Gerards

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Deze familie Gerards stamt uit de regio Venlo (Belfeld, Grubbenvorst) .

Herkomst van de naam

De naam is een patroniem. Dit betekent dat de naam is afgeleid van een voornaam, een vadersnaam.[1] In dit geval was het de schoonvader die Gerard heette.

De naamgever

Tijdens de 17e eeuw leefde er in Belfeld een Conradus Wolfferts. Hij was landbouwer en waarschijnlijk ook schepen van Belfeld. Conradus stamt uit een geslacht, waarvan de naam ook geschreven werd als Wolffaertz, Wolffers en Wolfaers, een familie van schepenen[2] die hun oorsprong hebben in de regio Venlo. Hij was gehuwd met Helena, wier achternaam onbekend gebleven is. Zij zijn beiden getuige bij het huwelijk van Gerart Engels en Wilmken Aretz op 1 dec 1646 te Tegelen. Er werd vermeld: "Connert Wolffers en Heijlken sijn hausfrauw"..[3] Op 3 juni 1659, te Belfeld, werd uit dit huwelijk de zoon Conradus geboren.[4] ( Op 1 Oktober 1662 werd er een Conradus geboren. De zoon van Gerardi en Helena Wolffers. Het is onduidelijk of het hier een vergissing van pastoor betreft en Gerardi eigenlijk Conradi moet zijn of dat met deze Gerardi een oom bedoeld werd. Maar die was, zover bekend, niet met een Helena maar met een Antonia gehuwd.)[5]

De jongere Conradus (Connert), dus geboren in 1659 of 1662, trad op 9 februari 1689 te Belfeld in het huwelijk met Allardis (Aleidis) Booren[6]. Op de huwelijks inschrijving staat: Connert Gerhardts en Allardis Gerhardi. Zij was de dochter van Gerardus Booren (+ 26-04-1685) en dit is vermoedelijk de Gerart die de naam gaf aan de familie. Connert was een landbouwer. Hij en zijn echtgenote kochten in 1699 de hoeve Goossensgoed te Belfeld/Geloo. (Ten overstaan van gerichtsbode Peter Quyten namens scholtis Cox en de gezamenlijke schepenen dragen Joes Thör en Maria Franssen, echtelieden, alsmede Geurt Franssen- een bouwhof aan het Loo te Belfelt gelegen, Goessens goed genaamd, bestaande uit huis, schuur, stallingen en landerijen;- twee kampen aangekocht van Teunis Linsen;- en al hun verdere bezittingen te Belfelt gelegen, voor een bedrag van 502 pattacons in Spaanse munt, te betalen in twee termijnen te weten 251 pattacons met St.-Jacobus (25 juli) aanstaande en de rest tegen de kerstdagen daarop volgend, over aan Conrardt Gerets en Aleth, echtelieden. De vruchten voor het lopende jaar 1699 blijven tot St.-Remigius (1 oktober) ten profijte van de verkopers onder voorwaarde dat zij de lopende schatting tot 1700 betalen. Het stro dat de pachter op de hof moet laten komt ten profijte van de verkopers, evenals het vruchtgebruik van paard, koeien, runderen, kalveren, schapen en al hetgeen niet nagelvast is. De kosten van overdracht, licop en armengeld zullen gedeeld worden. De aankopers moeten aan de heer van Kessel diens vordering uit deze overdracht betalen. Mocht de last van 3½ kop haver of de jaarlijkse vordering van de heer van Kessel nog op hof of landerijen rusten, dan zal deze overdracht niet plaatsvinden.)[7].

Het echtpaar kreeg meerdere kinderen, de eerste twee werden geboren voordat de ouders gehuwd waren. Op de lijst van vormelingen te Belfeld 1703 is de familienaam van hun kinderen Connerts of Conerts.[8] Maar de ouders werden afwisselend Connert Wolfferts, Connert Conerts, Aleidis Booren, Aleidis Gerets en Connert Gerats genoemd. Allardis werd ook Oelardis, Alleid en Allard genoemd. Conrardus Gerets (Connerts) overleed 11-05-1722 te Belfeld. Zijn echtgenote, Aleidis Booren, overleed op 06-03-1728 te Belfeld.

Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.

 1. Gertrudis Gerhardts, geboren te Belfeld in 1686 en vermoedelijk daar al vroeg overleden. (ouders zijn Conradus Gergardts en Allardis NN)
 2. Gerhardus Connerts (alias Gerhardts), geboren 08-10-1687 te Belfeld en te Beesel overleden op 17-10-1745. Hij trad op 08-10-1709 in het huwelijk met Helena Trines[9]. Hij was landbouwer en eigenaar van het Goossensgoed te Belfeld/Geloo.
 3. Helena Connerts (alias Gerhardts), geboren op 08-09-1689 te Belfeld en 24-04-1775 te Beesel overleden. Zij huwde twee maal, S. Willems 1715 en J.Janssen 1718.
 4. Joannes Connerts (alias Gererts), geboren op 15-03-1693 te Belfeld en daar op 18-12-1747 overleden. Hij trad in het huwelijk met Joanna Wolffers op 21-08-1715. Hij was landbouwer.
 5. Paulus Gerhaerdts (alias Connerts), geboren op 15-01-1697 te Belfeld en op 07-01-1761 te Swalmen overleden. Hij trad twee maal in het huwelijk, eerst met Gertrudis Daemen in 1731 en na haar overlijden met Maria Op den Camp in 1735.
 6. Petrus. Zijn peetvader was Petrus Wolfferts.


Hun zoon Petrus werd geboren op 1 april 1705 te Belfeld. Hij huwde op 1 februari 1729 te Lottum met Anne Maria Stoepen[10]. Na haar overlijden op 20-01-1742 trad hij opnieuw in het huwelijk met Agnes Theodora Ruijs op 10-07-1743 te Lottum.
Op 9 april 1736 verkocht hij zijn 1/5 kindsdeel aan zijn broer Gerrit. Op die akte staat dat er nog vijf kinderen leven van de als vader aangegeven Connert Wolfferts alias Connert Gerarts[11]. Petrus overleed te Grubbenvorst op 17 Mei 1753. Dit was de eerste man die bij zijn geboorte, huwelijk en overlijden de naam Gerards kreeg / droeg (weliswaar op verschillende manieren geschreven).

Petrus en Anna Marie kregen de volgende kinderen:

 1. Conrad/Koenraad Gerarts.
 2. Anna Geraerdts, geboren op 09-01-1730 te Lottum. Verdere data onbekend.
 3. Petrus Gerardts, geboren op 03-09-1732 te Lottum. Verdere data onbekend.
 4. Gerard Gerardts, geboren op 28-01-1735 te Lottum. Overleden voor 1749.
 5. Aldegonda Geraerdts, geboren op 10-12-1737 te Lottum. Verdere data is onbekend.

Petrus en Theodora kregen de volgende kinderen:

 1. Joannes Baptista Geraerdts, geboren op 21-09-1743 te Lottum.
 2. Johannes Theodorus Gerardts, geboren op 02-02-1746 te Lottum en op 15-01-1820 te Enkhuizen overleden. Schoenmaker en brugwachter. Deze Joannes kreeg een zoon Jan (13-12-1786) die militair werd in 1805 bij het 126ste regiment[12], hij werd korporaal en in 1813 sergeant. Vocht met Napoleon oa in Oostenrijk 1805, Duitsland 1807 en veldslagen in 1813. Werd in 1815 overgenomen van Bataljon 21 voor de duur van twee jaren. In 1816 ontslag met als handgeld 30 Guldens. De eerste beroepsmilitair van de familie. Hij overleed te Harderwijk op 16-03-1830.[13]
 3. Gerardus Gerardts, geboren op 25-02-1749 te Lottum en te 15-05-1751 te Grubbenvorst overleden.
Grubbenvorst 1749

