Abdissenbosch

Uit Genealogie Limburg Wiki

Abdissenbosch (Limburgs: D'r Busj) is een woonkern in de gemeente Landgraaf met circa 1450 inwoners.

Naam

De naam betekent het bos van de vrouwenabdij/abdis. Het was waarschijnlijk bezit van de abdij van Thorn.

Geschiedenis

De plaats is aan het begin van de 20e eeuw ontstaan op een grondgebied dat voorheen voornamelijk bos- en heidegebied was. Direct aan de westelijke zijde van de plaats ligt het overgebleven deel van deze bossen, wat een gedeelte is van het natuurgebied de Brunssummerheide. Aan de noordelijke zijde ligt landelijk gebied en hiermee wordt zowel de grens van het verstedelijkte gebied als die met Duitsland gevormd, vanaf de rand van de woonplaats (de Europaweg-noord) heeft men een weids uitzicht op de regio rondom Geilenkirchen.

De bebouwing van de plaats ligt aaneengesloten met die van Waubach, maar wordt fysiek van de rest van Landgraaf gescheiden door de autoweg Provinciale weg N299 die hier een duidelijke barrièrewerking heeft. De twee kernen vormden eertijds samen met Lauradorp en Rimburg de gemeente Ubach over Worms, door de aaneensluiting van deze plaatsen werd in 1975 besloten de gemeentenaam als plaatsnaam te gebruiken voor de volledige agglomeratie. Sindsdien zijn de originele dorpen formeel gezien wijken, maar evenals de andere kernen wordt Abdissenbosch plaatselijk nog steeds als een apart dorp beschouwd.

Monumenten

St.Bernadettekerk

Abdissenbosch heeft een parochiekerk, gewijd aan de heilige St. Bernardette. Het kerkgebouw werd in het jaar 1935 naar een traditionalistisch ontwerp van de architect Frits Peutz gebouwd. De kerk is van buiten vervaardigd uit bakstenen en van binnen uit mergel.