Schatboek

Uit Genealogie Limburg Wiki

Belastingen (schat) werden vroeger gedeeltelijk genoteerd in een schatboek. Voor de landschat werd dit boek ook vaak meetboek, boender- of bunderboek genoemd. Zo'n boek bevat de namen van de eigenaren, de oppervlakte van de percelen, een omschrijving van de ligging en de hoogte van de aanslag. Voor de meting van de stukken land werd een landmeter ingehuurd. Grond was ingedeeld in de categorieën zwaar, middel en licht, in de tweede helft van de 18e eeuw nog aangevuld met nieuw licht. Net als bij het latere bevolkingsregister werden in het schatboek wijzigingen bijgehouden. Als het boek door de vele wijzigingen onpraktisch was geworden, werd een nieuw boek gemaakt. Het ambt van schatheffer werd jaarlijks verpacht, waarna de belastingbeurder (zoals hij ook werd genoemd) het schatboek in bruikleen kreeg om zijn ambt te kunnen vervullen.

Belasting op personen en veestapel (hoofd- en beestenschat) werd gewoonlijk bijgehouden in jaarlijkse lijsten (cohiers), dus niet in boekvorm.

Juist vanwege de mutaties die in de schatboeken werden bijgehouden, zijn ze ook voor genealogen interessant.