Conrad/Koenraad werd op 27 Maart 1729 te Lottum geboren en stierf in 1781 te Broekhuizen. Hij trad op 24 April 1754 met Petronella Peters te Grubbenvorst in het huwelijk. Dit echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Anna Maria Gerardt (Gerarts), geboren op 02-06-1754 te Grubbenvorst en daar overleden op 28-10-1755.
 2. Anna Maria Gerarts, geboren op 10-07-1757 te Lottum, overleden voor 1770.
 3. Petrus Gerarts (Gerits), geboren op 13-08-1760 te Grubbenvorst, hij trad vermoedelijk op 20-11-1787 te Horst in het huwelijk met Hermyna Hermans. Hij was getuige bij het huwelijk van zijn broer en die was weer getuige bij het huwelijk van Petrus. Hij overleed 21-10-1806 te Horst.
 4. Johannes Wilhelmus, 15 Januari 1763 te Grubbenvorst geboren en 6 Maart 1828 te Horst overleden.
 5. Gerardus Gerards, hij werd geboren op 01-03-1767 te Bree en overleed daar op 09-03-1767.
 6. Een meisje, geboren op 22-02-1768 te Bree, waarschijnlijk levenloos geboren.
 7. Anna Maria Gerards, geboren op 04-08-1770 te Bree. Zij trad 27-04-1795 in het huwelijk met Peter Cuijpers te Swalmen. Na diens overlijden trad zij in het huwelijk met Cornelis Koopmans te Maasbree. Zij overleed 01-08-1835 te Baarlo.
 8. Adrianus Gerards, hij werd geboren op 16-06-1772 te Horst en overleed daar op 11-06-1774.

Johannes Wilhelmus woonde na zijn huwelijk en tot aan zijn dood aan het Rootveen of Rottven in Horst. Hij was dagloner net als zijn vrouw en gezien de woonlocatie werkzaam in de vlasproduktie[14]. Johannes Wilhelmus trad twee keer in het huwelijk. Het eerste huwelijk was met Wilhelmina Lucassen (1741-1820) op 01-02-1792 te Horst. Tijdens dit huwelijk is Johanna Mechtildis Gerarts geboren op 14-06-1815 te Horst. Deze Johanna Mechtildis geeft bij haar huwelijk met Joannes Schreurs op 10-04-1858 te Grubbenvorst aan dat Johanna Peters haar moeder was. In de huwelijkse bijlagen bevindt zich een document waarin Johanna aangeeft dat haar geboorte door verzuim niet is ingeschreven te Horst, dat haar ouders toendertijd nog niet getrouwd waren en dat zij later door haar vader erkend is en zijn naam mocht dragen[15]. Zij overlijdt 1867 te Grubbenvorst. Haar vader was reeds samen met zijn toekomstige tweede echtgenote geweest terwijl hij nog gehuwd was met Wilhelmina Lucassen. De tweede echtgenote, de moeder van zijn volgende kinderen, was dus Johanna Peters uit Helden (12-08-1781 / 03-01-1829 Horst) . Zij trad met Johannes Wilhelmus op 01-05-1820 te Horst in het huwelijk.

De volgende twee kinderen waren Wilhelmus Gerarts en Petronella Gerarts (22-11-1822 tot 16-12-1822). Wilhelmus werd op 17 Maart 1820 te Horst geboren, twee maanden voor het huwelijk van zijn ouders. Hij overleed reeds op 37 jarige leeftijd op 09-05-1857 te Grubbenvorst. Hij was een kleermaker/handelaar. Wilhelmus trad twee keer in het huwelijk. Eerst, op 19-06-1847, met Anna Mechtildis van Soest (1822-1850) te Broekhuizen en vervolgens, in 1851, met Maria Sibilla Wilms (1822-1873). Uit het eerste huwelijk volgde een zoon, Johannes Hubertus Gerards, geboren op 28 Maart 1849 te Grubbenvorst en overleden te Waubach op 1 Augustus 1907. Vanaf deze Johannes Hubertus werd de naam Gerards met een D geschreven. Uit het tweede huwelijk volgden de kinderen:

