Van den Ertwegh

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg
Grafsteen van Andries van den Ertwegh en Maria Vogels te Heel.

Van den Ertwegh (ook Erdtwegh, Ertwech, Eertweg, Eerdtwegh, etc) is een Limburgse familie afkomstig uit Roermond en Heythuysen. Rond 1685 vestigen de twee broers Andries en Jan van den Ertwegh uit Heythuysen zich in Heel.

Genealogie

Generatie 1

Ia. Andreas (Andries) van den Ertwegh, gedoopt te Heythuysen 5 oktober 1661 (get. Allert Bloeckis en Maria Verstraelen), zoon van Joannes van den Ertwegh en Maria Schrof (Schrouf), overleden te Heel 16 april 1744, 82 jaar oud. Hij trouwde te Heythuysen 25 januari 1684 met Maria Vogels, waarschijnlijk gedoopt te Heel 20 april 1654 (get. Jan Engelen van Begden en Jan Severs van Gratum), dochter (?) van Joannes Vogels en Maria Abels alias Reinckens, overleden te Heythuysen 4 april 1709, 54 jaar oud, begraven te Heel.

Heel – 30 oktober 1713:[1]
Andries van den Eertwech, weduwnaar van Maria Vogels, doet ten behoeve van zijn zoon Joannes van den Eertwech afstand van het vruchtgebruik van diens kindsdeel. Joannes van den Eertwech, 25 jaar oud, heeft van de provisoren van de armen van Maaseik de som van 800 gulden geleend tegen 5% rente. Onderpand zijn huis en hof met toebehoren, groot ongeveer 240 roeden, naast Peter Raemaeckers en Engel Schaucken en uitschietende op de Paapenkamp en op de gemene straat.

Heel – 7 november 1713:[2]
Geert Janssen en Geurdt Janssen en Andries Geurts als mombers van haar en haar onmondige kinderen, en Catharina Janssen met volmacht van haar man Matthijs Rutten, verkopen aan Jan van den Ertwegh, zoon van Andries van den Ertwegh, een huis, hof en boomgaard in het dorp, groot ongeveer een halve boender, naast Peter Raemeckers en Engel Geerlinx en uitschietende op de gemene straat, voor de som van 950 gulden.

Heel – 9 november 1715:[3]
Andries van den Ertwegh uit Heel doet ten behoeve van zijn zoon afstand van het vruchtgebruik van diens kindsdeel. Matthijs, oud omtrent 25 jaar, heeft van Jacobus Arnoldus Claessens, meier te Neeroeteren, en echtgenote Mechtildis Catharina Loijens de som van 800 gulden geleend tegen 5% rente.

Heel – 5 juni 1732:[4]
Andries van den Eertwech verkoopt aan zijn schoonzoon Mathijs Vogels zijn huis en moeshof, tuin en brouwhuis, gelegen in het dorp, naast Rut Vogels en Reijner Vogels en uitschietende op de gemene straat, afkomstig van wijlen zijn broer Jan van den Ertwech en op 15 januari van schepen Rutt Vogels vernaarderd, zulks voor de som van 1375 gulden Maaseiker koers.

Heel – 28 februari 1741:[5]
Andreas van den Eertwegh verkoopt in naam van zijn onnozele zoon Joannes van den Eertwegh aan Daniel Cludts zijn in het dorp gelegen huis en hof met boomgaard en toebehoren, regenoten Christiaen Kempenaers en Henricus Ramakers, zulks voor 750 gulden.

Heel – 27 oktober 1749:[6]
Matthias Vogels en echtgenote Guliane Segers hebben van hun oom Mathias van den Eertwegh, inwoner en burger der stad Luik, gekocht zijn kindsdeel of erfdeel, op hem verstorven na de dood van zijn vader Andreas van den Eerdtwegh, onder voorwaarde dat de kopers alle kosten, cijnzen en erfpachten zullen betalen, samen met nog 70 pattacons. Verder ziet Matthias van den Ertwegh af van het erfdeel van zijn onnozele broer Joannes van den Ertwegh en cedeert zijn aandeel aan Matthias Vogels en Guliana Segers, onder voorwaarde dat zij deze broer deugdelijk zullen onderhouden.

