De Koning

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De Koning is oorspronkelijk een familie van reders, schippers en handelaren uit Elsloo. Ze voerden tussen Luik en Dordrecht. Zij is later uitgewaaierd naar Dordrecht, Utrecht en Helden. En vooral bekend als voormalige eigenaar van de schippersbeurs in Elsloo en stichter van het dorp Koningslust in de gemeente Peel en Maas.


Genealogie

Vermoedelijk zijn Jacob Koninck en Michiel Conincx broers en is Leendert De Koninck uit Dordrecht een nazaat. Uitwerking volg hierna.


Tak Jacob Koninck

IIa. Jacob Koninck.

Zijn zoon:


IIIb. Jan II Jacobsz Koninck, van Elslo, geb. vóór 1599, tr. vóór 1 nov. 1615 Mariken Pieters, geb. vóór 1599

Uit dit huwelijk:

 1. Henrich Jansz, volgt IVb.
 2. Wilhelmina Conincx.
 3. Johan Janssen, volgt IVc.
 4. Catarina Koninck, geb. Dordrecht omstr. 1 nov. 1615.


IVb. Henrich Jansz Coning, van Elsloe, burgerrecht stad Roermond 1617, tr. Jenneke.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeanne Conincx, tr. Michiel Jamin, geb. omstr. 1620.


IVc. Johan Janssen Conincx, van Elsloe, geb. vóór 1600, burgerrecht stad Roermond 1617, schipper van Elsloe 1617.

Zijn zoon:

 1. Jan Michiel Janssen Conincx, geb. vóór 1622, schipper 1634, † na 30 maart 1634.


Tak Michiel Conincx

IIb. Michiel I Conincx, geb. vóór 1560, eigenaar huis De Conincx te Elsoo, eigenaar van een huis op de Maasberg te Elsloo waar later zoon Jan de Schippersbeurs laat bouwen, tr. vóór 1560 Meycken Dassen.

Uit dit huwelijk:


IIIc. Jan I Michiels Conincx, geb. vóór 1560, schipper en vervoerder van raapzaad, oliën, reuzel, haring, stokvis e.d., schippersknecht bij weduwe Engelen 1579, vervoerder in Naamse hardsteen, tussen Luik en Dordrecht, met partner van Pierre Allard, koopman in Luik 1593, als Jan Conincx van Elsloo vermeld als "schipper ende coupman opter Maesen", 1603, koopman, handelaar in Naamse hardsteen en maasschipper 1613, koopt De Hof tot Catsop † Elsloo maart 1621, tr. 26 dec. 1580 Mercken Thonissen, geb. vóór 1550, † Roermond, wed. van Dirck Engelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Michiel II Jansz, volgt IVd.
 2. Dirck Conincx, † Elsloo, begr. Elsloo, tr. Mayken Dullens, †.


IVd. Michiel II Jansz Conincx, koopman, handelaar in Naamse hardsteen en maasschipper 1613, † Dordrecht, tr. 1e Sijcken Fransen, geb. vóór 1596, † Dordrecht april 1615, dr. van Pieter Franssen en Trijn van Dulcken; tr. 2e vóór 1 nov. 1630 Catharina Claes, geb. vóór 1 nov. 1630.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Conincx, †, tr. Pieter Sillen, geb. Venlo, †.
 2. Anna Conincx, † na 1632.
 3. Jan Conincx, geb. Dordrecht omstr. 1 nov. 1612, † vóór 1632.
 4. Michiel, volgt Vb.

Uit het tweede huwelijk:

5. Jan Conincx, geb. Dordrecht omstr. 1 nov. 1630.


Vb. Michiel Conincx, geb. vóór 1617, †, tr. Maria Wattelet, geb. vóór 1634.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Coninck, ged. Dordrecht.


