Verrijckt

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Verrijckt is een herkomstnaam. Het betreft bewoners en hun afstammelingen van het goed De Rijckt in Venray. De naam Van 'De Rijckt' wordt verbasterd tot Verrijckt.

De oudst bekend voorvader is Lenaert Verrijckt. Lenaert Verrijckt is getrouwd met Catharina Bom. Zij hebben ten minste twee zonen: één met ook de naam Leonardus (Lindert) en één luisterend naar de naam Adam Linderen Verrijckt. Lindert Linderen Verrijckt bewoont na zijn vader het goed De Rijckt naast zijn broer Adam Verrijckt. Ook wel Verrieckt genoemd (1581; een viswater 'cuijl bij de Rijckt'. Schrijfwijzen: 'op den Riet' - 'op de Rijdt'. Zie GA Venray, inv. nr. Cijnsregister Oirlo 7, 1413, copie; GA Venray, inv. nr. 576, 1590; GA Venray, inv. nr. 135 Meetboeck, 1628; GA Venray, inv. nr. 6, 1784; RHCL, NA Venray inv. nr. 9059-126, 1850. Het bezit gaat over naar Derick Verrijckt. Dat is Derick Schoits, de eerste echtgenoot van Thunnisken Verrijct, de oudste of een oudere dochter van Lindert. Zie GA Venray, oud archief tot 1796, inv. nr. 135, Meetboeck des kerspels Venray, anno 1628, blz. 57.

Adam Linderen Verrijckt is getrouwd met Gertrudis Basten op Rijbroeck. Zijn kinderen en hun afstammelingen gebruiken ook het patroniem Adams. Adam heeft naast een broer (Leonardus) ten minste een paar zusters. Adam Verrijckt vinden we ook in het 'Meetboeck' van 1628. Ik citeer uit de inventaris van de heer Camps archivaris van de gemeente Venray: 'Meetboeck des kerspels Venray, inhoudende de quantitiet van elcke zijnne mergetael nae zijn valuer ende weerde gescat ende dat nae haer beste kennisse ende wetenschap in anno 1628.' Adam Verrijckt vinden we op blz. 57. Met daarop Adam Verrijckt en Geertgen zijn vrouw 'haer hofstadt neffen erff Lindert Verrijckt'. 'Op den Adam' (ook Adamsgoedt of Thiel Adamsgoedt en viswijer op 't Riebroek) wordt beschreven in diverse akten in het schepenbankprotocol en is een boerderij met erf aan het beekdal Oostrumse beek, (Riebroek): '.. welick vurs(creven) erff roog gelegen licht in het goet van Claes Verhoelt welick goet nu tegenwordich heft Adam Verrict..' Zie RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3917, 21 november 1607.

Genealogie

De fragmentgenealogie begint bij Leonaert Verrijckt uit Venray. Vele generaties Verrijckt wonen in Venray. Er is een filiatie met de familie Derix uit Horst. Twee aktes wijzen op een familierelatie met Derick Jansz Heijnen den Olieslaeger, de stamvader van de familie Derix.

Losse eindjes

De vader van Derick Jansz Heijnen den Olieslaeger moet gegeven het patroniem Joannes Heijnen heten. Derick Heijnen is vermoedelijk afkomstig uit Venray. Er is een akte waarin Derick Heijnen voorkomt als neef van Pouwels Adamsz Verrijckt, de zoon van Adam Verrijckt. Dat zou impliceren dat de moeder van Derick Heijnen de familienaam Verrijckt draagt. Zie RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, maagscheidingen, huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 76-76v, 14 juli 1642.

Op 8 juni 1647 stellen Johan Heijnen, weduwnaar van Lijsken Seel Aertsdr, en Yetgen Adamsdr Verrijckt, de tweede vrouw van Johan Heijnen huwelijkse voorwaarden op. Zie RHCL, Archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, maagscheidingen, huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 152-153, 8 juni 1647. Uit de trouwinschrijvingen blijkt dat J(oh)an Heijnen een zoon is van Jan Heijnen! Er staat Jan Jan Heinensoon. Het patroniem van Theodorus (Derick) Heynen is ook Janszoon. Het ligt nu erg voor de hand te veronderstellen dat Jan Jan Heinensoon en Theodorus Janszoon Heynen broers zijn. Een hard bewijs daarvoor is niet gevonden.

Externe Links