Van Weerst

Uit Genealogie Limburg Wiki

Naar Wikipedia

De familie van Weerst, ook wel van Werst genoemd, is de oudste adellijke familie van Brunssum. De familie was echter uit Weerst afkomstig.

Geschiedenis

Thijs van Weerst, soon van Bruijnshem was in 1381 leenbezitter van het Douvengoed, 15 bunder groot, in Brunssum. Het Douvengoed was een Valkenburgs leengoed dat nabij het Bexhuis lag. Hierna werd Jan I van Werst in 1442 met dit goed beleend, hetwelk hij op 13 december 1444 verhief.

Rond 1445 huwde jonker Jan II van Werst met Margaretha Hoen van Spaubeek, dochter van heer Daniël Hoen. Daniël erfde de Bovenste en Onderste Hof in Brunssum van zijn vader. Dit goed stond bekend als het Rosgoed, ook wel Rozengaard. Dit goed, aan de kyrcke van Brunssum gelegen, ging als bruidsschat over op Jan II van Werst. Jan II verhief het goed, dat bestond uit een huisweide gelegen bij de kerk van Brunssum en nog 11 bunder land, twee bunder akkerland en een bunder beemd als Valkenburgs leengoed op 1 december 1470. Door dit huwelijk werd Jan II van Werst in 1470 heer van de heerlijkheden Gerdingen en Nieuwstadt bij Bree in het graafschap Loon. Jan II en Margaretha bewoonden de Hof van Weerst in Weerst, waar hun kinderen werden geboren.

Toen Jan II van Werst stierf, erfden Jan III en Daniël van Werst het Rosgoed met al het land. Na het overlijden van Jan III kwam het in bezit van Ulrick III (de Oude) van Werst, die reeds Gerdingen en Nieuwstadt van zijn vader had geërfd.

Ulrick de Oude (+1525) was naast heer ook grootgrondbezitter en was gehuwd met Aleidis Huyn van Amstenrade. Naast drie dochters hadden zij een zoon, Ulrick IV (de Jonge) van Werst.

Ulrick de Jonge (+1538) volgde zijn vader op als heer van Gerdingen en Nieuwstadt en was gehuwd met Maria Sprewarts. Zij hadden samen een zoon die al voor 1538 is overleden. Ook hadden zij drie dochters:

  • Anna, gehuwd met Jan Clutt de Oude van Brunssum
  • Aleijda, gehuwd met Hendrik I van Eynatten
  • Getrudis, gehuwd met Gerard van Hulsberg genaamd Schaloen

Omdat er geen mannelijke nazaten waren, stierf in 1538 met het overlijden van Ulrick de Jonge het geslacht van Weerst in mannelijke lijn uit. Met het overlijden van Aleijda van Werst stierf in 1614 de vrouwelijke lijn uit.

Varia

Brunssum kent een Jonker van Weerststraat.

Bronnen, noten en/of referenties

  • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg', in: Publications de la Société Historique et Achéologique dans la Duché de Limbourg 22 (1885).
  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht:Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 334.
  • W. Moonen, Brunssum de eeuwen door, Heerlen, 1952, pp. 85 en 112.
  • H.J.S.M. Broers, 'De oude heren in Brunssum, de families Van Weerst, Clutt en Bex', Bron van Brunsham, Deel 1, Brunssum 1993, pp. 24-26.