Eijmael

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE EIJMAEL

Generatie I

I.1 Wilhelmus EIJMAEL.
Willem Eijmael, gehuwd met Barbara Nuchelmans, verkocht op 24 januari 1642 aan Jan Cortten en diens erfgenamen een halve koolhof, groot negen kleine roeden, gelegen naast Jan Cortten koolhof, voor negen rijksdaalders en een vat rogge.[1]
Op 28 februari 1642 verkocht Willem van Eijmael aan Jan Cortten 39 kleine roeden akkerland "boven pastorije landt" achter Hellebroek, grenzend aan Jan Cortten zelf en Peter Nuchelmans, hoofdzijden pastoorsland en Peter Smets, voor dertig stuivers per kleine roede.[2]
Gehuwd met Barbara NUCHELMANS, dochter van Joannes NUCHELMANS en Johanna NN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Theodorus (zie II.1).
 • 2. Franciscus (zie II.3).
 • 3. Joannes (zie II.5).
 • 4. Leonardus (zie II.7).


Generatie II

II.1 Theodorus EIJMAEL, geboren ca. 1620, zoon van Wilhelmus EIJMAEL (zie I.1) en Barbara NUCHELMANS.
Gehuwd voor de kerk op 3 juli 1647 te Hoensbroek met Maria SCHAEPS.
Op 9 februari 1707 verklaarde Meijcken Schaeps, weduwe Dirck Eijmael, dat haar schoonzoon Laurens Daemen en haar dochter Maria Eijmael haar in haar oude dag getrouw hadden bijgestaan en verzorgd en dat van plan waren tot haar dood voort te zetten.
Haar zoon Daem Eijmael had de helft van anderhalve zil land op eigen naam had laten gichten met uitsluiting van zijn zus en de echtgenote van Daem het land bleef gebruiken, hoewel aangekocht door wijlen Dirck Eijmael.
Daarom besloot zij nu aan haar schoonzoon en diens echtgenote te schenken het huis met lege plaats, eertijds bebouwd, gelegen op de Muisberg, grenzend aan haar huis, zoals van Jan Pijpers gekocht, en ander eigen goed, toegevallen bij deling van Lenart Spijckers.
Ook liet zij het door Lins Creusen beleende goed, zoals vastgelegd op 1 april 1682, en de koolhof en weide die de erfgenamen Lins Crousen volgens akte van 31 december 1684 hadden beleend, aan haar schoonzoon en dochter.
Verder verklaarde zij dat Lintgen Spijckers haatr dochter een weitje op de Muisberg had geschonken vanwege trouwe diensten. De erfgenamen Daem Eijmael konden op al deze goederen geen rechten meer doen gelden.
Tenslotte schonk zij nog twee kisten en een "schaperaij".
[3]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Adam (zie III.1).
 • 2. Joanna, gedoopt op 27 februari 1650 te Hoensbroek (getuige(n): Ercken Maessen, Joanna Heuten).>br>
 • 3. Henricus, gedoopt op 10 november 1652 te Hoensbroek (getuige(n): Lens Crousen, Anna van Eijmael).
 • 4. Maria, vroedvrouw, gedoopt op 26 maart 1656 te Hoensbroek (getuige(n): Mathias en Gertrudis Schaeps).

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24 september 1683 te Hoensbroek met Laurentius DAEMEN, 27 jaar oud, gedoopt op 21 juni 1656 te Heerlen (getuige(n): Laurentius Langen, Elizabet Schillinx), zoon van Joannes DAEMEN en Mechtildis TIELEN.

II.3 Franciscus EIJMAEL, geboren ca. 1625, zoon van Wilhelmus EIJMAEL (zie I.1) en Barbara NUCHELMANS.
Gehuwd voor de kerk op 20 januari 1644 te Hoensbroek met Maria van den ESSCHEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna, gedoopt op 28 oktober 1646 te Hoensbroek (getuige(n): Lintgen van Eijmael, Daem Haen).
 • 2. Maria, gedoopt op 28 maart 1649 te Hoensbroek (getuige(n): Drijes Bruls, Henricus Pijls).

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 9 juli 1681 te Hoensbroek (getuige(n): Christianus en Maria Eemael) met Arnoldus KERCKHOFS, 24 jaar oud, gedoopt op 21 januari 1657 te Kerkrade (getuige(n): Conradus Dautzenberg, Anna Rootcrans), zoon van Christianus KIRCHOFF en Joanna SAUREN.[4].

 • 3. Joanna, gedoopt op 24 augustus 1652 te Hoensbroek (getuige(n): Anna van Eijmael namens Maria Vloegels, Gertrudis Spaubecks namens Elisabetha Haenraets).
 • 4. Christianus (zie III.11).
 • 5. Gertrudis, gedoopt op 26 januari 1659 te Hoensbroek (getuige(n): Peter Cloets, Maria Essers).
 • 6. Laurentius, gedoopt op 13 oktober 1661 te Hoensbroek (getuige(n): Matthias Weustenraedt sacellanus, Catharina Muschen).
 • 7. Joannes, gedoopt op 9 januari 1664 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes van Elderen en Anna [niet ingevuld]).
 • 8. Barbara, gedoopt op 9 mei 1666 te Hoensbroek (getuige(n): Leonardus van Eemael, Barbara ..aut..).


II.5 Joannes EIJMAEL, gedoopt op 6 januari 1628 te Hoensbroek (getuige(n): Meijken Cloets, Trinken Classen ???), zoon van Wilhelmus EIJMAEL (zie I.1) en Barbara NUCHELMANS.
Ondertrouwd op 7 augustus 1660 te Heerlen (getuige(n): zijn broer Leonaerdt Eenmael, haar nicht Gesken Stermans). Jan van Eenmael, jongman, en Eefken Hametton, jongedochter, beijde uijt het Honsbroeck, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22 augustus 1660 te Heerlen met Eva HAMETTON, dochter van Joannes HAMETTON en Petronella VROLINXS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 29 juni 1661 te Hoensbroek (getuige(n): Theodorus Hoven, Chatrina Neiraets).
 • 2. Barbara, gedoopt op 2 april 1665 te Hoensbroek (getuige(n): Petrus Ceurens, Maria Scaeps).
 • 3. Petronella, gedoopt op 17 november 1667 te Hoensbroek (getuige(n): Rhenerus Biesen, Maria Haenen).
 • 4. Joannes, gedoopt op 19 oktober 1669 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Beckers, Anna Vlugels).
 • 5. Johanna, gedoopt op 27 april 1673 te Hoensbroek (getuige(n): Adrianus van Eemael, Johanna Siemeren).


II.7 Leonardus EIJMAEL, gedoopt op 14 maart 1630 te Hoensbroek (getuige(n): Gurdt van Eimael, Enken Eimals), achternaam moeder niet vermeld, zoon van Wilhelmus EIJMAEL (zie I.1) en Barbara NUCHELMANS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 19 mei 1654 te Hoensbroek met Agatha Van HOUTHEM.
Ondertrouwd (2) op 3 oktober 1660 te Heerlen (getuige(n): zijn broer Jan, haar zuster Encken). Leonaerdt Eenmael weduwenaer uyt het Hoensbroeck en Nees Penners jongedochter van Schandelen, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17 oktober 1660 te Heerlen met Agnes PENNERS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Wilhelmus, gedoopt op 4 februari 1655 te Hoensbroek (getuige(n): Catharina Haenraets).
 • 2. Maria, gedoopt op 1 januari 1656 te Hoensbroek (getuige(n): Anna van Houtem).
 • 3. Paulus (zie III.24).

Uit het tweede huwelijk:

 • 4. Joannes (zie III.26).
 • 5. Anna, gedoopt op 25 februari 1663 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Wingarts, Maria Bouts).
 • 6. Catharina, gedoopt op 5 juli 1664 te Hoensbroek (getuige(n): Catharina van Eemael).
 • 7. Leonardus, gedoopt op 22 februari 1667 te Hoensbroek (getuige(n): Leonardus Pipers, Encken Mullens), achternaam moeder niet genoemd.
 • 8. Gerardus (zie III.31).
 • 9. Leonardus (zie III.33).


