Goossens (Nuth)

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE GOOSSENS (Nuth)

Generatie I

I.1 Paulus GOOSSENS, geboren ca. 1636, overleden op 17 oktober 1722 te Grijzegrubben-Nuth.
Op 7 november 1666 vond er een ondervraging plaats omtrent de messteek die Paulus Goossens had toegebracht aan Servaes Hamers.[1]
Op 17 januari 1668 werden verschillende mensen ondervraagd omtrent een ruzie ten huize van Jan Bemelmans op Nierhoven. Paulus Gosens, circa dertig jaar oud, legde een uitgebreide verklaring af omtrent de scheldpartij of messentrekkerij tussen Simon Rousschen en Peter Tessers.[2]
Op 3 juni 1671 werden verschillende mensen (Margriet Slangen, Helena Spechs, Anna Slangen, Gertruid Corffs en Meijcken Bouts) ondervraagd omtrent de scheldwoorden en bedreigingen, door Paulus Goossens geuit tegen Alexander van Schaesbergh.[3]
Op 6 februari 1678 kocht Poels Goossens van de broers Jan en Ercken Meijs 75 roeden land op de Geisberg, grenzend aan Lins Meijs en de koper zelf. Hij beloofde hiervoor 13,5 pattacon te betalen in drie termijnen. Hij betaalde op 2 maart, 28 mei en 5 oktober 1678.[4]
Op 8 juni 1687 kocht Paulus Goossens van Jan en Trijneken Slangen hun erfdeel in een huis en hof te Grijzegrubben. Als betaling nam hij een schuld van 50 gulden over, zijnde een lening van de erven Slangen van Jonker Wijlre Ter Worm.[5]
Op 26 maart 1693 werd aan Paulus Goossens 85 roeden land in de Baexgrubben tussen Steven Roeckx en Mathis Hautvast verzet. Verzetters waren Lenart en Jan Limpens. De verzetting gold voor 24 jaar tegen een bedrag van 46 gulden en vijftien stuivers. Het koren op het land werd gedeeld.[6]
Op 7 februari 1694 ruilde Paulus Goossens land met Claes Limpens, gehuwd met Maria Pijls. Hij ontving een halve bunder aan de Wijenweg en de baexgrubbe en gaf 175 roeden land aan het Schinnerpad, waarvan de pacht tot en met 1693 door hem betaald zou worden. Verder gaf hij nog 125 roeden land tussen Chris Nibelen en Johan Diederen. Limpens gaf hem verder nog 23 pattacons en een schilling.[7]
Op 15 maart 1694 werd aan Paulus Gosens door Houb Bouts, weduwnaar Meijcken Hermens, 40 roeden moestuin te Grijzegrubben naast Jacob Hautvast en Sijmon Rouschen in verzet gegeven. De verzetting gold voor twaalf jaar en een bedrag van 15 pattacons.[8]
Op 13 april 1694 ruilde Paulus Goossens land met Jan Slangen. Hij gaf 50 roeden weiland "den bergh" naast Jan Slangen zelf. Het land was belast met twee malder rogge. Hij kreeg 50 roeden land aan de waterkuil, grenzend aan Melser Drummen. Verder gaf hij Slangen nog 20 gulden. De gewassen op het land waren voor Slangen.[9]
Op 27 februari 1700 kocht Paulus Goossens van Mathis Hautvast, gehuwd met Anna Halgers, 195 roeden weiland, grenzend aan Nicolaas Trets en Mathis Hautvast. Hij betaalde 20 stuivers per roede.[10]
Op 18 oktober 1720 werd ten woonhuize van Paulus Goossens te Grijzegrubben diens testament opgemaakt. Tot erfgenamen benoemde hij zijn vijf kinderen, te weten Daem Goossens, Jan Goossens, Lijsbeth Goossens, weduwe van Willem Canisius, Neleken Goossens, weduwe van Lenert Widdershoven, en Catharina Goossens, gehuwd met Joseph Helders. Zijn dochter Catharina mocht wegens trouwe diensten alle geoogste en staande gewassen genieten, op voorwaarde dat zij hem ook verder van kost, inwoning en kleding zouden voorzien. Mocht door misoogst of ramp schade ontstaan dan mocht zij 100 roeden land in het Nagelbekerveld onder Schinnen vooraf uit de erfenis nemen.[11]
Drie dagen later, op 21 oktober 1720, verklaarde Paulus Goossens dat zijn dochter het voornoemde land zonder meer zou erven.[12]
Ondertrouwd op 24 oktober 1660 te Heerlen (getuige(n): Lem Goossens (broer), Meijken Slangen (zuster)). Pauls Goossens, jongman van Oirsbeek en Neleken Slangen, jongedochter van Nuth, gehuwd op 21 november 1660 te Heerlen met Cornelia SLANGEN, 24 jaar oud, gedoopt op 24 augustus 1636 te Valkenburg (getuige(n): Reinerus Jongen, Gertrudis Slangen), overleden op 3 juli 1709 te Grijzegrubben-Nuth op 72-jarige leeftijd, dochter van Joannes SLANGEN en Maria HOUBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna, gedoopt op 20 augustus 1661 te Nuth (getuige(n): Gertrudis Lijmpens namens Guilhelmus Meijs [Meijers?], Maria Dremmen), overleden op 30 januari 1685 te Nuth op 23-jarige leeftijd.
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 4 april 1663 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maria Ritselvelt), overleden op 3 mei 1742 te Nuth op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 6 april 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Helena, de dienstmeid van de bruid) met Wilhelmus CANISIUS (Huntgens), 31 jaar oud, secretaris van de schepenbank Nuth, gedoopt op 14 juni 1655 te Nuth (getuige(n): Michael Gielen, Anna Hamers e.v. Michael Hamers), overleden op 15 mei 1708 te Kamp-Nuth op 52-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CANISIUS en Joanna PENRIS.

