Overleg gebruiker:Ron4

Uit Genealogie Limburg Wiki

WBP

Dag Ron4, ik ben er voorstander van om in deze Genwiki geen gegevens op te nemen van nog levende personen (zie Berger).. Laten we ons houden aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. --Loe 28 nov 2009 14:28 (CET) Het is in uitdrukkelijk overleg met leden van de familie gebreud, die later ook nog portretten lieten fotograferen en publiceren. Ze zijn er trots op kennelijk.

Van Dript

Hallo Ron,

hartelijk dank!--Eugene Dubois 13 nov 2009 21:57 (CET)


Beste Eugene,

OK, ik haal zijn artikel weg over Van Dript (dacht dat hij er blij mee zou zijn, dat het ook geordend op deze plek zou staan); verwarring ontstond doordat hij de software van Genwiki gebruikte, waardoor ik dacht dat ook dit auteursrechtenvrij zou zijn. Ik zet wel de stamboom van deze familie er zelf erop maar dan op basis van een auteursrechtenvrij artikel in de Maasgouw uit 1893 en hetgeen uit eigen vondsten bekend is. Dan is het gelijk een stukje uitgebreider en origineler. Volgens mij herinnering is dit het enige artikel wat ik overgeplaatst had naar Genwiki.

Hallo Ron,

ik heb hierover een klacht binnengekregen, en ik denk zeker dat dit terecht is... (bijv. van Dript is vrijwel letterlijk overgenomen, met punten komma's etc...) Hoewel ik uiteraard elke toevoeging aan Genwiki toejuich, zou ik je toch willen vragen de gegevens die je van de website van Jan Titulaer (http://www.titven.nl) gehaald hebt te verwijderen.

--Eugene Dubois 10 nov 2009 19:49 (CET)

Ron ??

Genealogen registreren keurig welke bronnen ze bezoeken. Maar als jij zelf al niet bijhoudt wat je zoal weghaalt!!?? Kijk eens wat je 31 oktober 2009 hebt overgezet!! Overigens staat er meer van mijn "eigen onderzoek" op Genwiki, daarbij niet mijn familiestamboom maar slechts mijn stamreeks. Ik hoop dat je zelf wat toevoegt aan Genwiki, want daar is het voor bedoeld.

Discussie gesloten, ik zet mijn klacht door!

Jan Titulaer.


Beste Jan,

Ik weet niet over welke bijdragen je het hebt (gaarne verduidelijken) en je eigen familiestamboom heb je er zelf al lang geleden opgezet, dus daar zal het wel niet overgaan.

Ron,

ik weet niet wie je bent maar je geeft zelf aan :

Als Ron4 weet ik veel van Genealogie en Noord-Limburg, dus laat ik dat neerdalen in de GenWiki.

Alleen moet ik constateren dat dit voor jou ook betekent het ongecontroleerd leegroven van o.a. mijn persoonlijk website!!?? Maar als je mijn hoofdpagina leest dan staat daar "niets is afgerond", en als het zover is, dan ben ik als deelnemer best wel in staat dat zelf op Genwiki te zetten. Ik vind je handelwijze zeer laakbaar en heb ook een klacht ingediend. Ben altijd bereid om gegevens te delen met andere genealogen, maar jou schaar ik onder de categorie struikrovers!

Bij deze verzoek ik je "alles" weer keurig te verwijderen en je respectvol binnen Genwiki te gedragen,

Jan Titulaer (titven@home.nl)Beste Eugene,

Na een week is de site weer bereikbaar en kan ik je beantwoorden. De heer Driessen heeft deze genealogie gemaakt en op Intenet gezet. Een copie met zijn naam eronder, ere wie ere toekomt, heb ik toegevoegd. Het klopt dat ik formeel nog toestemming aan hem moet vragen en zal dat zsm doen. Mocht hij dit niet willen, dan verwijder ik zijn bijdrage.

met vriendelijke groet, Ron

Hallo Ron,

Heel hartelijk dank voor het vele werk dat je voor genwiki verzet.

Graag zou ik echter een opmerking willen maken op de door jou geplaatste genealogie DRIESSEN. Hier staat in aangegeven dat er copyright op de gegevens zou zijn. Dit kan binnen genwiki echter niet, omdat alle gegevens voor iedereen toegankelijk / wijzigbaar zijn... Indien er werkelijk copyright op deze gegevens is, zou ik je willen vragen deze te verwijderen. Verder staan er gegevens in de genealogie van levende personen. Dit is alleen toegestaan indien die er echt expliciet toestemming voor gegeven hebben.

