Rimburg

Uit Genealogie Limburg Wiki

Rimburg is een dorpje (bestaande uit de kernen Rimburg en Broekhuizen) aan de rivier de Worm in oostelijk Zuid-Limburg. Rimburg maakt deel uit van de gemeente Landgraaf. Het vormt een onderdeel van de vroegere gemeente Ubach over Worms, die begin jaren '80 samen van de vorige eeuw met de gemeenten Nieuwenhagen en Schaesberg in de gemeente Landgraaf opgingen. Tot 1886 was Rimburg een zelfstandige gemeente waarvan het grondgebied reikte tot aan Brunssum.

Geschiedenis

De Dorpsstraat verloopt via de oude Romeinse weg.

De heerlijkheid, met schepenbank, Rimburg werd na de komst der Fransen op het einde van de 18e eeuw, evenals Ubach over Worms, ingedeeld bij het kanton Rolduc. Toen de kantonnale indeling in 1800 werd opgeheven werd de gemeente Rimburg gevormd uit dat gedeelte van de voormalige heerlijkheid Rimburg, dat gelegen is op de linkeroever van het riviertje de Worm. Het overige gedeelte van de voormalige heerlijkheid werd Duits gebied. De gemeente Rimburg heeft tijdens haar bestaan dezelfde bestuursorganisatie gekend als Nieuwenhagen, waarnaar dan ook kortheidshalve wordt verwezen. De gemeente Rimburg werd opgeheven bij “Wet van den 16den December 1886, tot vereeniging der gemeenten Ubach over Worms en Rimburg”. Als ingangsdatum voor de opheffing werd aangewezen de dag waarop de raad van de nieuwe gemeente Ubach over Worms voor het eerst zou vergaderen. Die eerste vergadering vond plaats op 15 maart 1887. De laatste raadsvergadering van de gemeente Rimburg vond op 9 oktober 1886 plaats. Eénmaal werd Rimburg weer een zelfstandige gemeente. Dit was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rimburg lag in de frontlinie en werd als laatste stukje Zuid-Limburg bevrijd op 2 oktober 1944. Het speelde hierbij een belangrijke rol in de omsingeling van Aken. Aan de Duitse zijde van de Worm liggen nog steeds vele bunkers die onderdeel uitmaakten van de Siegfriedlinie. Tijdens de bestorming hiervan werd het kasteel door de Duitsers zwaar verdedigd. Hierbij werd een gedeelte van het kasteel verwoest tesamen met vele kunstschatten.

Algemeen

De toenmalige gemeente telde 267 inwoners. Ze had de volgende burgemeesters:

  • P.D. Dortants 1816-1856.
  • E.J. Dortants, 1856-1862.
  • P.D. Pelzer, 1862-1884.
  • M.J. Dortants, 1885-1887.

Monumenten

  • De rivier de Worm vormt bij Rimburg de natuurlijke markering van de Nederlands-Duitse staatsgrens. In Duitsland heet de rivier Wurm. Aan de overkant van de Worm, op het grondgebied van de Duitse gemeente Übach-Palenberg ligt het kasteel van Rimburg, dat nog altijd in adellijke handen is.
  • De watertoren, de watermolen, het kerkje en enkele monumentale boerderijen

Externe link

Burgerlijke Stand