 1. Koenraad Hubertus Gerards, geboren op 19-06-1852 te Grubbenvorst en overleden te Tegelen op 17-11-1923. Hij trad 14-01-1887 in het huwelijk met Gertruda Hubertina Vorstermans (1866-1935).
 2. Anna Maria Mechtildis Gerards, geboren op 04-06-1854 te Grubbenvorst. Gehuwd met weduwnaar Peeter Johannes Peters uit Merselo (of Meerlo) op 13-07-1896 te Horst. Ten tijde van het huwelijk was hij boomkweker en zij modiste (kleermaakster). Verdere data onbekend.
 3. Anna Maria Gerards, geboren op 29-11-1856 te Grubbenvorst. Zij overleed 11-08-1918 te Deurne. Zij was te Gulpen op 07-02-1890 gehuwd met Jacobus Govaarts (1851 Wouw-1922 Deurne). Hij was ten tijde van het huwelijk Brigadier der Marechaussee en gestationeerd te Gulpen. Jacobus diende tot aan zijn pensioen in 1895, daarna werd hij briefbesteller. Zij was ten tijde van het huwelijk werkzaam als dienstmeid.


Harderwijk_oranje-nassau-kazerne-000

Van Noord naar Zuid

Johannes Hubertus trok naar Harderwijk. Hier was een oud oom van hem ook al naar toe gegaan om dienst te nemen in het leger. Johannes Hubertus deed dat eveneens. In Harderwijk was het koloniaal werfdepot, hier werden de mannen voor Nederlands Oost-Indë klaargestoomd. Harderwijk werd toendertijd ook wel het riool van Europa genoemd. Waarschijnlijk omdat er veel kroegen en andere etablissementen waren om de soldaten te vermaken. Maar misschien ook omdat er niet veel vragen werden gesteld bij de indiensttreding en het derhalve ook veel ongure sujetten aantrok. Het handgeld werd vaak vooraf betaald, dus die mannen hadden veel geld om uit te geven. Johannes Hubertus werd op 14 Augustus 1867 ingescheept. Hij diende bij verschillende Infanterie bataljons op Bali, Celebes, Java en Sumatra. Hij vocht mee tijdens de Atjeh oorlog en kreeg hiervoor een medaille. Hij diende ook bij de stad Bangka op het eiland Billitong (Belitueng) bij Sumatra, hier had hij vooral Bentengdienst (kazernedienst). Op 24 December 1882 verliet hij de dienst als sergeant, met een pensioen van Fl. 300 per jaar.[16] Hij trad in het huwelijk met Antje Jansen.

Johannes Hubertus Gerards en Antje Janssen 14-11-1883

Deze Harderwijkse kasteleinsdochter werd op 19 April 1866 geboren. Zij traden op 14 November 1883 te Harderwijk in het huwelijk. Volgens de geboorte-inschrijving van zijn dochter was hij in 1884 "koffijhuishouder" (herbergier) te Harderwijk. Na de geboorte van hun eerste twee kinderen trokken ze naar Tegelen. Hier woonde een halfbroer van Johannes Hubertus. Vervolgens ging het naar Waubach. Van 1889 tot 1903 was hij hier werkzaam als veldwachter. Hij werkte vanaf januari 1889 als gemeente veldwachter in Waubach voor een bezoldiging van Fl. 250 per jaar. De huur van het huis (eigendom van pastoor) waar zij gingen wonen bedroeg Fl. 50 per jaar. Een latere aanvraag om Rijksveldwachter te worden werd afgewezen deels door een veroordeling wegens insubordinatie in 1871 in Indië[17]. Hiervoor zat hij 6 maanden in de gevangenis. En deels door een veroordeling wegens mishandeling in Zwolle 1886 (Boete Fl. 12,-). Hij werd in 1903 na klachten over het uitoefenen van een niet toegestane nevenfunctie ontslagen. Hij was oproeper bij verschillende openbare verkopingen geweest. In de registers van Schutterij Sint Joseph uit Waubach staat dat veldwachter Jan Gerards in 1890 een van de ereleden was. Hiervoor betaalde hij in Oktober per jaar de somma van Fl 0.60[18]. Hij bedankt in 1903 tevens als ongewapend schutter bij de schutterij. Dit is wel het begin van de betrokkenheid tussen de familie Gerards en de schutterij St.Joseph. Een betrokkenheid die tot op de dag van vandaag bestaat. De eerste Gerards van deze tak die naar het zuiden kwam.