Heel – 19 februari 1750:[7]
Matthijs Morren doet als man en momber van zijn echtgenote Catharina van den Eerdtwegh afstand van het kindsdeel van zijn vrouw zoals dat bij de dood van haar vader Andries van den Eertwegh op haar verstorven is, onder voorwaarde dat Matthijs Morren en Catharina van dne Eertwegh drie stukken akkerland zullen hebben, gelegen in het Heelderveld. Het eerste genaamd Kerrenmorgen, het tweede genaamd Heijthor, groot 180 roeden en het derde stuk is 150 roeden. Maria van den Eerdtwegh en haar zoon Peter Voegels die voor hun kindsdeel aangenomen hebben een stuk akkerland, gelegen in het Reutje, groot ongeveer een halve morgen, een stuk weiland, groot ongeveer 238 roeden, zijnde leengoed onder het Groot Vogelsleen, gelegen te Pol op de Braecken. Alle comparanten cederen de overige goederen van hun kindsdeel aan Matthijs Voegels als koper van het kindsdeel van haar broer of zwager Matthias van den Eerdtwegh, onder voorwaarde dat deze de onnozele broer Joannes van den Eerdtwegh zal onderhouden.


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria van den Ertwegh, gedoopt te Heel 22 oktober 1684 (get. Stephanus Corsten voor Joannis Voeghels en Christina Voeghels voor Maria Schrouf), jong overleden.
 2. Maria van den Ertwegh, gedoopt te Heel 31 januari 1686 (get. Joes vanden Erdtwegh en Christina Engelen), overleden te Heel 12 juni 1763, 77 jaar oud. Zij trouwde (1) te Beegden 3 maart 1724 (get. fratre sponsi, Joes Wassenbergh en Maria Justina Wassenbergh) met Mathias Vogels, gedoopt rond 1701 te Beegden, zoon van Petrus Vogels en Joanna van Ass, overleden te Heel 28 april 1734. Zij trouwde (2) te Beegden 5 juni 1735 (get. Nicolaas Wolfhagen en Cornelia van Ass) met Petrus van Ass, gedoopt rond 1705 te Beegden, zoon van Gerlacus van Ass en Margaretha Abrahams, overleden te Heel 8 februari 1773.
 3. Joannes (Jan) van den Ertwegh, gedoopt te Heel 1 juli 1688 (get. Henricus Freinskin voor eerw. heer Jois Tijlman en Christina Engelen voor Elijsabetha Voeghels), “onnosel”, overleden na 1750.
 4. Mathias (Matthijs) van den Ertwegh, gedoopt te Heel 31 mei 1691 (get. Petrus Raemaeckers voor Jois Severini en Mathia alias Thijsken Caeters), “burger der stadt Luik”, overleden na 1750.
 5. Anna Catharina van den Ertwegh, gedoopt te Heel 26 juli 1694 (get. Jacobus Joosten en Catharina Voegels), overleden te Heythuysen 20 april 1750, 55 jaar oud. Zij trouwde rond 1722 met Petrus Mathias Morren, chirurgijn, overleden te Heythuysen 11 februari 1754.


Ib. Joannes (Jan) van den Ertwegh, gedoopt te Heythuysen 19 februari 1664 (get. Henricus Verstralen en Elke Faesen), zoon van Joannes van den Ertwegh en Maria Schrof (Schrouf), controleur te Beegden (1694), schepen van Heel (1695-1729), stadhouder (1729), overleden te Heel 6 mei 1729, 65 jaar oud. Hij trouwde te Heel 7 augustus 1691 (get. Petrus Romboudts en Martinus van Lommelen) met Catharina Nelissen, geboren rond 1665, overleden te Heel 23 augustus 1715.

Heel – 24 november 1694:[8]
Aret Puts verkoopt aan Joannes van den Eertwegh, controleur te Beegden, en echtgenote Catharina Nelissen zijn huis en hof met bijbehorend land, gelegen in het dorp Heel, naast het huis en erf van Syb Adams en Peter Rodrigo en achter uitschietende op de Heerstraat, zulks voor 213,5 rijksdaalders.

Heel – 3 maart 1704:[9]
Hendrick van Herten en Jacob Rodrigo, gezwagers en inwoners der heerlijkheid Dalenbroeck, verkopen aan schepen Jan van den Ertwegh een binnen het dorp gelegen huisplaats met heggen en struiken, regenoten de koper en de erfgenamen van Thijs Vogels en uitschietende op de gemene straat, alsmede een vrecht akkerland, gelegen in de Bremenhof, zulks voor de som van 200 gulden.

Heel – 18 juli 1704:[10]
Jan van den Eertwech heeft met toestemming van zijn echtgenote Catharina Nelissen hun stief- en eigen dochter Jenneken Steevens mondig verklaard aan haar aangezegd jaarlijks een kop rogge te betalen op alle goederen die haar toegevallen zijn. Hij en zijn echtgenote doen afstand van al deze goederen. Als Jenneken trouwt, zal Jan van den Eertwech haar 400 gulden Maaseiker koers geven en een behoorlijke uitzet of 100 gulden in plaats daarvan. Na de dood van Jan en Catharina zal Jenneken gelijkelijk met haar halfzusters en –broers delen.