Met vriendelijke groet,

Eugene Dubois


Hoi Ron,

Uiteraard heb ik alle (?) inhoudelijke gegevens overgeheveld vóór verwijdering. Mijn ingreep was niet bedoeld om wie dan ook recht te zetten maar om ook naar de toekomst toe een goed functionerende wiki te houden. Enige structuur is daarbij een voorwaarde.

Overigens waardeer ik jouw inzet zeer. Zo krijgen we eindelijk eens een provinciaal geöriënteerd genealogisch medium waar ook de noordelijke helft van de provincie goed vertegenwoordigd is.

met vriendelijke groet,

Loe

Bronvermeldingen

Beste Ron4,

Je hebt Genwiki intussen verrijkt met vele interessante genealogieën van oude geslachten uit Venlo en Roermond. Die artikelen zouden nog aan waarde winnen als je de daarbij gebruikte bronnen en eventuele andere literatuur zou vermelden. Groet, --Mart 14 jun 2008 14:26 (CEST)

Beste Mart,

Het gebruik van alle bronnen, zal een onleesbaar allegaartje worden. De regentenfamilies van Venlo b.v. zijn deels gebaseerd op Jan Verzijl in de Limburgse Leeuw, MAAR zijn op zeer veel plaatsen verbeterd/aangevuld door eigen onderzoek in de archieven van Venlo gedurende een 20-tal jaren (Jan Verzijl bleek wel een rommelaar). Daarnaast zijn inmiddels -en gelukkig- vele regesten/akten op internet geplaatst die ook gebruikt zijn (b.v. dankzij Loe Giesen). Daarnaast gebruikt de gemeente Venlo nog evacuatienummers uit WOII, die straks ongetwijfeld veranderd worden. Ik zal overigens wel in een later stadium specifieke noten/literatuur toevoegen bij specifieke zaken, maar eerst zet ik er alles op wat ik heb liggen.

NB begrijp ik dat jij en Eugene moderator zijn voor deze Limburgse Genwiki ?

met vriendelijke groet, Ron

Beste Ron,
Het idee dat bronvermeldingen tot een "onleesbaar allegaartje" zouden leiden bevreemdt me wat, maar natuurlijk respecteer ik je werkwijze: doe het op een manier die je zelf prettig vindt. Overigens ben ik geen moderator, maar slechts een geïnteresseerd gebruiker. Groet, --Mart 14 jun 2008 17:53 (CEST)

Contact

Hello Ron,

I am Paco Espinosa from Spain. I have some data and also need some help about a family from Venlo in the XVII century. I am referring to the Van Vogelsanck family.

I would like to contact you personally to discuss about this family and some descendants who came to Spain.

My email is fcoespinosa@gmail.com

Regards, Paco

Van der Donck

Dag Ron,

In jouw genealogie over de familie Moeitz verwijs je naar Wilhelmus van der Donck, getrouwd met Henrica Moeitz. Wilhelmus zou voor 1588 zijn overleden. Welke bron heb je gebruikt? Zijn er kinderen bekend en verdere familierelaties?

Kan ik met je in contact treden?

Vriendelijke groet,

Paul van der Donck

Beste Paul,

De bron is hiervan is een artikel van Jan Verzijl in de Limburgse Leeuw 1961. Hij heeft ongetwijfeld een huwelijksvoorwaardenakte gevonden in het ongesorteerde Venloos archief, want de trouwboeken beginnen zelf pas hier in 1615. Aangezien ook de doopakten in 1615 beginnen, zijn er op voorhand geen kinderen bekend. Misschien dat er nog ergens een erfdeling te vinden is, dan kan dat nog wel bekend worden, maar daar heb ik zelf niet naar gezocht.

met vriendelijke groet, Ron

Dag Ron,

Dank voor jouw informatie.

Vriendelijke groet,

Paul van der Donck

Faessen

Hallo Ron, ik zag je artikel over Faessen. Ik denk dat je voor die onvindbare (stamvader) 'Olbert Faessen' moet zoeken op 'Alardus Faessen'. De namen Alardus en Albertus worden immers nog wel eens door elkaar gehaald. Alardus trouwde in Bree met Joanna Hendrix en ze kregen de volgende kinderen (Gendalim7):

  • Maasbree, 04-02-1756 Vaessen Joannes
  • Maasbree, 08-03-1759 Faessen Leonardus
  • Maasbree, 14-06-1761 Faessen Theodorus
  • Maasbree, 27-12-1762 Faessen Joannes (jouw Joannes?)
  • Maasbree, 27-12-1765 Faessen Maria
  • Maasbree, 28-10-1767 Faessen Simon
  • Maasbree, 18-04-1770 Faessen Henricus
  • Maasbree, 10-03-1773 Faessen Joanna
  • Maasbree, 01-12-1776 Faessen Henricus

Die Simon (1767) trouwt met ene Aldegondis Jansen en bij de doop van hun kinderen treden zowel Albertus, Adelbertus als Alardus op als doopgetuige. Dat zouden allemaal dezelfde persoon kunnen zijn geweest, namelijk hun grootvader. En die leefde in 1804 nog, bij de doop van kleinzoon Gerardus in Maasbree.

