Van den Boogaart

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Van den Boogaart, familie uit Sambeek, Boxmeer en vanaf generatie III in Venray.

Naamsvarianten zijn: (Van den) Boegaert, Boegars, Bogaard, Bogaart, Bogaarts, Bogaerd, Bogaerde, Bogaerdt, Bogaert, Bogard, Bogars, Bogart, Bogarts, Bogers, Bogert, Bomgaert, Bomgaerts, Bomgarts, Bongaard, Bongaers, Bongaert, Bongaerts, Bongard, Bongars, Bongarts, Bongerd, Bongers, Boogaard, Boogaardt, Boogaart, Boogaerd, Boogaerde, Boogaert, Boogart, Boogers, Boogert, Boomgaard, Boomgaerde, Boomgaert.

genealogie

Tak in Sambeek en Boxmeer

I. Nicolaes Nillissen, geb. vóór 1625, gegoed in Sambeek.

Zijn kinderen:

 1. Maria Claessen, † na 14 maart 1674.
 2. Cornelius Claessen, † na 1676.
 3. Aleijdis Claessen, † na 22 aug. 1677.
 4. Antonia Nillissen, † na 7 nov. 1689.
 5. Henricus Nillissen, volgt II.
 6. Mechtilda Claessen, geb. vóór 23 april 1672.


II. Henricus Nillissen (var.: Henrick van den Bogert, Hendryck Claessen), ged. Sambeek 15 febr. 1643, gildemeester en koning St. Antoniusgilde 1675, † Sambeek 10 aug. 1714, tr. Aleijdis Rijnders de Wilt, ged. Sambeek 5 april 1646, † ald. 18 maart 1705, dr. van Reijn en Weijndel NN.; zij hertr. Sambeek 15 mei 1718 Henricus Jans Smits.

Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Nicolaus Claessen, volgt III.
 2. Petrus Claessens (van den Boogaert), ged. Sambeek 14 maart 1674.
 3. Maria Claessen, ged. Sambeek 17 dec. 1675.
 4. Wendelina Claessen, ged. Sambeek 22 aug. 1677.
 5. Joannes Claessen van den Bongaert, ged. Sambeek 9 juli 1678, gildemeester St. Antoniusgilde, † na 1729, tr. vóór 5 april 1725 Deriksen Jans, † na 5 april 1725.
 6. Joanna Claessen, ged. Sambeek 30 jan. 1682.
 7. Rainerus Claessen, ged. Sambeek 22 april 1684.
 8. Mechtildis Claessen, ged. Sambeek 12 okt. 1687.
 9. Anna Claessen, ged. Sambeek 7 nov. 1689.


III. Nicolaus Claessen (Nicolaus Hendrix van den Boogaert), ged. Sambeek 23 april 1672, gegoed in Mullem, Sambeek en Boxmeer, † na 14 juli 1716, tr. Sambeek 28 april 1703 Johanna Aerts, geb. Mullem vóór 1685, † na 24 jan. 1719, dr. van Aert Ansems.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria van den Bogert, geb. vóór 1700, tr. vóór 3 juni 1726 Hendrick Heijltjes,
 2. Wendelina van den Bogert, geb. vóór 1702, † na 28 jan. 1728, tr. vóór 3 april 1720 Hendrick Jans Tunnessen, geb. vóór 1702, † na 28 jan. 1728.
 3. Reijnerus, volgt IVa.
 4. Jenneken van den Bogert, geb. vóór 1705, † na 12 maart 1746, tr. vóór 9 okt. 1721 Joannes Ambrosius, geb. vóór 1705, † na 12 maart 1746.
 5. Petrus van den van den Boogaert, ged. Boxmeer 20 april 1705.
 6. Joannes van den van den Boomgaert, volgt IVb.
 7. Mechtildis van den Boomgaert, geb. vóór 1706, tr. Sambeek 2 mei 1724 Joannes Peters, geb. vóór 1706, † na 23 sept. 1729.
 8. Aelbertus van den Boogaert, ged. Boxmeer 6 nov. 1706, tr. Tilburg 17 sept. 1736 Dorothea Schellaers, geb. Tilburg vóór 1716.
 9. Enneken van den Bogert, geb. vóór 1708, † na 25 mei 1728, tr. vóór 1728 Gosse Jans Michiels, geb. vóór 1708, † na 25 mei 1728, zn. van N.N..


