Verbaesdonck

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE VERBAESDONCK

Algemene informatie

De familienaam Verbaesdonck hoorde toe aan de opeenvolgende pachters van hoeve De Baasdonk in Blerick. De eerste vermelding van deze hoeve stamt uit 1438.[1] De familienaam is halverwege de 17e eeuw uitgestorven, doordat de bewoners naar andere pachtboerderijen verhuisden (o.a. Ter Heyden) of onder een patroniem verder door het leven gingen (o.a. Geurts). Een enkele pachter werd ook begin 18e eeuw nog naar de boerderij vernoemd, zoals Geret van de Baesdonck, die er tussen circa 1710 en 1735 woonde (soms Gerit Geurts genoemd). Zijn afstamming is echter niet bekend en hij had geen kinderen.
De Baasdonk is een van de weinige oude boerderijen in Blerick die de naoorlogse stadsuitbreidingen heeft overleefd (adres: Boekenderhofweg). Van de oorspronkelijke middeleeuwse bouw is echter niets (zichtbaars) over.

Genealogie

Rond 1600 woonde het gezin van Wilhelmus Verbaesdonck (ca 1550-1600) op de Baasdonk.[2] Hij was de grootvader van Mathias Verbaesdonck (1607-1695) wier nakomelingen onder de familienaam Verheijen doorgaan.

Generatie I

I.1 Wilhelmus Verbaesdonck, geboren omstreeks 1550, overleden rond 1600. Kinderen:

 • 1. Maria, trouwde op 31-01-1619 in Blerick met Leonard Verheyen, zoon van Joannes Verheyen en NN Verboickhorst.
 • 2. Catherina, gedoopt op 15-09-1575 in Blerick.

Zij trouwde met Nicolaus Berchmans, zoon van Joachim Berchmans en Gobelina Foccaerts. Nicolaus is gedoopt op 11-04-1576 in Blerick en overleden omstreeks 1632 in Blerick.

 • 3. Henricus. Volgt II.1
 • 4. Godefridus. Volgt II.2


Generatie II

Grafkruis Henrick Verbaesdonck uit 1617 te Blerick.

II.1 Henrick Verbaesdonck starf A° 1617 den 29 iuny - Got trost die seel. Zijn grafkruis met deze tekst staat achter de kerk in Blerick. Henricus trouwde in 1604 in Blerick met Hildegunda Sanders, dochter van Andreas Sanders. Hildegunda is overleden omstreeks 1633. Ze was eerder gehuwd met Mathias van Berchum, en na Henricus' dood huwde ze Joannes Scheper op 11-02-1621 in Blerick.
Kinderen van Henricus en Hildegunda:

 • 1. Guilhelma, gedoopt op 14-02-1605 in Blerick, begraven op 16-02-1641 in Horst. Guilhelma trouwde op 19-09-1626 in Horst met Gerardus van Rens.
 • 2. Mathias, gedoopt op 07-01-1607 in Blerick. Thys woonde op hoeve Ter Heyden en werd stamvader van de Blerickse Verheijens.

Rekenkamer Roermond, inv. nr. 51.691, Cijnsboek Blerick, blad 145r: In 1602 woonde Henrick, toen nog ongehuwd, in de buurt van hoeve de Vree. Dit blijkt uit een plaatsaanduiding van nieuw ontgonnen land: 'aengegraeven anno 1602 een vierdeel ses roijen, ende is gelegen op den Vreeij beneven Henrick Verbasdoncx erff'.[3]

RHCL Blerick inv.nr. 3264, blad 28r: Op 18 januari 1609 sluiten Henrick Verbaessdunck en Hillicken Sanders een pachtovereenkomst voor een deel van de hoeve 'tgene heijden'. Ook hun zoon Thijs wordt in de akte genoemd.[4]II.2 Godefridus Verbaesdonck, overleden omstreeks 1630. Zijn eerste zoon kreeg hij met Elisabeth Stevens uit Bree, met wie hij niet gehuwd was (Wilhelmus filius illegitimus Godefridi Verbaesdunck). Hij trouwde op 28-10-1604 in Blerick met Joanna Vermaesen. Joanna hertrouwde op 18-05-1631 per dispensationem S. E. vicam pape in Blerick met Leonardus Van de Boeckhorst.
Goert volgde zijn vader op als pachter op de Baasdonk. De Baasdonk was zeker tot in de dertiger jaren van de zeventiende eeuw het grootste boerenbedrijf in Blerick. De boerderij betaalde in 1610 het hoogste bedrag van 15 gulden 18 stuiver aan schatting en ook in de beestenschat van omstreeks 1630 lag de pachter 'Geeret fann gen Bassdunck' op kop met 14 groten en waarschijnlijk 115 kleinen.[1]
Onwettige kind van Godefridus en Elisabeth:

 • 1. Wilhelmus Verbaesdonck. Volgt III.1.