Verder zag ik in Gendalim7 nog een kind van Joannes Faessen en Elisabeth van Loon, geboren in Venlo op 22-06-1798, genaamd 'Henri Faassen'.

Succes, Verbaesdonck 6 dec 2011 21:20 (CET)

Dank je, dat is nu het voordeel van Genwiki dat je makkelijk kunt reageren en aanvullen. Ik zal je aanvullingen overnemen en inbrengen in het artikel.

OK. Die Simon hertrouwde op 27-01-1812 in Maasbree als zoon van Alardus Faessen en Jeanne Hendrix, maar overleed op 17-01-1848 in Maasbree als zoon van Albert Vaessen en Joanna Hendriks, dus het bewijs van die naamsverwisseling is wel compleet. De roepnaam van Simons vader was dus waarschijnlijk 'Al'. Als ik nu nog iets zekerder zou weten dat hij een broer was van Joannes... Misschien dat ik dan zelf het artikel nog wat verder terug aanvul.Verbaesdonck 9 dec 2011 08:48 (CET)

Ook prima als je het aanvult (ere wie ere toekomt).

Ziezo. Ik ben gekomen tot circa 1650, bij Paulus Faessen in Maasbree. Omdat hij er schepen was staat er het een en ander over hem op Secundaire bronnen Maasbree, meestal onder de naam 'Pouwels Faessen' en varianten.

Bronvermeldingen

Hallo Ron,

Ik heb veel respect voor de zaken die je aan deze wiki toevoegt.

Echter ik heb ook weer een klacht gekregen over het niet vermelden van bronnen, en het klakkeloos overnemen van gegevens van andere websites. De klacht ging in dit geval over de Sijben pagina.

Op basis van deze klacht heb ik die pagina dan ook verwijderd.

Ik hoop dat je in de toekomst nauwkeuriger kunt omgaan met bronvermeldingen. Geef a.u.b. steeds aan waar je zaken vandaan gehaald hebt.

--Eugene Dubois (overleg) 24 jul 2015 10:26 (CEST)

Hallo Eugene,

Ik zie en lees dat je mijn dagen-durende speurtocht naar de families Sijben te Venlo en Roermond verwijderd hebt (2 pagina's). Alle namen en gegevens zijn door mij uit de digitale kerkarchieven van Venlo respectievelijk Roermond gehaald (Mormonenregisters) alsmede uit de andere openbare website Wiewaswie. Soms wordt dat aangevuld met wat door de eveneens openbare site Archieven.nl wordt vrijgegeven. Dat ga ik natuurlijk niet iedere keer als bron vermelden. Er zijn verder geen websites die deze Sijben-stambomen op internet weergeven of auteursrechtelijke beschermde publicaties jonger dan 1893 (na die van A.F. van Beurden) en ze kunnen dus ook niet overgenomen worden. Het enige wat ik onlangs heb aangepast is die van de familie die zich uiteindelijk Von Sijben de Maroye noemt. Een zekere Roermondse speurder Jan Ruiten klaagde dat het gebruik van indexregisters (toen ik die stamboom opstelde waren alleen nog de indexregisters van dopen digitaal aanwezig van Roermond) risico's inhoudt en dat klopt. Door hem alert gemaakt bleek dat inmiddels ook de echte doopregisters digitaal beschikbaar zijn. Daarop heb ik hem eerst de mogelijkheid aangeboden om het aan te passen (dat kan namelijk samenwerkend heel goed in Genwiki) en toen hij niet reageerde op deze uitdaging, heb ik het zelf helemaal en zeer correct op basis hiervan aangevuld. In tegenstelling tot wat de familie zelf beweert en het rechtelijk vonnis tot naamswijziging van 1897, zegt Jan Ruiten op zijn eigen website dat de oudste generatie niet klopt. Dus heb ik erbij gezet dat er twijfel is ("het is onzeker") over alleen de 1e generatie. Hij heeft overigens geen stamboom over deze familie op zijn website gepubliceerd, maar een los verhaaltje blijkt achteraf.

Dat is alles en ik denk dat het meer te maken heeft met jaloezie op het succes van Genwiki door Jan Ruiten en het feit dat hij een eigen website heeft over "zijn" Roermond waar je mee concurreert (net zoals Wikipedia dat heel lang over zich heen kreeg). Dus gaarne mijn Sijben-pagina's terugzetten.

Ron4 (overleg) 26 jul 2015 20:31 (CEST)~