Generatie III

III.1 Adam EIJMAEL, gedoopt op 19 september 1648 te Hoensbroek (getuige(n): Henricus Houben, Peter Timmers), zoon van Theodorus EIJMAEL (zie II.1) en Maria SCHAEPS.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 2 oktober 1681 te Hoensbroek met Sibilla COENEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Margaretha, gedoopt op 20 maart 1683 te Hoensbroek (getuige(n): Franciscus van Eenmael, Johanna Scaeps).

Gehuwd met Joannes HEUTEN, gedoopt op 20 juli 1685 te Hoensbroek, zoon van Eustachius HEUTEN en Catharina SCHILLINX (Peerbooms).

III.11 Christianus EIJMAEL, gedoopt op 27 december 1655 te Hoensbroek (getuige(n): Maria Schaeffs), overleden op 30 maart 1721 te Hoensbroek op 65-jarige leeftijd, zoon van Franciscus EIJMAEL (zie II.3) en Maria van den ESSCHEN.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 23 oktober 1687 te Hoensbroek met Maria MEIJERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 6 februari 1690 te Hoensbroek (getuige(n): Wernerus Redraet).
 • 2. Franciscus, gedoopt op 18 maart 1693 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes van den Eschen, Maria Scaeps).
 • 3. Helena, gedoopt op 3 juni 1698 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Ruters, Elisabet Alofs).

Gehuwd met Nicolaas ROOSENBOOM.

III.24 Paulus EIJMAEL, gedoopt op 20 februari 1657 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Fins, Maria van den Neschen), zoon van Leonardus EIJMAEL (zie II.7) en Agatha Van HOUTHEM.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 6 juni 1682 te Hoensbroek met Catharina BECKERS.
Op 2 november 1707 verkocht Catharina Beckers, weduwe Paulus Eijmael, bijgestaan door zoon Jan Eijmael, gehuwd met Liffert Stijffs, aan Lins van IJseren, gehuwd met Sibilla Coenen:
a) 17 kleine roeden koolhof op de Muisberg, grenzend aan Laurens Daemen en de koper, hoofdzijde de pastoorsweide;
b) 11 kleine roeden land, grenzend aan Laurens Daemen en dekoper, hoofdzijde de Meulebeek;
c) 83 kleine roeden land aan pastoorskoulen, grenzend aan Jan Eijmael en Lenert Ritzen, hoofdzijde de weg komend van Lemmen Sponts.
Het geheel werd verkocht voor 180 gulden, een rund en een wollen doek.[5]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie IV.7).
 • 2. Cecilia, gedoopt op 1 juni 1686 te Hoensbroek (getuige(n): [niet ingevuld]).
 • 3. Joanna, gedoopt op 28 oktober 1687 te Hoensbroek (getuige(n): Wilhelmus Eemael, Catharina Degens).
 • 4. Agatha, gedoopt op 6 augustus 1690 te Hoensbroek (getuige(n): Petrus Stassen, Catharina ...).
 • 5. Johanna, gedoopt op 3 maart 1692 te Hoensbroek (getuige(n): Wilhemus Melkops, Elisabet Helders).


III.26 Joannes EIJMAEL, gedoopt op 14 juli 1661 te Hoensbroek (getuige(n): Henricus Huben, Johanna Meiers), zoon van Leonardus EIJMAEL (zie II.7) en Agnes PENNERS.
Op 30 augustus 1701 verklaarde Jan Eijmael, gehuwd met Giet Sponts, dat hij zo'n zeven jaar eerder aan Lins van Iseren, gehuwd met Sibilla Coenen, de volgende onroerende goederen verkocht had:
a) 25 kleine roeden weiland aan de Muijsberg, grenzend aan Laurens Daemen en Aret Kerckhoffs, hoofdzijde Paulus Eijmael;
b) vier kleine roeden weiland achter zijn huis, aan weerszijden grenzend aan de koper, hoofdzijden Laurens Daemen en het huis van Jan Eijmael;
c) 54 kleine roeden land in het Lindeveld, grenzend aan Weren Rietraet, weduwe Baltus Waltneel, hoofdzijde de weg.
Het geheel was verkocht voor 70 gulden.[6]
Op 15 november 1708 verkocht Jan Eenmael, gehuwd met Lijfert Stijfs aan zijn oom Jan Eenmael, gehuwd met Geet Sponts, ca. 40 kleine roeden weiland, met het recht om zijn vee over de weide van de verkoper naar deze weide te brengen, gelegen aan de Muisberg, grenzend aan Lens van IJseren en de verkoper, hoofdzijde de Slakstraat en de verkoper, belast met een half vat rogge aan de pastorie van Hoensbroek.
Idere kleine roede werd verkocht voor drie schillingen.
Verder gaf de verkoper zijn oom toestemming om de verkoop, die nu ten overstaan van de koster plaatsvond, wettelijk te laten registreren zonder zijn aanwezigheid "omdat hij qualijck gaen of staen kan".
Op 16 november 1708 verklaarde Jan Eijmael het geld ontvangen te hebben.
Aan de akte werd toegevoegd dat op 21 februari 1720 deze weide werd overgedragen aan Lemmen Eenmael, omdat hij op de weide een huis had laten bouwen, hetgeen hem 65 gulden gekost had.
Aldus vastgelegd door zijn moeder Geet Sponts en zijn broers Lenert, Daem en Willem Eijmael.
De akte werd op 14 januari 1727 gerealiseerd voor de schepenbank Hoensbroek door Lemmen Eijmael, bijgestaan door oom Lennert Eijmael.
[7]
Gehuwd met Gertrudis PONS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Lambertus (zie IV.13).
 • 2. Leonardus, gedoopt op 7 maart 1689 te Hoensbroek (getuige(n): Wilhelmus Eemael, Maria Scaeps).
 • 3. Joannes, gedoopt op 10 oktober 1690 te Hoensbroek (getuige(n): Leonardus en Maria Eemael).
 • 4. Catharina, gedoopt op 30 mei 1692 te Hoensbroek (getuige(n): Theodorus van Eenmael, Catharina Eenmael).
 • 5. Leonardus, gedoopt op 16 september 1694 te Hoensbroek (getuige(n): Anna Pons).
 • 6. Joannes, gedoopt op 25 augustus 1697 te Hoensbroek (getuige(n): Gerardus Eenmael, Maria van Iseren).
 • 7. Adamus, gedoopt op 16 oktober 1699 te Hoensbroek (getuige(n): Gerardus Penners ??).

Op 18 augustus 1740 verkocht Daem Eijmael, gehuwd met Helena Cistermans, aan [schepen] Joannes Bruls 23 kleine roeden koolhof achter de huiswei van genoemde Joannes Bruls voor 35 stuivers per kleine roede.
Op de koolhof stond een pacht van een kop rogge aan huis Hoensbroek, te korten op de koopsom.
De akte werd op 16 maart 1751 gerealiseerd voor de schepenbank Hoensbroek.
[8]
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25 september 1724 te Hoensbroek met Helena SIJSTERMANS, 24 jaar oud, gedoopt op 4 oktober 1699 te Hoensbroek, dochter van Christianus SIJSTERMANS en Maria STASSEN.

 • 8. Catharina, gedoopt op 9 februari 1703 te Hoensbroek (getuige(n): Hendricus Ponts, Johanna van Eenmael).
 • 9. Wilhelmus, gedoopt op 15 mei 1705 te Hoensbroek (getuige(n): Hermanus Penners, Barbara Engelen).

