Van Asselt

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Van Asselt (ook Von Asselt) was een adellijke familie.

Bij de eerste generaties is niet bekend wie van wie afstamt en de generatie-aanduiding is alleen in de tijd weergegeven.

Genealogische fragmenten

I. N.N. van Asselt (ook de Assele)

Uit zijn huwelijk:

 1. Godefridus van Asselt vermeld 1200-1202.
 2. Philippus van Asselt vermeld 1200-1202.
 3. Wilhelmus van Asselt vermeld 1200-1202.

Alle drie zijn ze getuigen voor Aleid van Heinsberg in 1200 en 1202.

II. N.N. van Asselt

Uit zijn huwelijk wellicht:

 1. Geldolphus ridder van Asselt bezit Asselt bij Swalmen.
 2. Walter van Asselt vermeld 1228 wanneer hij op zijn goed Titz -achteleen van de Asselt te Neukirchen- voedsel schuldig is aan de abdij te Roermond.

III. N.N. van Asselt.

UIt zijn huwelijk:

 1. Sibertus van Asselt vermeld 1240.
 2. Hermannus van Asselt vermeld 1240.

Beide vermeld als broers en als getuigen voor Hendrik van Cuijk tegenover de abdij te Roermond in 1240.

III. N.N. van Asselt.

Uit zijn huwelijk:

 1. Jacobus van Asselt vermeld als getuige 1247.
 2. Hubertus van Asselt vermeld als getuige 1247.
 3. Heribertus ridder van Asselt vermeld als getuige 1247.
 4. Jacobus van Asselt vermeld als getuige 1247.

IV. N.N. van Asselt.

Uit zijn huwelijk:

 1. Rutgerus ridder van Asselt bezitter van Asselt bij Swalmen, heeft in 1275 de tol te Asselt in leen van de heer van Horn.
 2. Theodoricus van Asselt geestelijke en rechter te Wetten bij Geldern.

V. Rode van Asselt 1326 beleend met de hof Nijersdom, de Vierdonckshoff te Neukirchen, de tienden te alden-Wetten etc.

VI. Johan van Asselt vermeld met kinderen 1369, beleend 1379 met zijn huys te Asselt en Kermerszoet te Neukirchen en het goed te Wetten, trouwde met Christina van Nyenhoven. Hij is vermoedelijk de Johan Godertszoon van Asselt die in 1406 het Huis De Coull te Straelen kocht.

Uit zijn huwelijk:

 1. Godert van Asselt volgt VIa.
 2. Johan van Asselt vermeld 1369.
 3. Wolter van Asselt volgt VIb.
 4. Dirk van Asselt vermeld 1369.
 5. Christina van Asselt (ook Stijne) vermeld 1369-1392, trouwde met Willem de Vuycker. Hij geeft een lijftocht aan zijn vrouw. Hij verschijnt in 1412 bij een getuigenis met zijn verwanten Godert en Wolter van Asselt.
 6. Margaretha van Asselt vermeld 1369.

VIa. Godert van Asselt (Johanszoon) vermeld 1369-1418, circa 1400 voogd en rechter van de voogdij Geldern, trouwde met Aleijd van Wijenhorst.

Uit zijn huwelijk:

 1. Jan van Asselt (Godertszoon) vermeld vanaf 1434, schout van Straelen (via de abt van Siegburg) 1437-1462.
 2. Willem van Asselt 1468 gewond in de slag bij Straelen, 1478 krijgsoverste van Catharina van Gelder.
 3. Bernhard van Asselt
 4. Katharina van Asselt
 5. Sander van Asselt (Godertszoon) volgt VII.

VIb. Wolter van Asselt (Johanszoon) vermeld 1369-1412, beleend 1402 met de hof te Neerssen, 1402 voogd en rechter in de voogdij Geldern, trouwde met Hillegont van den Eger, dochter van Stevens van den Eger.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven van Asselt (Wolterszoon) 1405, 1424 en 1439 beleend met de hof te Neerssen/Niersdonc, 1424 voogd en rechter in de voogdij Geldern, trouwde met Griete van Bellinchaven (ook Margaretha).
 2. Johan van Asselt (Wolterszoon) vermeld vanaf 1410, 1445 voogd en rechter in de voogdij Geldern, schout van Straelen 1498-1517.