Tak Leendert de Koninck

Vermoedelijk is Leendert een nazaat van Jacob (A) of Michiel (B):

I. Jan de Koninck

Zijn zoon:


II. Leendert de Koninck, verm. gelijk aan ”Lenert Jansz. van Elsloo 1652” (Weeskamer archieven te Dordrecht), tr. Dordrecht 21 mei 1656 Ariaentjen Jacobs, † Dordrecht 12 mei 1692. Uit dit huwelijk:


III. Leendert de Coningh, geb. Dordrecht, gilde knecht van t cleijn schippers gilt 1689, † Dordrecht 7 juni 1732, tr. Dordrecht 11 sept. 1689 Catharina Jansje Faes, † Dordrecht 27 juni 1729.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert, volgt IVa.
 2. Ariaenten de Koning, geb. Dordrecht omstr. 23 okt. 1693.
 3. Jan, volgt IVb.


IVa. Leendert de Koning, geb. Dordrecht 20 dec. 1690, Chirurgijn 1736, † Dordrecht 8 okt. 1781, tr. Dordrecht 19 april 1711 Pieternella Bussels, geb. Dordrecht 6 mei 1694, † ald. 27 nov. 1747, dr. van Martinus en Cornelia Backer.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Koning, ged. Dordrecht, † Vianen 10 jan. 1793.
 2. Eva de Koning, ged. Dordrecht, † Utrecht 30 nov. 1808, tr. Hendrik Eelzingh.
 3. Martinus de Koning, ged. Dordrecht 29 dec. 1712, conrector van de latynsche scholen te Utrecht, † Utrecht 18 april 1785,
 4. Catharina de Koning, geb. Dordrecht omstr. 31 aug. 1714, † vóór 1716.
 5. Catrina de Koning, ged. Dordrecht 29 dec. 1716, † vóór 1720.
 6. Catrina de Koning, ged. Dordrecht 29 dec. 1720, † omstr. 1720.
 7. Leendert, volgt Va.
 8. Pieternella de Koning, ged. Dordrecht 18 juli 1724, † omstr. 1724.
 9. Maria de Koning, ged. Dordrecht 15 nov. 1726, † Haarlem 5 okt. 1780.
 10. Barent de Koning, ged. Dordrecht 5 dec. 1730, † vóór 1730.
 11. Barent de Koning, ged. Dordrecht 30 mei 1732, † Utrecht 27 sept. 1761.


Va. Leendert de Koning, geb. Dordrecht omstr. 10 april 1722, praeceptor van de Latynse scholen te Utrecht (1750, 1772, 1782), † Haarlem 30 mei 1803, tr. Utrecht 13 sept. 1750 Cornelia van Dijk, geb. Utrecht, † ald. 17 jan. 1772, dr. van Willem Jan en Maria van Bebber.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Jan, volgt VIa.
 2. Petrus, volgt VIb.
 3. Maria de Koning, geb. Utrecht 6 okt. 1755, † ald. 18 dec. 1756.
 4. Leonard de Koning, geb. Utrecht 23 maart 1758, † ald. 7 april 1758.
 5. Cornelis de Koning, geb. Utrecht 6 febr. 1760, med dr., oud schepen van Batavia, † Amsterdam 16 april 1809.


VIa. dr. Willem Jan de Koning, geb. Utrecht 24 okt. 1751, practiserende doctor in de medicynen (med dr.) te Utrecht, medicine doctor te Amsterdam 1799, † Amsterdam 11 april 1826, tr. Amsterdam 16 sept. 1783 Gosewina Hamaker, geb. Amsterdam omstr. 12 dec. 1756, † 11 mei 1808, begr. ald. 17 mei 1808,7 dr. van David en Helena Hoogezand.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena de Koning, geb. omstr. 2 maart 1785, ged. Utrecht 2 maart 1785, † ald. 14 juli 1785.
 2. David de Koning, geb. Utrecht 28 nov. 1786, † Amsterdam 12 mei 1802.
 3. Helena de Koning, geb. Utrecht 9 jan. 1788, † Geysteren 4 maart 1848.
 4. Davina de Koning, geb. Utrecht 6 juni 1789, † na 1876.


