Van Stalbergen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Ron4 (overleg | bijdragen) op 19 mrt 2013 om 13:04 (→‎Generatie 4)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Van Stalbergen is een vanouds in Venlo voorkomende, vooraanstaande familie, die voor 1700 is uitgestorven.

Wapen

Wapen Van Stalbergen in het stadhuis Venlo

In blauw een schuinlinks geplaatste zilveren pijl in de rechterbovenhoek vergezeld van een zespuntige ster. Helmteken zijn twee geharnaste armen met gebalde vuisten, waartussen de ster uit het schild.

Genealogie

Generatie 1

I. Gerart van Stalbergen werd in 1389 burger van Venlo (betaalde hiervoor 4 oude schilden, 23 placken en 4 deniers). Hij was peyburgemeester van Venlo in 1401, 1402, 1410, 1420 en 1421. Hij trouwde met Aleidis van Eijll, dochter van Edmond van Eijll en Margaretha. Hij is vermoedelijk de bouwheer van het -nog bestaande rijksmonument- Huis Stalberg gelegen in de bantuin van Venlo, dat hem en zijn navolgers het recht gaf "verschreven te worden onder de ridderschap van het Gelders Overkwartier en hem toegang gaf tot de vergaderingen der edelen op de kwartiersdagen te Roermond".

Kinderen van Gerard en Aleidis:

 1. Gerart van Stalbergen volgt II.
 2. Matthijs van Stalbergen geestelijke in het klooster Nazareth te Geldern (BRD), overleden in Geldern 4 november 1478.
 3. Gebel van Stalbergen vermeld 1433-1478, trouwde Reyner van Holthuysen Mertenszoon, schepen van Venlo 1429-1473, regerend burgemeester 1437, 1448, 1454, 1462 en 1463.
 4. Lisbeth van Stalbergen trouwde Johan van Lom(me), peyburgemeester 1440, schepen 1455-1473, regerend burgemeester 1455, zoon van Arnt van Lomme en Gudel van Wevelinckhoven.

Archief Roermond: 1433 op sent johansavent baptist sijnre gebuerte Sibrecht ven Krekenbeck en Gerat van Menss, schepenen te Venlo, verklaren dat Gerat van Boicholt en zijn echtgenote jonkvrouwe Lisbet door overeenkomst een geschil hebben beëindigd met Reyner van Holthuse en zijn echtgenote Gebel en Johan van Lomme, zoon van Arntz, en zijn echtgenote Lisbet over de goederen die Gerat van Stalbergen, de vader van Lisbet en Gebel, van Gerat van Boicholt had uitgewonnen. Gerat van Boicholt en Lysbet zullen tegen betaling van 200 oude schilden deze goederen behouden. Scheidslieden namens Gerat van Boicholt en Lisbet waren zijn zwager Gerat van Holt, Johan Vinck en Jacop van Kanne. Scheidslieden namens Reyner van Holthuse en Gebel waren Merten Mertenssoon, de vader van Reyner van Holthuse, Merten van Ruremunde en Heinrick van Greverade. Origineel op perkament, inv. nr. 271, met de zegels van de oorkonders.

Generatie 2

II. Gerart van Stalbergen peyburgemeester Venlo 1441, trouwde Catharina die Weldighe, dochter van Jacob de Weldich/Weldighe. Eigenaar Huis Stalberg.

Kinderen van Gerard en Catharina:

 1. Johan van Stalbergen volgt III.
 2. Lijsbeth van Stalbergen

Generatie 3

III. Johan van Stalbergen (ook Jan) schepen van Venlo 1455-1501, peyburgemeester 1450, regerend burgemeester 1456, 1473, 1473, 1482, 1486, 1487, 1491 en 1497, trouwde met Elisabeth Mercator, dochter van Lambert Mercator de Jonge. Eigenaar Huis Stalberg.

Kinderen van Johan en Elisabeth:

 1. Lambert van Stalbergen pastoor te Swalmen, vermeld 1483-1519.
 2. Jan van Stalbergen volgt IVa.
 3. Hendrik van Stalbergen volgt IVb.
 4. Thijs van Stalbergen vermeld 1467-1486.
 5. Leonard van Stalbergen volgt IVc.

