Stinges

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

In 2007 waren er in Nederland 48 personen met de achternaam Stinges.

De familienaam Stinges komt pas vanaf de tweede helft van de 19e eeuw voor in Nederland, toen Petrus Jacobus Stinges en zijn vrouw Maria Margaretha Thodamm vanuit het Duitse Bracht bij Brüggen met hun gezin verhuisden naar Offenbeek, een buurtschap van Reuver. Bij de volkstelling in 1947 droegen slechts 28 personen deze naam. Ze woonden allemaal in de gemeente Beesel. In 2007 telde Nederland 48 naamdragers.

In Bracht (vroeger vaak Mulbracht genoemd) vinden we de familie terug als Stinckes en Steinges. Joannes Stinckes en zijn vrouw Cunigunde, die rond 1650 in Bracht woonden, zijn de oudste bekende voorouders. De voornaam Stinke (Christina) komt in deze jaren veelvuldig voor en het is aannemelijk dat de achternaam ontstond als een matroniem, te meer omdat de naam in dialect soms nog steeds wordt uitgesproken als Sjtienkes.

genealogie

Generatie 1

I.
Joannes Stinkes. Tr. … met Cunigunde NN.
Uit dit huwelijk:

 1. Leonard Stinkes, ged. …, begr. Bracht 14-9-1723. Tr. 1) Bracht 28-11-1672 met Eva im Heidfeld; 2) Bracht 21-6-1686 met Petronella Ketels; 3) Bracht 21-5-1697 met Sibilla Peters. Volgt IIa.
 2. MOGELIJK Joannes Stinckens, ged. ... Tr. Bracht 10-1-1675 met Clara Jonekes (Jonckes). Volgt IIb.
 3. Wilhelm Stinkes, ged. Bracht 11-7-1649 (get. Joes Busgens en Greitgen in gen Linsen).
 4. Catharina Stinkes, ged. Bracht 10-8-1653 (get. Arnold Gielen en Neesken Obr…), begr. ald. 4-6-1723. Tr. Bracht 8-10-1692 met Gerard Weffers.

Generatie 2

IIa.
Leonard Steinges (Steingens, Sterackes), ged. Bracht? ca. 1655, overl. Bracht 14-9-1723. Tr. 1) Bracht 28-11-1672 (get. Merten Borsch en Peter Enckerich) met Eva of Etgen im Heidfels; tr. 2) Bracht 29-6-1686 (get. Henrich Capperz en Jan Steingens) met Petronella Ketels, ged. 11-2-1652; tr. 3) Bracht 21-5-1697 (get. Theodor Lumes en Hubert am Bergh) met Sibilla Peters.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Tilmann Steinges, ged. Bracht 25-8-1675 (get. Hendrick in dat Heidtfeld en Maria Eckenbergs).
 2. Tilmann Stinckes, ged. Bracht 14-2-1678 (get. Gerard Doors en Clara Jonckes).
 3. Peter Steinges, ged. Bracht 7-2-1680 (get. Conrad an Berg en Margaretha Hensen), overl. ald. jan 1691.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Joannes Steinges, ged. Bracht 1-6-1687 (get. Peter Heivels en Catharina Drenken), overl. ald. 5-10-1747. Tr. … met Thijsken Custers.
 2. Theodor Steinges, ged. Bracht 6-3-1689 (get. Gerard Weiffers en Catharina Steinges), overl. ald. 7-1-1748. Tr. Bracht 5-5-1717 met Helena Laden.

IIb.
Joannes Stinckens, ged. ..., overl. ... Tr. Bracht 10-1-1675 met Clara Jonekes (Jonckes).

