Van Wevelinckhoven

Uit Genealogie Limburg Wiki

Van Wevelinckhoven is een uitgestorven rijke familie.

algemeen

De familie stamde oorspronkelijk uit Gorinchem/Gorcum en ging in Roermond en omgeving wonen. De familienaam is ontleend aan het plaatsje Wevelinkhoven in Duitsland.

generatie 1

I. Mr. Petrus van Wevelinckhoven (zoon van Joannes Anthonis van Wevelinckhoven en Joanna Jan Nuys) gedoopt Gorcum 20 februari 1635, overleden Roermond omstreeks 1685, licentiaat in de beide rechten, raad van het souverein hof van Gelder te Roermond, trouwde Cuyck 20 maart 1666 met Maria Clara van der Heijden, geboren Cuyck, overleden Gorinchem 19 september 1705, begraven in de St. Martinuskerk aldaar, dochter van Everard van der Heijden en Catharina Crebbers. Zij hertrouwde met Mr. Godefridus Graus.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Balthasar van Wevelinckhoven volgt IIa.
 2. Henricus Constantinus van Wevelinckhoven volgt IIb.
 3. Antonetta van Wevelinckhoven gedoopt Cuyck 28 februari 1671, overleden 's-Heerenberg 15 juli 1750, trouwde 1. Cuyck 9 augustus 1695 met Otto Henricus van den Heuvel (de Hövel), fiscaal van de graaf van den Bergh en raadsheer te 's-Heerenberg, overleden 's-Heerenberg 13 oktober 1707 en trouwde 2. met Antonius Speeckeslager.
 4. Catharina Cornelia van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 12 juni 1674, overleden Boxmeer 11 november 1733, trouwde Cuyck 26 oktober 1699 met Joannes Henricus Verheijen (van Estvelt), overleden 1735, ontvanger der graven van 's-Heerenberg te Boxmeer, zoon van Arnoldus Verheijen en Gertrudis Coeberg. Hij was eerder weduwnaar van Catharina Wessing.
 5. Joanna Maria van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 2 november 1676, trouwde met Georg Joseph de Fraiture, overleden november 1738, kapitein in dienst van de Generale Staten/Staatsen.

generatie 2

IIa. Mr. Joannes Balthasar van Wevelinckhoven geboren Cuyck 6 januari 1667, overleden Roermond 22 november 1719, aldaar begraven in de H. Geestkerk, promoveerde op 30 oktober 1689 te Harderwijk in de rechten, werd in december 1705 schepen van Roermond tot in 1707, was sinds 13 september 1707 raadsheer van het souverein hof aldaar, tot aan zijn dood. Hij was heer van Acquoy in Gelderland en van 17 juni 1708 af lid der H. Sacramentsbroederschap in de St. Christoffel-kathedraal te Roermond. Hij trouwde 1. Cuyck 11 augustus 1695 met Maria Catharina Graus, gedoopt Roermond 21 augustus 1672, overleden Roermond 20 januari 1699, dochter van Gerardus Graus en Francisca Noë; trouwde 2. Roermond 1 december 1699 met Anna Maria Meijer, gedoopt Roermond 16 januari 1674, dochter van Fredericus en van Adriana Scheijven.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Adriana van Wevelinckhoven geboren in 1696, overleden in 1770, Carmelites te Roermond.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Adriana Clara van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 10 oktober 1701, religieuse in het klooster van Keizerbosch.
 2. Petrus Fredericus van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 11 september 1702.
 3. Petrus Matthias Franciscus van Wevelinckhoven geboren Roermond 6 april 1704, gedood te Munsterbilsen 22 mei 1750 door een pistoolschot, begraven Munsterbilsen, heer van Acquoy, kapitein der infanterie in dienst van de Keizer, trouwde Roermond 6 april 1733 met Maria Fulgentia de Bruyn, overleden Roermond 15 juli 1734 en trouwde 2. Munsterbilsen 23 april 1741 met Anna Catharina de Heusch, geboren 13 juni 1697, overleden Munsterbilsen 11 Juni 1774.
 4. Fredericus Otto van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 8 November 1705.
 5. Joanna Maria van Wevelickhoven gedoopt Roermond 28 december 1706, trouwde 1. Roermond 18 juni 1730 met Joannes Georgius van Hees van Steinkirche, kolonel en later generaal in dienst van de Keizer, overleden Steinkirchen 19 maart 1741 en trouwde 2. met Joannes Bernardus van Haesembach.
 6. Helena Isabella van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 4 februari 1708, overleden Roermond 25 juli 1781, trouwde Roermond 15 november 1730 met Joannes Sylvester Essers, drossaard van Elsloo en schepen van Maastricht, gedoopt Maastricht 14 maart 1695, overleden vóór 1756.
 7. Jacobus Fredericus van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 16 Maart 1709, overleden Roermond 8 oktober 1711.
 8. Maria Jacoba van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 11 april 1710.
 9. Fredericus Aloysius van Wevelickhoven gedoopt Roermond 27 juni 1711, overleden vóór 1757, voogd van Cruchten, trouwde Roermond 29 april 1748 met Maria van Estvelt, overleden Roermond 22 augustus 1757.
 10. Joannes Henricus van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 27 juni 1711.
 11. Judocus Everardus Josephus van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 9 oktober 1712, overleden Roermond 18 april 1714.
 12. Joannes Thomas van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 20 december 1713, overleden Roermond 16 juni 1727.
 13. Theodorus Everardus van Wevelinckhoven gedoopt Roermond 23 februari 1715, overleden Roermond 20 juni 1727.