Heel – 3 maart 1730:[11]
De erfgenamen van wijlen Jan van den Ertwegh, te weten:

 • Peter Vogels als man en momber van Anna van den Ertwegh;
 • Marten Gielen als man en momber van Judith van den Ertwegh;
 • Mathijs van den Ertwegh;
 • Joannes van den Ertwegh, wonende in Brussel;
 • Hendericus van den Ertwegh, dienstknecht van “den cardinael ende Aertsbisschop van Mechelen”;
 • Catharina van den Ertwegh, wonende te Brussel;
 • Guilielmus Franciscus van den Ertwegh, verblijvende in het buitenland;

Verkopen:

 • Aan Henderick Emons een stuk akkerland, groot omtrent een halve boender en het naast gelegen perceel, groot een morgen, en nog een stuk land onder Heel gelegen, voor 784 gulden.
 • Aan Petrus Pijlmans een stuk land, in de Root, groot omtrent een boender, voor 518 gulden.
 • Aan Anthoen Pijlmans een stuk land, in de Breemehof, voor 168 gulden.
 • Aan Andries Gehoul (=Andreas van den Ertwegh) hun huis en hof met brouwhuis en ketel, moeshof en daarbij behorend land, regenoten Reijner Vogels en Rut Vogels en uitschietende op de Dorpstraat en de Heerbaan, voor de som van 1400 gulden. (Andreas van den Ertwegh verkoopt dit huis in 1732 aan zijn schoonzoon)


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina van den Ertwegh, gedoopt te Heel 21 maart 1692 (get. Mathias Voegels en Anna Catharina Fransen), jong overleden.
 2. Judith van den Ertwegh, gedoopt te Heel 16 april 1693 (get. Andreas van den Erdtwegh en Maria Janssen), overleden na 1745. Zij had een relatie met N.N. Linckens met wie zij een onwettige dochter kreeg in 1723. Zij trouwde te Heel 3 maart 1726 (get. Mathias van den Ertwegh en Helena Ramaeckers) met Martinus Geelen, overleden te Heel 7 maart 1730.
  1. Petronella van den Ertwegh (alias Linckens), gedoopt te Heel 4 maart 1723 (get. Cornelis Nelissen, Maria van den Ertwegh), aldaar overleden 19 december 1789. Zij trouwde (1.) vóór 1745 met Henricus Menten, overleden voor 1748. Zij trouwde (2.) te Heel 7 september 1748 met Mathias Stroux, overleden Heel 10 februari 1771, weduwnaar van Cornelia Suijlen. Zij trouwde (3.) te Heel 19 februari 1782 met Mathias Vogels, gedoopt te Heel 13 december 1724, schepen van Heel, aldaar overleden 2 december 1800, zoon van Mathias Vogels en Maria van den Ertwegh, weduwnaar van Juliana Segers en van Gertrudis Wackers.
 3. Catharina van den Ertwegh, gedoopt te Heel 16 april 1693 (get. Petrus Gielen en Christina Enghelen), wonende in Brussel, overleden na 1730.
 4. Anna van den Ertwegh, gedoopt te Heel 17 december 1695 (get. Jacobus Peeters en Joanna Voeghels), overleden te Heel 6 september 1763, 67 jaar oud. Zij trouwde te Heel 24 augustus 1729 (get. Mathias van den Ertwegh en Maria Raemaeckers) met Petrus Vogels, gedoopt te Heel 1 juli 1689 (get. Andreas van den Ertwegh voor Jois Reijnen en Petronella Crijns), zoon van Gerardus Vogels en Barbara Grispen, overleden rond 1764.
 5. Joannes van den Ertwegh, gedoopt te Heel 12 september 1697 (get. Laurentius Romboudts en Margarita Verstraelen), burger der stad Brussel, overleden na 1730.
 6. Henricus van den Ertwegh, gedoopt te Heel 17 februari 1699 (get. Cornelius Nelissen en Elijsabetha vanden Erdtwegh), “domestique van sijne eminentie den cardinael ende aertsbisschop van Mechelen” te Brussel, overleden na 1730.
 7. Helena van den Ertwegh, gedoopt te Heel 24 maart 1701 (get. Laurentius Houben voor Petri Nelissen en Christina Bex voor barones Helena de Horion, kanunnikesse te Susteren).
 8. Jacobus van den Ertwegh, gedoopt te Heel 24 maart 1701 (get. Cornelius Nelissen en Maria Nelissen voor Elijsabetha vanden Erdtwegh).
 9. Guillielmus Franciscus van den Ertwegh, gedoopt te Heel 14 maart 1703 (get. Joes Pijlmans en Cunera van Zaell voor Isabella Maria Florentia, barones de Horion). Hij trouwde (1) Brussel 26 juni 1724 met Anna Maria Denis (De Nis), overleden vóór 1737. Hij trouwde (2) Knokke 21 oktober 1737 met Cornelia Verlez (Verlé, Verlee), overleden Brugge 29 juli 1787.
 10. Maria Agnes van den Ertwegh, gedoopt te Heel 2 maart 1705 (get. Jacobus Peeters en Helena Voeghels).
 11. Mathias van den Ertwegh, gedoopt te Heel 1 augustus 1706 (get. Andreas vanden Erdtwegh voor Henrici Blocken en Maria Nelissen voor Maria Clooutten). Volgt IIa.Generatie 2