IVa. Reynerus van den Boogaart, ged. Boxmeer 6 maart 1704, gegoed in Sambeek,† Sambeek 2 dec. 1725, tr. Sambeek 15 febr. 1722 Joanna van Meer, ged. Sambeek 11 febr. 1688, † ald. 10 april 1728, dr. van Joannes en Godefrida van de Water en wed. van Petrus van Weert. Uit dit huwelijk:


V. Petrus van den Boogaart, ged. Sambeek 22 okt. 1723, gegoed in Groeningen, Sambeek, Vierlingsbeek en Boxmeer, † Boxmeer 21 okt. 1794, tr. 1e Vierlingsbeek 11 mei 1745 Gertrudis Lemmens, geb. Vierlingsbeek 4 maart 1715, † Boxmeer 11 febr. 1758, dr. van Joannes Lemmen en Aleijdis (Allegonda) van Triest; tr. 2e Vierlingsbeek 25 nov. 1759 Petronella Sweijen, ged. 1724, † Boxmeer 2 mei 1808.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Reijnerus, volgt VIa
 2. Joannes van den Bogaerde, ged. Boxmeer 6 maart 1749, overl. ald..
 3. Albertus, volgt VIb.
 4. Joanna van den Bogaerde, ged. 20 maart 1755, †17 maart 1808, tr. Joannes Kerstens, geb. vóór 1771, † ald. 27 juli 1797.
 5. Gerardus, volgt VIc

Uit het derde huwelijk:

 1. Gerardus van den Bomgaert, ged. Bosmeer 30 aug. 1760.
 2. Helena van den Bongaert, ged. Boxmeer 26 febr. 1762, † ald. 18 aug. 1763.
 3. Helena van den Bongaert, ged. Boxmeer 20 juli 1764, landbouweres 1834, † ald. 19 april 1834, tr. 1798 Lambertus van den Bosch, geb. Sambeek 16 april 1764, † Boxmeer 6 maart 1827,zn. van Petrus en Anna Maria van Els.
 4. Joannis Franciscus van den Boogaard, volgt VId


VIa. Reinier van den Bogaerde, ged. Boxmeer 5 april 1746, gegoed in Cuyk, Boxmeer, Oeffelt, Beugen, Haammaker en steenkooper in Cuijk 1779, † Cuyk en St. Agatha 25 mei 1823 tr. Cuijk 17 april 1768 Johanna Verblakt, geb. Venray vóór 1750, † Cuijk 19 okt. 1779.

Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis van den Bogaart, ged. Cuijk 1 febr. 1769, † ald. 3 nov. 1783.
 2. Henricus van den Bogaert, ged. Cuijk 19 sept. 1770, † ald..
 3. Joanna Gertrudis van den Bogert, ged. Cuijk 11 juli 1772, † na 14 jan. 1796.
 4. Joanna Maria van den Bogaert, ged. Cuijk 16 okt. 1774, † ald. 25 dec. 1811, tr. Cuijk 9 juni 1805 Petrus Loeffen, geb. Klein Linden vóór 1887, grondeigenaar te Cuijk 1840, † na 28 aug. 1840.
 5. Albertina van den Boomgaert, ged. Cuijk 7 febr. 1777.
 6. Maria Petronella van de Boogaard, ged. Cuijk 4 dec. 1778, † Cuijk en Sint Agatha 25 febr. 1855, tr. Cuijk 28 april 1799 Henricus Renier van van Cranenburg, geb. vóór 1781, † Cuijk en Sint Agatha 13 dec. 1825, zn. van dr. Hendrik Reinier en Geertrui Driessen.


VIc. Gerardus van den Bogaert, ged. Boxmeer 18 sept. 1757, † 25 febr. 1786, tr. 1e Boxmeer 24 april 1768 Getrudis Guerts, geb. Sambeek vóór 1750, † Boxmeer 12 okt. 1782; tr. 2e Boxmeer 18 nov. 1781 Hermina Thijssen, geb. Mullem vóór 1765, † vóór 19 febr. 1848; zij hertr. Boxmeer 14 jan. 1787 Willem Jans van Mil. Uit het eerste huwelijk:

 1. Antonius Boegars, volgt VIIb.
 2. Henricus Boogers, ged. Sambeek 3 nov. 1771.
 3. Elisabetha Boogers, ged. Boxmeer 11 dec. 1773.
 4. Hermina Boogers, ged. Sambeek 8 april 1775.
 5. Petronella Boogers, ged. Sambeek 8 april 1775.
 6. Joanna Boogers, ged. Boxmeer 27 jan. 1780.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gerardus Boogers, volgt VIIc.
 2. Mathias Boogers, ged. Sambeek 2 nov. 1784.