IIb. Mr. Henricus Constantinus van Wevelinckhoven geboren Cuyck 16 juli 1669, overleden Tegelen 1 april 1742, licentiaat in de beide rechten, heer van Acquoy in Gelderland en van de Munt te Tegelen; directeur (of postmeester) der keizerlijke posterijen, achtereenvolgens te Pempelfort bij Derendorff, te Maeseijck (1 april 1717) en te Roermond (21 augustus 1725); hofraad van de keurvorst van de Palts (16 januari 1705). Hij was ook een weldoener der kerk van Tegelen en kreeg in 1733 toestemming om het H. Misoffer in de kapel van de Munt te laten opdragen, trouwde Roermond 13 mei 1699 kerkelijk en Cuyck 9 september 1699, voor de schepenen, (om te voldoen aan de ordonnantie der Generale Staten) met Hendrina Dorothea de Bors, gedoopt Roermond 29 juli 1678, overleden Maeseyck 12 Maart 1729, dochter van Joannes Franciscus de Bors, heer van Overen, licentiaat in de beide rechten en keizerlijk postmeester te Roermond en van Anna Maria van Dulcken.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Petrus van Wevelinckhoven geboren Roermond 3 januari 1701, overleden Roermond 29 maart 1768, keizerlijk postmeester te Roermond, heer van Halbeeck, lid der broederschap van het H. Sacrament in de St. Christoffel-kathedraal te Roermond sedert 23 juni 1743, huwde Hasselt in 1740 (volgens huwelijkscontrct van 27 september 1740 op het huis te Munt te Tegelen) met Maria Martiana Catharina de Hassard, gedoopt Maastricht 7 december 1702, overleden Roermond 16 november 1743, dochter van Joannes Balthasar de Hassard, majoor in het regiment van baron van Pallant in dienst der Generale Staten en van Gertrudis Cobens.
 2. Anna Maria van Wevelinckhoven geboren Pempelfort 21 januari 1703, overleden Pempelfort 26 januari 1703.
 3. Goswinus Henricus van Wevelinckhoven geboren Pempelfort 10 februari 1704, overleden Roermond 9 juli 1710.
 4. Balthasar Martinus van Wevelinckhoven geboren Pempelfort 17 juli 1705, overleden Roermond 19 juni 1710.
 5. Anna Mechtildis van Wevelinckhoven geboren Pempelfort 27 juni 1707, overleden Derendorf 24 oktober 1707.
 6. Johanna Petronella van Wevelinckhoven geboren Pempelfort 17 Oktober 1708, overleden Pempelfort 23 oktober 1708.
 7. Joannes Godefridus Eugenius van Wevelinckhoven volgt IIIa.
 8. Balthasar Goswinus van Wevelinckhoven geboren Pempelfort 9 januari 1713, overleden Maaseyck 19 november 1719.
 9. Dorothea Magdalena van Wevelinckhoven geboren Pempelfort 17 januari 1715, overleden Roermond 10 april 1719.
 10. Joannes Joseph van Wevelickhoven geboren Pempelfort circa 1716, overleden Tegelen in 1742, heer van de Munt te Tegelen.
 11. Antonius Joseph van Wevelinckhoven volgt IIIb.