Uit het huwelijk van Godefridus en Joanna:

 • 2. Margareta, gedoopt op 07-08-1605 in Blerick, overleden vóór 1624.
 • 3. Joanna, gedoopt op 08-08-1610 in Blerick.
 • 4. Guilhelmus. Volgt III.2.
 • 5. Petrus. Volgt III.3.
 • 6. Henricus. Volgt III.4.
 • 7. Ida, gedoopt op 21-08-1621 in Blerick.
 • 8. Margareta, gedoopt op 17-03-1624 in Blerick.


Generatie III

III.1 Wilhelmus Verbaesdonck, gedoopt op 17-07-1600 in Blerick, trouwde op 06-10-1623 in Blerick met Aleydis Bouten, dochter van Gerardus Bouten.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gerardus, gedoopt op 13-04-1625 in Blerick.
 • 2. Maria, gedoopt op 28-03-1627 in Blerick.
 • 3. Ida, gedoopt op 10-02-1630 in Blerick.


III.2 Guilhelmus Verbaesdonck, gedoopt op 29-09-1613 in Blerick, trouwde op 29-06-1636 in Blerick met Margareta van Dael. Margareta is een dochter van Godefridus van Dael en Lucia Vermuelen. Zij is gedoopt op 06-03-1611 in Blerick.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johanna Verbaesdonck, gedoopt op 15-03-1641 in Blerick.
 • 2. Joanna Verbaesdonck, gedoopt op 04-10-1643 in Blerick.
 • 3. Godefridus Verbaesdonck, gedoopt op 08-10-1645 in Blerick, overleden vóór 1648.
 • 4. Petrus Verbaesdonck, gedoopt op 16-01-1647 in Blerick.
 • 5. Godefridus Geurts, gedoopt op 18-11-1648 in Blerick.
 • 6. Yda Gaerts, gedoopt op 04-09-1650 in Blerick.
 • 7. Maria Verbueckt, gedoopt op 15-11-1654 in Blerick.
 • 8. Gerardus aen die Watermoelen, gedoopt op 17-03-1658 in Blerick.


III.3 Petrus Verbaesdonck alias Geurts, gedoopt op 09-08-1615 in Blerick, trouwde op 07-02-1641 in Blerick met Gertrudis Verheijden, dochter van Wilhelmus Verheijden. Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus Peeters aen gen Heijde, gedoopt op 08-05-1642 in Blerick.
 • 2. Elisabeth Peeters alias Guerts, gedoopt op 18-06-1643 in Blerick, trouwde op 06-05-1665 in Blerick met Gerard Linssen. Hun zoon Joannes Linssen trouwde op 28-04-1701 in Blerick met Maria Verheyen, een kleindochter van Mathias (zie II.1.2).
 • 3. Guillielma Petri Geurts, gedoopt op 01-03-1648 in Blerick.


III.4 Henricus Verbaesdonck, gedoopt op 01-07-1618 in Blerick, trouwde op 03-05-1643 in Blerick met Elysabeth Van Hove alias Op gen Egelbosch. Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus Verbaesdonck, gedoopt op 31-01-1644 in Blerick.


Losse eindjes

Door de veranderlijke familienamen zijn overige nakomelingen van de Verbaesdoncks nog niet 'thuisgebracht'.

Medewerkers

Eerste versie, Edwin Verheijen, 8 december 2010


Bronnen

 1. 1,0 1,1 Het gezicht van de Boekend – Een gemeenschap met geschiedenis, Jacq Grubben, Lambert van Hout en Chrit Klerken, Historische Werkgroep Blerick, april 2009, ISBN 978-90-814000-1-5
 2. Gezin van Wilhelmus Verbaesdonck
 3. Tekst op website Genbronnen
 4. Tekst van de pachtovereenkomst op website Genbronnen