IIa. Mathias (Matthijs) van den Ertwegh, gedoopt te Heel 1 augustus 1706 (get. Andreas vanden Erdtwegh voor Henrici Blocken en Maria Nelissen voor Maria Clooutten), zoon van Joannes van den Ertwegh en Catharina Nelissen, herbergier, overleden te Heel 30 april 1764, 57 jaar oud. Hij trouwde te Heel 16 januari 1730 (get. Henricus Garetius en Gertrudis Coninckx) met Maria Nelissen, geboren rond 1710, overleden te Heel 13 april 1758.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina van den Ertwegh, gedoopt te Heel 31 mei 1730 (get. Joannes Raemaeckers, Anna van den Ertwegh), overleden te Heel 25 mei 1796, 65 jaar oud. Zij trouwde te Heel 13 januari 1759 (get. Anthonius Theunissen en Joannes van den Eertwegh) met Joannes Scheepers, geboren rond 1735, waarschijnlijk zoon van Henricus Scheepers en Catharina Peters, overleden te Heel 26 april 1778.
 2. Judith van den Ertwegh, gedoopt te Heel 7 september 1731 (get. Peturs Garé en Maria Haes), overleden te Heel 31 mei 1763, 31 jaar oud. Zij trouwde te Heel 24 april 1757 (get. Joanna Hansen en Catharina van den Eertwegh) met Joannes Franciscus Pustjens, gedoopt te Echt 5 januari 1713, zoon van Joannes Pustjens en Catharina Vogels, schepen van Pol en Panheel (1748-1755), overleden te Heel 1 oktober 1768, 55 jaar oud. Hij hertrouwde in 1764 met Maria Agnes de Lapotrij.
 3. Joannes van den Ertwegh, gedoopt te Heel 7 oktober 1733 (get. Andreas van den Ertwegh en Maria van den Ertwegh), jong overleden.
 4. Henricus van den Ertwegh, gedoopt te Heel 7 oktober 1733 (get. Jacobus Raemaeckers voor Henricus van den Ertwegh en Catharina Stroekx voor Joanna van den Ertwegh), jong overleden.
 5. Joannes van den Ertwegh, gedoopt te Heel 18 september 1735 (get. Joannes van Hoij en Maria Corsten), overleden te Heel 12 november 1767, 32 jaar oud. Hij trouwde te Heel 27 november 1760 met Joanna Coopmans.
 6. Maria van den Ertwegh, gedoopt te Heel 14 mei 1737 (get. Petrus Vogels en Gertrudis Beeren), jong overleden.
 7. Henricus van den Ertwegh, gedoopt te Heel 7 december 1738 (get. Mathias Stroux en Anna van den Ertwegh).
 8. Woltherus van den Ertwegh, gedoopt te Heel 27 maart 1741 (get. Petrus Vogels voor Woltherus Vesseraedts en Judith van den Ertwegh), dragonder bij de cavalerie in het Staatse leger, overleden na 1774.
 9. Maria van den Ertwegh, gedoopt te Heel 20 juni 1743 (get. Cornelius Nelissen en Anna Maria Stroux).
 10. Joanna Maria van den Ertwegh, gedoopt te Heel 11 april 1747 (get. Henricus Garé en Anna vande Ertwegh voor Joanna Stevens).Aliasnaam

 • Andries van den Ertwegh komt bij de verkoop in 1730 voor onder de naam Andries Gehoul.
 • Guillielmus Franciscus van den Ertwegh trouwt te Brussel in 1724 onder de naam Guillielmus Dehoul.Bronnen

 1. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 10, gichtgregister
 2. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 10, gichtgregister
 3. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 10, gichtgregister
 4. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 11, gichtgregister
 5. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 11, gichtgregister
 6. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 11, gichtgregister
 7. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 11, gichtgregister
 8. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 10, gichtgregister
 9. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 10, gichtgregister
 10. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 10, gichtgregister
 11. 01.072 Schepenbank Heel, inv.nr. 11, gichtgregister

De gichten van de schepenbank Heel zijn geraadpleegd in het RHCL en via:

 • Cor Tubée: Uittreksels gichten schepenbank Heel, Weert, juni 2009.Medewerkers