Generatie 3

IIIa.
Theodor Stinges, ged. Bracht 6-3-1689, overl. ald. 7-1-1748. Tr. Bracht 5-5-1717 (get. Leonard Stinges en Godfried Dorsch) met Helena Laden, ged. Bracht 11-9-1692, overl. ald. 2-6-1762.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Stinges, ged. Bracht 3-2-1718 (get. Godefried Dorsch en Sibilla am Berg). Tr. Bracht 15-5-1749 met Peter Wüsthausen.
 2. Peter Stinges, ged. Bracht 18-10-1719 (get. Hermann Laden en Maria Lenzen), overl. ald. 27-6-1768.
 3. Sibilla Stinges, ged. Bracht 17-2-1721 (get. Peter Rembges en Agnes ahn den Bergh).
 4. Joannes Stinges (Stinckes), ged. Bracht 28-10-1722 (get. Anton Ketels en Catharina Schaipges), overl. ald. 17-3-1808. Tr. Bracht 12-6-1753 met Hester Hermes. Volgt IVa.
 5. Leonard Stinges, ged. Bracht 28-10-1722 (get. Wilhelm Laden en Mathias? Custers), verm. jong overl.
 6. Leonard Stinges, ged. Bracht 26-9-1724 (get. Joes Stingens en Tringen Wolters), verm. jong overl.
 7. Wilhelm Stinges, ged. Bracht 14-12-1727 (get. Peter Laaden en Helena Tophoven), ongehuwd overl. ald. 27-10-1779.
 8. Judith Stinges, ged. Bracht 23-1-1731 (get. Peter Laden en ...), overl. ald. 26-5-1784. Tr. Bracht 8-5-1770 (als Gudula?, get. Henricus Stingges en Michael Bonschau) met Petrus Bonschau.
 9. Leonard Stinckes, ged. Bracht 27-6-1734 (get. Adam Laden en Maria Zoens).
 10. Henrich Stinckes (Steinckes), ged. Bracht 14-3-1737 (get. Nikolaus Koenen en Catharina Thoers), overl. ald. 1-2-1798. Tr. Bracht 5-9-1786 (get. Henricus im Kamp en Mathia Tophoven) met Catharina Im Camp. Volgt IVb.

Generatie 4

IVa.
Joannes Stinges (Stinckes), ged. Bracht 28-10-1722, landbouwer, overl. ald. 17-3-1808. Tr. 1) Bracht 12-6-1753 (get. Peter Steinges en Wilhelm Steenges) met Hester Hermes / Hermans, ged. Bracht 22-3-1733, overl. ald. 21-9-1768, dr. van Joes Hermes en Catharina Terkatz. Tr. 2) Bracht 30-5-1769 (get. Gerardus Hauser en Henricus Stinges) met Maria Catharina Hauser, geb. Bracht (D) ca. 1736, overl. ald. 18-12-1804.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Theodor Stinges, ged. Bracht 1-4-1754 (get. Peter Stinges en Christina Hermans), overl. Lüttelforst (D) 20-3-1785. Tr. Lüttelforst 16-11-1780 met Maria Elisabeth Wirtz. Volgt Va.
 2. Catharina Stinges, ged. Bracht 14-2-1757 (get. Theodor Thoer en Helena Laden), overl. ald. 19-9-1810. Tr. Bracht 24-11-1779 met Wilhelm Brox.
 3. Joannes Stinges, ged. Bracht 20-3-1759 (get. Herman Kazer en Gudula Stinges), overl. ald. 29-1-1809. Tr. … met Catharina Schallen.
 4. Peter Stinges, ged. Bracht 9-8-1761 (get. Jacob Hermes en Maria Stinges), overl. ald. 12-12-1795. Tr. Bracht 23-3-1794 met Catharina Bolten.
 5. Helena Stingges, ged. Bracht 20-10-1764 (get. Leonard Busch, Joes Wolters, Sibilla Stingges), overl. ald. 6-4-1797.
 6. Anna Maria Stinckes, ged. Bracht 23-3-1768 (get. Henrich Stinckes en Anna Bolten).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Peter Mathias Stinckes, ged. Bracht 3-3-1770 (get. Gerard Hauser en Gertrud Laden).
 2. Gertrud Elisabeth Stinckes, ged. Bracht 14-10-1771 (get. Peter Bonschau en Agnes Hauser), overl. ald. 13-5-1799. Tr. Bracht 6-2-1798 met Johann Henrich Giebelen.
 3. Anna Catharina Stinckes, ged. Bracht 4-11-1773 (get. Joannes Laden en Cornelia Hauser).
 4. Mathias Stinckes, ged. Bracht 3-10-1775 (get. Mathias im Kamp en Oemelgen Huüsers), overl. ald. 16-12-1832. Tr. Bracht 15-7-1800 met Anna Catharina Huberts. Volgt Vb.
 5. Leonardus Stinckes, ged. Bracht 15-12-1777 (get. Leonardus Schroemges en Cornelia Compans), overl. ald. 4-4-1834. Tr. Bracht 11-11-1806 met Maria Sibilla Hauser. Volgt Vc.