Schuttersfamilie Gerards

De kinderen van Jan en Antje

Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Anna Mechtildis Maria Hendrika, geboren te Harderwijk op 22-10-1884 en daar overleden op 03-11-1884.
 2. Johannes Hendrikus (Sjeng), geboren te Harderwijk op 02-08-1886 en overleden op 01-04-1966 te Waubach. Hij trad in het huwelijk met Catharina Petronella Arnolda van Deutekom. Hij was van beroep mijnwerker en spoorarbeider. Hij was lid van de schutterij St.Joseph.
 3. Peter Willem Johannes Hubertus (Piet), geboren op 28-06-1888 te Tegelen. Hij overleed in het ziekenhuis te Brunssum op 26-01-1970. Hij was gehuwd met Catharina Tiggelbeck. Hij was mijnwerker van beroep en lid van de schutterij.
 4. Anna Maria, geboren op 17-02-1890 te Waubach en daar overleden op 25-04-1893.
 5. Bartholomeus Hubertus (Hubert), geboren op 04-01-1892 te Waubach. Hij was gehuwd met Theresia Simons. Hij overleed op 10-03-1965 te Waubach. Van beroep taxihouder en wethouder van de gemeente Ubach over Worms. Hij was lid van de schutterij.
 6. Johannes Hubertus Jozef Maria (Zef), geboren op 15-11-1893 te Waubach en overleden op 26-12-1950 te Maastricht. Mijn grootvader.
 7. Conrardus Dominicus Hendrikus Carolus, geboren op 16-12-1895 te Waubach en daar overleden op 31-03-1896.
 8. Maria Anna, geboren op 29-10-1897 te Waubach. Zij trad in het huwelijk met Willem Keren. Zij overleed te Nieuwenhagen 15-04-1958.
 9. Jan Leonardus Hubertus (Lei), geboren op 06-06-1900 te Waubach. Hij trad in het huwelijk met Maria Catharina bruns/Bruins. Hij overleed 24-10-1924 te Waubach ten gevolge van een mijnongeval in de mijn Laura. Was koning van de schutterij in 1923.
 10. Maria Anna Theresia Josepha, geboren op 23-02-1902 te Waubach. Zij trad in het huwelijk met Leonardus Burgmeier. Zij overleed te Kerkrade in de Lückerheide-kliniek op 03-09-1991.
 11. Anna Clara, geboren op 22-12-1903 te Waubach. Zij trad in het huwelijk met Jan Leonard Janssen en overleed in een bejaardentehuis te Kerkrade op 29-10-1994.
 12. Henricus Joseph (Hein), geboren op 10-03-1907 te Waubach. Hij trad op 25-02-1933 in het huwelijk met Emma Maria Elisabeth Bemelmans. Hij huwde de tweede keer 17-12-1954 met Maria Koneczni. Hij overleed na een kort ziekbed op 01-07-1974 te Heerlen.
Opa Gerards 1916


Johannes Hubertus Jozef Maria (Zef) Gerards


Zef was werkzaam als timmerman en mijnwerker. Hij wilde zich opwerken maar deed dat niet legaal. Hij werd in 1914 veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens het vervalsen van een getuigschrift[19]. Vanaf 1928 was hij opzichter in de Julia steenkolenmijn te Eijgelshoven. Hier raakte hij betrokken bij een ongeval en was daarna invalide. Hij trok door Nederland met een maquette van de steenkolenmijn die hij zelf had gemaakt en probeerde zo nog iets bij te verdienen. Hij was ook kroegbaas in Abdissenbosch, dit cafe had ook een danszaal die druk bezocht werd. Zef was ook jarenlang lid van de schutterij en een van zijn functies was die van tambour majoor. Hij trad tot drie maal toe in het huwelijk. De eerste keer met een vrouw die hij ontmoette terwijl hij zijn dienstplicht vervulde in Breda. De tweede keer met een Joegoslavische wier broers vrienden van hem waren. Het laatste huwelijk met de (ex)vrouw van zijn broer Hein. Hij stierf in Maastricht aan een infarct terwijl hij als tambour-maitre voor de harmonie uitliep. Hij was bekend als hartpatiënt. Hij werd begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht.