Zijn huwelijk werd gedipsenseerd vanwege bloedverwantschap in de derde en vierde graad. Het schema geeft:
Wilhelmus Eijnmael, zoon van Joannes, kleinzoon van Leonardus, achterkleinzoon van Wilhemus Eijnmael
Maria Zelissen, dochter van Dionisius Zelissen en Mechtild Damen, kleindochter van Laurentius Damen en Maria Eijnmael, achterkleindochter van Theodorus Eijnmael, achter-achterkleindochter van Wilhelmus Eijnmael[9]
Gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 26 juni 1753 te Hoensbroek met Maria CELISSEN, 40 jaar oud, gedoopt op 16 maart 1713 te Hoensbroek (getuige(n): Theodorus Damen, Maria Einmael, grootmoeder en vroedvrouw), dochter van Dionisius CELISSEN en Mechtild DAEMEN.
{Zij was eerder ondertrouwd op 16 oktober 1734 te Gulpen, jongeman uit Gulpen, jongedochter uit Hoensbroek, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 21 maart 1735 te Gulpen met Henricus CURVERS, zoon van Martinus CURVERS en Catharina SILVERENTANT.}

III.31 Gerardus EIJMAEL, gedoopt op 5 juli 1668 te Hoensbroek (getuige(n): Johanna Packbiers), achternaam moeder Scillincx, overleden op 24 november 1716 te Hoensbroek op 48-jarige leeftijd, zoon van Leonardus EIJMAEL (zie II.7) en Agnes PENNERS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 24 november 1698 te Hoensbroek met Barbara ENGELEN, 21 jaar oud, gedoopt op 1 maart 1677 te Hoensbroek (getuige(n): ...dus Schillincx, Joanna Meiers), overleden op 9 oktober 1735 te Hoensbroek op 58-jarige leeftijd, dochter van Joannes ENGELEN en Maria SCHILLINX.
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 9 september 1717 te Hoensbroek met Joannes PONS.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agnes, gedoopt op 18 mei 1700 te Hoensbroek (getuige(n): Christianus van Eijmael, Dorothea Schillinx).
 • 2. Joannes, gedoopt op 19 februari 1702 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Engelen, Catharina Kebets).
 • 3. Leonardus, gedoopt op 23 oktober 1703 te Merkelbeek.
 • 4. Cornelius, gedoopt op 1 mei 1705 te Merkelbeek.
 • 5. Maria, gedoopt op 25 april 1707 te Merkelbeek.
 • 6. Barbara, gedoopt op 31 december 1709 te Hoensbroek (getuige(n): Petrus Engelen, Maria Eijmael obstetrix).

Gehuwd met Aelman AELMANS

 • 7. Joannes, gedoopt op 15 april 1713 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Engelen, Joanna Riemen).
 • 8. Catharina, gedoopt op 30 april 1715 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Eijmael, Catharina Engelen).


III.33 Leonardus EIJMAEL, gedoopt op 8 augustus 1672 te Hoensbroek (getuige(n): Gerardus Penners, Maria Aelers(?)), begraven op 10 mei 1740 te Hoensbroek op 67-jarige leeftijd, zoon van Leonardus EIJMAEL (zie II.7) en Agnes PENNERS.
Op 30 oktober 1707 kocht Linnert Eijmael van Anna Haseliers, weduwe van Jan Vernaus, en haar dochters Catharina, Christina en Sophia Vernaus, 92 roeden akkerland in het Hoevenerveld te Hoensbroek tussen Thijs Meijers en Thijs Vroomen, voor 15,5 stuiver per roede. Het land was belast met een kop rogge aan de kapelanie van Hoensbroek, waarvoor 10 gulden werd gegeven.[10]
Op 11 juni 1719 verkocht Lennert Eijmael aan Severen Jongen, gehuwd met Nies Meulenbergs, 66,5 roede weiland aan de Caumerweg tussen Jan Beckers en Reijner Sijstermans voor 14,5 pattacon.[11]
Op 30 januari 1720 verkocht Lennert Eijmael aan Peter van IJseren, gehuwd met Jenne Eijmael, 93 kleine roeden land in het maandagveld tussen Jan en Reijner Meijers, voor 25 pattacons, een bijl, vijftig voet planken en een schaal.[12]
Op 3 februari 1720 kocht Linnert Eijmael van schepen Mathijs Tosses een halve bunder land op de grubbe tussen schepen Tosses en de hof te Wijer voor 42 pattacons.[13]
Op 27 oktober 1721 kocht Linnert Eijmael van Jan van de Neschen, weduwnaar Catharina Peters, 133 kleine roeden land in het Linderveld tussen de Aldenhof, het Musschegoed en Willem Haen, voor 40 pattacons. 31 pattacons werden betaald aan Christiaan Cremers, gehuwd met Anna van IJseren, aan wier vader Lins van IJseren het land verzet was.[14]
Op 17 november 1722 kocht Linnert Eijmael van Frans Kerckhoffs, gehuwd met Margriet Cloots, 101 kleine roeden en zeven voet land "opt voulschaep" aan de Kouvenraderberg, oostwaarts Marth. Tosses, westwaarts Lisbet Severens, voor 30 pattacons en drie vaten rogge.[15]
Op 18 september 1725 kocht Linnert Eijmael van kanunnik Kerckhoffs, rentmeester van de markies, 100 kleine roeden land "wijerlant" aan de Akerweg tussen Hendrik Kleijntjens en Mathijs Biessen, voor 27 pattacons en vier schillingen.[16]
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 8 mei 1696 te Hoensbroek (getuige(n): Catharina Eemal, Joannes Ruters (?)) met Catharina HAENRAETS, begraven op 26 mei 1740 te Hoensbroek, mogelijk dochter van Adam en Sibilla Wingarts.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonardus, gedoopt op 22 maart 1697 te Hoensbroek (getuige(n): Laurentius Daemen, Maria Jongen), overleden op 9 april 1702 te Hoensbroek op 5-jarige leeftijd.
 • 2. Sibilla (Cecilia), gedoopt op 13 januari 1699 te Hoensbroek (getuige(n): Christianus van Eenmael), overleden op 31 januari 1733 te Hoensbroek op 34-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 21 mei 1724 te Hoensbroek (getuige(n): Lambertus Eijmael, Nicolaus coenen) met Joannes HAEN, 35 jaar oud, gedoopt op 22 augustus 1688 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Stassen, Maria Dederen), begraven op 4 november 1741 te Hoensbroek op 53-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus HAEN en Maria van den ESSCHEN.

 • 3. Agnes, gedoopt op 5 juli 1701 te Hoensbroek (getuige(n): Johannes Haenraets, Gertrudis ...), overleden op 4 december 1766 te Hoensbroek op 65-jarige leeftijd, overleden aan waterzucht (morbus hydropicus), begraven op 4 december 1766 te Hoensbroek.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 8 juni 1732 te Hoensbroek met Casparus VLEUGELS, 31 jaar oud, gedoopt op 3 juni 1701 te Hoensbroek, overleden op 30 oktober 1782 te Hoensbroek op 81-jarige leeftijd, zoon van Laurentius VLEUGELS en Mechtild WAUMANS.

 • 4. Johannes, gedoopt op 30 juni 1703 te Hoensbroek (getuige(n): Barbara Engelen, e.v. Gerard Eijmael).
 • 5. Cornelia, gedoopt op 25 april 1706 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Eijmael, Gertrudis Haltfast).
 • 6. Leonardus (zie IV.41).