IVb.
Henricus (Heinrich) Stinckes (Steinckes), ged. Bracht 14-3-1737 (get. Nikolaus Koenen en Catharina Thoers), overl. ald. 1-2-1798. Tr. Bracht 5-9-1786 (get. Henricus im Kamp en Mathia Tophoven) met Catharina Im Camp.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Henricus Stinges, geb. Bracht 10-3-1794.

Generatie 5

Va.
Theodor Stinges, ged. Bracht 1-4-1754 (get. Peter Stinges en Christina Hermans), olieslager, overl. Lüttelforst (D) 20-3-1785. Tr. Lüttelforst 16-11-1780 met Maria Elisabeth Wirtz, ged. Lüttelforst 12-12-1758, dr. van Conrad Wirtz en Maria Jansens.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Stinges, ged. Lüttelforst 16-2-1781, overl. Bracht 28-12-1823. Tr. Lüttelforst 25-11-1803 met Johannes Houbertz.
 2. Johann Conrad Stinges, ged. Lüttelforst 10-1-1784. Vermoedelijk dezelfde als Jean Conrad Stinges, geb. Burgwaldniel, zn. van Theodor Stinges en Elise Wirz. Tr. Helden 9-11-1813 met Jeanne Engels, geb. Helden, dr. van Mathieu Engels en Jeanne Janssen. Zij hertr. Helden 28-8-1828 met Johannes Verstraelen.


Vb.
Mathias Stinckes, ged. Bracht 3-10-1775 (get. Mathias im Kamp en Oemelgen Hüsers), akkerman, kleermaker, overl. ald. 16-12-1832. Tr. Bracht 15-7-1800 (get. Johann Hubertz en Leonard Stinges) met Anna Catharina Huberts (Houbertz), ged. Bracht 22-10-1772, overl. ald. 17-2-1845.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Agatha Stinges, ged. Bracht 30-4-1801 (get. Johann Stinges en Maria Wolters), overl. ald. 13-1-1864. Tr. Bracht 25-4-1828 met Balthasar Balchim. Uit dit huwelijk o.a. Mathis Godfried Balchim, geb. Bracht 25-5-1828, ongehuwd overl. Reuver-Offenbeek 28-5-1893.
 2. Maria Catharina Stinges, ged. Bracht 30-8-1802 (get. Leonard Stinges en Anna Huberts), verm. overl. ald. 15-12-1807 (als Anna Catharina, leeftijd opgegeven als 2 ½ jaar, in ander geval bij dit overlijden geen geboorte bekend).
 3. Johann Jacob Stinges, ged. Bracht 30-8-1802 (get. Joannes Huberts en Maria Catharina Hauser), overl. ald. 24-9-1802.
 4. Anna Margaretha Stinges, geb. Bracht 9-10-1804, overl. Breyell 12-9-1859. Tr. Breyell 28-7-1834 met Theodor Steppen.
 5. Anna Catharina Stinges, geb. Bracht 9-10-1804, overl. ald. 16-2-1806.
 6. Petrus Jacobus Stinges, volgt VIa.