VIIb. Antonius Boegars (Boogers), ged. Boxmeer 25 febr. 1769, † Sambeek 20 mei 1823, tr. Sambeek 26 april 1801 Gertrudis Wenders, geb. vóór 1783, arbeidster 1838, † Sambeek 4 aug. 1847, dr. van Hendrikus en Antonet Tielen. .

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Bogers, geb. Sambeek 11 jan. 1802, Akkerknecht 1834, † Venray 19 febr. 1875, tr. 1e Johanna Smeeten, geb. 1805, dienstmeid 1842, † Venray 10 dec. 1879, dr. van Jan en Johanna van de van de Venn; tr. 2e Venray 17 nov. 1834 Wilhelmina Maas, geb. Venray 11 maart 1816, akkerdochter 1816,dr. van Martin en Mechtildis Hebben.
 2. Henricus Boogers, ged. Boxmeer 5 febr. 1804, dienstknecht 1836, † Bergen 19 juni 1865, tr. Bergen 20 april 1836 Wilhelmina Heijligers, geb. Well omstr. 1804, dienstmeid 1836, dr. van Theodorus en Hermina Willems.
 3. Theodorus Boogers, ged. Boxmeer 19 febr. 1806, Timmerman 1838, † na 1838, tr. Maashees en Overloon 20 april 1838 Joanna Brienen, geb. Sint Anthonis 9 juni 1816, landbouwster 1838, dr. van Francis en Gertruij Gieben.


VIIc. Gerardus Boegers, ged. Sambeek 10 maart 1783, dagloner, schaapsherder 1826, † Sambeek 19 febr. 1848, tr. Sambeek 3 sept. 1826 Henrica Manders, ged. Sint Anthonis 15 maart 1783, dienstmeid 1826, dagloneres 1830, † Sambeek 18 mei 1830, dr. van Renier en Antonetta Jacoba Tonissen. Uit dit huwelijk:

Hermina Boegers, geb. Sambeek 18 april 1830.


VId. Joannis Franciscus van den Boogaard, ged. Boxmeer 18 nov. 1766, gegoed in Groeningen, Boxmeer (o.a. de Molenpoort), aangesteld als regent van Boxmeer, nadat de regering is afgezet door de Fransen 1798, † Boxmeer 11 aug. 1838, tr. vóór 15 nov. 1810 Henrietta Christina Franken, geb. vóór 1792, † Boxmeer 30 jan. 1811. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Antonius van den Bogaerd, geb. Boxmeer 1 sept. 1808, † ald. 24 nov. 1812.
 2. Anne Maria van den Bogaerd, geb. Boxmeer 15 nov. 1810, † 30 april 1811.


IVd. Joannes van den Boomgaert, geb. vóór 1706, † na 16 sept. 1745, tr. Joanna Jans. Uit dit huwelijk: Henricus van den Boomgaert, ged. Sambeek 11 maart 1724.


De veerverbinding tussen Vierlingsbeek en Bergen, was van oudsher verbonden aan een boerderij aan de Vierlingsbeekse kant, het veerhuis Beekerstaaij. Al voor 1799 bewoonde Lambertus van den Bosch, gehuwd met Helena van den Bongaert, het huis de Beeksstaaij. Vanaf 1893 pachtte de familie Van den Boogaard de boerderij en het veer. Zes jaar later kocht zij het geheel en sindsdien hebben de Van den Boogaards van generatie op generatie de veerdiensten verzorgd.

Tak in Venray

VIb. Albertus van den Boogaart, geb. Boxmeer 15 april 1753, vestigt zich in 1784 in Venray, gegoed in Boxmeer, Venray (o.a. huis thans apotheek Monnikskap), bezitter rechten voormalige Heerlijkheid Venray, leerlooier, haammaker, winkelier, handelaar in gouden en zilveren voorwerpen, kastelein, vaandrig van de gilden (St. Nicolaas), St. Crispinus en St. Eloij, † Venray 10 nov. 1809, tr. Venray 26 nov. 1782 Johanna Catharina Driessen, geb. Venray 25 mei 1753, informele tweede stichteres klooster der minderbroeders in Venray 1820† ald. 25 juni 1830, dr. van Cornelius en Catharina Christina Rutten.

