Van den Bergh

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Van den Bergh is een familie uit Roermond, die zich hier vestigde circa 1655, waarvan een tak in 1867 is verheven tot jonkheer.

Algemeen

Bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1867, nummer 59 is de Roermondse procureur-generaal Mr. Arnold Joseph Theodore Hubert van den Bergh opgenomen in de Nederlandse adel met het predicaat Jonkheer.

Wapen

Gedeeld, 1. in zilver een rode leeuw, klimmende tegen een groren berg, die van de rechter zijde uitgaat, alles ondersteund door een groene achtergrond; 2. in blauw twee goude palen, elk van boven beladen met een groen klaverblad, en van onderen vergezeld tussen de palen van een gouden klaverblad. De helm boven het schild is blauw gevoerd met een roodzilveren wrong en zilverrode dekkleden. Het helmteken is een uitkomende rode leeuw tussen een vlucht de rechtervleugel goud, beladen met een groen klaverblad, de linkervleugel blauw beladen met een gouden klaverblad.

Genealogie

I. Peter van den Bergh trouwde circa 1595 met Maria van Elderen, geboren Echt, dochter van Aert van Elderen en Elisabeth van Savellant.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van den Bergh volgt II.

II. Johan van den Bergh gedoopt Maaseyck (België) 12 mei 1598, begraven Maastricht 22 november 1675, trouwde 1630 met Margaretha Housmans, begraven Roosteren 6 september 1679, dochter van Johan Housmans en Maria van Savellant.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Arnold van den Bergh volgt III.

III. Mr. Adriaan Arnold van den Bergh gedoopt Roosteren 4 april 1631, begraven Roermond 23 november 1687, advocaat Hof van Gelre te Roermond en schout erfvoogdij Roermond 1662-1674, trouwde Roermond 8 juli 1660 met Elisabeth Creyaerts, gedoopt Roermond 30 augustus 1628, begraven Roermond 29 juni 1709, dochter van Mathias Creyaerts en Anna Bosman.

Uit dit huwelijk:

 1. Herman Jacob van den Bergh volgt IV.

IV. Mr. Herman Jacob van den Bergh gedoopt Roermond 22 september 1669, begraven Roermond 17 december 1727, beleend met de Hof ten Bergh te Roosteren 1701 en 1711, kanselier erfvoogdij Roermond, raad Hof van Gelre te Roermond, trouwde 1. Roermond 15 januari 1694 met Aldegundis Petit, gedoopt Roermond 21 april 1673, begraven Roermond 21 september 1705, dochter van Mr. Christiaan Laurentius Petit en Maria Smits en trouwde 2. Roermond 25 juli 1706 met Maria Elisabeth Pollart, gedoopt Roermond 29 september 1670, begraven Roermond 8 april 1729, dochter van Arnold Pollart en Geertruid Agnes Woestingh.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Arnold Joseph van den Bergh volgt V.

V. Mr. Arnold Joseph van den Bergh gedoopt Roermond 28 april 1697, begraven Roermond 11 februari 1743, schepen, burgemeester Roermond 1727, 1728, 1737, 1738 en 1739, stadhouder van de lenen van de erfvoogdij Roermond en de heerlijkheid Leeuwen, lid Hof van Gelre te Roermond 1737-1743, trouwde Weert 29 december 1723 met Isabelle Louise Costerius van Boschhoven, gedoopt Roermond 14 februari 1695, begraven Roermond 8 november 1771, dochter van Arnold Costerius van Boschhoven en Catharina Smits.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnold Christoffel van den Bergh volgt VI.

V. Mr. Arnold Christoffel van den Bergh (ook Arnauld Christophe) gedoopt Roermond 21 september 1726, overleden Roermond 25 april 1801, lid rekenkamer Pruissisch Gelre, raad Hof van Gelre 1768-1794, trouwde Brussel 18 juli 1761 met Albertine Maria Josepha de Wautier, gedoopt Brussel 27 oktober 1729, overleden Roermond 5 januari 1805, dochter van Jean Baptiste de Wautier en Marie Emmanuelle van der Vekene.

Uit dit huwelijk:

 1. Emmanuel Isabella van den Bergh gedoopt Roermond 14 september 1762.
 2. Joanna Josepha van den Bergh (ook Jeanne Josephe) gedoopt Roermond 11 juni 1764, trouwde Roermond 1 maart 1802 met Erneste Joseph Michelle Philippe Marie Petit, geboren Merum 2 augustus 1773, zoon van Pierre philippe Joseph Petit en Joserphe Catherine Caroline Barbe d' Olivares.
 3. Adriaan Theodoor van den Bergh volgt VII.

VII. Adriaan Theodoor van den Bergh (ook Adrien Theodore) gedoopt Roermond 30 juni 1767, overleden Roermond 12 oktober 1819, adjunct-maire Roermond, trouwde Roermond 26 oktober 1815 met Anna Elisabeth Antoinette Gruyters, gedoopt Roermond 10 januari 1794, overleden Roermond 7 november 1875, dochter van Joannes Gruyters en Maria Ida Janssens.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ida Albertina Hubertina van den Bergh geboren Roermond (10) september 1816, trouwde Roermond 26 april 1843 met Hubertus Josephus Franciscus Schieffer, geboren Roermond 27 februari 1821, overleden Roermond 22 juli 1912, zoon van Johannes Henricus Schieffer en Maria Theresa van den Eynden. Hij hertrouwde met Maria Theresia Josephina Hubertina Naus.
 2. Arnold Joseph Theodore Hubert van den Bergh volgt VIII.