Vc.
Leonardus Stinckes, ged. Bracht 15-12-1777 (get. Leonardus Schroemges en Cornelia Compans), overl. ald. 4-4-1834. Tr. Bracht 11-11-1806 met Maria Sibilla Hauser.
Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Peter Heinrich Stinges, geb. Bracht ... Tr. Bracht 5-5-1825 met Maria Sibilla Boushiljot ((Boussiljot, Buscheljot). Volgt VIb.

Generatie 6

VIa.

Rond 1875 kocht Peter Jacob Stinges een huis langs de Keulseweg in Offenbeek (sectie C nr. 1076).

Petrus Jacobus Stinges, geb. Bracht 15-3-1807, akkerman, landbouwer (1846), dagloner te Bracht-Heidhausen (1862), overl. Beesel 5-4-1883. Tr. Bracht 12-11-1845 (get. Peter Johann Houberts, Heinrich Siemes, Reiner Seves, Ludwig Rive) met Maria Margaretha Thodamm, geb. Bracht 16-11-1818, akkermansdochter, overl. Beesel 13-5-1888.

Uit dit huwelijk:

 1. Heinrich Mathias (Hendrik) Stinges, geb. Bracht-Heidhausen 2-9-1846 (get. Leonard Thodamm, oud 45 jaar, wever te Bracht, en Tillmann Terporten, oud 32 jaar, landbouwer te Bracht), knecht te Beesel (1875), brouwer (1883, 1888), overl. ... Tr. Beesel 26-2-1875 met Maria Louisa Dohmen. Volgt VIIa.
 2. Anna Barbara Stinges, geb. Bracht 2-2-1849, overl. ... Tr. Beesel 14-11-1873 met Johannes Theodorus Hubertus Bors, geb. Beesel 27-11-1844, landbouwer, overl. ...; zn. van Willem Bors en Maria Christina Hoffmans.
 3. Petrus Johannes (Johan, Joeën) Stinges, geb. Bracht 21-8-1852, landbouwer, overl. Beesel 19-10-1924. Tr. Beesel 26-10-1877 met Petronella Beurskens, geb. Bracht 31-12-1857, overl. ...; dr. van Gerardus Beurskens en Gertrudis Levels. Volgt VIIb.
 4. Maria Catharina (Marie-Katrien) Stinges, geb. Bracht 31-12-1857, overl. Reuver 25-2-1934. Tr. Beesel 3-9-1875 met Johannes (Hannes) Nies(s)en, geb. Beesel 12-4-1849..., landbouwer, overl. Reuver 21-2-1933; zn. van Joannes Niesen en Joanna Theunissen.
 5. Mathias Gottfried (Mathijs) Stinges, volgt VIIc.

Peter Jacob Stinges verhuisde in januari 1871 vanuit Bracht naar Offenbeek, waar hij een huis kocht aan de Offenbekermarkt; hij verpandde dit huis op 22 juli 1876 ten behoeve van een lening.
Op 15 juli 1888 vond een deling plaats tussen 1) Hendrik Stinges, brouwer; 2) Johan Stinges, landbouwer; 3) Mathijs Stinges, landbouwer; 4) Johannes Niessen, landbouwer gehuwd met Maria Catharina Stinges; en 5) Theodoor Bors, landbouwer gehuwd met Anna Stinges, allen wonend te Reuver, van a) huis, schuur, stal, tuin en bouwland te Offenbeek nrs. C 1076 en 341 groot 38 are 50 centiare, geschat op fl. 600,‑; b) bouwland sectie C 355, 356 en 357 groot 1 ha 10 ca geschat op fl. 150,‑; c) idem aldaar C 747 groot 63 are 90 ca geschat op fl. 270,‑; d) bouwland in de Leeuwerbeemd D 551 groot 21 are 35 ca geschat op fl. 150,‑; en e) de onverdeelde helft van heide de Beukels C 722 groot in het geheel 1 ha 36 are 30 ca geschat op fl. 20,‑, samen fl. 1.190,‑ welke goederen waren verkregen van wijlen hun ouders Peter Jacob Stinges en Maria Margaretha Todam, beiden te Reuver overleden. Johan en Mathijs ontvingen alle goederen, ieder voor de helft in onverdeelde eigendom; de overige erfgenamen werden uitgekocht voor hun deel.