Het 1ste huwelijk: Zef Gerards en Cato van Emmerik

Gerards-van Emmerik

De dienstplicht, of de Nationale Militie, voldeed Zef grotendeels op een van de kazernes in Breda ingedeeld bij de 1ste Compagnie 2e Bataljon 2e Regiment Infanterie. Ook hier kreeg hij problemen. In maart 1916 werd hij door de krijgsraad veroordeeld tot zes weken cachot wegens desertie [20]. In Breda leerde hij ook Catharina Joanna Cato/To van Emmerik kennen en zij was waarschijnlijk de reden van zijn ongeoorloofd afwezig zijn. Zij was 28-04-1897 in Breda geboren. Ze werkte als passementswerkster (een gespecialiseerd kleermaakster). Zij kwam uit een behoeftige familie. Haar moeder was al vroeg weduwe met vier jonge kinderen. Haar grootmoeder was een ongehuwde vrouw toen de vader van Cato geboren werd. Haar overgrootvader, Cornelis van Emmerik, was een beroepsmilitair die zich na de dienst vestigde in de Gampelstraat in een van de povere wijken van Breda. Hij was gehuwd met de kleindochter van een Zwitsers huursoldaat, Elisabeth Rüedisüeli. Cato had haar jeugd, als halfwees, in een klooster doorgebracht; omdat haar moeder niet kon zorgen voor Cato haar zusje en twee broers. Hier had Cato geen goede herinneringen aan. Op het moment van kennismaking werkte zij in de huishouding. Zij traden op 19-02-1917 te Breda in het huwelijk[21], woonden vervolgens kort in Teteringen en Breda. Het echtpaar vertrok in juli 1917 naar Ubach over Worms. Cato stierf op 12-01-1927 in het kraambed van haar dochter Johanna (Jo). Als doodsoorzaak werd een longontsteking vermeld. Zij liet haar man, op haar sterfbed, beloven de kinderen niet naar het klooster te sturen. Deze belofte hield Zef echter niet lang vol. Het echtpaar woonde grotendeels in Waubach / Abdissenbosch. Zij kregen vijf dochters.


Het 2de huwelijk: Zef Gerards met Marija Žnidaršic

Huwelijk Gerards-Znidarsic 29-06-1928

Marija werd geboren op 10-05-1905 te Bresovo. Een klein dorpje in de regio Krain van het Habsburgse Rijk, tegenwoordig Slovenië. Haar ouders waren Janusz Žnidaršic en Theresa Bregar, resp uit Gorenje Orle en Dule. Marija kwam uit een gezin van acht. Drie broers en vijf zussen. Twee van haar broers, Janusz en Aloïs, werkten in de steenkolenmijnen van België en Nederland. Marija ging, zonder toestemming van haar ouders, naar Nederland. Hier werkte ze als dagloonster in de buurt van haar broers. Ze leerde Zef Gerards kennen, hij was een collega en vriend van haar broers. Op 29-06-1928 trad Marija in het huwelijk met Zef Gerards. Het huwelijk vond plaats in Ubach over Worms waar het gezin ook ging wonen. Marija overleed op 12-02-1942 in het Ziekenhuis te Kerkrade. Ze stierf aan de gevolgen van een bloeding tgv een miskraam. In WW2 waren mensen met een Slavische afkomst tweederangs mensen, Untermenschen. De zorg die aan haar besteed werd was vermoedelijk niet optimaal. Mijn grootmoeder. Het echtpaar kreeg zes kinderen.