30 september 1486: Akte van ruiling voor de schepenbank Venlo van Jan van Stalbergen met de kruisheren waarbij deze kruisheren een perceel akkerland aan Genaai tegenover de heilige boom verwerven.

Generatie 4

IVa. Jan van Stalbergen de Jonge, vermeld 1467-1501, (ter onderscheiding met zijn vader uitdrukkelijk vermeld als) regerend burgemeester Venlo 1501, trouwde Griet.

Kinderen van Jan en Griet:

 1. Thijs van Stalbergen werd beleend met de Stalbergerhof te Herungen in 1541.
 2. Frans van Stalbergen volgt Va.
 3. Jan van Stalbergen priester 1531-1542, vicarus St. Jacobsgasthuis.
 4. Elisabeth van Stabergen vermeld met haar vader 1 maart 1500, trouwde Johan van Holthausen/Heithausen, lid van de ridderschap van het overkwartier van Gelre 1545-1579.

IVb. Hendrik van Stalbergen vermeld 1467-1530, pachter van de wijnaccijnzen te Venlo 1516, schepen Venlo 1517-1530, peyburgemeester 1517 en 1519, regerend burgemeester 1522, trouwde Clara vermeld 1519-1530, was in 1538 weduwe op de Lomstraat.

Kinderen van Hendrik en Clara:

 1. Goert van Stalbergen, vermeld 1556
 2. Jan van Stalbergen vermeld 1556
 3. Lysbet van Stalbergen vermeld 1556
 4. Aelert van Stalbergen vermeld 1556
 5. Gebell van Stalbergen vermeld 1556
 6. Clara van Stalbergen vermeld 1556

Venlo 3 oktober 1536: "Gegheven in den jair Unß Heeren dusent vijffhundert sessindderttich des derdden daeghes octobris" Casper Hoeveler, richter, Lenart van Beeck en Dierick van Beringen, schepenen te Venloe, verklaren dat Claer van Stalbergen met toestemming van haar kinderen en haar schoonzoon met name Frans van Stalbergen, Thys Haigens en zijn echtgenote Lysbeth, Jan van Stalbergen en hun zuster Merrie, verkocht heeft aan Jan t'Puth en zijn echtgenote Lysbeth vijf gulden Brabants jaarrente, te betalen op Sint Remigiusdag en te lossen met 100 gulden, ten laste van haar huis en erf gelegen op de Lommestraeten [Lomstraat] naast enerzijds erf van Jan van Cruchten en anderzijds erf van heer Dierick d'Laet, en haar deel van de kleine tienden binnen het gericht van Venloe.

IVc. Leonard van Stalbergen (Lenart) vermeld 1467-1530, overleden in 1530, peyburgemeester Venlo 1511, schepen 1512-1530, trouwde Maria van Lom, vermeld 1507-1530, dochter van Paulus van Lom en Margaretha van Giffen. Eigenaar Huis Stalberg.

Kinderen van Leonard en Maria:

 1. Dr. Johan van Stalbergen volgt Vb.
 2. Martin van Stalbergen vermeld met zijn broer en moeder op 20 juli 1530.
 3. Elisabeth van Stalbergen vermeld 1552-1563, trouwde met de wijnkoopman Matthijs Hagens, vermeld 1534-1545, scholtis van Venlo 1545.
 4. Maria van Stalbergen trouwde Antonius Hoeufft, vermeld 1550.

Venlo 20 april 1508: Akte van overdracht aan de kruisheren door Lenert van Stalbergen en Marij van een grondrente van anderhalve malder rogge ten laste van de Helmolen.

Generatie 5

Va. Frans van Stalbergen overleden 1541/1542, beleend met de Hagerhof in 1519, landscholtis van het ambt Kriekenbeek 1529-1540, trouwde Heijken, vermeld 1552.

Kinderen van Frans en Heijken:

 1. Hendrick van Stalbergen overleden 1571/1572, raadskamerbewaarder Venlo 1565, gerichtsbode 1566, verkocht een huis op de Steenstraat in 1571.
 2. Aelet van Stalbergen vermeld 1556, trouwde Hubert Pelsser.
 3. Mery van Stalbergen vermeld 1556, trouwde Jan van Schelbergen, gerichtsbode Venlo 1572, raadskamerbewaarder Venlo 1573, zoon van Thys van Schelbergen en Neeske Gaertz.

