Winkelmolen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Winkelmolen (ook: Winckelmolen, Winckelmeulen, etc.) is afgeleid van de gelijknamige verdwenen watermolen gelegen langs de Neerbeek in het dorp Neer. De naam komt voor vanaf het midden van de 16e eeuw. In het midden van de 17e eeuw komt een tak in Grathem terecht. Alle personen met de naam Winkelmolen zijn aan elkaar verwant.

Bij de volkstelling van 1947 waren er 281 personen met de namen Winkelmolen (269, waarvan 215 in Limburg) of Winckelmolen (12, waavan slechts één buiten Limburg). In België woonden in 1947 nog eens tenminste 13 personen met deze naam, in Duitsland minstens 65 (allen afstammend van de Grathemse tak).

Literatuur

Jan H. Hanssen, Frits W.H. Winkelmolen Stamboom van de familie Win(c)kelmolen, Baarlo 1998, 378 blz.