Generatie IV

IV.7 Joannes EIJMAEL, gedoopt op 14 januari 1685 te Hoensbroek (getuige(n): Gerardus Ponts, Catharina Eenmael), begraven op 29 december 1708 te Hoensbroek op 23-jarige leeftijd, zoon van Paulus EIJMAEL (zie III.24) en Catharina BECKERS.
Op 31 juli 1708 verkocht Jan Eijmael, gehuwd met Lijffert Stijfs, aan Steven Dirx, gehuwd met Catrina Beckers, zes of zeven kleine roeden in een koolhof, tussen de onderste stijl van zijn huis en de koolhof van Laurens Daemen, hoofdzijden de straat en het wederdeel van zijn koolhof met het recht van overpad door de gats van de Muisberg en zijn weide tot op de Slakstraat, en verder nog een koestalletje dat de koper nog op zijn gekochte grond moest verplaatsen.
Het geheel werd verkocht voor zes pattacons en een koe in de koop.[17]
Op 15 november 1708 verkocht Jan Eenmael, gehuwd met Lijfert Stijfs aan zijn oom Jan Eenmael, gehuwd met Geet Sponts, ca. 40 kleine roeden weiland, met het recht om zijn vee over de weide van de verkoper naar deze weide te brengen, gelegen aan de Muisberg, grenzend aan Lens van IJseren en de verkoper, hoofdzijde de Slakstraat en de verkoper, belast met een half vat rogge aan de pastorie van Hoensbroek.
Idere kleine roede werd verkocht voor drie schillingen.
Verder gaf de verkoper zijn oom toestemming om de verkoop, die nu ten overstaan van de koster plaatsvond, wettelijk te laten registreren zonder zijn aanwezigheid "omdat hij qualijck gaen of staen kan".
Op 16 november 1708 verklaarde Jan Eijmael het geld ontvangen te hebben.
[18]
Op 24 december 1708 verkocht Jan Eijmael, gehuwd met Lijffert Stijffs, aan Lins van Iseren, gehuwd met Sibilla Coenen, 32 kleine roeden koolhof aan de Muisberg, grenzend aan de koper en Laurens Daemen, hoofdzijden het huis van Jan Eijmael zelf, zijnde belast met een half vat rogge aan de pastorie van Hoensbroek, te korten op de koopsom.
Iedere kleine roede werd verkocht voor drie schillingen.[19]
Omdat Jan Eijmael en zijn echtgenote Lijffert Stijffs, beide overleden, het merendeel van hun goed verteerd hadden, kregen de voogden van hun nagelaten kind het advies, en met goedkeuring van de pastoor, schout en schepenen van Hoensbroek, om het restant te verkopen.
Het betrof een oud, klein huisje met een wei, stukje land en een stukje beemd en nog ca. 30 kleine roeden weiland, dat nu verkocht werd Andries Sutelman, gehuwd met Catharina le Fort.
De koper zou jaarlijks aan de pastoor twee vaten minus een half malder rogge geven, naast negen oort aan de kerk en in de hof van Dirick Daemen zeven koppen haver en een deel van een kapoen, alsmede de jaarlijkse belastingen.
Verder moest nog twee pattacon achterstallige pacht betaald worden en twee achterstallige jaren in de hof, waarvoor dan wel de helft van de gewassen met kaf en stro genoten mocht worden.
Verder beloofden zij het weeskind groot te brengen met kost en drank en "klederkens naer sijnen staet" [hieruit blijkt dat dochter Catharina Eijmael dus al overleden was], zonder kosten voor de gemeente, tot het kind twaalf jaar oud zou zijn.
De akte werd mede ondertekend door de voogden Lentien Stijfs en Jan Eijmael op 16 juli 1714.
[20]
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27 oktober 1706 te Hoensbroek met Lifgardis STIJFS, 21 jaar oud, gedoopt op 13 mei 1685 te Hoensbroek (getuige(n): Mechtildis Almans), overleden op 9 december 1712 te Hoensbroek op 27-jarige leeftijd, dochter van Leonardus STIJFS en Catharina VLEUGELS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 1 juni 1707 te Hoensbroek (getuige(n): Leonardus Stifs, Catharina Beckers), begraven op 21 juli 1709 te Hoensbroek op 2-jarige leeftijd, niet zeker maar in ieder geval voor 16 juli 1714 overleden.
 • 2. Joannes, gedoopt op 30 juni 1709 te Hoensbroek (getuige(n): Adamus Sijben, Gertrudis Spons), met vermelding dat de moeder al weduwe was.


IV.13 Lambertus EIJMAEL, gedoopt op 11 augustus 1686 te Hoensbroek (getuige(n): Lambertus Pons, Cornelia ...ns), overleden op 17 maart 1742 te Hoensbroek op 55-jarige leeftijd, zoon van Joannes EIJMAEL (zie III.26) en Gertrudis PONS.
Gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 5 juli 1736 te Hoensbroek met Cornelia VROLINX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 5 juli 1736 te Hoensbroek (getuige(n): Adamus Eijmael, Maria Stijffs).
 • 2. Leonardus, gedoopt op 5 april 1739 te Hoensbroek (getuige(n): Leonardus Eijmael senior, Anna Vrolix namens Cornelia Beckers), overleden op 24 september 1818 te Hoensbroek op 79-jarige leeftijd.

Beide huwelijken van Leonardus werden gedispenseerd vanwege bloedverwantschap.
Van het eerste huwelijk is geen dispensatie met schema bewaard gebleven:
Leonardus Eijmael, zoon van Lambertus Eijmael en Cornelia Vrolinx, kleinzoon van Joannes Eijmael en Gertrudis Pons, achterkleinzoon van Leonardus Eijmael en Agnes Penners.
Barbara Aelmans, dochter van Aelman Aelmans en Barbara Eijmael, kleindochter van Gerard Eijmael en Barbara Engelen, achterkleindochter van Leonardus Eijmael en Agnes Penners
Van het tweede huwelijk is wel een dipsensatie met schema overgeleverd:
Leonardus Eijmael, zoon van Lambertus Eijmael en Cornelia Vrolinx, kleinzoon van Joannes Eijmael en Gertrudis Pons, achterkleinzoon van Leonardus Eijmael en Agnes Penners, achter-achterkleinzoon van Wilhelmus Eijmael en Barbara N. Helena Roosenboom, dochter van Nicolaas Roosenboom en Helena Eijmael, kleindochter van Christianus Eijmael en Anna Meijers, achterkleindochter van Franciscus Eijmael en Maria van den Essscheb, achter-achterkleindochter van Wilhelmus Eijmael en Barbara N.[21]
Ondertrouwd (1) op 7 januari 1769 te Heerlen (getuige(n): Christiaen Eijmaal, Maria Catharina Aelmans). Lenardus Eijmaal jm van den hof den Berg onder Voerendal met Berbe Aelmans jd van Voerendal, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22 januari 1769 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 22 januari 1769 te Voerendaal met Barbara AELMANS, 30 jaar oud, gedoopt op 26 oktober 1738 te Voerendaal, overleden op 19 april 1771 te Voerendaal op 32-jarige leeftijd, dochter van Aelman AELMANS en Barbara EIJMAEL.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 2 februari 1772 te Hoensbroek met Helena ROOSENBOOM, 36 jaar oud, gedoopt op 8 januari 1736 te Hoensbroek, overleden op 25 november 1795 te Hoensbroek op 59-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas ROOSENBOOM en Helena EIJMAEL.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25 november 1761 te Hoensbroek met Lambertus HARTMANS, overleden op 3 november 1769 te Hoensbroek.}

