Van Dulcken

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Van Dulcken is een uitgestorven regentenfamilie uit Roermond.

genealogische fragmenten

I. Heyn van Dulcken vermeld 1461-1482, overleden voor 1486, trouwde met Bele, vermeld 1486-1488.

II. Goessen van Dulcken vermeld vanaf 1486, meester in de broederschap van St. Franciscus 1488, trouwde met Lysabette van Viersen.

III. Goessen van Dulcken overleden voor 1534.

Uit zijn huwelijk:

  1. Katrynen van Dulcken (ook Catharina) vermeld 1534, trouwde met Leonard ingen Eesken.
  2. Elisabeth van Dulcken zuster in het klooster Maria Wee der Dominicanessen te Roermond, vermeld 1534.

III. Goessen van Dulcken (ook Goetze) trouwde met Margriet van Wessem. Ze kopen 13 juli 1551 een half huis aan de Oliestraat te Roermond. Verkopen een huis te Roermond in 1566.

III. Christoffel van Dulcken (ook Stoffer) vermeld 1554-1568, trouwde Anne Muyters. Ze woonden in de Neerstraat. NB. Vermeld 1555 als naaste verwant van Lysbeth van Dulcken (vermeld 1548-1555 en getrouwd met Thijs Severijns) en 1566 als naaste bloedverwant van Goessen.

III. Teuwis van Dulcken (Matheus) vermeld 1554/1559, trouwde met Bele, dochter van Geert. Ze was eerder getrouwd met N.N. Rycxkens.

Uit dit huwelijk:

  1. Catharijn van Dulcken

III. Goswinus van Dulcken (ook Goessen/Gossen) trouwde met Anna Meuters. Licentmeester Roermond 1596. Tienman 1599. Hij koopt op 21 februari 1551 het buurhuis erbij in de Oliestraat te Roermond.

Uit dit huwelijk:

  1. Matthijs van Dulcken volgt IVa.

IVa. Matthijs van Dulcken (ook Matthias of Matheus) overleden 1634 havezate Plekenpol te Winterswijk, jurist, 11 februari 1599 tot raad en secretaris der Staten gekozen, schepen van Roermond vanaf 12 april 1602, provisor school 1602, momber OLV Broederschap 1608, burgemeester van Roermond in 1610, 1616 en 1629, provisor van het Collegium St. Hieronymi te Keulen. In 1623 was hij de gouverneur in Spaanse dienst van de stad Grol (Groenlo) en licentmeester van Opper-Gelre. Hij maakte zodanig het Beleg van Groenlo door Frederik Hendrik mee, en raakte daarbij gewond door een kogel. Maar hij overleefde de strijd, en op 19 augustus van hetzelfde jaar ondertekende hij het verdrag waarmee de stad zich overgaf aan de Staatse troepen, trouwde met Helwich van Wessem, leefde nog in 1641, dochter van Hendrick van Wessem.

Uit dit huwelijk:

  1. Isabella van Dulcken werd 6 oktober 1605 gekleed en 12 oktober 1606 geprofest als non in het klooster de Godsweerd te Roermond.
  2. dochter trouwde Roermond 5 januari 1611 met Matheus van Doeverack, jurist.
  3. Christophorus van Dulcken (ook Christoffel) gedoopt Roermond 4 juli 1593, 9 mei 1613 wordt hem de eerst openvallende plaats in het Roermondse huis (Collegium St. Hieronymi) te Keulen beloofd.

IV. Goswinus van Dulcken (ook Goossen) geboren circa 1600, overleden Roermond 23 januari 1681. Peijburgemeester Roermond in 1621. Hij was postmeester van den graaf van Thurn en Taxis te Roermond (1636-81); werd 10 december 1637 secretaris der stad Roermond tot 1656, 28 april 1639 werd hij belast met het toezicht houden op de aanmunting van duiten; 9 december 1645 was hij een degenen, die door de Staten van het Overkwartier naar Brussel afgevaardigd werden, om aldaar de landvoogd, de markies de Castel Rodrigo een vertoog aan te bieden tegen de inkwartiering der Lotharingsche soldaten in het Overkwartier; hij stichtte 9 december 1649 met zijn eerste echtgenote Maria Spee een gast- of weeshuis tot onderhoud van zes arme meisjes; hiervoor schonken zij 5000 gulden; maakten hun testament 4 februari 1650, dat mede ondertekend werd door Lamoraal de la Tour, graaf van Thurn en Taxis, die ook een der provisoren van het meisjesweeshuis was. Hij was schepen van Roermond (1655-81), secretaris (1658) en syndicus (1661) der Staten van het Overkwartier; commissaris der stad (1655 en 1667); provisor van het stadsweeshuis tot zijn dood. De 2. maart 1665 werd hij met Johan Vincent Schellart van Obbendorf en Frans Pollart, burgemeester van Roermond, door de Staten van het Overkwartier belast, om met het Hof van Gelder in overleg te treden, aangaande een verzoekschrift, dat door de geestelijkheid, enige adellijken en geërfden van het platteland in dat kwartier, aan de landvoogd was gezonden. Sedert 1644 was hij lid der H. Sacramentsbroederschap in de St. Christoffel-kathedraal, waarvan hij in 1646, 1661 en 1678 meester was; ook was hij sedert 1667 lid der O.L. Vrouwe Broederschap Op ter Poorten. Hij huwde in 1636 Maria Spee, gedoopt Roermond 14 juni 1603, begraven Roermond 27 april 1656, dochter van Joannes en Aleidis van Wessem; later te Voorburg bij den Haag (met attestatie van Johannes Gerardus Brandts, pastoor van Roermond) op 29 april 1658 met Dorothea de Jonge.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Anna Maria van Dulcken gedoopt Roermond 9 januari 1661, begraven Roermond 16 december 1708, trouwde Delft 16 maart 1677 met Joannes de Bors d'Overen, gedoopt Nijmegen 23 november 1650, overleden Roermond 9 november 1706, postmeester te Roermond 1681-1706, zoon van Johan Bors en Hendrina de Roy.
  2. Gertrudis Dorothea van Dulcken gedoopt Roermond 19 januari 1663, begraven Roermond 4 oktober 1696, trouwde Roermond 3 mei 1679 met Henricus Antonius de Haen, begraven Roermond 9 september 1707, raadsheer van het Hof van Gelderland. Hij hertrouwde met Maria Guilhelma Bordels.