VIII. Jhr. Mr. Arnold Joseph Theodore Hubert van den Bergh geboren Roermond 11 augustus 1819, overleden Roermond 13 mei 1888, procureur-generaal Gerechtshof Roermond, trouwde 1. Roermond 6 september 1646 met Elisabeth Adriana Westeneng, geboren Den Haag 26 april 1822, overleden Roermond 9 aprilo 1849, dochter van Adrianus Johannus Westeneng en Cornelia Anna van Meurs en trouwde 2. Roermond 9 oktober 1852 met Alida Johanna Hermina Westeneng, geboren Den Haag 14 december 1828, overleden Roermond 29 maart 1893, dochter van Adrianus Johannes Westeneng en Cornelia Anna van Meurs.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jkvr. Elisabeth Adrienne Octavie Marie van den Bergh geboren Roermond 29 maart 1849, overleden Venlo 17 april 1887, trouwde Maastricht 5 mei 1870 met Jules Clement Pierre Thirion, geboren Maastricht 23 september 1842, overleden Den Bosch 20 september 1914, zoon van Nicolaas Thirion en Anna Maria Bonjour. Hij hertrouwde met Jkvr. Maria Francisca Louise Dommer van Poldersveldt

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jhr. Adrien Joseph van den Bergh volgt IXa.
 2. Jkvr. Marie Josephine van den Bergh geboren Roermond 2 mei 1856, overleden Amsterdam 23 augustus 1926, trouwde Voorburg 25 juni 1879 met Leonardus Engelbertus Wilhelmus de Munnick, geboren Amsterdam 20 december 1835, overleden Oisterwijk 20 juni 1891, zoon van Petrus Leonardus de Munnick en Jospha Gertrudis Maria Laarman.
 3. Jhr. Pierre Joseph Auguste Marie van den Bergh geboren Roermond 3 december 1858, overleden Brussel 20 augustus 1895, ongehuwd.
 4. Jkvr. Anna Maria van den Bergh geboren Breda 18 juni 1862, overleden Arnhem 19 januari 1941, trouwde Bernhcum 25 augustus 1898 met Jhr. Henricus Octavius Feith, geboren Arnhem 16 mei 1846, overleden Arnhem 27 november 1925, zoon van Mr. Frederik Feith en Jentien Kniphorst.
 5. Jhr. Guillaume Octave van den Bergh volgt IXb.

IXa. Jhr. mr. Adrien Joseph van den Bergh geboren Roermond 22 januari 1854, overleden Buitenzorg (Ned-Indië) 13 november 1909, president residentiegerecht Soerabaja, trouwde Karanganjar (Ned-Indië) 17 juli 1895 met Jeanne Marie van Teyn, geboren Batavia (Ned-Indië) 18 augustus 1870, overleden Heemstede 13 december 1944, dochter van Henri Karel Frederik van Teyn en Louise Johanna Hultman.

Uit dit huwelijk:

 1. Jkvr. Octavie van den Bergh geboren Pasoeroean (Ned-Indië) 29 maart 1898, overleden Wageningen 17 september 1944 (bij bombardement), trouwde Amersfoort 24 janauri 1922 met Dr.ir. Hendrik van Vloten, geboren Horde (Duitsland) 2 augustus 1895, overleden Nunspeet 15 oktober 1964, zoon van Willem van Vloten en Marie Helene Wagner.
 2. Jhr. dr. Victor Hubert van den Bergh geboren Wonosobo (Ned-Indië) 9 februari 1900, overleden Tubbergen 22 november 1985, scheikundige en leraar, trouwde Amersfoort 10 juli 1928 met Jacoba Stroink, geboren Zwolle 18 juni 1903, overleden Amersfoort 11 mei 1980, dochter van Jan Marie Derk Stroink en Catharine Louise Piquet. Hieruit 2 zonen met nageslacht.

IXb. Jhr. Guillaume Octave van den Bergh geboren Den Bosch 9 december 1865, overleden Malang (Ned-Indië) 28 augustus 1921, vertegenwoordiger Levensverzekeringmaatschappij Utrecht, trouwde Pasoeroean 24 augustus 1895 met Aletta Eleonore Anthonijs, geboren Pasoeroean 29 september 1870, dochter van Alexander Manuel Anthonijs en Katidja.

Uit dit huwelijK:

 1. Jkvr. Alida Johanna van den Bergh geboren Wlingi-Kediri (Ned.-Indië) 12 maart 1897, trouwde Soerabaja 21 november 1917 met Achilles Alexander Jacobs, geboren Pahmanan-Cheribon (Ned-Indië) 30 september 1887, zoon van Achilles Alexander Jacobs en Celestine Henriette Wolffs.

Archief

Inventaris van het archief van de familie van den Bergh te Roermond (2,7 meter - 286 charters). Inventarissenreeks Ral 12 (Maastricht 1975), door G.A. Venner