Valder

Uit Genealogie Limburg Wiki

Valder (ook wel falder, valderen of vaeren genoemd) was vroeger de benaming voor een veehek om met name de runderen en paarden buiten de akkers te houden. We treffen de valders vooral aan aan de rand van het dorp. Veel van deze veehekken hadden een eigen naam. Deze naam is in sommige Limburgse plaatsen bewaard gebleven, zoals in Swalmen waar de straatnaam Gevaren herinnert aan de plaats van een veehek.

De onderhoudsplicht van een valder berustte vaak bij de eigenaren of pachters van een bepaalde boerderij of enkele bewoners langs een weg. In pachtcontracten van pachtboerderijen wordt deze plicht soms expliciet vermeld. Bij voogdgedingen werd vaak geklaagd over achterstallig onderhoud van de veehekken. De meeste valderen werden 'gehangen', waarschijnlijk in de vorm van een lange paal die rustte op twee in de grond geslagen palen. Soms was zo'n paal niet stevig genoeg om het vee ook daadwerkelijk tegen te houden, zoals in 1684 in Swalmen werd opgemerkt: "dan was alle(e)n eenen hoppenstaeck derdoor gebonden." In Beesel was in 1698 het "Schoolvalderen niet hoogh genoegh gehanghen nochte behoorlijck gemaeck."

Vanaf de Franse Tijd raakte het woord valder of vaeren in onbruik.

Bronnen