generatie 3

IIIa. Joannes Godefridus Eugenius van Wevelinckhoven geboren Pempelfort 25 december 1709, overleden Roermond 14 maart 1761, heer van Ingenraedt (bij Pont), Kalverman enz., postmeester te Roermond en sedert 7 februari 1753 lid der H. Sacramentsbroederschap, en hofraad van de vorst van Thurn en Taxis, trouwde Swolgen 1 september 1753 met Maria Agnes Gertrudis de Winckel, geboren Roermond 14 december 1732, overleden Roermond 22 juni 1789, begraven in de kerk van Wanckum, vrouwe van Swolgen, dochter van Petrus Joseph Joannes de Winckel en Maria Barbara de Haen.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Joseph Franciscus van Wevelickhoven volgt IV.
 2. Maria Hendrina Catharina van Wevelinckhoven geboren Roermond 26 november 1755, overleden Roermond 2 maart 1823, trouwde Roermond 10 febuari 1786 met Lambert Leonard Jacob de Splinter, lid der ridderschap van Limburg, geboren kasteel Gravenhorst te Uedem 7 februari 1754, overleden Roermond 24 oktober 1840, zoon van Jan Arnold van Splinter en Maria Christina Mechtildis de Weldige genaamd Cremer.
 3. Antonius Josephus Anselmus de Wevelinckhoven gedoopt Roermond 21 april 1757.
 4. Maria Theresia Josepha de Wevelinckhoven gedoopt Roermond 19 oktober 1758.
 5. Petrus Goswinus van Wevelickhoven geboren Roermond 13 februari 1760, overleden Roermond 19 mei 1820, geestelijke, ontving te Roermond de tonsuur en de mindere orden 14 juli 1778, werd gewijd tot subdiaken (22 december 1781), diaken (23 februari 1782) en priester (4 augustus 1782). Hij was gegradueerd kanunnik en cantor der domkerk te Roermond; zijn benoeming ging met vele moeilijkheden gepaard; hij ging zelfs in proces met zijn mededinger Joseph Norbert de Plönnies, wat 11 juli 1782 voor het hof van Gelder te zijner gunste beslist werd, waarna hij door het kapittel 18 juli 1782 aangenomen en ingehuldigd werd. Na de opheffing van het kapittel, gedurende de Franse tijd, bleef hij te Roermond wonen en werd hij in 1804 eerekanunnik van de kathedraal van St. Paulus te Luik.

IIIb. Antonius Joseph van Wevelickhoven geboren Maeseyck (België) 17 december 1717, overleden kasteel van Releghem 12 december 1789, heer van de Munt onder Tegelen (sedert 1742) en van Releghem onder Sempt, geheimraad van de vorst van Thurn en Taxis, directeur-generaal der posterijen te Roermond, trouwde Brussel 1761 met Elisabeth Josephina Leclerc, overleden Brussel 4 maart 1764.

Uit dit huwelijk:

 1. Francisca Josephina van Wevelickhoven geboren Brussel 20 september 1761, overleden Brussel 23 november 1789, trouwde kasteel van Releghem 21 januari 1782 met Dominique Charles Joseph Hyacinthe d'Hannosset, raad en ontvanger-generaal der domeinen in het kwartier van Brussel, geboren Brussel 9 februari 1749, overleden 16 februari 1797, zoon van François Jean Hyacinthe en Thérèse Françoise Eléonore Josèphe d'Eesbeeck dit van der Haghen.

generatie 4

Petrus Joseph Franciscus van Wevelickhoven (ook Pierre Joseph Francois) geboren Roermond 10 oktober 1754, overleden Roermond 10 april 1812, begraven te Wanckum, heer van Swolgen en de Kolk bij Broekhuizenvorst, postmeester te Roermond en advocaat van het souverein hof van Gelder te Roermond, trouwde Roermond 23 juni 1803 met Jeanne Francoise de Syben, geboren Roermond 2 maart 1771, overleden Diest 30 december 1852, dochter van Joannes Baptista Antonius Syben en Louisa Francisca Christina Frische.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Agnes Ludovica Francisca de Wevelinkhoven geboren Maastricht 23 januari 1806, overleden 7 oktober 1838, trouwde Diest (België) juli 1835 met Eugene Edouard Becquart, geboren Doornik (België).

Externe links