VII. Sander van Asselt (ook Zander) (Godertszoon) vermeld 1434-1460, overleden voor 1476, trouwde met Barbara van Wachttendonck, overleden 1502, dochter van Reynier/Reynart van Wachtendonk en Griete/Margaretha van der Beek/Beiche.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha van Asselt vermeld 1475, trouwde (huwelijksvoorwaarden) 28 november 1475 met Seetze van Bree, zoon van Johan van Bree en Mechteld.
 2. Anna van Asselt trouwde met Renier van Tegelen. Zij schonk in 1486 een hof aan de Neelerstraten te Dülken aan de de kruisheren te Dülken.

VII. Wolter van Asselt (Johanszoon) vermeld vanaf 1460, schout van Straelen 1463-1492, 1460 meester Onze Lieve Vrouwe broederschap te Aldekirchen (Aldekercke), trouwde Feije van Wolfsculen.

Uit dit huwelijk:

 1. Alyt van Asselt (Woltersdochter) vermeld 1460, trouwde met Wolter Semont.

VII. Willem van Asselt 1499 heer van Asselt, trouwde met Jutta van Zaebrugge.

VIII. Johan van Asselt 1518-1539 schout te Straelen.

Uit zijn huwelijk (?):

 1. Lyffert van Asselt (ook Loeffertz/Loeff) vermeld 1563, overleden kort na 1594, trouwde met Jacob van Broeckhuysen van Oeyen, geboren circa 1535, overleden tussen 1589-1591, zoon van Jonker Marten II van Broeckhuysen van Oeyen en Elisabeth van Dript.
 2. Lyffart Engelbert van Asselt vermeld 1563-1628.
 3. Joanna Maria van Asselt vermeld 1563.
 4. Johan van Asselt vermeld 1571.

12 juli 1564: Missive van het Hof aan de drost van Stralen, dat hij de gemachtigde van weduwe Wolter van Asselt moet gelasten voor 18 Aug. a.s. conclusie te nemen tegen die van Oyen nom. ux.

18 december 1565: Missive van het Hof van Gelder aan de drost van Stralen. Naar aanleiding van de klacht van Jacob van Broeckhuysen gen. van Oyen nom. ux. Liiffert van Asselt wordt hem gelast (als) de voogd van de kinderen van Asselt te gelasten de brieven van obligatie weder in sequester te leggen.

25 september 1566: Missive van het Hof van Gelder aan de drost te Straelen, dat de uitspraak tussen Jacob van Broeckhuysen gen. Oeyen nom. ux. en de nu mondige kinderen van Wolter van Asselt bepaald is op 12 oktober aanstaande.

13 oktober 1566: Missive van het Hof van Gelder aan de drost van Straelen, dat hij Lyffert van Asselt c.s. moet gelasten Jacob van Broeckhuysen gen. Oyen in het gebruik van de vruchten van het leengoed te laten of anders op 12 Oct (?) voor het Hof te verschijnen om diens eis aan te horen enz.

7 april 1571: Missive van het Hof van Gelder aan Jacob van Broeckhuysen gen. Oyen, houdende verzoek om bericht op het verzoekschrift van Lyffert en Johan van Asselt.

IX. Wolter van Asselt overleden 1592, schout van Straelen 1540, mogelijkerwijze is deze lid van de ridderschap van het Overkwartier namens het ambt Straelen in 1592. Heeft kinderen, die in 1565 onder voogdij staan van Jacob van Broeckhuysen.

Uit zijn huwelijk:

 1. N.N. van Asselt
 2. N.N. van Asselt minderjarig in 1565, meerderjarig in 1566.

X. N.N. van Asselt

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Asselt zur Coulen vermeld 1628.
 2. Wolter van Asselt vermeld 1628.
 3. Catharina van Asselt vermeld 1628-1646, trouwde met Roest van Ensenbroeck, overleden voor 1629.
 4. Margriet van Asselt vermeld 1628.
 5. Gelis van Asselt vermeld als minderjarige 1628.

Akte van transport 5 augustus 1628 door Johan van Asselt zur Coulen, Wolter van Asselt, Catharina van Asselt, weduwe Ensenbroeck en Margriet van Asselt broers en zusters geassisteert door de voogden Lyffart van Asselt en Johan van Rossum voor Gelis van Asselt het leengoed Ravenberg gelegen te Vernum aan Johan van Pluijren (Archief van het Hof van Gelder te Roermond, folio 34 verso - 36).

Nog in te passen

 • Christina van Asselt trouwde met Adam Tzegenhagen genaamd Anstell; beiden vermeld 1460.
 • Elisabeth van Asselt geboren circa 1490, overleden na 1552, trouwde met Lambert de Pollart.