Ubach over Worms

Uit Genealogie Limburg Wiki
Wapen van Ubach over Worms

Ubach over Worms is een voormalige gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg, bestaande uit de kernen Waubach, Rimburg, Groenstraat, Lauradorp en Abdissenbosch. Sinds 1982 vormt de gemeente samen met Nieuwenhagen en Schaesberg de gemeente Landgraaf. Het gemeentehuis lag in Waubach.

Geschiedenis

Eeuwenlang was de abdis van het stift Thorn grondsvrouwe van de schepenbank Ubach, terwijl de voogdij werd uitgevoerd door het Land van 's Hertogenrade (Herzogenrath). Sinds de Slag bij Woeringen in 1288 maakte 's Hertogenrade als een van de Landen van Overmaas in personele unie deel uit van het hertogdom Brabant.

De schepenbank Ubach bestond uit 2 delen. Ubach-Parochie (Ubach-Pfarrei) ten oosten van het riviertje de Worm en het Overworms kwartier, op de tegenover gelegen oever.

Nadat Ubach-over-Worms wereldlijk onafhankelijk geworden was werd men dat in 1802 ook kerkelijk. Sinds mensenheugenis maakte het Overworms Kwartier deel uit van de parochie Eijgelshoven in het bisdom Luik. Sinds een goede 100 jaar beschikte men in Waubach over een hulpkerk, het huidige theater Landgraaf aan de Kerkberg.

Tot aan de nederlaag van Napoleon maakte Ubach over Worms deel uit van het Departement van de Nedermaas. De wijzigingen die daarna ontstonden hadden als gevolg dat de Worm grensrivier werd. Ubach kwam in het Koninkrijk Pruisen te liggen, terwijl Ubach over Worms deel ging uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Van 1830-1839 volgde Ubach-over-Worms het grootste gedeelte van Limburg en sloot zich bij de Belgische Revolutie aan. Door de verdragen van Londen werd de provincie Limburg gesplitst in een Belgische provincie Limburg en een hertogdom Limburg. dat samen met het groothertogdom Luxemburg een lidmaatschap van de Duitse Bond vormde.

Na de Oostenrijkse nederlaag tijdens de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog in 1866 werd de Duitse Bond opgeheven, waarna Luxemburg en Limburg niet meer tot de Noord-Duitse Bond toe traden.

Door de komst van de Fransen was ook de heerlijkheid Rimburg opgeheven en omgevormd tot een gemeente op beide oevers van de Worm. De gemeente ontstond in het jaar 1795, in dat jaar kwam een gedeelte van het grondgebied van Ubach bij de nieuwe staat Nederland. Het omvat het gebied aan de overzijde van de rivier de Worm vanuit Ubach gezien, het zogenaamde Overworms Kwartier, dit werd sindsdien de nieuwe gemeente Ubach over Worms. In 1817 werd definitief beslist dat de gemeente Rimburg in een Nederlands en een Pruisisch gedeelte werd opgesplitst. Door deze maatregel ontstond een onzalige situatie van 2 gemeentes die te machteloos waren om zelf de boontjes te doppen. Na amper 40 jaar ging de Pruisische gemeente op in Merkstein terwijl het Nederlandse gedeelte nog tot 1886 de onafhankelijkheid kon volhouden. In 1887 werd de gemeente Rimburg hieraan toegevoegd.

In 1975 werd besloten de naam van de gemeente tevens te gebruiken als plaatsnaam, de meeste kernen zijn aaneengesloten en vormen samen één plaats, hoewel nog steeds met aparte dorpskernen.

Lijst van voormalige burgemeesters

  • P.J. Mostart, 1800-1801.
  • G.H. Valkenberg, 1801-1804.
  • J.D. Reinartz, 1804-1809.
  • H. Pelzer, 1810-1830.
  • P.J. Valkenberg, 1830-1858.
  • P.D. Pelzer, 1853-1883.
  • P.D. Dortants, 1883-1910.
  • P.D.M. Beckers, 1910-1939.

Externe link

Burgerlijke Stand