VIb.
Peter Heinrich Stinges, geb. Bracht ... Tr. Bracht 5-5-1825 met Maria Sibilla Boushiljot ((Boussiljot, Buscheljot).
Uit dit huwelijk:

 1. Heinrich Gisbert Stinges, geb. Bracht ...
 2. Catharina Josepha Stinges, geb. Bracht ...
 3. Heinrich Wilhelm Stinges, geb. Bracht 18-11-1828. Tr. Amern St.-Georg 18-7-1866 met Catharina Agnes Schroers.
 4. Anna Margaretha (Henriëtta) Stinges, geb. Bracht 26-3-1831. Tr. Mosbach (Baden) 4-1-1856 met Johan Heinrich Schmitz, geb. Amern St.-Georg, zn. van Johann Mathias Schmitz en Anna Maria Genfeld.
 5. Hermann Joseph Stinges, geb. Bracht 11-4-1833.
 6. Peter Alexander Stinges (Stienges), geb. Bracht 24-10-1834. Tr. Mosbach (Baden) 10-4-1863 met Anna Catharina Schroers, geb. Amern St.-Georg , dr. van Johann Mathias Schroers en Anna Margaretha Gorissen.
 7. Gerhard Leopold Spinges, geb. Bracht 26-11-1836.
 8. Maria Catharina Stinges, geb. Bracht 16-6-1838. Tr. Mosbach (Baden) 6-2-1869 met Johann Mathias Schmitz, geb. Amern St.Georg, zn. van Johann Mathias Schmitz en Anna Maria Genfeld.
 9. Peter Carl Stinges, geb. Bracht 5-11-1840.

Generatie 7

VIIa.
Heinrich Mathias Stinges, geb. Bracht (D) 2-9-1846, knecht, brouwersgast, bestuurder van de RK Kerkfabriek te Reuver (1879), overl. Venlo 6-11-1916, zn. van Petrus Joannes Stinges en Maria Margaretha Thodamm. Tr. Beesel 26-2-1875 met Maria Louisa Dohmen, geb. Beesel 16-8-1852, overl. Venlo 28-2-1916, dr. van Mathias Dohmen en Petronella Ploem.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margaretha Hubertina Stinges, geb. Beesel 21-3-1875, ongehuwd overl. Venlo 25-11-1918, oud 43 jaar.
 2. Petronella Hubertina Stinges, geb. Beesel 13-7-1877, woonde enige tijd bij haar grootouders Dohmen-Ploum, vertrok op 14-1-1889 naar Venlo. Tr. Venlo 11-11-1901 met Johannes Gerardus Veltman.
 3. Margaretha Hubertina Stinges, geb. Beesel 23-7-1879, overl. ald. 20-3-1883.
 4. Anna Barbara Hubertina Stinges, geb. Beesel 20-11-1881.
 5. Maria Catharina Hubertina Stinges, geb. Beesel 15-2-1884.
 6. Josephina Hubertina Stinges, geb. Beesel 2-6-1886, op 14-1-1889 verhuisd naar Venlo. Tr. Venlo 18-11-1919 met Johannes Hubertus Claessens.
 7. Leo Hubertus Stinges, geb. Beesel 19-10-1888, overl. Venlo 23-7-1893, oud 4 jaar.
 8. levenloos kind (m), geb./overl. Venlo 12-10-1891.
 9. levenloos kind (v), geb./overl. Venlo 26-11-1892.

Heinrich Mathias arriveerde op 2-11-1871 vanuit Maaseik (B). Het jonge gezin woonde enige tijd in bij de (schoon)ouders Dohmen-Ploum en verhuisde in 1877 naar Reuver 271, in 1887 naar Leeuwen 214.