Het 3de huwelijk: Zef Gerards met Emma Bemelmans

Emma Maria Elisabeth Bemelmans (Emmy) werd geboren te Heerlen op 14-07-1910. Zij trad op 25-02-1933 in het kerkelijk huwelijk met Hein Gerards. Het burgerlijk huwelijk was (waarschijnlijk) in 1932. Uit dit huwelijk volgden een dochter en zoon. Hein trad vervolgens in 1954 in het huwelijk met Maria Koneczni. Emma had een weelderige rode haardos die haar de bijnaam de Roei opleverde. Tijdens de oorlogsjaren begon Emma een relatie met Zef. Wie de initiator was van deze relatie is onbekend. Er werden uit deze relatie drie kinderen geboren. Twee dochters en een zoon. Een van de dochters leed aan een ernstige ziekte en overleed al op vroege leeftijd. Toen Zef te horen kreeg dat zijn leven op het einde aan liep, besloot hij in het huwelijk te treden met Emma. Volgens een van zijn dochters om zo de kinderen en weduwe een rechtspositie te geven. Zij traden op 15-11-1950 te Maastricht in het huwelijk, Zef overleed een maand later. Emma had na de geboorte van haar eigen kinderen gezegd dat ze niet kon zorgen voor de kinderen van de eerdere vrouwen. Hierdoor werden deze kinderen uit huis geplaatst. De oudste gingen in de leer en de jongere werden in een klooster te Maastricht geplaatst. Niet precies zoals Zef het eerder had beloofd. Na het overlijden van Zef trad Emma in 1955 met Johannes Egidius Meerten (1907 Echt - 1974 Maastricht) in het huwelijk. Dit huwelijk werd in 1972 ontbonden. Zij overleed 01-08-1994 te Hulsberg.


De dochters uit het eerste huwelijk

 1. Elisabeth (Lies), geboren te Ubach over Worms op 26-09-1920. Zij trad op 08-11-1940 in het huwelijk met Johannes Wilhelmus Stijfs (1919-1987). Zij overleed in het ziekenhuis in Heerlen op 09-06-1990.
 2. Antje (Annie), geboren te Ubach over Worms op 01-03-1922. Zij trad op 21-12-1944 te Voerendaal in het huwelijk met Hendrikus Hubert Nicolaas Creugers (1923-2005). Zij overleed te Voerendaal 22-08-2002.
 3. Maria Cornelia (Mia), geboren te Ubach over Worms op 01-09-1924. Zij trad in het huwelijk met Pierre Peters (1921-2002) en zij overleed 17-09-2010 te Voerendaal.
 4. Catharina (To), geboren te Ubach over Worms op 04-08-1925, zij trad in het huwelijk met Dolf Verhoeven. Zij overleed te Maastricht op 04-09-1980.
 5. Johanna (Jo), geboren te Ubach over Worms op 01-09-1926. Zij trad in het huwelijk op 24-04-1946 te Maastricht met Matheus Jozef Schrieder (1923-1981). Zij overleed 23-12-2004 te Maastricht.

De dochters zijn allemaal officieel in Ubach over Worms geboren. Het gezin woonde in die tijd in Waubach.


De kinderen uit het tweede huwelijk, de "Slovenen"

 1. Een levenloos geboren kindje, 07-12-1928 te Waubach.
 2. Johan Jozef (Sjef), geboren te Waubach 29-11-1929. Trad op 14-10-1954 te Maastricht in het huwelijk met Maria Wagenaar (1932-2016). Van beroep meester steenhouwer. Indië veteraan. Hij overleed te Maastricht op 25-01-2015.
 3. Alois (Louis), geboren op 11-12-1931 te Waubach. Hij trad op 05-02-1953 in het huwelijk met Erna Hendrina Verbeten. Hij overleed te Maastricht op 11-06-2009. Van beroep buschauffeur. Oud marineman ( nr. 33121), hij diende tijdens de Korea oorlog op de HMS Evertsen. Getalenteerd muzikant.
 4. Leonardus (Leo), geboren te Waubach op 06-08-1932. Hij trad te Maastricht in het huwelijk op 13-09-1958 met Elisabeth Wilhelmina Mak (1940-1997). Hij overleed te Maastricht op 16-01-2008. Man van vele beroepen. Cafe-houder, onderhoudsman in een verzorgingstehuis, maar vooral bekend als de bokser. Zeven maal Nederlands kampioen in de zwaargewicht klasse, trainer van de Maastrichtse Boksclub.
 5. Theresia (Trees), geboren te Ubach over Worms op 15-09-1934 en op 29-04-1983 in het ziekenhuis te Brunssum overleden. Trad in het huwelijk met Wiel Franken (1931-2011)
 6. Emma (Emmy), geboren te Ubach over Worms op 29-04-1939. Zij trad op 30-12-1959 te Valkenburg in het huwelijk met Joseph Petrus Hubertus Grispen (1940-2007).
 7. Egidius (Egid), geboren 17-06-1940 te Ubach over Worms en overleden in het ziekenhuis te Heerlen op 13-04-1942.