 • 3. Adam (zie II.4).
 • 4. Joannes, gedoopt op 19 mei 1667 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs, Maria Slangen).
 • 5. Joannes (zie II.8).
 • 6. Joanna Maria, gedoopt op 19 januari 1671 te Nuth (getuige(n): Maria Poeten).
 • 7. Cornelia, geboren 1670/1674 (geschat), genoemd in testament (1720).

Ondertrouwd op 30 juni 1696 te Klimmen, jongeman van Klimmen, jongedochter van Nuth, gehuwd voor de kerk op 17 juli 1696 te Nuth (getuige(n): Joannes Canisius, Henricus Boots) met Leonard WIDDERSHOVEN, 30 jaar oud, gedoopt op 16 december 1665 te Wijnandsrade (getuige(n): Severinus Corten, Johanna Gielen), zoon van Joannes WIDDERSHOVEN en Johanna JONGEN.

 • 8. Catharina, gedoopt op 30 augustus 1675 te Nuth (getuige(n): Reinerus Jongen, Elisabeth Muiters), overleden op 13 december 1753 te Grijzegrubben-Nuth op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 2 november 1702 te Nuth (getuige(n): Geurdt Horsmans, Willem Schepers) met Joseph HELDERS, overleden op 10 oktober 1747 te Grijzegrubben-Nuth.

