Vonder

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een vonder (ook wel fonder of vonderen) is een smalle loopbrug over een sloot, beek of kleine rivier. De meeste vonders waren vrij primitief, bijvoorbeeld opgebouwd uit slechts een enkele balk of een paar planken, veelal zonder leuning. De meeste vonders vormden een schakel in een voetpad. In tijden van oorlog of oorlogsdreiging werden bruggen en vonders soms bewust gesloopt of weggehaald.

De meeste vonders werden gemaakt en onderhouden door de gemeente, zoals ook soms blijkt uit gemeenterekeningen. Niet iedereen kon zomaar een vonder maken waar hem dat zo uitkwam. Waar illegale vonders werden aangetroffen, gaf de gemeente gewoonlijk onmiddellijk opdracht om deze weer weg te halen. Soms lag de onderhoudsplicht van een vonder - net als bij veel veehekken of valders - bij particulieren.

In 1721 werd in Swalmen tijdens een voogdgeding geklaagd "dat het Meulenvonderen nyet en is in eenen goeden staeth ende dat eenen mensch mit eenen swaeren last gelaeden in gevaer is daer door te vallen."

Bronnen