IV.41 Leonardus EIJMAEL, gedoopt op 19 november 1708 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Meijers, Sibilla Coenen), begraven op 9 juni 1767 te Hoensbroek op 58-jarige leeftijd, overleden aan tuberculose (phtisi), zoon van Leonardus EIJMAEL (zie III.33) en Catharina HAENRAETS.
Op 4 oktober 1740 deden de schepenen van Hoensbroek uitspraak in een conflict tussen Stas Stassen en diens pachter Lenard Eijmael. Het ging om zeven karren mest die wegens te weinig ruimte niet op het erf gebracht konden worden. Stassen werd verplicht drie karren op het veld uit te rijden.[22]
Op 4 november 1740 verklaarde Jan Haen, weduwnaar van Cecilia Eijmael, bijgestaan door Andries Jongen en Caspar Vleugels als voogden van zijn kinderen, dat de kinderen van hun grootouders Leonard Eijmael en Catharina Haenraets, diverse goederen geërfd hadden die nu geruild werden met Leonard Eijmael, gehuwd met Cornelia Onnouw.
Leonard Eijmael ontving nu:
a) een schuur met een hoek in de weide naast de weide van huis Amstenrade, groot 267 kleine roeden, grenzend aan Caspar Vleugels en belast met drie vaten rogge aan huis Hoensbroek;
b) 100 kleine roeden akkerland in de kamp naast voornoemde weide;
c) 92 kleine roeden land in het Hoeverveldje, grenzend aan Matthijs Meijers en de voerweg langs de hoeven, belast met een kop rogge aan de kapelanie van Hoensbroek.
In ruil gaf Leonard Eijmael:
a) 50 kleine roeden land op de Kouvenraderberg, oostwaarts het wederdeel, toebehorend aan genoemde kinderen;
b) 66,5 kleine roede akkerland op de Geer, grenzend aan het wederdeel
Verder zou hij nog 400 gulden of 100 pattacons betalen, te korten met tien pattacons door het overnemen van een schuld waarmee het erfdeel van de kinderen volgens akte van 14 juli 1740, belast was en staande op de tweede Weustenraadse beurs.
Het resterende bedrag werd een lening tegen 5% rente.[23]
Op 30 december 1748 werd vastgelegd dat op 14 november 1740 door Lenard Eijmael, in tweede huwelijk met Aldegonda Jansen, land van de schoonvader van Gerard Wachelders, gehuwd met Catharina Haen, was verworven. [Deze schoonvader was Joannes Haen, weduwnaar Cecilia Eijmael, zuster van Leonard Eijmael]. Hij kreeg 267 kleine roeden weide met schuur, gelegen ter Hoeven, grenzend aan Caspar Vleugels, 100 kleine roeden akkerland "de camp" naast de voornoemde weide, 92 kleine roeden land op het Hoverveldje. Hij nam daartoe een lening op van Sibilla Franssen voor 40 pattacons en droeg het geld over aan Wachelders.[24]
Op 9 april 1753 ruilde Lenard Eijmael,gehuwd met Aldegonda Janssen, land met Peter Eijmael, gehuwd met Jenne Keuten. Hij gaf 84,5 kleine roeden land aan het Hommertervoetpad naast Andries Rietraedt en kreeg 73 3/4 kleine roeden land te Treebeek onder de kaart van Ter Wijer, belast met drie pinten rogge en drie malder haver. Verder kreeg hij nog negen schillingen toe.[25]
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 16 september 1736 te Hoensbroek (getuige(n): Hilgerus Onnouw, Christophorus Stijffs e.a.) met Cornelia ONNOUW, 31 jaar oud, gedoopt op 27 januari 1705 te Wijnandsrade, begraven op 19 augustus 1741 te Hoensbroek op 36-jarige leeftijd, dochter van Everardus ONNOUW en Odilia HEUTS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 1 oktober 1743 te Hoensbroek met Aldegonda JANSSEN, 26 jaar oud, gedoopt op 23 oktober 1716 te Nuth (getuige(n): Stephanus Janssen, Aleida Roox (grootmoeder)), voornaam bij doop Aleidis, overleden op 31 december 1778 te Nierhoven-Nuth op 62-jarige leeftijd, begraven op 2 januari 1779 te Nuth, 2022 [16] wordt gehoord inzake diefstal van graan door Geerling Daniels, dochter van Gerardus JANSSEN en Catharina HOUTBECKERS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Leonardus, gedoopt op 16 april 1739 te Hoensbroek (getuige(n): Leonardus Eijmael, grootvader, Catharina Stijffs namens Odilia Raven).
 • 2. Odilia, gedoopt op 16 april 1739 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Haen van Kouvenrade, Odilia Onnouw).
 • 3. Catharina, gedoopt op 17 augustus 1741 te Hoensbroek (getuige(n): Andreas Rietraedt namens Everardus Onnouw, Ida Fransen namens Agnes Eijmael).

Uit het tweede huwelijk:

 • 4. Gerardus (zie V.10).
 • 5. Catharina, gedoopt op 11 september 1748 te Hoensbroek (getuige(n): Damianus Eijmael, Catharina Houdtbeckers), overleden op 21 april 1789 te Nierhoven-Nuth op 40-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 2 oktober 1774 te Nuth (getuige(n): Christianus Donners, Catharina Eijmael) met Joannes DONNERS, 30 jaar oud, gedoopt op 8 september 1744 te Oirsbeek (getuige(n): Joannes Reck, Gertrudis Donders), zoon van Gerardus DONNERS en Helena SCHATZ.[26]
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 12 oktober 1790 te Nuth met Maria Catharina KEULEN, 33 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 19 december 1756 te Nuth (getuige(n): Christianus Keulen (oom), Catharina Coenen (tante)), overleden op 30 januari 1796 te Nierhoven-Nuth op 39-jarige leeftijd, dochter van Joannes KEULEN en Anna Maria COENEN.}

Generatie V

V.10 Gerardus EIJMAEL, gedoopt op 2 augustus 1746 te Hoensbroek (getuige(n): Gerard Janssen, Catharina Haenen), overleden op 1 mei 1811 te Nuth op 64-jarige leeftijd, deuxieme section Nuth; als voornaam vader werd Jean opgegeven, zoon van Leonardus EIJMAEL (zie IV.33) en Aldegonda JANSSEN.
Op 30 december 1785 verkocht Leonardus Smeets, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Elisabeth Frissen, aan Gerardus Eijmael, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, twee stukken akkerland, onder Nuth gelegen. Het eerste stuk was 108 kleine roeden "op den knippert", grenzend aan Reiner Cobben, Joannes Petrus Frissen, de hof Bergh en Joannes Schepers. Het tweede stuk, 65 kleine roeden, lag aan de Ludderweg en grensde aan Willem Coumans, de erfgenamen Christiaen Lahaije, de erfgenamen Servaes Spijckers en de Ludderweg. Iedere kleine roede kostte vier gulden.[27]
Eveneens op 30 december 1785 leende Gerardus Eijmael, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, wonend te Tervoorst onder Nuth, 300 gulden tegen 4% van Petrus Spijckers, in tweede huwelijk met Anna Kerckhoffs. Tot onderpand stelde hij de twee percelen die hij dezelfde dag gekocht had en 60,5 kleine roeden akkerland in het Nirvenderveld, grenzend aan Christiaen Frijns en diverse anderen, hoofdzijden Geurt Nicolai en schepen Ackermans.
Beide akten werden op 2 januari 1786 gerealiseerd.[28]
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 18 oktober 1772 te Nuth met Maria Barbara SPIJCKERS, 23 jaar oud, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 10 juni 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Damen), overleden op 7 juli 1805 om 11.00 uur te Nuth op 56-jarige leeftijd, 18 Messidor XIII; huis gelegen in sectie II, dochter van Servatius SPIJCKERS en Catharina DAEMEN.
Gehuwd (2) op 63-jarige leeftijd op 8 november 1809 te Nuth met Maria Cornelia CRIJNS, 26 jaar oud, geboren op 18 augustus 1783 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 18 augustus 1783 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben (Nuth) namens Matthias Houben (Heerlen), Cornelia Crijns (Nuth), overleden op 26 januari 1851 om 15.30 uur te Doenrade-Oirsbeek op 67-jarige leeftijd, overleden bij haar zoon Jan Joseph Crijns, wonend sectie C 78, dochter van Jacobus CRIJNS en Anna Elisabeth HOUBEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes Leonardus (zie VI.1).
 • 2. Maria Catharina, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 23 februari 1775 te Nuth (getuige(n): Leonardus Eijmael, Catharina Daemen).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 2 oktober 1799 te Oirsbeek met Jan Reinier VLEUGELS, 28 jaar oud, gedoopt op 10 mei 1771 te Schinnen, zoon van Thomas VLEUGELS en Gertrudis EGGEN.