Generatie II

II.4 Adam GOOSSENS, bakker en burger van Maastricht, gedoopt op 11 augustus 1664 te Nuth (getuige(n): Johanna Crousen, e.v. Servatius Hamers). bakker, gedoopt op 11 augustus 1664 te Nuth (getuige(n): Johanna Crousen, e.v. Servatius Hamers), zoon van Paulus GOOSSENS (zie I.1) en Cornelia SLANGEN.
Op 25 november 1686 werd Daem Vaesens (sic!), ca, 22 jaar oud, geboortig van Nuth, na het afleggen van de eed burger van Maastricht in het bakkersambacht.[13]
Op 12 maart 1691 werd te Maastricht een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris a Cruce te Maastricht op 4 maart 1691.
De kinderen van Andries Janssen, te weten Maria Janssen, weduwe Peter Simons, en Cornelia, Johannes, Catharina, Henricus, Elisabeth en Andries Janssen, verklaarde volgens akte van notaris Aussems van 20 november 1690, aan meester Adam Goesens hun huis verkocht te hebben.
Het huis, genaamd "den rave" was gelegen te Wijck op de Rechtstraat, grenzend aan de Fortuin en de Bock, werd verkocht voor 1675 gulden, welk bedrag op de dag van verkoop aan Andries Janssen was overhandigd.[14]
Eveneens op 12 maart 1691 werd een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Veugen te Maastricht op 20 november 1690.
Adam Goesens, burger en bakker van Maastricht, gehuwd met Lucia Daemen, verklaarde 1700 gulden tegen 5% geleend te hebben van de broers Jacobus en Joannes Stevens uit Maastricht.
Tot onderpand stelde hij het huis waarin hij woonde, genaamd "den swerten rave", gelegen op de Rechtstraat te Wijck, grenzend aan huis de Bock en huis de Fortuijn, zoals door hem gekocht van de kinderen van Andries Janssen.
Het geleende bedrag was bestemd om de aankoop te betalen.
Tegelijkertijd verscheen zijn vader Paulus Gosens, gehuwd met Cornelia Slangen, inwoner van Grijzegrubben onder Nuth, die zich medeborg stelde.[15]
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 6 oktober 1686 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Joannes Daemen, Elizabeth Goessen, Hermanus Hermans e.a.) met Lucia DAEMEN, overleden op 18 januari 1703 te Sint Martinus-Maastricht.
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 15 april 1703 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Franciscus Louweners, Martinus Goessens, Dionysius Coninx e.a.) Adamus Goessens nostrae et Elizabeth Louweners parochiae S. Nicolai per rubrum sigil met Elisabeth LOUWENERS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Paulus, gedoopt op 16 mei 1688 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Paulus Goessens, Anna Maria Daemen). Luiks, voornaam moeder Sophia.
 • 2. Anna Helena, gedoopt op 10 januari 1690 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Joannes Daemen, Joanna Houbermans). Luiks, voornaam moeder Sophia.
 • 3. Lucia, gedoopt op 4 augustus 1692 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Joannes Daemen namens Joannes Goessens, Anna Catharia Daemen). Luiks.
 • 4. Cornelia, gedoopt op 1 juli 1695 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Eerwaarde Heer Renerus Hermens kanunnik St. Anna, Anna Slangen). Luiks, voornaam moeder Sophia.
 • 5. Maria Elizabet, gedoopt op 16 januari 1698 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Henricus Reijners, Anna Lijsens). Luiks.

Uit het tweede huwelijk:

 • 6. Mechtildis, gedoopt op 29 september 1704 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Martinus Janssen namens Paulus Goesens, Mechtildis Aerts). Brabants.
 • 7. Maria Mechtildis, gedoopt op 23 januari 1707 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Henricus Maris, Lucia Aerts). Brabants.


