Parren

Uit Genealogie Limburg Wiki


Algemene informatie

De oudste vermelding van de familienaam Parren dateert uit het midden van de 15e eeuw. Op 4 januari 1453 ("op den achden dach van sente Johans dage ewangelystz") oorkondden Johannes Portkens, richter, Lambrecht Walscharts en Gaetschalck Loeker, laten van Johan van Oest, heer van kasteel Hillenraad in Swalmen, dat Jhelis en Jacop Pparren, gebroeders, hadden verklaard dat zij de helft van het halve goed te Middelhoven in het gerecht van Swalmen gelegen, waarvan de kinderen van Dederick Mans uit Roermond de andere helft aan het klooster Maria Weide hadden verkocht, in erfkoop en met afstand van hun rechten hadden verkocht aan Reyner Kepken, rector van het klooster van O.L.V. en de 11.000 maagden te Venlo genaamd An der Weyen, die door Johan Portkens als richter werd beleend namens het klooster.[1]

In Maaseik komt de naam voor in de 16e eeuw en in Thorn vanaf de 17e eeuw. Waarschijnlijk zijn dit twee takken van dezelfde stamboom. Nu is de naam vooral ook bekend in Roermond, Neeritter en Heerlen.

De herkomst van de naam is onduidelijk. Mogelijk is hij afgeleid van het franse 'parent' (ouder) of 'parrain' (peter).

Familiewapen

Parrenw6.gif

Externe links

  • Familie Parren, genealogische website met alle bekende Parrens en verwanten  1. RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo, inv.nr. 159 (voorheen mag.lijst 131), charter. Zegel van Johan van Oest in redelijke staat.
    Namen beginnend op P of F werden in de 15e eeuw wel vaker geschreven met twee maal deze medeklinker achter elkaar.