 • 3. Joannes, geboren op 29 maart 1779 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 30 maart 1779 te Nuth (getuige(n): Joannes Donders (Nuth), Elisabeth Spijckers (Nuth)).

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14 mei 1812 te Schaesberg met Maria Mechtildis Adriana SCHEPERS, 31 jaar oud, gedoopt op 6 augustus 1780 te Schaesberg.

 • 4. Gerardus, geboren op 26 september 1781 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 27 september 1781 te Nuth (getuige(n): Joannes Mathias Slangen (Molenveld) namens Joannes Spijckers (Tervoorst), Catharina Eijmael (Hoensbroek) Cecilia Eijmael (Hoensbroek)), overleden op 6 juli 1803 te Nuth op 21-jarige leeftijd.
 • 5. Joannes Petrus (zie VI.8).
 • 6. Henricus, geboren op 29 juli 1786 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 29 juli 1786 te Nuth (getuige(n): Henricus Pessers (Hoensbroek), Maria Barbara Spijkers (Nuth)).

Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 2 november 1825 te Nuth met Anna Catharina CREMERS, 29 jaar oud, geboren op 21 februari 1796 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 22 februari 1796 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Slangen namens Simon Cremers, Anna Haenen), dochter van Laurentius CREMERS, timmerman, en Maria Catharina HERMENS.

 • 7. Henricus Josephus, geboren op 26 juni 1789 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 26 juni 1789 te Nuth (getuige(n): Henricus Houben (Nuth), Joanna Maria Gijsen namens Elisabeth Tijssen (Oirsbeek)), overleden op 29 juni 1789 te Nuth, 3 dagen oud.
 • 8. Ludovicus, geboren op 27 september 1790 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 27 september 1790 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben (Nuth) namens Leonardus Eijmael (Oirsbeek), Anna Kerckhofs (Schimmert)).

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 7 oktober 1824 te Schinnen met Maria Gertrudis MENGELERS, geboren te Schinnen, dochter van Leonardus MENGELERS en Maria Catharina LENERTS.
Uit het tweede huwelijk:

 • 9. Maria Gertrudis, geboren op 26 februari 1810 te Nuth, overleden op 10 mei 1819 te Nuth op 9-jarige leeftijd.