Vb. Dr. Johan van Stalbergen (de oude) vermeld 1531-1572, vermoedelijk overleden in 1584, raadsverwant Venlo 1541, schepen sinds 1542, regerend burgemeester Venlo 1544 en 1549, raadsheer aan het Hof van Justitie te Arnhem sinds 1549, drost van het ambt Kriekenbeek 1555, trouwde 1. Lucia van der Ketten, 2. Henrica Spee, dochter van Goswinus Spee en Margaretha Vinck. Eigenaar Huis Stalberg.

Kinderen van Johan en Lucia:

 1. Caspar van Stalbergen volgt VIa.
 2. Dr. Johan van Stalbergen de jonge volgt VIb.
 3. Dr. Leonard van Stalbergen volgt VIc.

Kinderen van Johan en Henrica:

 1. Goswinus van Stalbergen (Goessen).
 2. Joanna van Stalbergen

Generatie 6

VIa. Caspar van Stalbergen (ook soms Jasper) vermeld vanaf 1558, scholtis van Venlo vanaf 1569 tot in 1587, beleend 1567 met de hof Tusschenmolen bij Leuth (BRD), trouwde Maria Putten. Eigenaar Huis Stalberg te Venlo.

Kinderen van Caspar en Maria:

 1. Maria van Stalbergen vermeld 1578 als beleend, tezamen met haar zuster Eleonora, met de Hoenselerhof te Wankum.
 2. Eleonora van Stalbergen vermeld 1578
 3. Lucia van Stalbergen erfgename van Huis Stalberg en brengt het in de familie Römer, overleden voor 17-11-1632, trouwde in 1591 met Joannes Römer (1546-1632), raadsverwant Venlo 1589-1598, schepen 1599-1604, scholtis van Venlo 1604-1621, peyburgemeester 1592 en 1598, regerend burgemeester 1602, zoon van Thomas Römer en Judith Puteanus.

VIb. Dr. Johan van Stalbergen de jonge (ook Jan) overleden in 1584, schepen van Venlo 1564-1569, regerend burgemeester 1564 en 1568, drost van het ambt Kriekenbeek en Erkelenz 1569-1581, trouwde 1565 met Eleonora van Lynden, dochter van Jasper van Lynden en Anna van Bronckhorst, overleden na 1614. Ze woonden op de Lomstraat volgens de schatcedule van circa 1580. Zijn weduwe hertrouwde met Arnold van Brempt.

Kinderen van Johan en Eleonora:

 1. Adam van Stalbergen
 2. Walburgia van Stalbergen
 3. Maria van Stalbergen

VIc. Dr. Leonard van Stalbergen geboren circa 1537, overleden Roermond 1597, raadsheer te Arnhem en Roermond, heer van Oploo bij Boxmeer, trouwde Johanna van Kessel.

Kinderen van Leonard en Johanna:

 1. Wolter van Stalbergen volgt VII.
 2. Oswald van Stalbergen vicarus van het O.L.Vrouw-altaar in de St. Martinuskerk te Venlo (1606-1617) en draagt dit over aan zijn broer,
 3. Johan van Stalbergen
 4. Philips van Stalbergen vermeld vanaf 1608, vicarus van het O.L.Vrouw-altaar in de St. Martinuskerk te Venlo (1617-1624),
 5. Margaretha van Stalbergen vermeld 1608-1628.

Generatie 7

VI. Wolter van Stalbergen heer van Oploo tot in 1606 (daarna verkoop), overleden Boxmeer 14 november 1620, trouwde 1. Joanna van den Bergh, overleden Boxmeer 18 december 1610, trouwde 2. Elisabeth van Savelandt, dochter van Johan van Savelandt en Maria Scheiffart van Merode. Zij hertrouwde Mathias van den Bergh.

Kinderen van Wolter en Joanna:

 1. Leonardus van Stalbergen gedoopt Boxmeer 8 februari 1602, jong overleden.
 2. Gudula van Stalbergen
 3. Christina van Stalbergen weduwe in 1657, woonde in 1664 te Echt, trouwde Adrianus Recope, arts.
 4. Judith van Stalbergen vermeld 1657-1663, trouwde kapitein Hyacith de Belot, heer van Chévigny en la Verviere.
 5. Leonardus van Stalbergen gedoopt Boxmeer 6 februari 1609, jong overleden.