Uit dit huwelijk:

 1. Anne Gertrude van den Bogaert, geb. Venray 1784, † ald. 24 nov. 1808.
 2. Joannes Antonius van den Bogaert, ged. Venray 23 dec. 1787, wethouder Venray 1825-1838, † ald. 19 mei 1838.
 3. Henricus Joannes, volgt VIIa.


VIIa. Henricus Joannes van den Boogaart (Henri), geb. Venray 6 jan. 1793, koopman, gegoed in Boxmeer, Venray, Beugen, Groeningen, Vierlingsbeek, Maashees en Overloon, wethouder gemeente Venray 1839-1868, koopt na nationalisatie, klooster, kerk en pastorie van de Minderbroeders te Venray om deze voor hen te behouden, ca, 1814,† Venray 21 okt. 1868, tr. Venray 17 febr. 1829 Theodora Wilhelmina Janssen, geb. Goch (Dld.) 27 jan. 1799, † Venray 27 aug. 1888, dr. van Christianus en Aleida Moeselagen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gertruida van den Boogaart, geb. Venray 26 febr. 1830, † ald. 13 mei 1874, tr. Venray 29 sept. 1852 Albertus Hubertus Antonius Esser, geb. Venray 22 juni 1820, apotheker, † 11 okt. 1868, zn. van Peter Conrad en Maria Petronella Minten.
 2. Albertus, volgt VIIIa.
 3. Joannes Wilhelmus, volgt VIIIb
 4. Aleida Catharina van den Boogaart, geb. Venray 4 jan. 1835, tr. Venray 15 sept. 1856 Frans Karel Hubert Esser, geb. Venray 9 dec. 1825, zn. van Peter Conrad en Maria Petronella Minten.
 5. Maria Wilhelmina Theodora Josepha van den Boogaart, geb. Venray 9 aug. 1836, † Tegelen 22 sept. 1865, tr. Venray 24 sept. 1861 Louis Pierre Guillaume Hubert De Rijk, geb. Steijl 14 aug. 1823, burgemeester van Tegelen (1852-), lid Provinciale staten, † Tegelen 6 juni 1879, zn. van Gerardus Joannes de Rijk en Maria Theodora Theresia de Koning.
 6. Henricus Franciscus, volgt VIIIc.
 7. Johannes Egidius van den Boogaart, geb. Venray 21 dec. 1839, † ald. 6 aug. 1883.
 8. Antonetta Maria Theresia van den Boogaart, geb. Venray 16 juli 1841, † Vaals 6 dec. 1858.
 9. Josephus Antonius van den Boogaart, geb. Venray 27 april 1843, † ald. 6 aug. 1883.
 10. Theodorus Hubertus van den Boogaart, geb. Venray 27 febr. 1845, † ald. 6 jan. 1923.


VIIa. Albertus van den Boogaart, geb. Venray 4 aug. 1831, koopman, gegoed in Venray, Maashees, Well en Overloon, † Maashees 13 dec. 1894, tr. 1e Maashees 25 sept. 1855 Petronella Paulina Jacoba Huberta Bovens, geb. Maashees 29 juni 1829, † Well (Bergen) 8 okt. 1872, dr. van Carolus Jacobus en Cornelia Christina de Koning; tr. 2e Bergen 14 aug. 1873 Christine Elisabeth Louette, geb. Versailles 22 okt. 1818, † Maashees 23 mei 1900, dr. van Pierre Adrien en Petronella Jacoba de Koning. Uit het eerste huwelijk:

 1. Henri Alphonse Marie Albert van den Boogaart, geb. Broekhuizen 12 juli 1856, † ald. 25 juli 1856.
 2. Karel Theodor Anton Hubert van den Boogaart, geb. Broekhuizen 26 april 1858, † Maashees en Overloon 18 mei 1858.
 3. Maria Clotilde Christina Henriette van den Boogaart, geb. Well 3 juni 1859, † Boxmeer 4 okt. 1939, tr. Maashees 23 febr. 1892 Max Hubert Janssen, geb. Goch (Dld.) 28 nov. 1855, † ald. 2 april 1923, zn. van Johan Wilhelm en Maria Francisca Theodoa Fonck.
 4. dr. Karel Alphons Robert Marie Hubert van den Boogaart, geb. Well 7 mei 1861, huisarts, geneesheer krankzinnigengesticht Voorburg te Vught, † Maashees 14 jan. 1894.
 5. Carolus Robertus Maria Theodorus van den Boogaart, geb. Bergen 7 mei 1861.
 6. Maria Albertha van den Boogaart, geb. Well (Bergen) 20 mei 1863, † Woensel 26 okt. 1944.
 7. (Albert) Antonius Wilhelmus Alphonsus Maria Hubertus Albert van den Boogaart, geb. Well (Bergen) 23 dec. 1864, gegoed in Maashees, Overloon, Well, Vierlingsbeek, † Venray 13 okt. 1944.
 8. Ludovica Bernarda Maria Josepha van den Boogaart, geb. Well 15 maart 1867, † Sittard 2 febr. 1950, tr. Keulen 5 mei 1896 Wigbold Rutger Carel van Basten Batenburg, geb. Lichtenvoorde 10 sept. 1860, steenfabrikant, burgemeester van Tegelen 1906-1922, † Tegelen 31 dec. 1922, zn. van Jan Bernard Antony en Francisca Ludovica Martina Huberta Bovens.
 9. Leonard Marie Stephane Henri Hubert van den Boogaart, volgt IX.


IX. Leonard Marie Stephane Henri Hubert van den Boogaart, geb. Well (Bergen) 28 jan. 1869, lid gemeenteraad Maashees, landbouwer 1895, † Berlijn 16 aug. 1910, tr. 18 aug. 1896 Maria Thönies, geb. Well (Bergen). Uit dit huwelijk:

 1. Albert van den Boogaart, geb. Maashees 31 aug. 1897, mede-eigenaar ’Fahrräder, Motorrader en gros - export 1924, in Berlijn (Dld.) † na 15 maart 1924.
 2. Hugo van den Boogaart, geb. Maashees 8 nov. 1898.


VIIIb. Joannes Wilhelmus van den Boogaart, geb. Venray 23 mei 1833, leerlooier 1870,† ald. 27 febr. 1905, tr. Sambeek 20 april 1870 Gervasia Maria de los doloris Lina, geb. Medemblik, † na 27 juni 1881, dr. van Christianus Johannes Lina en Monica Catharina Grases. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Henrietta Francisca van den Boogaart, Den Bosch, 18 December 1870, † Boxmeer 24 maart 1875.
 2. Christianus Johannes Albertus van den Boogaart, geb. Tegelen, 1 december 1871.
 3. Monica Susanna Francisca van den Boogaart, geb. Tegelen, 27 november 1872.
 4. Hendrikus Franciscus Wilhelmus van den Boogaart, geb. Tegelen 6 Januari 1874.
 5. Dorothea Henrietta Francisca van den Boogaart, geb. Tegelen 2 aug. 1876, † Tegelen 15 August 1876.
 6. Dorothea Henrietta Francisca van den Boogaart, geb. Tegelen 12 september 1877.
 7. Johannes Wilhelmus van den Boogaart, geb. Tegelen 1 november 1878, † Boxmeer 3 april 1879.
 8. Gervasia Maria de Losdoloris van den Boogaart, geb.Tegelen 25 februari 1880, tr.Rotterdam 6 sept 1906 Willem Adrianus Johannes Marie Lorié, zn van Johannes Franciscus en Maria Elisabeth Johanna van Rijn.
 9. Adele Joanna Wilhelmina van den Boogaart, geb. Tegelen 27 juni 1881.
 10. Johannes Wilhelmus van den Boogaart, geb. Amsterdam ca. 1884, † Nijmegen 9 december 1940.


VIIIc. Henricus Franciscus van den Boogaart (Frans), geb. Venray 6 mei 1838, gegoed in Maashees, Venray, lid van de plaatselijke schoolcommissie 1878, koopman, wethouder Venray 1880 - 1895, † ald. 21 juli 1905, tr. Venray 9 juli 1883 Maria Louisa Agnes Gertruda Hesseling, geb. Neukirchen (Dld.) 6 febr. 1854, dr. van Heinrich en Huberta Theodora Louisa Witthoff.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Agnes Jacoba van den Boogaart, geb. Venray 27 sept. 1884.
 2. Louisa Maria Alberta van den Boogaart, geb. Venray 16 maart 1886, † Heel en Panheel 19 febr. 1944.
 3. Hendrik Frans Theodor Louis van den Boogaart, geb. Venray 19 sept. 1887.
 4. Henricus Josephus Carolus van den Boogaart, geb. Venray 14 febr. 1889.
 5. Robert Wilhelm Marie van den Boogaart, geb. Venray 14 febr. 1891.