Generatie VI

VI.1 Joannes Leonardus EIJMAEL, hoefsmid, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 12 augustus 1773 te Nuth (getuige(n): Gerard Goossens namens Joannes Spijkers, Alegonda Janssens), overleden op 11 april 1855 te Tervoorst-Nuth op 81-jarige leeftijd, zoon van Gerardus EIJMAEL (zie V.4) en Maria Barbara SPIJCKERS.
Op 21 januari 1818, ten overstaan van notaris Kerckhoffs te Nuth, verkocht Joannes Eijmale, gehuwd met Marij Mechtild Schepers, wonend te Schaesberg, aan Joannes Leonardus Eijmael, hoefsmid, gehuwd met Joanna Katharina Slangen en wonend te Nuth, veertien are 38 centiare of 69,5 kleine roeden akkerland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Nicolaas Martings en Henricus Eijmael, hoofdzijden Lambertus Lekens en graaf d'Ansembourg, alsmede veertien are en 49 centiare of 70 kleine roeden akklerand aan de Knippert in het Hunnecummerveld onder Nuth, grenzend aan Hendrik Eijmael en de erfgenamen Gerard Eijmael, hoofzijden de weduwe Willem Slangen en graaf d'Ansembourg.
Het geheel werd verkocht 160 gulden en 65 cent of 340 franken.[29]
Op 22 januari 1818, ten overstaan van notaris Kerckhoffs te Nuth, verkocht Joannes Spijckers, akkerman, ongehuwd en wonend te Tervoorst onder Nuth, aan Joannes Leonardus Eijmael, hoefsmid, eveneens wonen d te Tervoorst en gehuwd met Joanna Katharina slangen, de volgende onroerende goederen, onder Nuth (1-4) en Wijnandsrade (5-7) gelegen:
1) een huis met schuur en stallen, met bijbehorende koolhof, weide en beemd, ca. 60 are of 294 kleine roede, gelegen te Tervoorst, grenzend aan Leonardus Moenen en de weuwe Joannes Curfs, hoofdzijden de straat en de beemden;
2) achttien are en 83 centiare of 91 kleine roeden akkerland achter de weide gelegen, grenzend aan de weduwe Peter Moenen en Leonardus Moenen, hoofdzijde de graaf van Amstenrade en de weduwe Peter Moenen;
3) zeventien are 80 centiare of 86 kleine roeden akkerland aan de Nutherweg, grenzend aan Willem Houben en Peter Ruiters, hoofdzijden Christiaan Crijns en de weg;
4) 31 are vijf centiare of 150 kleine roeden akkerland in het Horenderveld, grenzend aan de koper en Hendrik Houben, hoofdzijden Jan Bemelmans en diverse anderen;
5) 62 are 10 centiare of 300 kleine roeden akkerland aan de Curfsweide, grenzend aan Mathias Raemeckers en Jan Bemelmans, hoofdzijde de Curfsweide;
6) 22 are 14 centiare of 107 kleine roden akkerland op het Hellbroekerpaadje, grenzend aan de koper en Renier Frissen, hoofdzijden erfgenamen Caspar Crijns en het paadje;
7) zeven are 86 centiare of 38 kleine roede akkerland op de Koolhof, grenzend aan Laurentius Cremers en de openbare weg.
De verkoop was gedaan onder de volgende voorwaarden:
a) De koper zou de verkoper zijn leven lang naar behoren onderhouden met kost, drank en kleding, voorzien van een schone slaapkamer en bijstaan in ziekte en gezondheid;
b) de koper moest indien nodig de hulp inroepen van een deskundige arts wbn daarvoor ook de kostten dragen;
c) mochte de partijen niet met elkaar overweg kunnen, waardoor de verkoper elders onderdak moest zoeken, dan zou de koper hem jaarlijks een lijfrente van 70 gulden en 87 cent of 150 franken betalen, te vorderen in twee gelijke termijnen op 1 januari en 1 juli[30]
Op 10 juni 1824, ten overstaan van notaris Kerckhoffs te Schinnen, verkocht Joanna Marij Slangen, met toestemming van haar echtgenoot Christiaan Crijns, landbouwer te Nuth, aan Jan Leonard Eimaal, landbouwer te Tervoorst-Nuth en gehuwd met Joanna Katharijn Slangen, 42 roeden en 64 vierkante ellen akkerland aan het Voorstercleef onder Nuth gelegen, grenzend aan de erfgenamen Gorissen en de weduwe Frissen, hoofdzijden de goederen van de Nieuwenhof en de weg, voor 113 gulden en 40 cent.[31]
Op 12 juni 1824, ten overstaan van notaris Kerckhoffs te Schinnen, verkocht Joanna Hermans, met toestemming van haar echtgenoot Christiaan Houben, schrijnwerker te Nuth, aan Jan Leonard Eimael, landbouwer te Nuth en gehuwd met Joanna Katharijn Slangen, twaalf roeden en 42 vierkante ellen hooiland onder Nuth gelegen, grenzend aan de koper en Hendrik Jongen, hoofdzijden de koper en de beek, voor 28 gulden en 35 cent. Op het land stond een roggepacht aan de kerkfabriek van Nuth van twee schepels drie koppen driee n tweevijfde maatje.[32]
Leonard Eijmael was verschillende malen lid van de gemeenteraad van Nuth. Zijn eerste ambtsperiode liep van 29 oktober 1820 tot 1825. Op 11 juli 1825 werd hij voorgedragen voor een nieuwe periode, maar niet herbenoemd. Hij was op dat moment landbouwer, woonachtig te Voorst onder Nuth. Hij betaalde 16 gulden en 58 centen directe belastingen.
Op 30 augustus 1831 legde Leonard Eijmael als gemeenteraadslid de eed af op de Belgische koning. Hij bleef in functie tot 1836.
Zijn derde en laatste ambtsperiode begon in 1844. Op 9 augustus 1844 werd hij benoemd en op 16 september 1844 beëdigd. Hij wordt aangeduid als inwoner van Hunnecum, vader van vier kinderen, voormalig lid van het kerkbestuur. Aan directe belastingen betaalde hij 33 gulden en 16 centen.
In 1848 nam hij, samen met G. Schiffelers, ontslag als raadslid omdat hun eis om het gemeentearchief over te brengen naar het huis van de gemeentesecretaris niet werd aanvaard.[33]
Jan Leonard Eijmael was ook lid van het kerkbestuur. Hij wordt als bestuurslid vermeld vanaf 1833. Tevens was hij meerdere malen kerkmeester-secretaris en vanaf 23 februari 1853 tot aan zijn dood president-kerkmeester.[34]
Pieter Curfs, akkerman te Nuth en gehuwd met Anna Catharina Alers, verkocht op 29 februari 1820 aan de akkerman Jan Leonard Eijmael, gehuwd met Joanna Katharina Slangen, 16 Nederlandse roeden en 14 ellen of 78 kleine roeden weiland te Tervoorst onder Nuth. Het land grensde aan de koper, Hendrik Jongen, de straat en de beek. De koopsom bedroeg 200 franken of 94 gulden en vijftig centen.[35]
Op 30 oktober 1820 liet de hoefsmid Jan Leonard Eijmael 57 opgaande bomen, voornamelijk eiken, veilen. Het geheel bracht 248 gulden en 63 centen op.
Op 16 oktober 1821 werd afgerekend.[36]
Op 22 december 1821 ondertekende Jan Leonard Eijmael als gemeentebestuurder een besluit waarin de verkoop van 35 percelen gemeentegrond werd vastgelegd.[37]
Tijdens een openbare verkoop te Nuth op 7 mei 1831 kocht Jan Leonard Eijmael, hoefsmid te Nuth, gehuwd met Maria Catharijn Slangen, 12 roeden en een el beemd, genaamd Peterbeemd, grenzend aan hemzelf en Jan Willem Mulkens, voor 116 gulden. De verkopers waren de erfgenamen van Jan Willem Cobben en Maria Catharina Drummen.[38]
In de kadastrale legger van Wijnandsrade, opgemaakt in 1840, staan voor de hoefsmid Jan Leonard Eijmael uit Voorst-Nuth genoteerd:
a) 27 roeden 30 ellen bouwland op het Stoksken, kadastraal A 11
b) 13 roeden 80 ellen bouwland aan de Jongenbosch, kadastraal A 83
c) 14 roeden 40 ellen bouwland op de knippert, kadastraal C 502.[39]
Op 11 juni 1847 liet Leonardus Eijmael, voormalig hoefsmid, wonende te Tervoorst onder Nuth, zijn testament vastleggen.
Aan zijn dochter Maria Barbara Eijmael, gehuwd met Christiaan Hautvast, wees hij toe:
a) Het woonhuis met stallen en de tuin, alsmede een deel van de boomgaard, groot 47 roeden 45 ellen, gelegen te Tervoorst, kadastraal A 632 en 634 en deels A 631 en 633.
b) 18 roeden 63 ellen hooiland achter de boomgaard, kadastraal A 635, 636 en deels 637.
c) 14 roeden 23 ellen bouwland boven de graaf, kadastraal C 640 en 641.
d) de helft in een bouwland achter gen Hooren, groot 23 roeden, kadastraal D 210.
e) 30 roeden en anderhalve el bouwland achter de Curfsweide, kadastraal D 190.
f) 14 roeden 22 ellen bouwland op de knippert te Wijnandsrade, kadastraal C 502.
Aan zijn zoon Jan Leonard Eijmael wees hij toe:
a) De karpoort, smidse, stal, schuur en mestplaats, de bakoven en een deel van de boomgaard, groot 47 roeden en 65 ellen, gelegen te Tervoorst, kadastraal A 631 en 633.
b) 18 roeden 63 ellen hooiland achter de boomgaard, kadastraal A 637.
c) 18 roeden 63 ellen bouwland op de Graaf, kadastraal C 635.
d) de helft in een bouwland achter gen Hooren, groot 23 roeden, kadastraal D 210.
e) 33 roeden 20 ellen bouwland achter de Curfsweide, kadastraal D 191 en deels D 190.
f) 14 roeden 18 ellen bouwland op Jagersbosch te Wijnandsrade, kadastraal A 33.
Aan zijn zoon Peter Joseph Eijmael wees hij toe:
a) 46 roeden 16 ellen boomgaard aan de hei te Tervoorst, kadastraal C 596.
b) 15 roeden 31 ellen hooiland achter de boomgaard, kadastraal A 639 en deels A 637.
c) 18 roeden 63 ellen bouwland op de lat, kadastraal C 698 en 699.
d) 22 roeden 47 ellen bouwland op de sijpen, kadastraal C 522.
e) 38 roeden 50 ellen bouwland aan Voorstercleef, kadastraal C 527.
f) 27 roeden 82 ellen bouwland op het Stoksken te Wijnandsrade, kadastraal A 11.
Aan zijn dochter Anna Maria Eijmael, in tweede huwelijk met Pieter Rutten, wees hij toe:
a) 42 roeden 44 ellen boomgaard aan de hei te Tervoorst, kadastraal C 596.
b) 26 roeden 73 ellen bouwland op de sijpen, kadastraal C 781.
c) 36 roeden 72 ellen bouwland aan Voorstercleef, kadastraal C 527.
d) 20 roeden 80 ellen bouwland op het Hellebroekerpaadje, kadastraal C 661.
e) een bedrag van 194 gulden en 75 centen dat zij aan haar vader verschuldigd was.
Elk erfdeel werd gewaardeerd op 2135 gulden.[40]
Jan Leonard Eijmael weduwnaar Johanna Catharina Slangen, wonend te Tervoorst-Nuth, verklaarde op 12 april 1854 voorzover hij rechten had op 28 roeden 98 ellen bouwland op de rein onder Nuth, kadastraal D 190 en 191, daarvan af te zien.[41]
Zijn dochter Maria Barbara Eijmael, gehuwd met Christianus Hautvast, verkocht dit land aan Jan Leonard Eijmale, hoefsmid en gehuwd met Maria Anna Orbons, voor 320 gulden
Op 26 mei 1855 werd aangifte gedaan van de nalatenschap van Leonard Eijmael door Jan Leonard Eijmael, hoefsmid te Tervoorst-Nuth, Pieter Joseph Eijmael, zonder beroep, woonachtig te Aken, Maria Barbara Eijmael, huishoudster, gehuwd met Christiaan Hautvast, landbouwer te Tervoorst-Nuth, Anna Maria Nijsten, gehuwd met Jan Leonard Meijs, arbeider te Grijzegrubben, als dochter van Anna Maria Eijmael uit haar huwelijk met wijlen Andries Nijsten, en de minderjarige Angelina Rutten, als dochter van Anna Maria Eijmael uit haar huwelijk met Pieter Jan Rutten, paardensnijder te Nuth. De nalatenschap bestond uit de volgende onroerende goederen:
a) 67 are 80 centiare boomgaard te Tervoorst, kadastraal A 633
b) drie are 10 centiare hooiland in de Grijzegrubberbeemd, kadastraal A 639
c) 18 are 60 centiare bouwland te Tervoorst, kadastraal A 635
d) zeven are 30 centiare bouwland te Tervoorst, kadastraal A 640
e) zes are 55 centiare bouwland te Tervoorst, kadastraal A 641
f) 20 are 80 centiare bouwland op de Nutherweg, kadastraal A 661
g) 55 centiare bouwland op de Nutherweg, kadastraal A 698
h) 17 are 60 centiare bouwland op de Nutherweg, kadastraal A 699
i) 45 are 60 centiare bouwland op het Horenveld, kadastraal D 210
j) een are 50 centiare tuin te Tervoorst, kadastraal A 957
k) drie are 40 centiare huis en drie are 20 centiare te Tervoorst, kadastraal A 958 en 959
l) 27 roeden 30 ellen bouwland op het Stoksken te Wijnandsrade, kadastraal A 11
m) 13 roeden 80 ellen bouwland aan de Jongenbosch te Wijnandsrade, kadastraal A 83
n) 14 roeden 40 ellen bouwland op de knippert te Wijnandsrade, kadastraal C 502.[42]
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26 november 1800 te Nuth met Johanna Catharina SLANGEN, 27 jaar oud, geboren te Nuth, gedoopt op 8 juli 1773 te Nuth (getuige(n): Martinus Cobben, Joanna Retro), overleden op 26 juni 1851 om 09.00 uur te Tervoorst-Nuth op 77-jarige leeftijd, dochter van (Joannes) Wilhelmus SLANGEN, landbouwer, en Anna Maria HOUBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria, geboren op 30 januari 1801 te Nuth, overleden op 24 mei 1850 om 15.00 uur te Nuth op 49-jarige leeftijd, dorp Nuth.

Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 30 december 1824 te Nuth met Andreas NIJSTEN, 24 jaar oud, geboren op 28 april 1800 te Geleen, overleden op 18 december 1829 te Nuth op 29-jarige leeftijd, zoon van Joannes NIJSTEN en Maria LEMMENS.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 27 november 1835 te Nuth met Petrus Joannes RUTTEN, 26 jaar oud, hoefsmid, landbouwer, geboren op 4 april 1809 te Eksel (B), overleden op 27 maart 1872 te Uikhoven (B) op 62-jarige leeftijd, begraven te Nuth, zoon van Joannes RUTTEN, ketellapper, landbouwer, en Maria Josepha AERTS.
In het overlijdensregister van Nuth werd onder nr. 14 een verklaring opgenomen dat Peter Rutten te Uikhoven overleden was.
Het overlijden te Uikhoven werd mede aangegeven door zijn zwager Joannes Leonardus Eijmael uit Nuth

 • 2. Maria Barbara, geboren op 25 december 1803 te Nuth, overleden op 16 augustus 1878 te Nuth op 74-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13 januari 1827 te Nuth met Christianus HAUTVAST, 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 14 november 1796 te Nierhoven-Nuth, 24 Brumaire V, gedoopt op 15 november 1796 te Nuth (getuige(n): Christianus Hautvast (grootvader), Catharina Curfs (grootmoeder)), overleden op 26 juni 1868 te Nuth op 71-jarige leeftijd, zoon van Joannes Petrus HAUTVAST en Anna Elisabetha DRUMMEN.

 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren op 16 juni 1806 te Nuth.
 • 4. Jan Joseph, geboren op 10 juli 1808 te Nuth.
 • 5. Peter Joseph, geboren op 28 april 1810 te Nuth.

Woonde volgens Memorie van Successie van zijn vader in 1855 te Aken; in het adresboek Aken uit 1855 staat Pet. Jos. Eijnmahl als letterzetter (Schriftsetzer) vermeld met het adres Bergdrisch 149A. In het adresboek Aken uit 1850 komt ook een Pet. Jos. Eijnmahl voor, machinist bij de Rheinische Eisenbahn en woonachtig aan de kleine Horngasse.

 • 6. Jan Leonard, hoefsmid, geboren op 21 april 1812 te Nuth, overleden op 15 maart 1875 te Nuth op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11 oktober 1841 te Merkelbeek met Maria Anna ORBONS, geboren te Merkelbeek.

 • 7. Maria Catharina, geboren op 24 september 1814 te Nuth.


VI.8 Joannes Petrus EIJMAEL, geboren op 27 september 1783 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 27 september 1783 te Nuth (getuige(n): Petrus Spijkers (Nuth), Anna Maria Janssen (Nuth)), overleden op 25 juli 1850 te Nuth op 66-jarige leeftijd, zoon van Gerardus EIJMAEL (zie V.4) en Maria Barbara SPIJCKERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 4 februari 1812 te Nuth met Maria Elisabetha CURFS, 27 jaar oud, geboren op 24 april 1784 te Vaesrade, gedoopt op 24 april 1784 te Nuth (getuige(n): Christianus Quaedtackers (Hoensbroek), Barbara Philippens (Schinnen) namens Maria Elisabetha Kikken (Hoensbroek)), dochter van Leonard CURVERS en Maria JANSSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Leonardus, geboren op 15 december 1814 te Nuth.
 • 2. Joanna Catharina, geboren op 23 maart 1819 te Nuth.

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1755, 25r
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 27v
 3. Rijckheyt-002 LvO 1671, 277
 4. kwartierstaat Koen In de Braekt
 5. Rijckheyt-002 LvO 1671, 293
 6. Rijckheyt-002 LvO 1671, 184
 7. Rijckheyt-002 LvO 1672, 366
 8. Rijckheyt-002 LvO 1674, 181
 9. HCL-14.A002A inv. 906 huwelijksdispensaties 1753, 63 dd. 14 en 19 juni 1753
 10. Rijckheyt-002 LvO 1671, 291
 11. Rijckheyt-002 LvO 1672, 159
 12. Rijckheyt-002 LvO 1672, 175
 13. Rijckheyt-002 LvO 1672, 176
 14. Rijckheyt-002 LvO 1672, 236
 15. Rijckheyt-002 LvO 1672, 267
 16. Rijckheyt-002 LvO 1672, 343
 17. Rijckheyt-002 LvO 1671, 310
 18. Rijckheyt-002 LvO 1672, 366
 19. Rijckheyt-002 LvO 1671, 320
 20. Rijckheyt-002 LvO 1672, 36
 21. HCL-14.A002A inv. 911 Huwelijksdispensaties 1772, nr. 45 dd. 13 januari 1772
 22. Rijckheyt-002 LvO 1660
 23. Rijckheyt-002 LvO 1673, 330
 24. Rijckheyt-002 LvO 1674, 88
 25. Rijckheyt-002 LvO 1674, 257
 26. F. Baltus, genealogie Donners (internet)
 27. HCL-01.075 LvO 1763, 50r
 28. HCL-01.075 LvO 1763, 46v
 29. HCL-09.001 Notariële Archieven Kerckhoffs Nuth 3803, 280
 30. HCL-09.001 Notariële Archieven Kerckhoffs Nuth 3803, 281
 31. HCL-09.001 Notariële Archieven Kerckhoffs Schinnen 3806, 1428
 32. HCL-09.001 Notariële Archieven Kerckhoffs Schinnen 3806, 1430
 33. Rijckheyt- Archief gemeente Nuth 1057
 34. Rijckheyt-Archief St.-Bavo 278, 1
 35. HCL-09.001 Notariële Archieven Kerckhoffs Schinnen 3804, 652
 36. HCL-09.001 Notariële Archieven Kerckhoffs Schinnen 3804, 780
 37. HCL-09.001 Notariële Archieven Kerckhoffs Schinnen 3804, 1051
 38. HCL-09.001 Notariële Archieven Kerckhoffs Schinnen 3811, 2246
 39. Rijckheyt-gemeentearchief Wijnandsrade inv.nr. 1978, 62
 40. Rijckheyt-Notarieel Archief A. Cremers Hoensbroek (1847), 54
 41. HCL-09.008 Notariële Archieven Bex Klimmen 8592 (1854), 98
 42. HCL-Memories van Successie Nuth (1855)

Medewerkers

Harry Luijten eerste versie op 1 april 2024