VIIb.
Peter Johannes Stinges, geb. Bracht (D) 21-8-1852, dagloner, arbeider, landbouwer, overl. Beesel 19-10-1924, zn. van Petrus Jacobus Stinges en Maria Margaretha Thodamm. Tr. Beesel 26-10-1877 met Petronella Beurskens, geb. Beesel-Leeuwen 24-1-1855, dr. van Gerardus Beurskens en Gertrudis Levels.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Jacobus Hubertus (Sjra, alias 'de Boer') Stinges, geb. Beesel 12-4-1892, ongeh. overl. Tegelen 9-10-1972.
 2. Louisa (Wies) Stinges, geb. Beesel 27-7-1894, ongeh. overl. Venlo 2-12-1987.
 3. Mathias Lambertus ('Jakkob') Stinges, geb. Beesel 23-12-1896, ongeh. overl. Tegelen (ziekenhuis) 24-3-1965.
 4. Christoffel Joannes Lambertus Stinges, geb. Beesel 31-8-1898. Tr. Beesel 4-9-1931 met Joanna Janssen. Volgt VIIIa.

Peter Johann kwam in januari 1873 vanuit Maaseik (B) naar Offenbeek. Volgens BevReg 865/90 werd Petronella op 24-1-1855 (de dag van haar geboorte) ingeschreven vanuit Bracht (D), waar zij mogelijk werd gedoopt. In 1879 verhuisde het gezin naar Offenbeek 321. Op 12-6-1890 arriveerde het gezin opnieuw vanuit Bracht.


VIIc.
Mathias Godefridus Stinges, geb. Bracht (D) 14-9-1862, overl. Offenbeek, gem. Beesel, 5-5-1899. Tr. Beesel 4-2-1887 met Margaretha Beurskens, geb. Beesel 25-2-1860, overl. ald. 24-12-1935.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margaretha (Marie) Stinges, geb. Beesel 9-12-1886 (ingeschreven als Margaretha Beurskens, na huwelijk op 4-2-1887 erkend en gewettigd), overl. Steyl ... Tr. Beesel 3-1-1913 met Johannes Christiaan Hendriks, geb. Tegelen, zn. van Wilhelmus Hendriks en Jacoba Hendrix.
 2. Maria Gertrudis (Truu) Stinges, geb. 19-2-1889, overl. ald. 15-8-1950. Tr. Beesel 26-1-1917 met Petrus Franciscus Huijbers, geb. Vierlingsbeek 18-7-1889, overl. Venlo 1-9-1878; zn. van Joannes Huijbers en Joanna Watervoort.
 3. Andreas Hubertus Stinges, geb. 5-12-1890, overl. ald. 31-12-1890.
 4. Marie Catharina Stinges, geb. 14-12-1891, overl. ald. 19-12-1891.
 5. Theodorus Hubertus Stinges, geb. 1-1-1893, overl. ald. 14-1-1893.
 6. Johannes Stinges, volgt VIIIb.
 7. Peter Henricus Lambertus (Hen, Heinrich) Stinges, geb. ... 21-7-1897, overl. ... 19-5-1976. Tr. ... 6-8-1930 met Maria Antonia van Roij. Volgt VIIIc.

Het gezin woonde op de hoek van Keulseweg en Pater Claretstraat. Inwonend vanaf januari 1871 was nog oom Mathis Godfried Balchim, overl. Beesel 28-5-1893.

Generatie 8

VIIIa.
Christoffel Joannes Lambertus Stinges, geb. Beesel 31-8-1898, fabrieksarbeider, zn. van Petrus Joannes Stinges en Petronella Beurskens. Tr. Beesel-Reuver 4-9-1931 met Joanna Janssen, geb. Tegelen 29-12-1905, overl. Venlo 18-4-1973, dr. van Cornelius Hubertus Janssen en Anna Gertrudis Ambaum.
Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Gerarda (Truus) Stinges. Tr. met Heijnen,
 2. Cornelis Joannes Louis (Cor) Stinges. Tr. met Trinet Tosserams.
 3. Joannes Marie Mathieu (Jo) Stinges Tr. met Agatha Pansters.

