Stakenborg

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Stakenborg komt tenminste vanaf het midden van de 16e eeuw voor in Limburg. De oorsprong (voor Limburg) ligt mogelijk in het Gulikse Tegelen, waar een gelijknamige boerderij lag, leenroerig aan het huis Holtmeulen. Helaas is onduidelijk of de familie zich naar de boerderij noemde of dat de boerderij werd genoemd naar de eigenaren of bewoners.

In 1553 kopen Johan Stakenborch en zijn vrouw Anna landerijen te Beesel. Hij is rond deze tijd ook voogd van Beerte Molener, dochter uit Gort Vermolen uit diens tweede huwelijk met Thryn van Roggelen. De familierelatie tussen voogd Stakenborg en zijn pupillen wordt uit de stukken niet duidelijk.
In 1560 verklaren enkele inwoners van Beesel op bevel van het gerecht dat zij aanwezig zijn geweest toen Dryssken der Muller tegen Stakenborg o.a. zou hebben gezegd: "Du besitz myner moeder gut", waarop Stakenborg had gezegd: "Ich besitz diener moeder voet". Dryssken had ontstemd gereageerd: "Du bosswicht". Stakenborg spant hierop een proces aan tegen Dryssken wegens smaad. In datzelfde jaar 1560 verklaart een inwoonster van Beesel dat haar man een lening is aangegaan bij Stackelberch, met hun goed te Beesel als onderpand. Haar man is nu in Duyren overleden, maar Stackelboirch heeft haar in Roermond aangesproken over zijn vordering op het goed te Beesel.

In 1563 worden Wilhelm Stackenberg en zijn broers en zussen na overdracht eigenaren van landerijen in Belfeld. Het ligt voor de hand dat dit kinderen van Johan en Anne betreft, doch zeker is dit niet. Willem wordt rond 1574 opnieuw vermeld bij een nieuwe poging om land in Belfeld te kopen. Wegens naasting gaat deze aankoop niet door.

Op 20 juli 1571 draagt Frantz van Holtmullen, als leenheer tot Holtmullen, een goed genaamd Stackenburgh met alle toebehoren, gerechtigheid, behuizing en bebouwing, niets daarvan uitgezonderd, zoals het goed is gelegen te Tiegelen binnen zijn voeren en palen, over aan zijn natuurlijke dochter Agnes en haar echtgenoot Johan Hilgers, onder voorwaarde dat het goed een bundig leen zal zijn en blijven, verbonden aan het huis Holtmullen. Het goed mag niet worden gedeeld, bezwaard of verpand zonder toestemming van de leenheer. De gift en donatie is geschied wegens verdiend loon. Johan heeft het heergewaad van 15 goudgulden betaald. Tenslotte is bepaald dat, wanneer Johan en Agnes zonder wettige erfgenamen zouden overlijden, het leengoed terugvalt aan het huis Holtmullen. Een niet gedateerde akte uit dezelfde periode vermeldt: "Noch ist under Tegelen eyn lehen gelegen genandt Stakenborgh, gelegen mit eijner sijden b... den gemein st..ss und der anderen sijden Mathijs Hagens ..., und das ander furhaubt de Hochstraass und dat ander foirheufft die beeck, daer mit anno 82 belent Wilhelm Hovels van Kaldekercken". De laatste vermelding van de familienaam Staeckenberg in Belfeld dateert van rond 1604.

Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam Stakenborg 123 maal voor, waarvan 112 keer in Limburg. De variant Staekenborg werd 24 maal geteld, waarvan 9 in Limburg en 8 in Brabant. Tegenwoordig vinden we de familienaam Stakenborg vooral tussen Echt en Venlo aan weerszijden van de Maas. De telefoongids van 1993 geeft 50 vermeldingen voor Stakenborg.

Literatuur

M.J.A. Cuijpers-Janssen, Stakenborg, Beegden 1994

Externe links