Litjens

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Litjens (ook: Litgens, Lutgens) kan zijn ontstaan als patroniem of matroniem afgeleid van de roepnaam Litjen. In de schatting van Beesel uit 1533 komt de roepnaam Leijtien al voor.
Als matroniem is de naam gewoonlijk afgeleid van Aleidis.
Daarnaast komt de voornaam Litgen ook voor als jongensnaam. Zo verkochten Litgen Verriet en zijn vrouw in 1659 land te Rijkel. In 1676 verkocht Litgen Verijt samen met zijn vrouw Leentken Slabbers land te Beesel.
De naam zal op meerdere plaatsen zijn ontstaan zonder dat er sprake hoeft te zijn van verwantschap.
Bij de volkstelling van 1947 droegen 698 personen de naam Litjens, waarvan 487 in Limburg en nog eens 98 in vooral een aangrenzend gedeelte van Noord-Brabant. De telefoongids van 1993 noemt 524 abonnees met de naam Litjens, met een concentratie in Noord-Limburg. Tegenwoordig komt de naam vooral voor in Horst en omgeving.

Beesel

In 1699 draagt Neesken Cruijsbergh, in bijzijn en met toestemming van haar meerderjarige kinderen en de voogden van haar minderjarige kinderen, een huis te Offenbeek gelegen, genaamd Litjens Goet, met de landerijen die daar tegenwoordig nog bij horen, belast met tiend en jaarlijks 3 kop rogge aan Hendrick Schutjens, voor een bedrag van 173 gulden over aan Hendrick Dirix. De gemeente zal borg staan ('caveeren') voor alle verdere aanspraken. Aan Peter Schoenmeckers moet een bedrag van 23 gulden worden betaald, zodat de gemeente nog 150 gulden te vorderen heeft.

Sevenum

Jacobus Leyttiens tr. Sevenum 18-6-1700 met Elizabetha Cruijsberghen, dr. van Joannes Cruysbergh en Anna Franssen. Getuigen: Godefridus Hermans en Anna Franssen.
Uit dit huwelijk:

  1. Agatha Lutjes, ged. Tegelen 9-9-1703 (get. Joannes van Thör en Gertrudis Franssen). Tr. Tegelen 27-4-1727 met Petrus Delissen alias Denissen.
  2. Gerhardus Litgens, ged. Tegelen 1-1-1706 (get. Joannes Cruijsbergh en Ummel Litgens).
  3. Wilhelmus Lutges, ged. Tegelen 22-12-1708 (get. Wilhelmus Cruijsberg en Agatha Stockems).
  4. Theodora Litgens, ged. Tegelen 4-2-1711 (get. Arnoldus Capers? en Anna Franssen). Tr. ... met Wilhelmus Driessen.
  5. Joannes Litgens, ged. Tegelen 4-3-1713 (get. Conrardus op Heijs en Wendelina Franssen).
  6. Wendelina Lutgens, ged. Tegelen 20-7-1714 (get. Petrus Cruijsber en Anna op Heijs).
  7. Agnes Listjens, ged. Beesel 28-12-1716 (get. Petrus Cruysberg voor Joannis Sanders en Maria Quijten voor Bernardina Nyssen).
  8. Gertrudis Lutgens, ged. Tegelen 22-4-1720 (get. Wilhelmus Franssen en Gertrudis Timmermans).

Bronnen