C. Stinges kreeg op 6-6-1933 vergunning voor de bouw van een huis te Reuver. Het gezin woonde in 1935-1940 St.-Barbarastraat 399 (nu: Den Roover).


VIIIb.
Joannes (Sjeng) Stinges, geb. Beesel-Offenbeek 4-6-1894, overl. ald. 27-8-1971. Tr. Reuver, gem. Beesel, 30-4-1926 met Maria Magdalena Aldegonda (Gon) van Roij, geb. Roggel 3-12-1897, overl. Venlo (ziekenhuis) 9-3-1985.
Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Theodora Wilhelmina (Gré) Stinges. Tr. met Gerardus Hendrikus Johannes (Sjra) Giesen.
 2. Wilhelmina Henrica Maria (Mien) Stinges. Tr. met Gerardus Wilhelmus (Sjra) Ambaum. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. Maria Gerarda Antonia (Mia) Stinges. Tr. met Josephus Johannes (Josef, Sef) Dingelstad. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 4. Mathias Petrus Gerardus (Jeu) Stinges. Tr. met Catharina Maria Henrica (Kitty) Janssen.
 5. Gerarda Margaretha Johanna (Ger) Stinges. Tr. met Johannes Leonardus Antonius (Jan) van Dijk.
 6. Gertruda Maria Gerarda (Truus) Stinges. Ongehuwd.
 7. Louisa Wilhelmina Gerarda (Wies) Stinges. Tr. met Jan Hundscheid.
 8. Theodorus Mathias Lambertus (Thei) Stinges. Tr. met Wendelina Johanna (Lien) Sampers
 9. Anna Maria Margaretha (Jeanne) Stinges. Tr. met Johannes (Jo) van Tetering.

Het gezin woonde aanvankelijk in bij Gon's ouders: Theodorus van Roij en Wilhelmina Houben. Deze verhuisden op 1-2-1913 van Sittard naar Reuver. Op 8-10-1925 vroegen ze vergunning voor de verbouwing van een schuur tot woonhuis, in de St.-Theresiastraat in Offenbeek (sectie D 558). Het werd een eenvoudig huisje, met beneden slechts twee vertrekken, boven op zolder twee slaapkamers en een pomp. Op 6 september 1932 kreeg J. Stinges een bouwvergunning voor een woonhuis te Offenbeek (sectie D 2102).

Stinges reunie2011.jpg


VIIIc.
Peter Hendrik Lambert Stinges, geb. Beesel 21-7-1897, pluimveefokker, zn. van Mathias Godefridus Stinges en Margaretha Beurskens. Tr. Reuver, gem. Beesel 1-8-1930 met Maria Antonia van Roij, geb. Meijel 4-6-1904, overl. Roermond 9-6-1991, dr. van Theodorus Hubertus van Roij en Wilhelmina Houben.
Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Dorothea Antonia (Margot) Stinges. Tr. met Franciscus Wilhelmus Hubertus (Frans) Leijendeckers.
 2. Johannes Mathias Antonius Stinges. Ongehuwd.
 3. Mathias Antonius Lambertus Stinges. Tr. met Johanna Maria Wilhelmina Achten.
 4. Gertrudis Josephina Antonia Stinges. Tr. met George Aloisius Wensink.
 5. Wilhelmina Margaretha Johanna Stinges. Tr. met Dominicus Jozef Annie Gerard.
 6. Louisa Petronella Antonia (Wies) Stinges. Tr. met Heinz Josef Lehnsen.
 7. Petrus Henricus Lambertus Stinges. Tr. met Mechtilda Johanna Pijls.
 8. Maria Margaretha Gerard Stinges. Tr. met Emile Mathilda Maria Bruisten.

Hen Stinges kreeg op 2-12-1929 vergunning voor de bouw van een huis op de Kale Plak te Offenbeek. Het gezin woonde in 1935 op het adres Keulseweg 663.

Losse fragmenten

 • Heinrich Wilhelm Stinges. Tr. Brüggen (D) 19-10-1861 met Anna Maria Heppelter.

Bronnen