II.8 Joannes GOOSSENS, gedoopt op 2 december 1668 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Gerardus van Houtem, Maria Houben, e.v. Joannes Slangen), overleden op 26 november 1729 te Grijzegrubben-Nuth op 60-jarige leeftijd, zoon van Paulus GOOSSENS (zie I.1) en Cornelia SLANGEN.
NB. vermeld als weduwnaar van Catharina Bemelmans, hetgeen niet juist is!
Op 4 juli 1699 traden Nelis Wijnen, gehuwd met Lijsbeth Rutten, Jan Offermans, gehuwd met Anna Slangen en Dirck Slangen, gezamenlijk handelend voor de in het buitenland verblijvende Aret en Marie Slangen, op bij een verkoop aan Jan Goossens, gehuwd met Maria Bollen.
Nadat hun oom Thomas Peters afstand had gedaan van zijn rechten kon hun 2/3 deel van het huis, met weide en moestuin, gelegen tot Grijzegrubben en grenzend aan de erfgenamen Aret Slangen, de gats en de dorpstraat, verkocht worden.
Jan Goossens betaalde 210 gulden, waarvan 105 gulden aan Nelis Wijnen en 105 gulden aan Jan Offermans en Dirck Slangen.
Het andere derde deel was toegevallen aan de erfgenamen van Dirck Slangen, te weten Ercken en Dirck Slangen, Peter Houben, gehuwd met Lijsken Slangen, en Willem Schreurs, gehuwd met Barbara Slangen.
Willem Schreurs verkocht zijn deel aan Jan Goossens voor 25 gulden en 25 stuivers.[16]
Op 12 juli 1699 verkochten ook Ercken, Dirck en Liesken Slangen hun erfdeel in voornoemd huis aan Jan Goossens, gehuwd met Maria Bollen. Zij ontvingen ook elk 25 gulden en 25 stuivers.[17]
Op 16 december 1699 verkochten voornoemde erfgenamen van Dirck Slangen, als erfgenamen van hun tante Meijken Slangen twee percelen land aan Jan Goossens, gehuwd met Maria Bollen. Het betrof 50 kleine roeden land in de Eertgrubbe, grenzend aan Lintien Hermans, Peter Coumans, de vloedgraaf en Willem Bruls; en voorts 40 kleine roeden land, grenzend aan Claes Hermans, Jan Cremers en het erf van Jacob Meijs. Iedere kleine roede kostte 20 stuivers.[18]
Op 22 januari 1703 kocht Jan Goossens, gehuwd met Maria Bollen, een stuk land (geen maten gegeven) op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Thisken Reuckens, Jan Curfs en Hendrick Drummen, voor twee pattacons. Verkoper was Dirck Slangen, in deze mede handelend voor zijn zwager Jan Offermans, gehuwd met Anna Slangen, en zijn zus Maria Slangen, die in het buitenland verbleef.[19]
Op 8 februari 1713 verkocht Weren Vleugels, nadat zijn zus Meijken afstand had gedaan van haar rechten, 88 kleine roeden en drie voet weiland tot Grijzegrubben, grenzend aan Jan Leunis, Paulus Meijs en de dorpstraat, aan Jan Goessens, gehuwd met Maria Bollen. Hij betaalde 103 gulden en vier stuivers.[20]
Op 15 maart 1713 verkocht Willem Hamers, gehuwd met Jenne Tripels, aan Jan Goessens, gehuwd met Maria Bollen, ca. 100 kleine roeden akkerland in de withegge te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Jan Cremers, Daniel Sleijpen, Lins Meijs en Hermen Meijs. Ieder roede kostte 15 stuivers.[21]
Op 7 mei 1713 verkocht Jan Haemers, gehuwd met Maria Vleischouwers verscheidene stukken akkerland onder Nuth gelegen aan Jan Goessens, gehuwd met Maria Bollen. Het betrof 52 kleine roeden op de Vroegop, grenzend aan Anna Crousen en Paulus Meijs; en voorts 97 kleine roeden op de Wijenweg, grenzend aan de weduwe Willem Bruls en Stas Slangen.
Voor elke kleine roede betaalde Jan Goessens een gulden. De staande gewassen waren eveneens voor de koper. Verder kocht Jan Goessens 108 kleine roeden "aen den heuvel", grenzend aan Paulus Meijs, de Wijenweg en Vaes Vroemen; voorts 108 kleine roeden "in de swaert cuijl", grenzend aan Jan Cremers, Paulus Meijs, Thijs Hautvast en de erfgenamen Stassen. Deze twee goederen werden aan 12 stuivers per kleine roede verkocht. Verder werd bepaald dat Jan Goessens ook nog een vat rogge zou leveren.[22]
Op 9 oktober 1713 verscheen Jan Goossens van Grijzegrubben ten kantore van notaris Bombaije te Maastricht. Hij betaalde aan Maria Dreessens, weduwe Lemmen Loijens, 250 gulden, welk bedrag hij volgens een door secretaris Willem Canisius opgestelde akte op 26 juli 1699 van Lemmen Loijens geleend had. Ook betaalde hij de rente tot en met 1712. De rente over 1713 zou betaald worden door zijn zwager Jan Voncken [gehuwd met Anna Bollen], eveneens aanwezig, die deze lening nu overnam.
