Matroniem

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een matroniem of matronymicum is een familienaam ontleend aan een vrouwelijke roepnaam. De meeste familienamen afgeleid van roepnamen zijn ontstaan uit mannelijke roepnamen; dit noemen we een patroniem.

Voorbeelden van (ten dele vermoedelijke) matroniemen zijn: Achten (Agatha), Beelen (Isabella), Berben (Barbara), Feijen (Sophia), Litjens (Aleidis), Stinges (Christina), Truijen (Gertrudis), Ummels (Amelia).