VIb. Petrus de Koning, geb. Utrecht 28 febr. 1754, kapt. der Bataafse dragonder lijfwacht Indië, rentenier te Helden, † Helden 13 nov. 1826, tr. 1e Batavia (Indonesie) 26 dec. 1779 Theodora Maria Thornton, geb. UK. 4 jan. 1751, † Batavia (Indonesie) 19 maart 1781; tr. 2e Maaseik 3 febr. 1790 Petronella van Zail, geb. Utrecht 23 jan. 1765, † Helden 3 juni 1842, dr. van Stephanus van Zeyl en Gosuina van Oostveen.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petronella Jacoba de Koning, geb. Thorn 11 jan. 1789, † Helden 26 april 1844, tr. Helden 22 jan. 1812 Pierre Adrien Louette, geb. Herissart 3 mei 1775, Controleur a cheval de la Regie des droits reunis, † Toulouse 3 febr. 1839, zn. van Pierre Valentin en Marie Francoise Marechal.
 2. Jean Pierre de Koning, geb. Helden 22 aug. 1792, 1e luit. 75e regiment de Ligne in Franse Dienst, † Waterloo (slag bij Fleuris) 16 juni 1815.
 3. Martina Helena de Koning, geb. Helden 11 dec. 1796, † Thorn 23 sept. 1860, tr. Helden 19 okt. 1818 Franciscus Ludovicus Meyer, geb. Thorn 6 dec. 1776, † ald. 3 aug. 1855, zn. van Pierre Michel Meijer en Marie Catharine Carellier.
 4. Leonardus de Koning, geb. Helden 24 okt. 1798, priester gewijd Munster 2 maart 1822, kapelaan te Horst, pastoor te Geysteren (1822), Haelen (1856), † Haelen 23 juni 1868.
 5. Maria Theodora Theresia de Koning, geb. Helden 10 sept. 1800, † Steyl 24 febr. 1878, tr. Helden 23 sept. 1822 Gerardus Joannes de Rijk, geb. Duisburg 11 april 1795, lid Eerste kamer, en prov. Staten van Limburg, burgemeester van Tegelen (1848-1852), † Steyl 25 mei 1875, zn. van Lodewijk en Wilhelmina Gubbels.
 6. Stefanus Napolion de Koning, geb. Helden 30 sept. 1802, priester gewijd te Munster 12 nov. 1825, pastoor te Ell (gemeente Leudal.) 30 sept 1852; kapelaan te Helden 31 dec. 1825, † Ell 15 mei 1855.
 7. Cornelia Christina de Koning, geb. Helden 8 febr. 1805, † Maashees 29 aug. 1880, tr. Helden 7 sept. 1823 Carolus Jacobus Bovens, geb. Maashees 25 juli 1800, reder op de Maas, † Maashees 1 jan. 1888, zn. van Petrus Theodorus en Maria Melchiorina Cremers.


IVb. Jan de Koning, geb. Dordrecht omstr. 28 sept. 1697, † ald. 20 sept. 1745, tr. Dordrecht Clara Roskam.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Elisabet de Koning, ged. Dordrecht, † ald. 29 juni 1814.
 2. Frederik, volgt Vb.
 3. Maria de Koning, geb. Dordrecht omstr. 18 okt. 1727.
 4. Jacoba de Koning, geb. Dordrecht omstr. 29 okt. 1727.


Vb. Frederik de Koning, geb. Dordrecht, ged. 15 jan. 1726, † ald. 28 mei 1764, tr. Dordrecht 26 aug. 1759 Hanna Haringhuizen, geb. Mulheim a/d Rhoer vóór 1741.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Frederik de Koning, geb. Dordrecht omstr. 3 juli 1761, † ald. jan. 1775.
 2. Willem de Koning, geb. Dordrecht omstr. 1763, † ald. 27 maart 1783.
 3. Clara de Koning, geb. Dordrecht omstr. 23 april 1764.