Daartoe borgde Jan Voncken met zijn huis en hof te Schimmert, groot drie morgen.[23]
Op 12 november 1714 verkocht Steven Slangen, gehuwd met Anneke Coumans, aan Joannes Goessens, gehuwd met Maria Bollen, 44 kleine roeden beemd "ter geijt" tussen Lenart Hermans, erven Jan Slangen en de Nieuwenhof, alsmede 66 kleine roeden beemd aan de Platsmolen tussen de molenbeemd en Paulus Goossens, voor dertig pattacons.[24]
Op 4 november 1715 leende Jan Goessens, in tweede huwelijk met Catharina Bemelmans, van Hendrick Crijns, inwoner van Weustenrade, 250 gulden tegen 5%. Tot onderpand dienden zijn huis en hof te Grijzegrubben, grenzend aan Paulus Goessens, Willem Haemers, Jan Cremers en de straat; voorts 100 kleine roeden akkerland op de Wijenweg, grenzend aan Paulus Leunissen en de weduwe Trincken Bruls; verder 50 kleine roeden op de Wijenweg, grenzend aan Paulus Meijs, de weduwe Anna Crousen en het erf van Peter Meijs. [Deze lening werd op 15 april 1769 afgelost door Leonardus Smeets][25]
Gehuwd voor de kerk (1) febr. 1693 te Nuth met Maria BOLLEN, gedoopt op 15 maart 1664 te Schimmert, overleden op 25 augustus 1715 te Grijzegrubben-Nuth op 51-jarige leeftijd, dochter van Joannes BOLLEN en Ida VONCKEN.
In het overlijdensregister staat 5 augustus, maar dat is op basis van datering testament niet mogelijk. Als de maand correct is, valt aan te nemen dat de pastoor de verkeerde dag heeft ingevuld.
Op 19 augustus 1715 werd ten woonhuize van Jan Goessen te Grijzegrubben het testament van zijn zieke echtgenote Maria Bollen opgemaakt. Haar man werd tot universeel erfgenaam benoemd. Vervolgens bepaalde zij dat, indien haar man zou hertrouwen en uit dat huwelijk kinderen geboren zouden worden, de kinderen van wijlen haar zuster Anna Bollen, gehuwd met Joannes Voncken, 300 gulden zouden erven. Zou haar man zonder nakomelingen overlijden, dan zouden in plaats van 300 gulden een aantal onroerende goederen verdeeld worden, te weten:
a) 88 kleine roeden weiland te Grijzegrubben, grenzend aan Jan Leunis en Paulus Meijs;
b) een halve bunder land in de Withegge, grenzend aan Peter Eggen, Peter Meijs en Jan Limpens;
c) een morgen land in de Withegge, grenzend aan Jan Cremers en Hermen Meijs;
d) een morgen in de Swarte Cuijl, grenzend aan Paulus Meijs en Jan Cremers;
e) een morgen land "aen 't weercruijts", grenzend aan de Wijenweg en Paulus Meijs;
f) een morgen land aldaar gelegen, grenzend aan Paulus Meijs, de weduwe van Willem Bruls en de Wijenweg;
g) een halve morgen op de Geisberg, grenzend aan Paulus Meijs en de weduwe van Corst Crousen;
h) 138 kleine roeden land in de "Baesgrubben", grenzend aan Paulus Goessens en Matthijs Hautvast.[26]
Gehuwd voor de kerk (2) op 46-jarige leeftijd op 21 oktober 1715 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast, Joannes Bemelmans). Jan Goosens viduus met Catharina BEMELMANS, 26 jaar oud, gedoopt op 15 mei 1689 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautvast, Anna Corduweners), overleden op 9 februari 1769 te Grijzegrubben-Nuth op 79-jarige leeftijd, begraven op 11 februari 1769 te Nuth, dochter van Severinus BEMELMANS en Catharina HAUTVAST.
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 17 april 1730 te Nuth (getuige(n): Severinus Bemelmans, Jacobus Drummen). Op grond van overige gegevens moet aangenomen worden dat het jaartal 1729 in het trouwboek 1730 moet zijn met Leonardus SMEETS, 27 jaar oud, gedoopt op 13 november 1702 te Wijnandsrade, overleden op 2 november 1775 te Grijzegrubben-Nuth op 72-jarige leeftijd, begraven op 4 november 1775 te Nuth, zoon van Alexander SMEETS en Elisabeth MAES.}
Op 7 april 1730 verklaarde Catharina Bemelmans, weduwe Jan Goessens, dat zij, alvorens een tweede huwelijk aan te gaan, nog enkele zaken wilde regelen. Zo was zij volgens testament van Maria Bollen, eerste echtgenote van Jan Goessens, aan haar erfgenamen 200 gulden schuldig, waarvan de helft reeds betaald was. De rest zou uit haar tweede huwelijk betaald worden, of uit de roerende goederen vergoed worden. Verder kregen de kinderen uit haar eerste huwelijk elk 10 pattacons. Verder zouden de kinderen uit haar eerste huwelijk en eventuele kinderen uit haar tweede huwelijk gelijk delen in de erfenis.[27]
Uit het tweede huwelijk:

 • 1. Cornelia, gedoopt op 23 februari 1717 te Nuth (getuige(n): Joseph Helders namens zijn schoonvader Paulus Goosens, Cornelia Bosch, e.v. Wilhelmus Hautvast).

Gehuwd met Andreas du MOULIN.

 • 2. Catharina, gedoopt op 25 november 1720 te Nuth (getuige(n): Joannes Drimmen, Catharina Goosens), overleden op 9 januari 1788 te Oirsbeek op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 30 november 1748 te Oirsbeek met Henricus MENNENS.

 • 3. Maria GOSSENS, gedoopt op 11 april 1723 te Nuth (getuige(n): Joannes Janssen, Catharina Ortmans), overleden op 17 september 1781 te Tervoorst-Nuth op 58-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 18 september 1781 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 7 november 1743 te Nuth (getuige(n): Severinus Bemelmans, Jacobus Hautvast) met Joannes Henricus SPIJCKERS, 21 jaar oud, gedoopt op 9 augustus 1722 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Henricus Wilkens, Maria Zelissen namens Maria Lenarts), achternaam bij doop Spikaerts, overleden op 30 april 1789 te Tervoorst-Nuth op 66-jarige leeftijd, zoon van Joannes SPIJCKERS, smid, en Gertruid CELISSEN.

 • 4. Paulus GOSSENS, gedoopt op 4 augustus 1727 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Tribels, Joanna Dormans), overleden op 4 augustus 1727 te Nierhoven-Nuth, 0 dagen oud.

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1725, 22
 2. HCL-01.075 LvO 1725, 35
 3. HCL-01.075 LvO 1725, 45
 4. HCL-01.075 LvO 1756, 134v
 5. HCL-01.075 LvO 1756, 62v
 6. HCL-01.075 LvO 1756, 8v
 7. HCL-01.075 LvO 1756, 14r
 8. HCL-01.075 LvO 1756, 13r
 9. HCL-01.075 LvO 1756, 20r
 10. HCL-01.075 LvO 1756, 152v
 11. HCL-01.075 LvO 1757, 127v
 12. HCL-01.075 LvO 1757, 129r
 13. HCL-20.086A inv. 920, 346
 14. HCL-20.086A inv. 755, 302
 15. HCL-20.086A inv. 755, 304; tevens HCL-01.075 LvO 1757, 111v
 16. HCL-01.075 LvO 1756, 211r
 17. HCL-01.075 LvO 1756, 212r
 18. HCL-01.075 LvO 1756, 142r
 19. HCL-01.075 LvO 1756, 172v
 20. HCL-01.075 LvO 1757, 48v
 21. HCL-01.075 LvO 1757, 65v
 22. HCL-01.075 LvO 1757, 66r
 23. HCL-01.075 LvO 7099, 326
 24. HCL-01.075 LvO 1757, 75r
 25. HCL-01.075 LvO 1757, 250r
 26. HCL-01.075 LvO 1757, 87r
 27. HCL-01.075 LvO 1757, 254v

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 10 maart 2024