Eind jaren zestig blijkt dat een Sloveense oom van deze kinderen, oom Alois, in Luik leeft. Het contact met hem werd gezocht en gemaakt. De drie broers en Emmy waren degene die de meeste interesse hadden in het herstellen van de familiebanden met de over gebleven familieleden in Slovenië, vandaar de geuzennaam: de Slovenen. Het waren vooral Louis en Emmy die het contact vernieuwden.


De kinderen uit het derde huwelijk

 1. Maria Josephina (Mia), geboren op 12-05-1943 te Ubach over Worms. Zij trad in het huwelijk met Bert Bronzwaer (1931-2012) en overleed te Maastricht op 15-05-2003.
 2. Matheus Jozef Johannes (Mattie), geboren 26-09-1944 te Maastricht. Hij trad aldaar op 30-03-1976 in het huwelijk met Marie-Jeanne Vrijens (1948-2014). Hij overleed te Dongen op 26-04-1990
 3. Johanna (Jeannie), geboren in 1948 te Maastricht en daar in 1956 overleden. Zij leed vermoedelijk aan een genetische aandoening.

Referenties

 1. Meertens Instituut, Nederlandse Familienamenbank, Amsterdam
 2. RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 8vs
 3. DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld)
 4. DHO-Register Tegelen, Belfeld St. Urbanusparochie, 1659 FS afb. 5 nr. 8
 5. DHO-Register St. Urbanusparochie Belfeld, 1662-009, FS afb. 6 nr. 20
 6. DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 118vs.
 7. RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 197vs.
 8. DTB-registers St. Urbanus parochie Belfeld, blz. 129.
 9. DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 123vs
 10. DTB-registers parochie St.-Gertruidis en Quirinus, Lottum, 1729
 11. RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37, fol. 40-40vs
 12. Inschrijving Enkhuizen, stamboeknummer:580, Service Historique de la Defense, Vincennes/Paris, 21Yc877
 13. Gelders Archief, BS Harderwijk, 0207 4386.04 36
 14. LGOG KRING HORST EN SEVENUM, tiende jaargang, nummer 23, 11 september 2000, pag.10
 15. BS Grubbenvorst, huwelijkse bijlagen 1858, huwelijk akte nr.1
 16. Nationaal Archief Militairen KNIL, Nummer toegang: 2.10.50, inventarisnummer: 159, stamboeknummer Indie: 59498
 17. Nationaal Archief, Oost-Indisch boek Onderofficieren en minderen, folio:13143
 18. Jubileumboek, 100 jaar schuttersleven te Waubach/Groenstraat, Hein Goossens, pag.23
 19. Registratie Arr. Rechtbank Maastricht 1914, reg. nr. 9808
 20. Registratie Krijgsraad Breda, 1916, Register nummer 87
 21. Burgelijke Stand Breda, Huwelijksregister 1917, aktenummer 36

Overige bronnen

 1. Rijksarchief te Maastricht, meerdere DHO-Registers, gezocht op plaats, naam en datum.
 2. Goossens H.M.H., 100 jaar Schuttersleven te Waubach/Groenstraat, 1988. oa pag.67 t/m 78.
 3. Westfries Archief, Hoorn.
 4. Gelders Archief, Harderwijk.
 5. Het Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-Hertogenbosch
 6. Heemkundevereniging Landgraaf, An de Voeëgelsjtang 12 Landgraaf.
 7. Service Historique de la Defense, Vincennes/Paris.
 8. Kroniek voor Belfeld, Beesel en Swalmen. Loe Giesen.
 9. Webpagina, Genbronnen Limburg.
 10. Website, Open Archieven.nl
 11. Eigen onderzoek en interviews.


Bewerker

H.Grispen. Voor informatie of aanvullingen h-grispen@home.nl