, overleden 1961, trouwde Susteren 28 mei 1926 met Mathijs Renier van de Winkel, geboren Neeritter 16 februari 1893, overleden 1967, zoon van Andreas van Winkel en Aldegonda Lammers.

c. Jan Hubert Widdershoven geboren Simpelveld 20 november 1853, overleden Gulpen 2 februari 1947, landbouwer, trouwde Schin op Geul 21 februari 1884 met Maria Elisabeth Hubertina Kuijpers, geboren Strucht circa 1852, overleden Gulpen 11 september 1913, dochter van Christiaan Kuijpers en Maria Ursula Hamers.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Widdershoven geboren Wittem 7 januari 1885, overleden Slenaken 14 mei 1924, trouwde Gulpen 22 februari 1906 met Christiaan Hubert Kempener, geboren Slenaken 24 augustus 1878, zoon van Christiaan Kempener en Maria Josephina Hubertina Lemmens.
 2. Johannes Mathias Widdershoven geboren Wittem 18 april 1886, overleden 24 juni 1968, landbouwer, trouwde Slenaken 23 april 1919 met Anna Maria Sophia Elisabeth Vaessen, geboren Gulpen 6 april 1892, overleden 3 december 1968, dochter van Hermanus Josephus Hubertus Vaessen en Maria Catharina Hubertina Leenaerts.
 3. Johan Joseph Widdershoven geboren Wittem 18 augustus 1889.