Wolffers

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Wolffers of Wolfferts is vanaf het einde van de 16e eeuw aanwijsbaar in Belfeld.

Henrick Wolfaerts wordt in 1569 genoemd als laat van kasteel Nieuwenbroeck in Beesel. Volgens een akte uit ca. 1615 bezat hij land te Beesel-Leeuwen.

Gerard Wolffartz of Wolffertz is tussen 1588 en 1620 schepen van Beesel en Belfeld, die gezamenlijk één schepenbank vormen. Gerart Wolfferts koopt in 1598 samen met zijn vrouw Beele land in het Molenveld onder Beesel gelegen. Vermoedelijk is hij pachter van een van de grote boerderijen in de omgeving van Ronckenstein. In 1600 wordt zijn schaapherder gewond door toedoen van enkele in Venlo gelegerde soldaten. In 1605 kopen Gerhardt Wolffertz en Beelen an gen Broeck land bij Offenbeek. Beel overleed vermoedelijk in de jaren hierna. In 1609 werden Gerhardt Wolffertz en zijn vrouw Thonissken eigenaren van land in Offenbeek. In 1612 kopen Gerardt Wolffertz en Thonisken land te Belfeld-Geloo. In een akte van 1 maart 1622 is sprake van de kinderen van wijlen Gerhardt Wolffertz, zodat deze tussen 2 april 1620 en 1 maart 1622 moet zijn overleden.

In 1600 vernieuwt Peter Wolfaerts alias Itten de leeneed van een leengoed te Bussereind gelegen.

Johan Wolffertz en Lehen, echtelieden, worden beiden genoemd in 1610 als ze grond kopen in de omgeving van Offenbeek. Jan Wolffartz wordt eveneens vermeld in een delingsakte uit 1619.

Korst Wolffertz verkoopt in 1610 met toestemming van zijn vrouw Encken land onder Beesel gelegen. Kerst Wolfferts wordt in 1630 opnieuw genoemd.

I.
Heinrich Wolffertz wordt in 1623 voor het eerst genoemd als schepen. In 1628 koopt Heinrich Wolffertz samen met zijn vrouw Heilken landerijen. Volgens de rekening van de schatheffer van 1640 werd toen geld uitgekeerd aan Hendrick Wolfarts wegens verteer voor iemand die in Belfeld gewond was geraakt. Hendrick Wolffradt wordt in 1651 genoemd als getuige. Het bunderboek van 1654 vermeldt huis en boomgaard van Henderyck Wolfaerts op de Dijckercamp, niet ver van Ronckenstein.
Uit dit huwelijk:

  1. Godefridus Wolfferts, volgt II.

Goerdt Wolffertz en diens vrouw Thrijn stellen zich in 1624 borg bij een overdracht van land onder Belfeld.

In 1628 kopen Peter Wolffers en Marie Hanen, echtelieden, land te Geloo. In 1633 koopt Peter Wolffertz samen met zijn vrouw Marie Fliegers een moeshof in Belfeld. In 1635 verkopen Peter Wolffertz en Marie Vliegen land.

Conradus Wolfferts, soms ook Gerardus genoemd, blijkt rond 1646 koster van Tegelen, waar hij woont met zijn vrouw Heijlken, in 1656 vermeld als Heilken Kustersfrau.

Jan (Johanna!) Wolfraet wordt in 1651 vermeld als weduwe van Hendrick Cruytsberghen. Zij hertrouwt vermoedelijk in 1652 met Peter op die Grote Hoff, pachter van de Grote Hoeve, een Gelders leengoed.

II.
Godefridus Wolffers tr. Tegelen 12-1-1647 met Catharina Weijers, dr. van Henrich op den Weijer en Anna, in 1623 wonend te Beesel.

Arnolt of Aret Wolffairts wordt van 1647 tot 1652 vermeld bij de betaling van een tijnshoen te Beesel. In 1653 wordt het hoen betaald door Merten Rijners namens 'Aret Wolfaerts woonachtich tot Belfendt aen ge Loij'.

Jacoba oftewel Juexken Wolffers wordt in 1652 vermeld als weduwe van wijlen de schepen Jan op den Bongart.

Wilhelmus Wolfarts en zijn vrouw Margaretha Welles laten in 1653 een zoon Petrus dopen in Blerick. In 1655 werd in Blerick de doop genoteerd van opnieuw een Peter, zoon van Wilhelmus Wolfarts en Peterken van Daell, vermoedelijk Willem's tweede vrouw. Het echtpaar verhuisde naar Geloo, waar in 1658 en 1663 nog twee kinderen werden geboren, waarbij Peterken werd vermeld als Petronella op Boxhoeff, een van de grootste boerderijen te Geloo. Willem zelf is vermoedelijk identiek aan Wilhelmus aen gen Loho.

Gerardus oftewel Gehrken Wolffers alias Aen gen Endt, tr. Belfeld 13-4-1655 met Thonissken aen gen Endt.
Uit dit huwelijk:

  1. Leonarda aen gen Endt, ged. Belfeld 14-4-1659 (get. Gerart aen New Erff en Petronella, echtgenote van Wilhelmus aen gen Loho [mogelijk Petronella gehuwd met Willem op Boxhoef]; dr. van Gerardus x Antonia NN).
  2. Maria NN, ged. Belfeld 3-5-1662 (get. Peter Wilhelms en Trincken Sijmons; dr. van Gerardus x Antonia aen gen Endt).
  3. Gertrudis Wolffers, ged. Belfeld 24-5-1665 (get. Peter Gohttsens en Grittijen te Beelen; dr. van Gerardus x Antonia NN), vermoedelijk jong overl.
  4. Gertrudis an gen Endt, ged. Belfeld 3-8-1670 (get. Martinus in gen Hoff en Leonarda Sc...; dr. van Gergen an gen Endt x Antonia NN), begr. ald. 15-12-1730. Tr. Belfeld 4-6-1692 met Petrus Dirrix.
  5. Leonardus Wolfferts, ged. Belfeld 2-8-1677 (get. Joannes aen gen Endt en Jacoba Legheuser; zn. van Gerken x Antonia NN), begr. 11-5-1726. Tr. Belfeld 24-11-1701 met Catharina Peters alias Maessen, begr. 5-2-1729.

Zij kochten op 2-10-1659 een huis te Belfeld op de Roijacker gelegen.

Bronnen